A hatalmi "elit" jövedelme az 50-es években

Az itt közölt, a Politikai Bizottság részére 1953-ban készült előterjesztések a Magyar Dolgozók Pártja felső vezetőinek jövedelmére és külön juttatásaira, valamint az állami felső vezetők fizetésére tesznek javaslatot. A PB 1963. december 21-i üléséről készült jegyzőkönyv pedig a legfőbb párt és állami vezetők havi jövedelmét állapítja meg A dokumentumok pontosan mutatják a kommunista elit és az átlagemberek jövedelme, életmódja közötti hatalmas különbséget.

Források

A Magyar Dolgozók Pártja felső vezetőinek jövedelme és külön juttatásai 1953-ban

Szigorúan titkos!

Javaslat a Politikai Bizottság tagjai, póttagjai, Központi Vezetőség titkárainak (sic!) ellátására és a volt PB. tagok átmeneti ellátottságára

I.
A Központi Vezetőség június 27-28-i ülésén megválasztott politikai bizottsági tagok az alábbi ellátottságot (sic!) kapják a Párttól:
Fizetés:
5750.-Ft-ot (miniszteri fizetésnek megfelelően.)
Juttatások:
Élelmezési költségek havi 3-10 000.-Ft-ig, a háztartás nagyságának megfelelően.
Lakbér;
Közüzemi díjak (villany, gáz, telefon);
Tüzelő szükséglet biztosítása;
Kertfenntartási költségek (A norma négyzetméterenként 2.-Ft évente);
Háztartási alkalmazott, gondnok, vagy házmester fizetése közterhekkel (háztartás nagyságának megfelelően 1-3 htb. alkalmazott);
Háztartással kapcsolatos külön kiadások: belső javítások (víz, gáz, villanyszerelés, stb.).
Költözködésnél:
a) A lakás egyszeri berendezése (vagy pedig meglévő berendezés megfelelő kiegészítése);
b) Költözködési költségek;
c) Esetleg szükségessé váló helyreállítási vagy átalakítási munkálatok költségei 50 000.-Ft-ig (nagyobb költség esetén a Titkárság határozzon a felhasználható összeg nagyságáról);
A házak külső karbantartása és tatarozása az Ingatlankezelő Vállalatot, illetve a Pártot terheli.
Pártüdülők szolgáltatásai (az egy háztartásban élő ellátott családtagokkal együtt). Az élelmezésre fordított nyersanyag és italköltségek a külföldiekkel azonosan személyenként naponta 70.-Ft.

II.
A Politikai Bizottság jelenlegi póttagjai és Központi Vezetőségi titkárainak ellátottsága: 
            Fizetések
            Azonos fizetést kapjanak a Politikai Bizottsági tagokkal 5750.-Ft-ot.
            A Központi Vezetőség titkárai az eddigi 4600.-Ft helyett 5750.-Ft-ot .
            Juttatások:
Az élelmezési költségek kivételével azonos juttatásokat kapjanak, mint a Politikai Bizottság tagjai.

III.
A volt politikai bizottsági tagoknál a következőket javasoljuk:

            Általános rész:
Azoknál az elvtársaknál, akik a régi lakásukban maradnak és túlzottan magas lakbér-kötelezettségük lenne, a lakbérek mérséklését, amely kb. 300-350.-Ft-nál ne legyen több havonta.
Ezévi (sic!) tüzelő ellátás és kertfenntartási költségek biztosítása.
Közüzemi díjak (villany, gáz) telefon térítése október 1-ig.
Háztartási alkalmazottak fizetése november 1-ig.
Pártüdülők szolgáltatásainak ezévbeni (sic!) biztosítása az egy háztartásban élő, eltartott családtagokkal együtt.
Amennyiben szükségessé válik, hogy kisebb lakásba költözzenek, a költözködéssel járó költségek fedezése, esetleges kisebb átalakítási költségek: átlag 30 000.-Ft.
Személy szerinti javaslat:
Révai József elvtárs:
A P. B. póttagoknak járó fizetést és ellátottságot, munkakörétől függetlenül.
Farkas Mihály elvtárs:
A P. B. póttagoknak járó fizetést és ellátottságot, munkakörétől függetlenül.
Kiss Károly elvtárs:
Ugyanazokat a jogokat és juttatásokat, mint a megválasztott P. B. tagoknak. (Kiss elvtárs közlése szerint erre van régi határozat.)
Házi Árpád elvtárs:
Beosztásának megfelelő fizetést munkahelyétől kapja szeptember hó 1-től. Kérésének megfelelően kisebb lakásba költöztetését, lakásfenntartási költségeket, személyzeti fizetést, közüzemi díjakat és kertfenntartási költségeit elköltözéséig térítsük.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                          1176.-Ft
            közüzemi díjak             430.-Ft 
            tüzelő                             977.-Ft 
            kertfenntartás               325.-Ft
            személyzeti fizetés      468.-Ft
                                                 3376.-Ft

Horváth Márton elvtárs:

Beosztásának megfelelő osztályvezetői fizetést és személyi pótlékként 2000.-Ft-ot (ezzel régi fizetését kapja meg.).
Kérésének megfelelően kisebb lakásba költöztetését, lakásfenntartási költségeket, személyzeti fizetést, közüzemi díjakat és kertfenntartási költségeit elköltözéséig térítsük.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                            657.-Ft
            közüzemi díjak             432.-Ft
            tüzelő                           1018.-Ft
            kertfenntartás               475.-Ft
            személyzeti fizetés    1455.-Ft
Szabó István elvtárs:
Beosztásának megfelelő fizetést munkahelyétől kapja szeptember hó 1-től. Eddigi lakásfenntartási, kertfenntartási, személyzeti és egyéb költségeket fizesse az általános részben meghatározott időponttól.
Kérésének megfelelően továbbra is biztosítsuk tüzelő szükségletét.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                          320.-Ft
            közüzemi díjak           246.-Ft
            tüzelő                           742.-Ft
            kertfenntartás             120.-Ft
            személyzeti fizetés    588.-Ft
                                                2016.-Ft
Apró Antal elvtárs: 
            Beosztásának megfelelő fizetést munkahelyétől kapja szeptember hó 1-től.
Kérésének megfelelően kisebb lakásba költöztetését, lakásfenntartási költségeket, személyzeti fizetést, közüzemi díjakat és kertfenntartás költségeit elköltözéséig térítsük. Új házba történő költöztetése után az ottani költségektől függően tudja a problémáit felvetni.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek:
            lakbér                          600.-Ft
            közüzemi díjak           360.-Ft
            tüzelő                           802.-Ft
            kertfenntartás               80.-Ft
            személyzeti fizetés    550.-Ft
                                               2392.-Ft
Piros László elvtárs: 
            Beosztásának megfelelő fizetést munkahelyétől kapja szeptember hó 1-től.
Eddigi lakásfenntartási, kertfenntartási, személyzeti és egyéb költségeket fizesse az általános részben meghatározott időponttól.
Kérésének megfelelően továbbra is biztosítsuk tüzelő szükségletét.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                          576.-Ft
            közüzemi díjak          190.-Ft
            tüzelő                          653.-Ft
            kertfenntartás            150.-Ft
            személyzeti fizetés   728.-Ft
                                               2297.-Ft

Rónai Sándor elvtárs: 
            Beosztásának megfelelő fizetést munkahelyétől kapja szeptember 1-től.
Eddigi lakásfenntartási, kertfenntartási, személyzeti és egyéb költségeket fizesse az általános részben meghatározott időponttól.
Eddigieknek megfelelően továbbra is biztosítsuk tüzelő szükségletét.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                            720.-Ft
            közüzemi díjak            571.-Ft
            tüzelő                          1361.-Ft
            kertfenntartás              167.-Ft
            személyzeti fizetés   1260.-Ft
                                                 4079.-Ft

Dénes István elvtárs:
Fizetését szeptember hó 1-től a DISZ folyósítsa, amely legyen azonos a Budapesti Pártbizottság titkári fizetésével, 4200.-Ft-tal.
Eddigi lakásfenntartási, kertfenntartási, személyzeti és egyéb költségeket fizesse az általános részben meghatározott időponttól.
Eddigieknek megfelelően továbbra is biztosítsuk tüzelő szükségletét.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                          319.-Ft
            közüzemi díjak           560.-Ft
            tüzelő                        1138.-Ft
            kertfenntartás            646.-Ft
            személyzeti fizetés 1237.-Ft
                                               3900.-Ft

Harustyák József elvtárs: 
            Beosztásának megfelelő fizetést munkahelyétől kapja szeptember hó 1-től.
Kérésének megfelelően kisebb lakásba költöztetését, lakásfenntartási költségeket, személyzeti fizetést, közüzemi díjakat és kertfenntartási költségeit elköltözéséig térítsük. Új lakásba történő költözése után az ottani költségektől függően fogjuk problémáit felvetni.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                          221.-Ft
            közüzemi díjak           152.-Ft
            tüzelő                           293.-Ft
            kertfenntartás               20.-Ft
            személyzeti fizetés    576.-Ft
                                               1262.-Ft

IV.
Nem P. B. tagok, de eddig juttatásban részesülő elvtársak.
Kovács István elvtárs:
Amíg két háztartást tart fenn, 1000.-Ft fizetés-kiegészítés (fizetése 3400.-Ft.)
Kérésének megfelelően a házmester fizetését, háztartási alkalmazott fizetésének 50%-át, esetenként a kert rendbehozatalát és lakbér mérséklését.
Eddigi juttatásainak: lakásfenntartási költségek, házbér, berendezés- és felszerelés-pótlás, személyzeti fizetés, közüzemi díjak fedezését október 1-ig.
Pártüdülő szolgáltatásait az egy háztartásban élő, ellátott családtagokkal együtt.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                          1077.-Ft
            közüzemi díjak             888.-Ft
            tüzelő                           1178.-Ft
            személyzeti fizetés      770.-Ft
                                                  3913.-Ft
A kert fenntartását eddig az ÁVH végeztette, így adat nem áll rendelkezésünkre.

Vas Zoltán elvtárs:
Nem kér semmi támogatást, de javasoljuk, amíg két háztartást tart fenn a fűtési költségek térítését.
Eddigi juttatásainak: lakásfenntartási költségek, házbér, berendezés- és felszerelés-pótlás, személyzeti fizetés, közüzemi díjak fedezését október 1-ig.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                            694.-Ft
            közüzemi díjak             476.-Ft
            tüzelő                           1750.-Ft
            kertfenntartás               218.-Ft
            személyzeti fizetés    1200.-Ft
                                                  4338.-Ft
Nógrádi Sándor elvtárs:
Kérésének megfelelően tüzelő szükségletének biztosítását és háztartási alkalmazott fizetésének térítését tartsuk fenn. Eddigi juttatásainak: lakásfenntartási költségek, házbér, kertfenntartási költségek, berendezés- és felszerelés-pótlás, személyzeti fizetés, közüzemi díjak fedezését október 1-ig.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                         1028.-Ft
            közüzemi díjak            246.-Ft
            tüzelő                            978.-Ft
            kertfenntartás              150.-Ft
            személyzeti fizetés   1057.-Ft
                                                 3459.-Ft

Pártüdülők szolgáltatásait az egy háztartásban élő, ellátott családtagokkal együtt.

Friss István elvtárs:
Támogatást nem kér, mivel jövedelme emelkedett a Tudományos Akadémia havi 2000 Ft-os tiszteletdíjával és képviselői fizetéssel.
Javasoljuk az eddigi 860.-Ft-os havi fizetés-kiegészítés fenntartását.
Eddigi juttatásainak: lakásfenntartási költségek, házbér, tüzelő, kertfenntartás, berendezés- és felszereléspótlás, személyzeti fizetés, közüzemi díjak fedezését október 1-ig.
Jelenlegi havi lakásfenntartási költségek: 
            lakbér                          303.-Ft
            közüzemi díjak           323.-Ft
            tüzelő                           950.-Ft
            kertfenntartás             160.-Ft
            személyzeti fizetés    562.-Ft
                                                2298.-Ft

Pártüdülők szolgáltatásait az egy háztartásban élő, ellátott családtagokkal együtt.

Olt Károly elvtárs:
Balatonaligai üdülő szolgáltatásait ebben az évben az egy háztartásban élő, ellátott családtagokkal együtt.

Budapest, 1953. augusztus 10.

                                                                                              Ács Lajos s.k.
                                                                                              Sátor János s.k.

A PB az alábbi határozatot hozta:

8./ A Politikai Bizottság tagjainak gazdasági ellátottsága. Előadó: Ács Lajos elvtárs.
A Politikai Bizottság a javaslatot az alábbi kiegészítéssel fogadja el.

A P.B. tagjai és a K. V. titkára is ugyanolyan ellátásba (sic!) részesülnek, mint a P. B. tagjai.

Révai József elvtársnak a P. B. tagoknak járó juttatást, Friss István elvtársnak eddigi juttatásait kell biztosítani.

MOL M-KS 276. f. 53. cs. 131 ő. e. Az MDP PB 1953. augusztus 12-i ülésére készített eredeti, géppel írt előterjesztés.

Ezen a napon történt december 06.

1912

Ludwig Borchardt irányításával dolgozó német régészcsoport megtalálja Nofertiti portréját.Tovább

1916

I. világháború: A központi hatalmak csapatai bevonulnak az elfoglalt Bukarestbe.Tovább

1917

I. világháború: Az Amerikai Egyesült Államok hadat üzen az Osztrák–Magyar MonarchiánakTovább

1917

A kanadai Halifax kikötőjében felrobban az SS Mont-Blanc francia lőszerszállító hajó. 2000 ember életét veszti, 9000 sebesült. 2 km2-es...Tovább

1938

Német–francia megnemtámadási nyilatkozat.Tovább

  •  
  • 1 / 2
  • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

Lapunk idei negyedik száma ismét négy forrásismertetést publikál. Az írások ezúttal nemcsak konkrét személyek sorsának alakulását, hanem egy konkrét intézmény számára mérföldkőnek nevezhető eseménysort mutatnak be. A publikációk időrendjét tekintve egy kapcsolódik az Osztrák-Magyar Monarchiához, egy a Horthy-korszakhoz, egy a kommunista hatalomátvétel éveihez, egy pedig a kiépült Kádár-rendszerhez. Mind a négy írásnak van ugyanakkor kihatása a későbbi időszakokra nézve.

A kronologikus rendet tartva Völgyesi Zoltán (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) forrásismertetése az első, aki az Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületének történetéhez szolgáltat eddig kevésbé ismert adalékokat. Szerzőnk írásában bemutatja, hogy milyen módon zajlott az akkor még csak papíron létező levéltári palota építéséhez a kivitelezők pályáztatása – a bő száz évvel ezelőtt történt kiválasztásnak pedig máig ható következménye az épület külső-belső kinézete. Mint kiderül: a pályáztatás lineáris folyamatnak tűnik, azonban a gyakorlat mást mutatott több esetben is.

Kunné Tornóczky Andrea (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára) Sárdy János operaénekes életének azon szakaszát helyezi reflektorfénybe, amikor még kántortanítóként dolgozott Dunaföldváron. Írásából kiderül, hogy miként került pályázat útján a tolnai városba, és hogy mivel foglalkozott a tanítás mellett (amelynek későbbi énekesi karrierjéhez is köze volt).

Az 1945 utáni magyarországi keresztényellene politikai lépéseket átélő Mihalovics Zsigmond beszámolóit ismerteti Somorjai Ádám OSB (emeritus vatikáni levéltáros, Pannonhalmi Bencés Főapátság), aki a Vatikáni Államtitkárság Levéltárában végzett kutatásai során bukkant rá Katolikus Akció korabeli vezetőjének a feljegyzéseire, amelyeknek XII. Piusz pápa volt a címzettje. A bőséges, nemcsak a magyarországi egyház-, hanem politikatörténet számára is értékes forrást jelentő írásokat két részletben közöljük terjedelmi okok miatt.

Szabó Imréné Simon Teréz brutális bűncselekményét, bírósági ügyét, majd kivégzését mutatja be részletesen levéltári dokumentumok alapján Dulai Péter (doktorandusz, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Doktori Iskola). A két kisgyermek meggyilkolását tervező takarítónő esete abból a szempontból kuriózum, hogy hazánkban ő volt az utolsó előtti kivégzett nő, valamint, hogy a kegyelmi kérvényének elutasításához nagyban hozzájárult a közvélemény haragja.

Negyedik számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a színvonalas kéziratokat, illetve ismét felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet idei ötödik és hatodik számába is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest 2022. október 20.

Miklós Dániel
főszerkesztő