Munkahelyi zaklatás és a lányanyák helyzete a Sztálin Vasműben

„Januárban túlnyomó többségben barak szállások voltak, kb. 2 lég m3 személy egységekben. A szállások tekintélyes részében a dolgozók részére vízszolgáltatás vezeték útján nem volt. Kőépületek csak igen kis mértékben álltak rendelkezésre, azonban a légkubatura valamivel jobb volt, de a kőépületekben még kevésbé volt biztosítva a vezetéki vízellátás.”

Beszámolók

187/1951.

Dr. E. K.
Eü. min. megb.

Kedves S. elvtárs!

Mellékelem a beszámolót a pentelei építkezésekkel kapcsolatban. Az egyik példányt légy oly jó D. D-nek átküldeni.

A Vasmű építkezéseivel kapcsolatban felmerülő feladatok általában a következő csoportokra oszlanak:

 1. szálláskérdés,
 2. vízellátás,
 3. élelmezés,
 4. latrinák,
 5. fürdők,
 6. szennyvíz elvezetés,
 7. szemét és légykérdés,
 8. baleseti tényezők,
 9. orvosi ellátás,
 10. betegségmegelőző
 11. egészségvédelmi szolgálat.

 

 1. A szállások 4 félék: a régi típusú barakk, egy abrakban 4 szoba, szobánként kb 40 fő a abrak közepén vályús rendszeru mosdó. Ezen barakk túlzsúfoltak, nedvesek, nehezen futhetők, általában egészségtelenek. B új típusú országos szabványú barakk. Ezek jelenleg épülnek, lásd országos szabvány. C A mélyépítőknél 20 ágyas barakk is vannak mosdó nélkül. Központi fürdővel, amely azonban elégtelen. Itt kell megemlíteni, hogy a minisztériumnak keresztül kell vinnie azt a régebbi elhatározását, amely szerint 1951. jun. 1-ig a régi barakkban is a mélyépítőknél a vizet bevezetik. D lakóházakban képzett szállások, laktanyaszeru elhelyezés, állandó hibája, hogy az elszállásolás nagyobb tempóban történik, mint a lakások elkészítése, ennél fogva számos lakásban még nedvesek a falak, valamint a víz és a WC hiányzik. Állandóan visszatérő jelenség, hogy az orvosnak nem jelentik be az új szállásfoglalást, így fordulhat elő az, hogy közmuvek nélküli szállásban ivó és tisztálkodó edény, árnyékszékek nélkül elszállásolnak embereket. Meg kell jegyeznünk, hogy ezen a téren az utóbbi időben némi javulás állt be. Összefoglalás: tervszerubb szálláspolitikát kell folytatni. Függelék: szállásviszonyokat nehezíti az a körülmény, hogy tömegszállásokra gyermek is bekerültek, amelynek eredményeképpen fordul elő. Végleges lakásban a gyermek megengedhető, tömegszállásokon nem, annál is inkább, mert az illegálisan lakó gyermekek az orvosi ellenőrzést elkerülik. Ezt a kérdést a Párt Bizottsággal többször megtárgyaltam, talán később a közelben gyermekvárost létesítenek. Egyenlőre a tömegszállásokon gyermekek tartózkodását megengedhetetlennek tartom.
 2. 1951. III. 30. óta a Magasépítő Vállalat területén a szigeti kutak vize folyik, azonban a szigeti kutak közelében a kikötő építése miatt állandó amoniák van a vízben, az a körülmény szerves anyagok bomlási termékét jelenti, és megszunésével nem lehet számolunk, minthogy nem csak a kikötő építése, hanem a majd kész kikötő forgalma és berendezése hasonló szennyeződést fog elérni. Az OKI véleménye szerint a kutak tervezésénél elmulasztották a kb 300 m-es védőterület létesítését. A végleges vízhálózat ennél fogva állandó klórozásra szorul, klóradagoló berendezés felszerelése folyamatban van. Pillanatnyilag a hálózatban Cóli fertőzés van, amely miatt már két ízben klórozás történt. Ezen kívül szigeti kutak vizében igen magas a vas és mangán tartalom, 1951 évi végéig tisztító berendezés üzembe helyezése szükséges. A végleges vízhálózatnak az ígéretek szerint IV. 15-én a gyár és mélyépítés területén kellett volna lennie, azonban a körvezeték még nem ért el a fenti területre, építés alatt van. Igen nagy megterhelést jelent az, hogy a klórátor hiánya miatt a vizet hetenként kétszer vizsgálni kell. A magasépítés területén két ideiglenes kút tartalékban van, a Gyárépítés területén vizet lajtokban szállítják, a mélyépítés területén saját ideiglenes kutak elegendő mennyiségu vizet szolgáltatnak. Utóbbi hetekben a vízszolgáltatásban üzemzavar ritkán van. 17-én a NEB vízellenőrzési osztálya értesített engem, hogy az ipari víz közlekedhetik az ivóvízzel, minthogy az ipari víz vérhas járványt már okozott. Azonnal intézkedtem a hiba megszüntetéséről és a felelősök megbüntetéséről. Az ipari (Duna) vizet állandóan klórozzuk, a klór tartalmát vegyi úton ellenőrizzük. Amióta az ipari víz klórozása történik, a vérhas járvány megszunt.
 3. Élelmezés: Főzés történik az I. sz. konyhán a II. és III. sz. konyhán. Épülés alatt van a IV. sz. konyha. A III. sz. konyha ételelőkészítő is, az I. sz. konyha a célnak nem megfelelő, de néhány napon belül megkezdődik az átalakítás. Az étel osztása étkezőhelyiségekben történik, melyeknek száma nem elegendő, személyzete részben felel meg. A legtöbb küzdelem akörül volt, hogy a konyhák nem kivizsgált egyéneket is alkalmaztak. Ez a kérdés azonban a felszámolás alatt van, mert orvosaink az összes élelmezési alkalmazottakat tüzetesen megvizsgálja székletükre nézve is. A legsúlyosabb probléma jelenleg a megfelelő hutés hiánya. E tekintetben kérek sürgős támogatást. A koszt általában kielégítő, azonban gyakran előfordul az, hogy silány árukat kap a konyha. (Néhány héttel ezelőtt eléggé kiterjedt kb. egy napig tartó hasmenési járvány volt a telepen, melynek pontos okát az OÉT az ételek tisztátlan kezelésében találta, bár ezt határozottan nem szögezte le. Ez eset kapcsán az Élelmezési V. itteni vezetőjének pontos előírásokat adtunk, hogy milyen területre állítson ki felelősöket, a rendelkezéseket részben végrehajtotta, további végrehajtását szorgalmazzuk. Hasonló problémák vannak a büffé és a Népbolt vonalán is. Összefoglalás: élelmezési területen kijavítandó: hutés, áruk minősége, a kiszolgáló személyzet kiválogatása.
 4. A WC viszonyok a következők: a lakóházakban vízöblítéses WC-ék (nem mindegyik muködik még B a felvonulási helyeken szovjetrendszeru vízöblítéses guggoló típuslatrinák C azokon a helyeken, ahol nincs még víz, közönséges árnyékszékek. A típus latrinák még nem készültek el teljes számban annak ellenére, hogy 1951. III. 15-én ígérték azokat. Véleményem szerint IV. 30-án fog mindegyik elkészülni. A WC-ket külön brigád tartja megfelelő tisztasági viszonyok között. A típuslatrinák elkésésének oka a magasépítés és vízvezetékszerelő V. összmuködésének hiánya.
 5. A magasépítés területén 84, a mélyépítés területén jelenleg 40, de rövidesen ennél több zuhany áll rendelkezésre. Borovszki elvtárs egy 100 zuhanyból álló központi fürdőt javasolt, amelynek mielőbbi felépítése igen kívánatos volna. Jelenleg költségi okok miatt az építkezés megindulása késik.
 6. A magasépítés területén szennyvíz-hálózat van, de derítés egyenlőre még nem muködik. Ígéret szerint IV. 30-ra készen lesz. A mélyépítés területén muködik két olyan derítő telep, amelynek vize szabadon csurog le. Ezeknek átépítése a régi barakk vízellátásával kapcsolatos.
 7. A szemétlerakótelepet dr. Fehér Gyula elég jónak találta. Egyben azt az utasítást adta, hogy a szemétszállítás fedhető bádogedényekben történjék, de azok megrendelését a NEB a leendő tanácsunk költségmegterhelésével óhajtja rendezni.
  A kérdéssel kapcsolatos a légyirtás problémája, mintegy 30.000 Ft költséggel, melynek fedezetét Borovszki elvtárs először vállalta, de IV. 17-én úgy nyilatkozott, hogy külön költségkeretet kell kérnie. Erre vonatkozó válasz a közeli napokban várható.
  Engedélyezés esetén IV. 30. és V. 10. között fog a légy elleni permetezés megtörténni, jó lenne, ha ezt a kérdést a minisztérium támogatná.
  Nem találom megnyugtatónak azt, hogy a szemét kérdést kizárólag a leendő tanács megalakulásáig el kell halasztani.
 8. A legtöbb balesetet szeges deszkák, el nem kerített gödrök, helytelen állványozás, gondtalan (yyy) csillekezelés okozza. (Erre vonatkozóan lásd a IV. 16-án tartott munkavédelmi konferencia jegyzőkönyvét.) Megoldás: szoros együttmuködés a muszaki és eü. vezetők között.
 9. Orvosi ellátás: jelenleg 4 gyógyító orvos, 1 fogorvos, (a mélyépítőknél Budapestről hetenként kétszer rendel 1 fogorvos). Hetenként kétszer nemibeteg rendelés, havonta egyszer terhességi tanácsadó. Muködik egy 60 ágyas központi betegállomás, van egy korszeru szurőállomás, amely főleg forniol üzemre épül. A betegek ellátását a magasépítésnél egy épületben elhelyezett 3 db orvosi rendelő, egy fogorvosi rendelő, egy gyógyszertár, az egyik rendelővel egy helyen levő univerzális röngen és a mélyépítőknél 1 db rendelő végzik.
  A fentieken kívül 2 db mentőautó áll rendelkezésünkre, melyek részére korszeru mentőgarage a szurőállomás mellett most épül. Nagy nehézséget jelent az, hogy kevés az orvos. Kb. 11 munkavállalóra 4 orvos, pedig kétszeres normát számolva is még két orvos kellene. Figyelembe kell venni azonban a szurőállomás döntő jelentőségét a betegség megelőzés szempontjából azonban a meglévő alacsony orvoslétszám mellett a szurőállomás egyelőre kizárólag a tetu elleni és a tífusz elleni tevékenységet folytat. Reggel és este történik az újonnan jelentkező munkavállalók tetuvizsgálata és a tífusz elleni védőoltása. A szurőállomás eredeti célja azonban az új munkavállalók alkalmassági szempontból történő vizsgálata volna, Mandul reactióval összekapcsolva. Ezt a funkcióját azonban csak akkor tudja elvégezni, ha a jelenlegi munkáslétszámhoz viszonyítva legalább még egy orvos lenne. Figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy az itteni orvos feladata nem mérhető össze egy közönséges körzeti orvos tevékenységével, mivel hogy az építkezés különleges viszonyokat teremt, ennél fogva a gyógyító orvos egyben megelőző munkát is végez, vagy legalább is kellene végeznie. Napirenden van pl. okáért különböző szurővizsgálatok kérelme, amelyet nem lehet elhárítani és nem is volna helyes, mert akár az iparos tanulók szurővizsgálatáról, akár különleges munkára jelentkezők előzetes vizsgálatáról van szó, szükséges elvégezni. 
  Továbbá egy orvos egész napi munkaidejét lefoglalja az ügyeleti szolgálat, több időt lefoglal továbbá a konyhák és raktárak napi vizsgálata. Ezek alapján a 2.000-es normán felül még egy orvost kell venni, aki a higénikus funkciókat rendszeresen végzi. Jelenlegi 4 orvos a fentiek alapján nagyon kevés. A szurőállomás nem a kívánt profil szerint muködik. Megjegyzendő még az, hogy dr. Fiedrich Péter csak 3 heti időtartalomra ideiglenesen dolgozik a vasmuveknél. Betegápoló nővér elegendő van.
  Azonban az egyik elmenőben, pótlását Dubovitz Dénes dr. kértem. Minden 500 munkavállalóra 1-1 hivatásos tisztaságfelelős nővér van, aki napi 8 óra munkaidőben a szállások tetutelenítését és ellenőrzését végzi. A nővérek fizetésrendezése az Orvosegészségügyi Szakszervezet eléggé nem kifogásolható módon történő késedelme folytán a mai napig nincs megnyugtató módon elintézve, a szakszervezet a mai napig nem nyilatkozott a nővérek fizetéséről, végül is vállalaton belül rendeztük.
  Összefoglalás: sürgős pótlást kérünk orvosok tekintetében.
 10. A megelőző szolgálat tényezői: szurőállomás, időnként szurővizsgálatok, rendszeres étel és konyha vizsgálat, rendszeres szállásvizsgálat, vízellenőrzés, közmuvek sürgetése, nemi és terhesség tanácsadás, tisztasági vizsgálatok, eü. propaganda, (ez utóbbi egyelőre gyengén muködik) elsősegély tanfolyamok. Tervbe vettük, hogy a közeljövőben vöröskeresztes sarkokat állítunk be.

Dunapentele
1951. IV. 18.

dr. E. K.
eü. min. megb.


 

J e l e n t é s

A Dunai Vasmu építkezésénél az egészségügyi viszonyok január 1-től június 30-ig elég jól fejlődtek. Ezt a fejlődést csoportokba foglalva a következőkben lehet rögzíteni:

1./ Szállás kérdés

Januárban túlnyomó többségben barak szállások voltak, kb. 2 lég m3 személy egységekben. A szállások tekintélyes részében a dolgozók részére vízszolgáltatás vezeték útján nem volt. Kőépületek csak igen kis mértékben álltak rendelkezésre, azonban a légkubatura valamivel jobb volt, de a kőépületekben még kevésbé volt biztosítva a vezetéki vízellátás.

A jó szállás szerves kiegészítő része a helyesen épített WC. E kérdésben januárban a legkezdetlegesebb viszonyok uralkodtak. Júniusban a Mélyépítők régi abrakjaitól eltekintve minden barakban vezetéki vízszolgáltatás van, a végleges épületekben kevés kivételtől eltekintve hasonló a helyzet. Mindenütt vízöblítéses WC (vagy guggoló, vagy angol rendszeru) tartoznak a szállásokhoz. Az új barakk nagyobb levegő mennyiséget biztosítanak egy főre. Itt csupán azt kell megjegyezni, hogy az országos szabványoknál a barakk befelé nyíló ablakkal való ellátása helytelen, minthogy ezáltal az ablakok alatt emeletes ágyak nem helyezhetők el. Ezt a szempontot a további tervezésnél figyelembe kell venni.

Az N. T. határozat kimondta, hogy házaspárok részére külön barakk építendők. E határozat végrehajtása nem történt meg. Csupán annyi kezdeményezés történt, hogy a végleges épületekben kis helyiségeket házaspárok rendelkezésére bocsátanak. Ez a megoldás azonban igen szerencsétlen, minthogy az úgynevezett szekciós épületekben a laktanyaszeru elszállásolás során a fent említett kis helyiségek mosdó szobák lettek volna, mivel azonban ezeket a házaspárok használják, így a mosdó szoba lehetősége elesett, így kizárólag lakásonként egy vízvételi lehetőség áll rendelkezésre. Ez a körülmény maga után vonja a tisztálkodás csökkentebb voltát.

Szükséges volna a Mélyépítők régi abrakjaiba a vizet mielőbb bevezetni, miután a jelzett barakkban semmilyen vízvételi lehetőség nincs, hanem központi fürdő áll a dolgozók rendelkezésére, amely megoldás különösen hidegebb évszakokban távolról sem kielégítő. Meg kell jegyeznünk, hogy az egészségügyi normák által megkívánt lavór, ivókanna mennyisége a kívánalmaknak kb. felét fedezi, ami által a tisztálkodás lehetőségét egészségügyi szempontból nem találjuk kifogástalannak.

A szállások folyamatos fertőtlenítését az e.ü. szolgálat látja el, D. D.T. por 14 naponkénti használatával és a szállások hetenként történő szakszeru ellenőrzésével. Az e.ü. személyzet száma 36 fő. Számuk 500 dolgozóként 1 fővel fog emelkedni.

1./ Gyermekkérdés

Januártól kezdve a lakótelepen, - jól lehet hogy elvileg gyermekeknek tartózkodniok nem volt szabad, - a gyermekek száma fokozatos emelkedést mutatott. A júniusi számlálás adatai szerint mintegy 140 kiskorú gyermek tartózkodik az építkezés területén. Kielégítőnek kizárólag azon gyermekek viszonyai mondhatók, akik külön lakással rendelkező szüleiknél laknak. Ezek száma azonban elenyésző, mintegy 95%-ban a gyermekek tömegszállásokon laknak, amely körülmény úgy a gyermekek egészségügyi és nevelési szempontjából, részben a dolgozók éjszakai nyugalma tekintetében erősen aggályos.

Az N. T. határozat kimondja, kétszer 150 személyt befogadó képességu gyermekotthont kell létesíteni, gyermekek részére, azonban a mai napig a gyermekek elhelyezése ilyen módon nem történt meg. Meg kell jegyeznünk, hogy a lakótelepen kismértéku kanyaró és fültőmirigy lob járványos megbetegedés állandóan észlelhető, mely körülmény a tömegszálláson lakó gyermekek jelenlétével orvosilag bizonyítható módon függ össze. A Neb szociális osztályának tájékoztatása szerint gyermekotthon részére a szemrevételezés megtörtént.

Az e. ü. szolgálat elrendelte a gyermekek kötelező bejelentését, azzal a célzattal, hogy a városban szokásos e.ü. és gyermekvédelmi intézkedéseket végre lehessen hajtani. A bejelentést a szülők általában nem hajtották végre, úgy hogy csak felkutató módszerekkel sikerült a gyermekek tartózkodási helyét megállapítani. Az e. ü. szolgálat álláspontja az, hogy a végleges lakásokba bejelentett gyermekek tartózkodhatnak, de a tömegszállásokról mielőbb gondoskodni kell a gyermekek kitelepítéséről megfelelő gyermekotthonokba.

3./ Élelmezés

Januárban egy igen kezdetleges konyha, max, 5.000 kapacitással és egy közepes minőségu konyha 3.000 kapacitással látta el az üzemélelmezés feladatait. Május 2-től a 3. sz. konyha megépült, mely a későbbiek során átépítés segítségével 8.000 fő részére tudta a főzést biztosítani. Meg kell jegyezni azonban, hogy ez a nagyjából korszeru konyha nem rendelkezik megfelelő sterilizátorral (a helyiség alsó részei hidegek), így az elmosogatott edények megfelelő hőkezelésben nem részesülhetnek. Készülőben van egy, a 4. sz. konyha, átépítés alatt a korszerutlen 1. számú, megnagyobbították a 2. sz. konyhát. Mindezek összesen kb. 20.000 fő élelmezését biztosítani fogják.

Május 2-án és 7-én minden alkalommal kb. 200 főre kiterjedő ételfertőzés történt, amelynek oka a tisztátalanul kezelt edényekben fellelhető és ott felszaporodott bacilusok jelenléte volt. További hasonló eset megelőzésére a mosogatási rendszer megváltoztatását vezettük be, azóta a viszonyok tetemesen javultak, de feltétlenül szükség volna élelmezési technikus leküldésére. Ezt még májusban az Élelmezési Egyesülés megígérte, azonban mai napig ilyen szakkáder Dunapentelére végleges jelleggel nem érkezett meg.

Igen aggályos az a körülmény, hogy a népboltok és büfék vezetői következetesen nem hajtják végre azt a rendelkezést, mely szerint csak orvosilag kivizsgált egyének muködhetnek fenti helyeken, ami által a dolgozók egészsége állandóan veszélyben forog. Többrendbeli büntetés is történt, azonban úgy látszik a pénzbüntetés nem elég hathatós eszköz az ilyen hanyagság megszüntetésére.

4./ Orvosi ellátás

Januárban a lakótelep orvosi ellátást összesen 2 orvos végezte. A helyzet a mai napig nem javult annak ellenére, hogy 3 körzeti orvos, 3 fogorvos és 1 nemigondozó vezető orvos állnak a gyógyítás szolgálatában. Ezeken kívül egy orvos az egész szervezet irányításával foglalkozik, a higiénikus feladatok ellátását pedig egy tisztiorvos végzi. Az országos normák szerint miden 2.000 dolgozóra egy gyógyító orvosnak kellene lennie. Ettől azonban nagyon távol állunk, minthogy 14.000 dolgozóra összesen 3 gyógyító orvos esik. Ha figyelembe vesszük azt, hogy a gyógyító orvosi tevékenységen kívül minden új munkavállalót a szurőállomáson munkaalkalmassági vizsgálatnak is alá vetnek, mely szolgálat hetenként 400-500 fő teljes kivizsgálását teszi szükségessé és ha ehhez hozzávesszük, hogy a gyógyító orvosok száma néggyel kevesebb a kívántnál, akkor az orvosi ellátás rendkívül aggályosnak mondható.

Az N.T. határozat kimondta, hogy az orvosok számát hárommal kell emelni. Bár ez az N.T. határozat minőségi meghatározást nem tartalmazott, de nem vitás, hogy a körzeti orvosi gyakorlatot folytató orvosok számának emelését célozta, sajnos azonban 2 fogorvos és 1 tisztiorvos képezte az N.T. határozat végrehajtását és bár ezekre kétségkívül szükség volt, ez a megoldás a gyógyító orvosok számát nem emelte, úgy hogy az orvosi ellátás gyógyító vonalon a mai napig megoldatlan. Jelenleg orvostanhallgatók és szigorló orvosok kéthetenkénti váltásban látják el a legszükségesebb igényeket, azonban ez a megoldás egészen kezdetleges és aggályosnak mondható. A helyzet további rosszabbodása várható két okból:

 1. nyári szabadságok megkezdésekor az orvosok száma még jobban csökken,
 2. a dolgozók számának állandó emelkedése az előbb felsorolt aránytalanságot még jobban fokozza.

Ebben a kérdésben semmi javulás nem látszik és sürgős segítség szükséges, olyan módon, hogy biztosítani kell legalább 2.000 dolgozóra 1 gyógyító orvost (jelenleg 3:14.000), valamint a szurőállomás állandó kiszolgálására egy külön orvost.

Az N.T. határozat kimondja, hogy Dunapentelére a legjobb kádereket kell biztosítani. A három meglevő gyógyító orvos közül egy nyolc hónapos diplomával rendelkezik, egy meglehetősen képzetlen, idősebb, volt OTI orvos és egy volt sebész található. Ez utóbbi szakmai és politikai magatartása ellen súlyos kifogások merülnek fel. Minőség tekintetében is szükség volna az N.T. határozat végrehajtásának biztosítására. Az Egészségügyi Minisztérium ebben a tekintetben nagy erőfeszítéseket tett, azonban az országos orvoshiány a megoldást megnehezíti. Feltétlenül kell mindezek ellenére Dunapentele részére biztosítani a fenti követelményeket mennyiség és minőség tekintetében.

5./ az N.T. határozat kimondja, hogy a tanácsa a kivitelező vállalatoktól május 31-ig vegye át az e.ü. személyzetet. Ezt a rendelkezést a tanács végrehajtotta, azonban a szállások tisztaságát és fertőtlenítését biztosító hivatásos tisztaság felelősöket (számuk 39 fő), a Pénzügyminisztérium és a beruházó vállalat között lefolytatott tárgyalások alapján június 29-én nem vették át.

A tanács e.ü. osztálya a feladatokat megoldja, jól lehet adminisztratív káderek hiányában az adminisztratív munka erősen háttérbe szorul. Az osztály komplett muködése július 8-ig megtörténik.

6./ Röviden kell még szólni az ivóvízről, mely ma már általában a legtöbb szálláson található, továbbá a szennyvízelvezetésről. Ez utóbbi egyenlőre igen kezdetleges, minthogy szennyvíz vezeték utolsó szakasza nyílt rendszerben ömlik, ami által fertőzési veszélyt jelent.

7./ Az N. T. határozat május 15-ig piac létesítését rendelte el. A piac felállítása megtörtént, azonban úgy látszik, hogy a fejlődés útja a városban elhelyezett bódék megvalósításával fog történni.

Dunapentele, 1951. július 2.

/dr. E.K. s. k./
Eü.min. megbízottja

MOL-XXIX-f-2-a-76. doboz (Magyar Országos Levéltár - Dunai Vasmu - Általános iratok 1948-1969 - 76. doboz)


26/1. Üzemi Bizottság
Sztálinváros

Szabad Nép
Szerkesztősége

B u d a p e s t
VIII. ker. Blaha Lujza tér 3.

Kedves Elvtársak!

Sztálinváros építői a szántóföldek helyén létrehozták első szocialista városunkat, öntődéjével, nagykohójával, tuzálló téglagyárával és lakóházak sokaságával. A lakóházak mellé épületek, napközi otthonok, óvodák, bölcsődék. Nagyon sok ifjú dolgozónk van, aki itt kötött házasságot és ebből a házasságból család született. Odáig rendben is van minden, míg megszületik a kicsi, de mikor elérkezik az az idő, hogy bölcsődébe, vagy napközi otthonba lehessen tenni, akkor megkezdődik a harc a Tanács, és a szülők között. Mindenkinek van helye a bölcsődékben, napközi otthonokban, de alig jut hely az építők gyermekeinek, még azoknak sem, akik állandó lakosai Sztálinvárosnak.

Nem tudjuk mi lenne akkor, ha nem volna a NEB hogy vajjon milyen okra hivatkoznának a Tanács oktatási osztályán, hogy a NEB nem engedi, a NEB nem járul hozzá. Felvetették azt, ha az építők családjaikat el akarják helyezni, akkor építsék fel az óvodákat. Felépítettük a 100 személyes óvodát, június 17-én kellett volna megnyitni, sőt Sófalvi elvtársnak, a tanács oktatási osztály vezetőjének volt egy felajánlása, hogy május 17. tiszteletére, a választásokra átadják az óvodát. Az óvoda fel van szerelve, huzamos harc volt a költségvetés elfogadásával, ennek ma két hónapja, az óvodában a gyermekek még sincsenek elhelyezve, mert személyzet hiányra hivatkoznak. Hát vajjon hogy akarunk mi munkaerőket biztosítani, ha a gyermekeik mellé kötött anyáknak nem biztosítjuk azt, hogy el tudjanak helyezkedni, dolgozni tudjanak. Az anyák naponta járnak a Tanács oktatási osztályára, hogy gyermekeiket el tudják helyezni, s mindig csak ígérgetést, elutasítást kapnak. Mi már csak azon csodálkozunk, hogy az ott dolgozó Pintér elvtárs melyik bürokratikus könyvből szedi ígérgetéseit.

Dolgozóink felvetik azt, hogy miért kell elválni családjuktól és kinn Rácalmáson elhelyezni, mikor a rendelet intézkedik arról, hogy a családokat nem szét választani, hanem összetartani kell. Kinn a munkahelyeken a szüleivel nagyon sok gyermek tartózkodik. A legutóbb az érctéren 12 gyermek volt. Vajjon nem-e a napközi otthonba volna ezeknek a helyük, ahol nyugodtan játszhatnának, és nem aggasztanák szüleiket munkaközben, hogy vajjon milyen baleset éri őket.

Kérjük az Elvtársakat, hogy legyenek segítségünkre az óvodák és a bölcsődék megnyitásában az építők gyermekei részére is. Az évek óta itt dolgozó építőmunkások ezt jogosan elvárják.

Sztálinváros, 1953. VII. 17.

Elvtársi üdvözlettel:

G. Gy. s. k.
term. biz. eln.
B. I. s. k.
TT. elnök

 

 

 


Titkárság                Budapest, 1953. augusztus 31.
Levélszám: 966.

Szabad Nép
Levelezési osztály

B u d a p e s t
Blaha Lujza tér 3.

Hivatkozással 53/22755/MJ/GJ sz. levelükre a megküldött mellékletek visszaszármaztatása mellett az alábbiakat közöljük.

A lenti elvtársaink megvizsgálták a Maximenkó köz 1. sz. házban lakó családok elhelyezését és a mellékletben foglaltakat nagyjából igaznak találták.

J. J-né részére biztosítunk egy konyhát azért, mert munkahelyén jól dolgozik, ezzel szemben Ja. J-né és D. Gy-né elvált asszonyoknak semmi körülmények között nem biztosítunk külön szobát, mert erkölcsi magatartásuk kifogásolható. Mindketten Vaskut községből, gazdag sváb családból származnak és a demokráciához való viszonyuk sem megfelelő.

A levélben említett O. szaktárs /Gépgyár dolgozója/ valóban nem kapott és nem is kap lakást, mivel letelepedési engedélyt sem kap múltbeli politikai magatartása miatt. Felszabadulás előtt államügyész volt.

Egyébként egész Sztálinvárosban az az álláspont, hogy ne tartózkodhassanak gyermekek a szálláshelyen és bár a városból háromszor kihelyeztük a gyermekes családokat vidéki szállásokra, nem tudjuk megakadályozni a beszivárgást. Ebből adódnak elő az ilyen tömegszállások, mert a vállalatok sem tartják be azt a rendelkezést, hogy a szálláshelyre nem szabad gyermekeket vinni.

Az építőipari dolgozóknál van egy olyan törekvés, hogy minél többen szeretnének végleges lakást kapni, de ezt a jelenlegi körülmények között, amikor elsősorban a Vasmu végleges dolgozói számára kell lakást adnunk, nem tudjuk biztosítani. Ez elégedetlenséget szül az építőipari dolgozók körében. Állandóan azt vetik a szemünkre, hogy őket nem tartjuk teljes jogú embereknek, mindig a vasasokat helyezzük előtérbe és lassan ezt a helytelen beállítást a helyi építőipari szakszervezet is átveszi és hangoztatja. Ennek az ellenkezőjét bizonyítja az a 10 millió forintos beruházás, amellyel a dolgozók szociális helyzetét szállás, étkező, fürdő, zuhanyozók, stb.) fogjuk megjavítani és amely főként az építőipari dolgozók helyzetét könnyíti meg. Az eddigi kimutatásokból is kitunik, hogy az építőipari dolgozók a rendeletben előírt 5%-nál több lakást kaptak, úgyhogy erre való hivatkozásuk nem felel meg a valóságnak.

Elvtársi üdvözlettel

S. E.

 


 

G o n d n o k s á g

Városi Tanács V. B. 
Egészségügyi Osztálya
Áll. Közeg. Felügyelő
H e l y b e n
31327. május 22.

27-20

A radari munkásszállások közegészségügyi hiányosságai.

Fenti tárgyban hozzánk intézett 828/-7-20/1957. ákf. számú átiratára közöljük, hogy a Vasmu Gondnokságának a Radar területén összesen 2 lakóabrakja van jelenleg üzemeltetés alatt, ahol a leiratban megemlített eü. kifogások nem merültek fel.

Az átiratban felsorolt hiányosságok a 26-os Vállalat kezelése, illetve üzemeltetése alatt álló lakóbarakknál mutatkoznak, tehát természetszeruleg annak megszüntetése az üzemeltető vállalat kötelessége.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a radari lakóbarakk 70%-át az Építőipari Vállalatok használják, a Vasmunek mindössze 4 abrakja volt, de május 1-vel lecsökkent kettőre és a további átköltöztetés a Déliváros területére folyamatban van.

A Vasmu Gondnokság a hiányosságok megszüntetése következtében felmerülő költségek reá eső részét /:esetleg 4 abrak után:/ mindenkor hajlandó megtéríteni.
Nem tudja ellenben vállalni azt, hogy az Építő és más Vállalatok által évek óta elmulasztott fekália kitisztítást és egyéb felmerülő karbantartási munkálatokat elvégezze.
Véleményünk szerint a WC-k, derítők és csatornák kitisztítása is annak a vállalatnak kötelessége, aki a területet üzemelteti tekintve, hogy azok a használat következtében kerültek olyan állapotba, hogy tisztítani vagy javítani kell.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

B. A.
igazgató

 


 

Tájékoztató
Sztálinvárosi Építők kulturális életéről

Sztálinváros és Sztálin Vasmu terültén az alkotmányunknak megfelelően biztosítva van a dolgozó muvelődéséhez való joga.
A szakmai továbbképzés a technika elsajátítás különböző esti tanfolyamokon keresztül van biztosítva a dolgozó számára. De a tanulás mellett nem feledkezünk meg a széles köru szórakoztatás biztosításáról sem.
Az építkezés területén megnyílt az első végleges mozi. A Dózsa György filmszínházban az ország legszebb és legmodernebbül berendezett filmszínházába, a Budapesti elsőhetes mozikkal egy időben kerülnek bemutatásra a szovjet, a népi demokráciák és a legjobb magyar filmek, azon kívül minden haladó film.
{Kézzel írt széljegyzet: "754 személyes"}
Az Építők Szakszervezet Területi Bizottságának vezetése és irányítása mellett két kultúrotthon muködik. Ezekben rendszeresen tartanak különböző népszeru - természettudományi, szakmai, politikai - előadásokat. A kultúrotthonokon belül az állandó változatos előadások mellett megtalálják a legváltozatosabb szórakozási lehetőségeket is. Rendszeresen vendégszerepelnek színészek, üzemi kultúrcsoportok és a legkiválóbb énekesek, táncosok, népi együttesek és artisták.
A könyvet szerető dolgozók megtalálják az építkezéseken mindenfelé munkahelyeken, kultúrszobákban, vállalatok központjában csakúgy, mint a két kultúrotthonban a könyvtárakat. A szakszervezeti könyvtárakban mintegy ötezer könyv biztosítja a dolgozók muvelődését. Ezen kívül a Városi Tanács könyvtárában több mint ötezer szakmai és több mint 3.500 szépirodalmi és ideológiai könyveket találni.
Szálláshelyek mellett 21 kultúrszobában a dolgozók megtalálják a legváltozatosabb szórakozási eszközöket, asztali tenisz, sakk, dominó, rádió, lemezjátszó és hanglemezek, azon kívül különböző társasjátékok.

Szórakozási lehetőségek a Városépítés területén:

Dózsa György filmszínházJózsef Attila kultúrotthon
15 kultúrszoba a szálláshelyeken

 

 

Szórakozási lehetőségek a Mélyépítkezés területén:

Petőfi Sándor Kultúrotthon6 kultúrszoba szálláshelyeken

Nyáron 8.000 dolgozót befogadó szabadtéri mozi és színház.

Szakszervezet biztosítja a dolgozók részére, akik kedvet és tehetséget éreznek, hogy a muvészet valamely ágában részt vegyenek - színjátszó csoport, kultúrbrigádok, énekkarok, népi tánccsoportok és a zenét kedvelő, úgy a haladó, mint a kezdők részére - a továbbtanulás. Azon kívül irodalmi és képzőmuvészeti körök muködnek, ahol a dolgozók széles tömegei fejleszthetik kulturális tudásukat és kapcsolódhatnak be az új szocialista kultúra kialakításáért folytatott harcba.

 

F e l v é t e l

Ezt kell tudni minden dolgozónak!

A felvételkor minden dolgozó legelőször a Szurőállomásra lép be, ahol alapos belgyógyászati vizsgálatra kerül, vérvizsgálatot végeznek rajta és tyfusz-oltást kap. Ahol szükséges, ott fertőtlenítés is történik.
[kézzel írt széljegyzet: "Nem kell így részletezni. Vérfagyasztó"]
A Szurőállomás biztosítja a Sztálinvárosban dolgozó sok-ezer ember egészségét és megóvja őket a kintről behurcolható járványveszélytől. A szurőállomási vizsgálatok eredménye alapján történik a dolgozók munkába való állítása, illetve beosztása, egészségi állapotának megfelelően. Ezzel elkerülhető, hogy gyengébb erőlétben levő dolgozókat egészségükre ártalmas munkára osszanak be.
[kézzel írt széljegyzet: "Ne így!"]
Ha a dolgozó a késő délutáni órákban, vagy este érkezik, amikor munkába állítása már nem lehetséges, az orvosi vizsgálat után a Szurőállomásról az ideiglenes szállásra megy. (a szurőállomás mellett lévő barakképület). Az ideiglenes szálláson a dolgozó csak egy éjszakát tölthet.

Munkásellátás

A Szurőállomás után a dolgozó a központi Munkaerőelosztóba megy (ugyanott, ahol az ideiglenes szállás van), ahol közlik vele, hogy melyik vállalatnál kell munkába állnia. Innen a kijelölt vállalat Munkaerőgazdálkodásra kísérik, ahol megtörténik a felvétel, közlik vele, hogy melyik munkahelyen fog dolgozni. [kézzel írt széljegyzet: "És elvezetik oda"] A kijelölt munkahelyen közlik a dolgozóval, hogy hol kell munkába jelentkeznie és a vállalat elszállásolási megbízottja útján szállást biztosítanak részére. A szállást a vállalat díjmentesen bocsátja a dolgozók rendelkezésére, a futésről és takarításról is a vállalat gondoskodik. Minden dolgozónak magának is ügyelnie kell azonban a szálláshelyek tisztaságára, hogy a pihenőidőt minél jobb körülmények között tölthessék el.
A női dolgozók külön női építkezésen is dolgozhatnak és részükre külön női szállásokat biztosít a vállalat.
Azok az ifjúmunkások, akik 18. életévüket még nem töltötték be, és 2-3 hónapig rendesen dolgoznak, építőipari tanulóknak jelentkezhetnek.
Sztálinvárosban kötelező bejelentési rendszer van, úgy hogy mindenki a beköltözés napján töltse ki a rendőri bejelentőlapot, [kézírással beszúrva: amit a házfelügyelőtől kap meg], és ügyeljen arra, hogy a megfelelő szelvényt még aznap a rendőrség által lebélyegezve visszakapja. [kézírásos széljegyzet: " Hol kapja?"]
A vállalatok a felvétel után minden munkavállaló részére arcképes személyazonossági igazolványt állítanak ki, melyet minden dolgozó saját érdekében gondosan őrizzen meg. (az igazolványhoz szükséges fényképet a vállalat díjmentesen készíti el). A vállalatok a dolgozó belépésekor jelvényt is adnak, amelynek viselése Sztálinváros területén kötelező. [kézírásos széljegyzet: "?"]
Az egész dolgozó magyar nép megbecsülése és szeretete kíséri azokat, akik a béke hatalmas bástyáját, az első szocialista várost, Sztálinvárost és a Sztálin Vasmuvet építik. Az öntudatos dolgozók éppen ezért nem turik meg soraik között a fegyelmezetleneket, hanyagokat, az igazolatlan távolmaradókat. A téli időszakban az építkezéseken a dolgozóknak gyakran meg kell birkóznia az időjárás viszontagságaival. Sztálinváros becsületes építői mégis nagy lelkesedéssel dolgoznak sárban-fagyban, mert tudják, hogy nagy megtiszteltetés és kitüntetés hazánk büszkeségét építeni. Sztálinvárosban a dolgozók becsületes munkájukkal maguk és egész dolgozó népünk boldog jövőjét építik és ezért minden dolgozónak kötelessége és becsületbeli ügye, hogy fegyelmezetten dolgozzon. Az a dolgozó, aki engedély nélkül távol marad a munkahelyéről, hiányzik, későn jár a munkahelyére, nemcsak magát, hanem munkatársait is megkárosítja.
[kézzel írt széljegyzet: Nem csak szóban becsülik meg. Ellátás! Étkezés pl. Többlet."] Ha a dolgozó el akar távozni a vállalattól, írásban kell a vállalat igazgatójának a felmondást beadni. Ha az igazgató nem ad engedélyt a távozásra, mert a dolgozó nem tudta megindokolni, hogy miért akar elmenni és ennek ellenére a kétheti felmondási idő letöltése után a dolgozó elhagyja a vállalatot, önkényes kilépőnek számít.
Az önkényes kilépő csak közvetítő útján kaphat munkát. Ez azt jelenti, hogy nem oda megy dolgozni, ahová akar, hanem ahová kiközvetítik. Az új munkahelyén az önkényes kilépő dolgozó ha megbetegszik, egy évig keresetének csak a felét kapja táppénzben, két évig pedig fizetett szabadságának szintén csak a fele jár.
Az a dolgozó, aki felmondási idő letöltése nélkül [kézzel beszúrva: vagy bejelentés nélkül] elhagyja munkahelyét, súlyos hibát követ el, ezért fegyelmi úton bocsátja el a vállalat.
A fegyelmi úton elbocsátott dolgozó csak oda mehet dolgozni, ahová kiközvetítik, új munkahelyén nem kap fizetéses szabadságot, és ezen kívül 3 hónapig keresetéből 10%-ot levonnak.
Az ilyen fegyelmezetlen dolgozókat, akiket Sztálinvárosból fegyelmi úton bocsátottak el, más vállalatok nem szívesen alkalmaznak - még kiközvetítés esetén sem. És az öntudatos dolgozók nem veszik be a soraikba.
A Sztálin Vasmunél a dolgozóknak jó kereseti lehetőség van biztosítva. Egy segédmunkás - ha normáját teljesíti 100%-ra, és kidolgozza becsületesen a munkaidőt - keresete 500-600 Ft, míg a szakmunkásoké 1000,-1100,- Ft. A törzsbér után a dolgozó 10% sürgősségi pótlékot is kap abban az esetben, ha abban a hónapban egy igazolatlanul mulasztott napja sincs. A fizetést a dolgozó két részletben kapja: egyszer a részfizetést, másodszor a végelszámolást. A kifizetés az építésvezetőségeken keresztül történik. A dolgozó saját érdeke, hogy a napi munkaidejét a muvezető beírja az óraellenőrző könyvbe. Úgy a reggeli, mint az esti névsorolvasásnál a személyes megjelenés kötelező. Minden dekád végén a brigádvezetőjén keresztül győződjön meg, hogy minden ledolgozott munkaóráját, valamint teljesítményét a munkavezető elszámolásra beadta-e? Amennyiben a dolgozónak panasza van a kifizetett munkabérrel kapcsolatosan, forduljon legelőször a munkavezetőjéhez, normásához, vagy bérelszámolójához. Tartsa szem előtt mindig, hogy a munkaidő alatt történő bérelszámolókhoz, normásokhoz való járkálás saját keresetét csökkenti.
[kézzel írt nehezen olvasható széljegyzet: Ne ő, és csak a brigádvezető menjen a muvez.-höz.]

Orvosi és egészségügyi ellátás

Legfőbb érték az ember. Ez az elv érvényesül Sztálinvárosban, mikor minden újonnan jött dolgozó először orvosi vizsgálaton megy keresztül. Az orvosi vizsgálat helye: a Szurőállomás. Itt jól képzett orvosok és korszeru felszerelés állanak az orvosok rendelkezésére. Úgy válik gyakorlattá az az elv, hogy a szocialista várost egészséges dolgozók építhessék, kívülről sem járványt, sem élősdieket ne hozzanak be a város területére. A Szurőállomáson a vizsgálatra jelentkező dolgozók a váró helyiségben megkapják kartonjaikat, utána átesnek az általános vizsgálaton. (élősdiek, ruha-vizsgálat), majd vérvételre és megelőző oltásokra mennek. Az oltások után belgyógyászati vizsgálaton mennek keresztül.
[kézzel írt széljegyzet: "Nem kell ennyire részletezni"]
A női munkavállalók az egészségügyi kormányzatunk gondoskodása {eredetileg írt közben szó következtében-re javítva} következtében nőgyógyászati szakvizsgálaton is átesnek, hogy a női szervezet sajátos adottságai a munkára való osztályozásnál figyelembe vehetők legyenek. Minden dolgozó röntgenvizsgálásra kerül.
Az így átszurt dolgozók, akiket munkára egészségesnek találtak, megkapják a végleges egészségügyi kartonjaikat, mely Sztálinvárosban való tartózkodás alatt részükre okmányként szolgálnak. Ezeken a kartonokon tüntetik fel, hogy milyen munkára alkalma a dolgozó. Ezzel a kartonnal jelentkezik a munkaerőtartalékok hivatalában, ahol beosztását megkapja.
A dolgozók rendelkezésére áll a korszeru rendelőintézet, ahol bel-, seb-, nőgyógyász, bőr- és nemigyógyász, valamint Rtg. és tüdőszakrendelések vannak. Ezen kívül a városban és a Mélyépítő Tröszt területén modernül felszerelt fogászati rendelőintézetek muködnek.
Az új 400 ágyas kórház felépüléséig 15 ágyas a szakrendeléseknek megfelelő osztályokkal muködik az ideiglenes kórház. A dolgozók balesete esetén munkahelyeiken lévő elsősegélynyújtó-helyeket keresik fel, amennyiben szükséges, a sztálinvárosi mentőállomás mentőkocsijával kerülnek a megfelelő szakrendelésre. Egyéb esetekben reggel 7-8-ig a dolgozók a lakóhely szerinti körzeti orvosi rendelőket keresik fel. A dolgozók ezen kívül rendszeres egészségügyi ellenőrzés alatt állnak, a tisztaságfelelősök szálláshelyeiken keresik fel a dolgozókat és ott oldják meg esetleges egészségügyi problémáikat.

Sportlehetőségek

Sztálinvárosban mindenki ott sportol, ahol dolgozik. Így a gépgyári dolgozók a VASAS sportkörben, az építőipari dolgozók az Építők Sportegyesület sportköreiben. Minden sportkörnek sportáganként megvannak a szakosztályaik. Így a VASAS O. K. jelenleg 8 szakosztályt muködtet. Labdarúgó, ökölvívás, asztali tenisz, sakk, röplabda, kézilabda stb. Az Építők S. E. vonalán az egyes vállalatoknál sportkörök muködnek, amelyeknek szintén megvannak a maga szakosztályai. A sportkörben jelenleg a következő szakosztályok muködnek: labdarúgás, asztali tenisz, sakk, kézilabda, röplabda. Ezen kívül vannak központi szakosztályok is, főleg a nehézatlétikában. (birkózás, ökölvívás). De a többi sportágakban is (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda) vannak központi szakosztályok, ahol azok a dolgozók sportolnak, akik a sportban is kiváló eredményt tudnak felmutatni, és ők képviselik a sztálinvárosi Építők színeit a különböző megyei, vagy országos jellegu versenyeken és mérkőzéseken.
Tehát azok a dolgozók, akik a jövőben Sztálinváros sportéletébe be akarnak kapcsolódni, ezáltal egyúttal a szocialista sport építésében is ki akarják venni részüket, keressék fel a sportkörök vezetőit.
Tájékoztatásul még közöljük az egyes sportszervek címeit:

Építők S.E.
VASAS S. K.
Vörös Meteor S. K.
Lokomotív S. K.
Területi elnöksége
Csizmadia József
V. kocka I. emelet
III/1 szekció 3 feljárat.
Görbe u. 7/9.
Új vasútállomás

Létesítmények terén is állandóan javul a helyzet. Jelenleg van egy központi pálya. Itt füvesített labdarúgó-pálya van, körülötte épül az atlétikai pálya. 2 M. H. K. akadálypálya van. Épül az öltöző és szertárépület. Ezen kívül a Mélyépítőknél, valamint az új vasútállomáson szintén van labdarúgó-pálya. Egy nagy tornaterem áll rendelkezésre a teremsportolók részére. A tornateremmel szemben pedig egy kis kézilabda salakpálya, 3 kosárlabda, 2 röplabda pálya áll a dolgozók rendelkezésére. A Duna-parton egy csónakházban kajakok és indián csónakok várják nyáron a dolgozókat.

Közellátás

Sztálinváros minden dolgozója részére az országos átlagnál jobb minőségu és nagyobb mennyiségu étkezés van biztosítva. Az étkezés reggeliből, ebédből és vacsorából áll, melyet a munkahelyen felállított kiosztóhelyeken fogyaszthatnak el.
Az étkezés lebonyolítására 4 konyha áll rendelkezésre. A munkahelyekre az ételt higiénikus, tiszta lezárható edényekben viszik ki.
A dolgozók többi szükségleteinek kielégítésére rendelkezésre áll egy üzletház, amely áll egy fuszer-, és gyümölcsrészből és egy textil- és cipőosztályból, valamint kaphatók készruhák, kabátok, fehérnemuk stb.. Ezen kívül 20 elárusítóhely áll a dolgozók rendelkezésére az építkezés különböző területein, ahol minden szükségleteiket ki tudják elégíteni.
Piac is lett felállítva van, ahol a Szövetkezetek és kistermelők árusítanak. A dolgozók vásárolhatnak gyümölcsöt, élő és vágott baromfit, tojást stb.
Ezen kívül éttermek és italboltok állnak a dolgozók rendelkezésére, ahol változatos, jó minőségu és megfelelő árban a dolgozók jó ellátását biztosítják ételek és italok kaphatók. [kézzel beszúrva]
Fentieken kívül szórakoztatásukról is gondoskodva van a dolgozóknak. A nyári időszakban a kerthelyiségekben zene és tánc van.

MOL-XXIX-f-2-a-76. doboz (Magyar Országos Levéltár - Dunai Vasmu - Általános iratok 1948-1969 - 76. doboz)

Kulcsszavak

Ezen a napon történt június 02.

1944

1944 – A Frantic fedőnevű légi hadművelet: A brit és amerikai légierő több csapást mér magyarországi célpontokraTovább

1948

1948 – Aláírják a magyar–szovjet katonai egyezményt.Tovább

1953

Londonban a Westminsteri apátsági templomban megkoronázták II. Erzsébet brit királynőtTovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

Örömmel adjuk hírül, hogy megjelent az ArchívNet idei második száma. A mostani lapszám négy forrásismertetése a 20. század második felébe, azon belül a Kádár-rendszer időszakába kalauzolja el az olvasókat. A dokumentumok által bemutatott események különlegesnek mondhatók: megelevenedik előttünk az utolsó Magyarországon kivégzett nő bűnügye, betekinthetünk egy beszéd legépelt szövegén keresztül a Kádár-korszak nőpolitikájának átalakításába, valamint egy Ukrajnában fennmaradt beszámoló révén szó esik arról, hogy miként tudott egy alkalommal Grósz Károly sikert aratni a nemzetpolitika terén.

Az időrendet követve a sorban az első Németh László Imre (nyugalmazott lelkész, pápai prelátus) forrásismertetésének második része, amelyben Zágon József Mindszenty Józsefnek szóló levelének a tervezetét mutatja be. Az elküldött levél még nem került elő, azonban elég valószínű, hogy azt az akkoriban az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségén tartózkodó Mindszenty kézhez kapta. Az esztergomi érsek egy későbbi levelében ugyanis felfedezhető Zágon papírra vetett gondolatainak a nyoma.

Dulai Péter (doktorandusz, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Doktori Iskola) korábban már bemutatta az ArchívNet hasábjain a Magyarországon utolsó előttiként kivégzett nő esetét. Ezúttal az utolsó kivégzett, a többszörösen büntetett előéletű Besze Imréné ügyét mutatja be bírósági iratok alapján, aki 1967 szeptemberében gyilkolta meg nyereségvágyból Kertész Lajosnét Gyöngyösön.

Besze Imréné büntetőügye még zajlott, amikor 1968 májusában Székesfehérvár adott otthont egy népességtudományi konferenciának, ahol az egyik előadó Ortutay Zsuzsa volt. Beszéde szövegét Svégel Fanni (doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola) ismerteti, aki Ortutay Zsuzsa szavai alapján tárja az olvasók elé, hogy az 1960-as években milyen minőségi változás ment végbe a magyarországi nőpolitikában.

A Kádár-korszak legvégének egy mindössze félnapos eseményét mutatja be Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár): Grósz Károly kárpátaljai villámlátogatását. Ugyan Grósz és Nicolae Ceausescu aradi találkozója katasztrofális következményekkel járt a magyar politikus hírnevére nézve, az 1989. április 3-án lezajlott kárpátaljai útját mégis egyfajta sikerként könyvelhette el. Terjedelmi korlátok miatt a forrásismertetés első részét adjuk közre mostani számunkban.

A második idei számunk számára forrásismertetéseket küldő és publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat. Felhívjuk továbbá leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet szerkesztősége idén is várja a 20. századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest, 2023. május 19.

Miklós Dániel
Főszerkesztő