Bischoff_Szekfűnek_02 01_Norbert Bischoff levele az osztrák külügyminiszternek Vittorio Veneto kapcsán 1947. október 18_01 02_1947. október 18_02 03_1947 október 18_03 04_Horváth  Imre moszkvai követtanácsos  francia nyelvű történeti összefoglalója az 1848-as forradalom centenáriuma alkalmából_1948 március 9 06_Norbert Bischof fmoszkvai osztrák követ jelentése Karl Gruber  külügyminiszternek 1948. március 12_01 07_1948. március 12_02 08_1948. március 12_03 09_1948. március 12_04 10_1948. március 12_05 11_Norbert Bischoff kísérőlevele  Szekfű Gyulának 1948. március 16 12_Szekfű Gyula moszkvai követ levele osztrák kollégájának Norbert Bischoffnak_1948. március 17 13_Norbert Bischoff válaszlevel Szekfű Gyulának 1948. március 19_01 14_Norbert Bischof fkísérő és összefoglaló levele az osztrák külügyminiszternek 1948. március 25_01 15_1948. március 25_02 16_1948. március 25_03

A moszkvai osztrák követ és 1848 centenáriuma