Csahos kutyák és más mesék

Nyíregyházi punkok az állambiztonság látókörében

„Október elején hallottam, hogy az „Agydaganat” című együttes fellépett a Városmajori Műv. Házban, amely koncert botrányba fulladt, és kihívták a rendőrséget. Andró-Vaskó Sándor (Géza) a közönséget próbálta a rendőrök ellen hangolni. A Csicsó nevű srácot Andró név szerint pocskondiázta, és ezek ketten egymásnak is mentek. (Csicsó többszörösen büntetett előé-letű, felesége Margit, aki esti tagozaton végzi a gyors- és gépíró iskolát.) Hallomásom szerint a kihívott járőr a Gézát a botrányos magatartása miatt megütötte.”

Állambiztonsági jelentések nyíregyházi punkokról

A Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság 4. számú napi operatív információs jelentése
1982. május 13.

Andró-Vaskó Sándor Nyíregyháza, Szarvas u. 126. sz. alatti lakos, az Agydaganat UMCS együttes nevében levelet küldött a szegedi C.P.G. [!] együttesnek, melyet a szegedi ifjúsági ház igazgatója beszolgáltatott.
A levélben Andró közli, hogy egy Punk Front nevű önvédelmi szervezet megalakítását tervezi, amely szakszervezeti jelleggel működne. 1982 júliusára javasol egy találkozót, ahol közös kiáltványt fogalmaznának meg. Ehhez kéri a C.P.G. együttes aktív támogatását.

Megjegyzés:

Andró-Vaskó Sándor zavaros ideológiai nézetei miatt az elmúlt évben került látókörünkbe.

Intézkedés:

 • Az együttes létszámának a megállapítására, magatartásuk, tevékenységük ellenőrzésére előzetes ellenőrzést vezettünk be.
 • Az információról tájékoztatjuk a

Tordai Tibor r. százados


főkapitány áb. helyettese

[ÁBTL 2.7.1. Szabolcs-Szatmár-4/1982.]

* * *

„Pók Csaba" fedőnevű titkos megbízott jelentése
1982. november 10.

[popup title="

[...]

" format="Default click" activate="click" close text="A hálózati személyek kézzel írott jelentéseire a tartótiszt feljegyezte a jelentést adó személy fedőnevét, saját nevét, a jelentésadás idejét és helyét, valamint a jelentés tárgyát. Ezeket nem közlöm."][...]
Október elején hallottam, hogy az „Agydaganat" című együttes fellépett a Városmajori Műv. Házban, amely koncert botrányba fulladt, és kihívták a rendőrséget. Andró-Vaskó Sándor (Géza) a közönséget próbálta a rendőrök ellen hangolni. A Csicsó nevű srácot Andró név szerint pocskondiázta, és ezek ketten egymásnak is mentek. (Csicsó többszörösen büntetett előéletű, felesége Margit, aki esti tagozaton végzi a gyors- és gépíró iskolát.) Hallomásom szerint a kihívott járőr a Gézát a botrányos magatartása miatt megütötte.
[...]

Nyíregyháza, 1982. november 10.

Pók Csaba

Értékelés:

A tmb. jelentése operatív értékű, intézkedést igényel. [...] Az Agydaganat együttesre keletkezett információ azt tükrözi, hogy Andró-Vaskó Sándor figyelmeztetése ellenére sem hagyott fel negatív megnyilvánulásaival, a rendezvényeiket botrányok követik. A városmajori rendezvényen tanúsított magatartásuk miatt szabálysértési eljárás indult ellenük. Pók Csaba fn. hálózat Andróék ellenőrzését közvetlenül tudja végezni, melyre feladatot is kapott. [...]

Intézkedés: [...]

•·        Az „Agydaganat" együttes tevékenységét, Andró magatartását a hálózat továbbra is ellenőrzi.

Feladat: [...]

··        Lehetőségeihez mérten az Agydaganat együttes programjait kísérje figyelemmel, ellenőrizze tagjainak, főleg Andró-Vaskó, Mák Antal tevékenységét.

[...]

 

Találkozó: 1982. nov. 22-én

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 11-12. Kézzel írt eredeti.

* * *

„Dici Gábor" fedőnevű titkos megbízott jelentése
1982. november 10.

Szig. titkos!
[...]

Jelentés

A

barátom találkozott Ember Katalin II. évf. tört[énelem]-népm[űvelés] szakos hallgatóval, aki elmesélte barátomnak, hogy a „B Közép" nevű punk-együttes fellépése a városmajori művelődési házban kudarcba fulladt. Az együttes három tagból áll. Andró-Vaskó, az együttes vezetője közönségesen viselkedett. Embereket borított le az ülésről és köpködött. Magatartása elviselhetetlen volt. Volt egy számuk, melyben az értéktöbblet elméletet boncolgatták. A műv. ház vezetője a végső botrány elkerülése végett kihívta a rendőrséget. Andróék tervezték, hogy nov. 5-én fellépnek a [popup title="[...]" format="Default click" activate="click" close text="Olvashatatlan szó."] klubban, nov. 7-én pedig a nagykállói műv. otthonban. A TK főiskolán is szerettek volna egy bulit, de a TK közművelődési titkára elutasította őket. [...]
Barátomnak nem sikerült találkoznia a punk-együttes vezetőjével, Andró-Vaskóval, de lehetőséget fog teremteni, hogy személyesen beszél vele. [...]

Nyíregyháza, 1982. 11.10.

Dici Gábor

Értékelés:

A hálózattal okt. hóban vettem fel a kapcsolatot. Az elmúlt oktatási évben félévismétlő volt. Megállapodtunk, hogy - feladatként - Andró-Vaskó S. személyét és baráti körét ellenőrzi.
Feladata alapján szerezte információját. Az információ számunkra új adatokat szolgáltatott, valamint megerősíti korábbi ismereteinket. Andró eredeti tervéről nem mondott le. Továbbra is szervezi az együttest és kísérletet tesz a fellépésekre. Op. úton a zenekar fellépését erősen korlátoztuk. Az információ szerint az együttes a „B-közép" nevet vette fel. [...]

Intézkedés:

Andróékra vonatkozó részt kivonatoljuk és „F" dossziéjába lerakjuk. [...]

Feladat:

Személyesen vegye fel a kapcsolatot Andróval és tájékozódjon jövőbeni elképzeléseiről, szándékáról, továbbá hogyan ítéli meg a személyével szemben foganatosított intézkedéseket.

Találkozó:

1982. dec. 1-én 15 órakor

 Rendkívüli esetben soron kívül bejelentkezik.

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-40333. 18-19. Kézzel írt eredeti.

* * *

„Dici Gábor" jelentése
1982. november 22.

Szig. titkos!
[...]

Jelentés
Ny[íregy]háza, 82. nov. 22.

Barátomnak sikerült találkoznia Andró-Vaskó Gézával, a B. Közép punk-együttes vezetőjével 1982. XI. hó 21-én vasárnap az Omnia presszóban. Géza elmondta, hogy ő nem tartja magát punknak. Ő csak lázad a jelenlegi társ.-i rendszer ellen. Rendszer nélküli társadalomra lázít. Nagy hatással van[nak] rá Bakunyin eszméi, mely szerint nem a tőke, a magántulajdon hibás mindenért, hanem az állam. Mert a szoc. rendszer egy ingoványon álló betonoszlop rendszere, mely hamarosan beszakad és maga alá temeti a társadalmat. Véleménye szerint, mint 1956-ban a rock and roll hozott egy új, lázadó ideológiát, úgy a punk is egy új nacionalista ideológiát hoz létre főleg az ifjúság körében. Amíg a szovjet hadsereg Magyarországon van, fegyverkezéssel harcolunk a békéért. Véleménye szerint a közeljövőben, ha a csepeli munkások és más ipari városok munkásai kimennek az utcára, akkor vér fog folyni, mint 56-ban. Ők a fiatalságot akarják megnyerni közegüknek. A hatalom, a jelenlegi vezetés ellen lázadnak. Szerinte, ha pártház ajtajára horogkeresztet rajzolna, az ugyanolyan jelkép lenne csak, mint a vörös csillag. Ettől még senki sem fasiszta. Elmondta, hogy mikor bevitték a rendőrségre, nyugati útlevelet ajánlottak fel neki, hogy menjen ki. De neki ez nem szándéka. Megpróbál gitárosával Pestre menni, mivel Szabolcsból ki van tiltva. Ő nem tud 8 órán keresztül egy gyárban dolgozni, mert akkor börtönben érzi magát. Van egy barátja Miskolcon, a Kovács Imre, akinek az anyja az

dolgozik és elmondta, hogy onnan sok munkást internáltak. Most dolgozta át József A. Hazám és Petőfi Sándor Talpra magyar c. versét. Véleménye szerint a szövegük nem azt fejezik ki, mint a címük. Most írta át Bertol [!] Brecht: Arthur Miller halála című drámát Adolf Hitler útja a koporsóig címmel. [...] Nézetei egyértelműen lázadó, rendszerellenes nézetek.

Nyíregyháza, 1982. 11. 22.

Dici Gábor

Értékelés:

A hálózattal a folyó oktatási évben okt. hó 7-én vettem fel a kapcsolatot. Feladatát végrehajtva szerzett információt Andróról, aki „F" dossziés személy. A jelentése alátámasztja Andró ellenséges magatartását, továbbá a fiatalok megnyerési törekvését, a társadalommal való szembefordításuk szándékát.
Adataink alapján Andróék magatartása fellépéseik alkalmával megbotránkoztató volt. Sor került rendőri beavatkozásra is. A művelődési házak nem vállalják értük a felelősséget, ezért nem járulnak hozzá fellépéseikhez. E körülmény készteti Andrót és Mák Antalt arra, hogy B[uda]pestre távozzanak, hogy az ellenőrzést jobban elkerüljék.

Intézkedés:

A jelentés másolatát anyagában elhelyezzük.

Feladat:

Vegyen részt a hétfői társ. tud.-i előadáson. Mélyítse el kapcsolatát Andróval és Béda Ferenccel.

Találkozó: 1982. dec. 1-én 10 órakor T. ponton. Rendkívüli esetben soron kívül bejelentkezik.

Somosi S. szds.

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-40333. 20-21. Kézzel írt eredeti.

* * *

„Pók Csaba" jelentése
1983. január 3.

Jelentés

83. 01. 02-án ismerősöm találkozott Andró-Vaskó Sándorral a Korzó presszóban. Andró elmondta, hogy 4-én Pestre megy dolgozni a MAHIR-hez, ahol Tóni is dolgozik. Andró azt mondta, hogy itt Nyíregyházán nem lehet kibontakozni, nincs kulturális élet, és ezt ő Pesten mind megtalálja, és Tónival zenekart is alakítanak. [...] Tóniék Nyíregyházán és környékén nem játszanak, a zenekaruk már nem „él".
[...]

Nyíregyháza, 1983. 01. 03.

Pók Csaba

Értékelés:

A tmb. feladatát jól hajtotta végre. Az információ intézkedést igényel. Andró-Vaskó Sándor „F" [dossziés] személy az információ szerint Budapesten vállal munkát ill. zenekart akar létrehozni. Ha valóban Budapesten maradt, ellenőrzését megszervezzük. [...]

Intézkedés: [...]

··        Andró-Vaskó Sándor és társai ellenőrzését Pók Csaba útján továbbra is végezzük, kivonatot készíttetek anyagába.

[...]

 

Feladat: [...]

··        Tudja meg, hogy Andró-Vaskó S. valóban munkába állt-e a

[...]

 

Találkozó: 1983. január 10.

Czirják János

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 17-18. Kézzel írt eredeti.

* * *

„Pók Csaba" jelentése
1983. február 21.

[...]

Jelentés

83. febr. 9-én Hudák Sándor elmondta, hogy Tóni írt neki levelet, és azt írta, a zenekarban benne van Géza és még pesti srácok. A zenekart „Pofátlanok" névre keresztelték. Hudák nem tudja, kik a pestiek, nem ismeri őket. És feltehetőleg Tóni kollégája, Takács Csaba (H. Sarkantyú utca, Buús Béláék melletti lépcsőházban), ő lesz a menedzser. [...]
Galambos társaságban mondta, hogy a nyíregyházi fiatalok, akik Pesten dolgoznak, az Erzsébet híd mellett lévő Ikerpalota [Klotild palota] alatt lévő sörözőbe szoktak összejárni és találkozni [...]. Itt szoktak egymásnak üzeneteket hagyni.

Nyíregyháza, 1983. febr. 21.

Pók Csaba

Értékelés:

A tmb. feladatát jól oldotta meg. Jelentése operatív értékű, intézkedést igényel. Andró-Vaskó Sándor és társai Budapesten újra zenekart akart alakítani. Információnk szerint Bp-en az Erzsébet híd közvetlen közelében egy sörözőbe járnak össze a Budapesten dolgozó nyíregyházi fiatalokkal. Az együttes tagja[i] valamint a velük kapcsolatot tartó fiatalok társaságának ellenűrzése indokolt, megszervezésére intézkedtünk, saját hálózat valamint társ ÁB szerv útján. [...]
A Budapesten összejáró nyíregyházi fiatalok személyeinek behatárolása, tevékenységük megismerése céljából felutaztatjuk hálózatunkat, mivel e körben személye ismert, befogadják, bizalmukat élvezi.

Intézkedés:

•·        Andró-Vaskó Sándor és csoportjának ellenőrzését a Budapesti RFK III/III. Osztály, saját hálózatunk útján megszerveztük.

•·        [...]

•·        a Budapesten dolgozó nyíregyházi fiatalok tevékenységének, összejárásuk céljának megismerése céljából hálózatot utaztatunk fel.

Feladat:

•·        Andró-Vaskó Sándor és társaira vonatkozóan a hazautazó fiataloktól próbáljon ujjabb [!] információkat beszerezni. Tudja meg a szórakozóhely nevét, azt, hogy a társaság milyen napokon, [popup title="időpontban látogatja." format="Default click" activate="click" close text="Pók Csabának” később sikerült megtudnia, hogy a Budapesten dolgozó nyíregyházi fiatalok találkozási helyét „Bölcs bagoly” presszónak hívták, ahol munka után járnak össze. (A presszó a pesti bölcsészkar akkori épületének [Piarista Ház] földszinti részén a tanári menza helyén működött a Váci utca és a Szabadsajtó utca sarkán.) ÁBTL 3.1.2. M-42194. 25–26. Jelentés „Pók Csaba” fn. tmb-vel megtartott találkozóról, 1983. március 14. "]

•·        [...]

Találkozó: 1983. február 28. Nyíregyháza T pont.

Czirják János

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 21-22. Kézzel írt eredeti. A dokumentum végén a következő megjegyzést olvasható: „A hálózatot utaztatni kell Bp-re a galerihez. III. 2. Szép alez."

* * *

Jelentés „Pók Csabával" tartott találkozóról
1983. április 25.

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RENDŐRFőKAPITÁNYSÁG
III/III. OSZTÁLYA

SZIGORÚAN TITKOS!

 

TÁRGY: „PÓK CSABA" fn. hálózattal
megtartott találkozóról

JELENTÉS
Nyíregyháza, 1983. április 25.

Jelentem, hogy 1983. április 18-án „Pók Csaba" fn. tmb-vel találkozót tartottam, a találkozóra pontosan eljött, szóban az alábbiakat jelentette:
Ismerőseimmel együtt szórakoztunk a Korzó presszóban húsvéti ünnepek első napján. Odajött hozzánk Mák Antal nyíregyházi lakos, munkájáról, körülményeiről elmondta a következőket: „Jó körülmények között dolgozunk a MAHIR-nál, mint plakátragasztók. Andró-Vaskó Sándorral és három budapesti sráccal megalakítottuk a »Pofátlanok« nevű punk együttest. Budapesten a VIII. kerületi művelődési ház biztosít számunkra próbálási és fellépési lehetőséget. Már volt fellépésünk. 1983. május 8-án a budai Ifjúsági Parkban a Rolls nevű újhullámos együttessel fogunk fellépni." Gézával, mióta Budapestre mentek dolgozni, most találkoztam, most jöttek haza Nyíregyházára először, az ünnepek után utaznak vissza. [...]

Értékelés:

A tmb. szóban tett jelentése operatív értékű, intézkedést igényel. A „Pofátlanok" együttesre keletkezett információt a BRFK III/III. osztály útján ellenőrizzük, s az eredmény alapján tesszük meg a további intézkedést. [...]

Intézkedés:

•·        „Pofátlanok" együttesre keletkezett információról írásban tájékoztatjuk a BRFK III/III. osztályt további intézkedés megtétele céljából. Az információról kivonatot készítünk Andró-Vaskó Sándor „F" dossziés személy anyagába.

•·        [...]

Feladat:

•·        Andró-Vaskó Sándor és „Pofátlanok" nevű együttesről újabb információ jutna tudomásra, azt jelezze.

•·        [...]

Találkozó: 1983. április 25-én 10.00 órakor „T" ponton.

Czirják János r. főhadnagy

Láttam:

Nyt. sz.:

7/93

Készült:

1 pld-ban „M" dosszié
1 pld. „F" dosszié (Andró)

Készít.:

CzJ/Mné.

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 29-30. Géppel írt tisztázat Czirják János és Szép Imre aláírásával.

* * *

„Pók Csaba" jelentése
1983. május 9.

[...]

Társaságban szórakoztunk a Korzó presszóban 1983. máj. 13. este, és akkor találkoztunk Andró-Vaskó Sándorral, aki két lány társaságában jött be a Korzóba. Andró azt mondta, hogy beszélni akar barátommal. De nem kereste meg. Utána találkoztunk Tónival az Omniánál, aki elmondta, hogy a máj. 08-iki koncertjük a Rolls-szal a budai ifiparkban elmarad, mert a rendőrség nem engedi őket fellépni. Azt mondta, hogy a közeljövőben Miskolcon vagy Diósgyőrben a

 [...]

83. máj. 9.

Pók Csaba

Értékelés:

A tmb. feladatát jól oldotta meg, információja operatív ismereteinket bővíti. Intézkedésünkre a BRFK III/III. Osztály megakadályozta Andró-Vaskó Sándor és zenekarának fellépését. Andró V. S. a hálózat barátjával keresi a kapcsolatot. A hálózat nem tudja egyelőre, hogy mi célból, ennek kiderítésére feladatot kapott. [...]

Intézkedés:

•·        Andró-Vaskó S. „F" [dossziés] személyre keletkezett információról kivonatot készíttetek anyagába. Szóban tájékoztatom a Borsod Megyei RFK III/III. Osztályát.

•·        [...]

•·        a Budapesten dolgozó nyíregyházi fiatalok tevékenységének, összejárásuk céljának megismerése céljából hálózatot utaztatunk fel.

Feladat:

•·        [...]

•·        Andró-Vaskó Sándorról tudja meg, hogy barátját mi célból akarja megkeresni, miről akar vele beszélni.

Találkozó: 1983. május 16-án Nyíregyháza T pont.

Czirják János

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 33-34. Kézzel írt eredeti.

* * *

Jelentés „Pók Csabával" tartott találkozóról
1983. július 15.

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. OSZTÁLYA

SZIGORÚAN TITKOS!

 

TÁRGY: „Pók Csaba" fn. tmb-vel megtartott
találkozóról

JELENTÉS
Nyíregyháza, 1983. július 15.

Jelentem, hogy a beütemezésnek megfelelően 1983. július 11-én „Pók Csaba" fn. tmb-vel a találkozót megtartottam, feladatával kapcsolatban szóban az alábbiakat jelentette:
Ismerősöm kb. egy hete találkozott MÁK ANTAL plakátragasztó nyíregyházi fiatallal. Nevezett ismerősömnek elmondta, hogy az

megjelent, hogy 1983. június 26-án a Budai Ifjúsági Parkban fognak szerepelni a ROLLS együttessel. Felutaztak az adott időpontban, de fellépésüket a  [...]

ÉRTÉKELÉS:

A tmb. szóban tett jelentése operatív ismereteinket bővíti. A „Pofátlanok" együttes fellépéseit a BRFK III/III. Osztály útján megakadályoztuk. Az intézkedést az együttes tagjai közömbösen fogadták. Hálózatunknak jó lehetősége van az együttes ellenőrzésére. [...]

INTÉZKEDÉS:

A Pofátlanok együttesre keletkezett információról kivonatot készítünk Andró-Vaskó Sándor „F" dossziés személy anyagába. Hálózat útján Andrót és társait ellenőrizzük. [...]

FELADAT:

[...] 
- Pofátlanok együttes tagjaival alkalomszerűen beszélgessen el, tájékozódjon, hogy terveznek-e fellépést. A szegedi C.P.G. [!] együttes fellépéseiről mi a véleményük.
Tájékozódjon a budapesti punk együttesek politikai

magatartásáról.

TALÁLKOZÓ:

1983. július 25-én Dózsa-lak fn. T lakásban

Czirják János r. fhdgy.

Láttam:

Szép Imre r. alezredes
osztályvezető

Nyt. sz.: 7/324
Készült: 1 pld-ban 
Lerakva: „M" d.
Készít.: CJ/Iné.

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 37-38. Géppel írt tisztázat Czirják János és Szép Imre aláírásával.

* * *

„Pók Csaba" jelentése
1983. augusztus 8.

[...]

Ismerősöm találkozott vasárnap az Omniában Andró-Vaskó Gézával és Géza elújságolta, hogy már nem dolgozója a MAHIR-nek. Helyette az UTASELLÁTÓ-hoz ment dolgozni és a Szabolcs Expressen jár. Büfés. Dicsekedve mondta[:] „Megfogtam az Isten lábát." Ezt úgy érti, hogy nagyon jól keres. Ideiglenes lakását fenntartja Pesten, mert ehhez a munkahelyhez pesti lakás kell. Elmondta még, hogy a zenekaruk nem működik, mert nem kapnak fellépési lehetőséget. [...]

1983. aug. 8.

Pók Csaba

Értékelés:

A tmb. jelentése operatív értékű, intézkedést igényel. Andró-Vaskó Sándor „F" [dossziés személy] munkahelyet változtatott, többet tartózkodik Nyíregyházán. A hálózatnak a célszemély ellenőrzésére lehetősége nőt[t], társaságban többet találkoznak, meglévő kapcsolatuk elmélyítésére törekedhet. Nevezett folyamatos ellenőrzésére a hálózat feladatot kapott. [...]

Intézkedés:

•·        Andró-Vaskó S.-ra keletkezett információról kivonatot készíttetek anyagába, a hálózat útján ellenőrizzük.

•·        [...]

Feladat:

•·        Tudja meg, hogy Andró-Vaskó Sándor Nyíregyházán hol tartózkodik, kikkel tart szorosabb kapcsolatot, mi célból.

•·        [...]

•·        Farkas Tibor diszkós a nyíregyházi szabad strand büfében minden héten péntek, szombat, vasárnap rendezvényt tart kb. 30 fiatal részére. A programot, az odajáró személyek magatartását, hangulatát ellenőrizze, op. szempontból érdekes dolgot tapasztal,

Találkozó: 1983. augusztus 22-én Dózsa lak fn. T-lakásban.

Czirják János

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 41-42. Kézzel írt eredeti.

* * *

„Pók Csaba" jelentése
1983. szeptember 5.

[...]

Ismerősöm találkozott szerdán este Andró-Vaskó Sándorral (Géza) és érdeklődött Mák Tóni holléte felől, mert úgy rebesgették, hogy Tóni disszidált. Géza nem adott érdemleges választ, de utána találkoztak Tóni édesanyjával és a húgával, és ők azt mondták, Tóni írt Bécsből, tehát kint van Ausztriában. A képeslapon azt írta, hogy lágerben van, nem dolgozik, az ellátás (kaja, pénz) jó, Atlantic szappannal mosdik és „Fa" habfürdőben fürdik. A címét ismerősöm nem tudta és a disszidálási körülményeit sem. Disszidálási szándékáról még a legjobb barátai sem tudtak.
Egy másik ismerősöm elmondta, hogy Gézát mostanában Stüfivel látják együtt (Jereván, Omnia) utcán. Állítólag tanyát akarnak bérelni gazdálkodási céllal. Továbbá elmondta, hogy Géza útlevélkérelmet adott be, de elutasították, és

 Géza hangoztatta, hogy most már, ha csinál is zenekart, nem fog politizálni, mert „leszarja", és unja a házkutatást és a zaklatást, és biztos ezért nem kap útlevelet sem. Dolgozni akar, hogy pénze legyen, ezért feltehetően a mostani munkahelyét is otthagyja, ha sikerül neki ez a vállalkozás. Jelenleg idehaza (szüleinél) tartózkodik [...].

1983. 09. 05.

Pók Csaba

Értékelés:

A tmb. feladatát jól hajtotta végre, információja operatív értékű, intézkedést igényel. Mák Antal a jelentés adatai alapján disszidált. Tájékoztatta hozzátartozóit, hogy nem tér haza. Az információról tájékoztatjuk a III/II. és Igrend. Osztályt
Andró-Vaskó Sándor Jugoszláviába akart utazni, kiutazását környezetében titkolta. Szervünk javaslatára a Nyíregyházi Városi és Járási Rendőrkapitányság Igrend. Oszt. az útlevélkérelmét elutasította, utazásból kizárta. Andró az elutasítást követően beszélt kiutazási szándékáról. Többet tartózkodik Nyíregyházán, a hálózatnak ellenőrzésére jó lehetősége van. [...]

Intézkedés:

•·        Mák Antalra keletkezett információt ellenőriztük, megállapítottuk, nyugati, szoc. országokba szóló érvényes útlevéllel nem rendelkezett, kiutazásának körülményei tisztázatlanok. Az információról írásban tájékoztatjuk a SZSZMRFK III/II. és Igazgatásrendészeti Osztályokat.

•·        Andró-Vaskó Gézára keletkezett információról kivonatot készíttetek anyagába. Pók Cs. hálózat útján ellenőrizzük.

•·        [...]

Feladat:

•·        Mák Antalnak próbálja megszerezni a külföldi címét, valamint kiutazási körülményeivel kapcsolatos információ jut tudomására, azt jelezze.

•·        Andró-Vaskó S. tevékenységét kísérje figyelemmel, ha munkahelyében, munkakörében változás áll be, valóban tanyát vásárol v[agy] bérel, tudja meg, hol és valóban gazdálkodási célra akarja felhasználni. A keletkezett adatokról tájékoztasson.

•·        [...]

Találkozó: 1983. szept. 19. Dózsa-lak fn. T-lakásban.

Czirják János fhgy.

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 45-46. Kézzel írt eredeti.

* * *

„Pók Csaba" jelentése
1983. szeptember 19.

[...]

Egyik ismerősömnek Andró-Vaskó Sándor (Géza) társaságban elmondta Mák Antal Nyíregyháza Széchenyi u. 20. sz. alatti lakos disszidálásának körülményeit: Tóninak Géza szerint érvényes piros útlevele volt, Jugoszlávián keresztül érvényes TRANZIT pecséttel. Géza szerint Tóni teljesen titokban [disszidált], úgy, hogy senki nem tudott szándékáról.
Andró különben egyelőre a tanyabérlésről lemondott, mert anyagi fedezete nem elég. Ellenben szándékában van Nyíregyházán zenekart alapítani, most azon fáradozik, hogy tagokat találjon. Különben mind a mai napig Nyíregyházán tartózkodik, táppénzen.

Nyíregyháza, 09. 19.

Pók Csaba

Értékelés:

A tmb. jelentése op. ismereteinket bővíti. Mák Antallal kapcsolatos információt ellenőriztük, nyilvántartási adatok szerint érvényes útlevéllel nem rendelkezett. Kiutazásának körülményei ismeretlenek, hálózati úton erre vonatkozóan adatgyűjtést végzünk. Ez irányba Pók Csaba fn. hálózatnak jó lehetősége van, s feladatot kapott.
A hálózat jelentése szerint Andró-Vaskó S. Nyíregyházán újra zeneakart akar létrehozni. Az információt op. tiszt személyes adatgyűjtés útján keletkezett adatok is megerősítették. Tevékenységének ellenőrzését

Intézkedés:

•·        Andró-Vaskó S. „F" [dossziés személyre] keletkezett információról kivonatot készíttetek anyagába, Pók Csaba tmb. útján ellenőrizzük.

•·        Mák Antalra keletkezett információról szóban tájékoztatjuk az SZSZMRFK Igrend. Oszt.

Feladat:

•·        Mák Antal disszidensnek tudja meg a külföldi címét, mivel foglalkozik, valamint kiutazásának körülményeire op. értékű adat jut tudomására,

•·        Ismerősei útján tudja meg Andró-Vaskó S. jelenlegi munkahelyén dolgozik-e továbbra is, Nyíregyházán milyen zenekart alakít, meg kik a tagjai, milyen zenei irányzatot

•·        [...]

Találkozó: 1983. okt. 3-án Dózsa-lak fn. T-lakásban.

Czirják János

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 47-48. Kézzel írt eredeti.

* * *

„Dici Gábor" jelentése
1983. október 10.

zig. titkos!
[...]

Jelentés

A főiskolán több barátommal beszélgettem, akik elmondták, hogy az utóbbi időben többször is látták a főiskolán Andró-Vaskó Gézát. [...] 
Barátom a városmajori műv. házban beszélt Olgival, a vezetővel, aki elmondta, hogy van egy jó együttesük, és gyakran fellépnek ott. Sok iskolás eljár a koncertjükre, mert jól zenélnek. Olgi elmondta a barátomnak, hogy okt. 10-én Andró együttese fel fog lépni. Előtte Sugár András politikai estje lesz ott. [...]

Nyháza, 1983. okt. 10.

Dici Gábor

Értékelés:

A hálózat rendkívüli találkozó során készítette el op. értékű, több személyt érintő jelentését. Információit ált. jellegű feladatának végrehajtása során szerezte. Andró-Vaskó S. ismét kapcsolatokat épít ki a főiskolán. Ezirányú törekvését nem céltalanul teszi. A városmajori Műv. Házban történő fellépésével főleg fiatalkorú, periférikus egyéneket nyer meg. Sajátos politikai nézeteinek terjesztésével károsan befolyásolja, negatív irányba fordítja a fiatalok magatartását. [...]

Intézkedés:

•1.        1.A jelentés Andró-Vaskó S.-ra vonatkozó részét kivonatoljuk, „F" dossziéjába elhelyezzük. Mozgását op. úton ellenőrizzük.

[...]

Feladat és találkozó időpontja a korábbi jelentésben rögzítve.

Somosi S. szds.

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-40333. 38-40. Kézzel írt eredeti.

* * *

„Simon Tibor" fedőnevű titkos megbízott jelentése
1983. október 18.

[...]

Az egyik ismerősöm, aki a

dolgozik, elmondta, hogy náluk dolgozik egy tanuló srác, Temesvári István, a 110. MÜM tanulója, akit elhúztak szakmunkás vizsgán, és most lesz a vizsgája esztergályos szakon. Ez a srác egy együttes tagja, akik „Pityu elmondása szerint a Nagykállói Művelődési Házban próbáltak újhullámos stílusban". Azóta egy kis átalakulás ment végbe az együttesben és elmondása szerint Géza, a volt „Agydaganat" énekese a jelenlegi énekesük. Elmondása szerint a Tanárképző Főiskolán tartott koncertjüket a rendőrség nem engedélyezte. A fellépési díjat (500 Ft) megkapták, csak a műsor maradt el.

[...]

Nyíregyháza, 1983. X. 18.

Simon Tibor

Értékelés:

A tmb. a feladatát a számára meghatározottak szerint igyekszik végrehajtani. Andró-Vaskó S. „F" dosszés személy és csoportjára új ismereteket adott, ill. más hálózat útján nyert adatainkat megerősíti. A tmb-nek lehetősége van az együttes tagjainak név szerinti felderítésére, zenén túli tevékenységük megismerésére, erre feladatot kapott. [...]

Intézkedés:

Andró-Vaskó S. „F" dossziés személy és társaira keletkezett információról kivonatot készíttetek anyagába. A tmb. feladatot kapott az együttessel kapcsolatos további adatgyűjtésre. [...]

Feladat:

Ismerőse útján és Temesvári Istvánt felhasználva ismerje meg a zenekar tagjait (név, foglalkozás, lakáscím), zeneszámaikat, tudja meg, hova terveznek fellépést, rendezvényüket látogassa. [...]

Találkozó: 1983. okt. 25-én 16.00 Nyíregyháza T-pont.

Czirják János r. fhdgy.

Megjegyzés:

Op. tiszt személyes adatgyűjtés útján az információban szereplő Temesvári I. adatait megállapítottuk:
Temesvári István [...] esztergályos tanuló, munkahelye SZÁÉV. 1983. nov. fog szakmunkásvizsgázni. Az Ipari Szakközépiskolából helyezték át a 110. Intézetbe. Andró V. S. zenekarának tagja.

Czirják János

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-41627. 9-10. Kézzel írt eredeti.

* * *

„Simon Tibor" jelentése
1983. november 8.

[...]

Egy ismerősömtől hallottam, hogy Temesvári István mondta neki, hogy ők Nyíregyházán nem léphetnek fel Géza miatt (ő az Agydaganat énekese volt). Ők újhullámos zenét játszanak. István mondta, hogy lehet, hogy ő nem fog tovább játszani emiatt az eltiltás miatt, de viszont lehet, hogy Debrecenben fel fognak tudni lépni Géza ismerősei révén, de ezt még nem tudják, hogy mikor.
[...]

Nyíregyháza, 1983. november 8.

Simon Tibor

Értékelés:

A tmb. a meghatározottak szerint igyekszik a feladatát végrehajtani. Az együttes ellenőrzésére jó lehetősége van. Tervezett fellépésükről időben tájékozódni tud, erre

[...]

Intézkedés:

Andró-Vaskó S. „F" dossziés személy és társaira keletkezett információról kivonatot készíttetek anyagába. A tmb. feladatot kapott az együttessel kapcsolatos további adatgyűjtésre. [...]

Feladat:

Andró-Vaskó S. „F" dossziés személyre keletkezett információról kivonatot készíttetek anyagába. Ellenőrzésére további feladatot kap a hálózat. [...]

Találkozó: 1983. nov. 15. T-pont.
[...]

Czirják János r. fhdgy.

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-41627. 11-12. Kézzel írt eredeti.

* * *

Jelentés „Pók Csabával" tartott találkozóról
1983. december 6.

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. OSZTÁLYA

SZIGORÚAN TITKOS!

TÁRGY

„Pók Csaba" fn. tmb.-vel
megtartott rendkívüli 
találkozóról

JELENTÉS
Nyíregyháza, 1983. december 6.

Jelentem, hogy 1983. december 5-én 16 órától „Pók Csaba" fn. tmb. telefonon rendkívüli találkozót kért. A találkozót gépkocsiban tartottuk, s az alábbiakat jelentette: [...]

Ismerősöm elmondta, hogy ha egy kis szabadideje van, Andró-Vaskó Sándorral szokott találkozni. November 26-án is találkozott Gézával a Városmajorban amatőr együttesek számára megrendezett koncerten. Géza nem lépett fel a rendezvényen, hanem bent volt a művelődési ház vezetőjének irodájában ismerősömmel, a műv. ház vezetőjével ittak, beszélgettek. Ismerősömnek egy másik alkalommal Géza elmondta, hogy

(budapesti zenészek) és még a Bizottság együttes valamelyik tagjával alakítanak a jövőben egy zenekart. Állítólag a közelmúltban felléptek a debreceni csapókerti műv. házban. Géza azt is elmondta, hogy a budapesti Utasellátó Vállalat a szerződését nem hosszabbította meg, és jelenleg Nyíregyházán az Elekterfém Ktsz. Vasgyár úti galvanizáló üzemrészlegének művezető-helyettese. [...]

Értékelés:

A tmb. jelentése operatív értékű, intézkedést igényel. [...] Andró-Vaskó Sándor munkahelyváltozását ellenőrizzük, a keletkezett információt hasznosítjuk.

Intézkedés:

 • [...]
 • Andró V. S.-ról keletkezett információról kivonatot készíttetek anyagába.
 • [...]

Feladat:

 • [...]
 • Tudja meg, hogy Nyíregyházán van-e „Patkányok" nevezetű punk vagy újhullámos együttes, annak kik a tagjai.

Találkozó: 1983. december 20-án.

Czirják János r. főhadnagy

LÁTTAM:

Szép Imre r. alezredes
osztályvezető

Nyt. sz.:

7/629.

Készült:

1 pld-ban

Lerakva:

M" dosszié

Készít.:

CzJ/Fné

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 57-58. Géppel írt tisztázat Czirják János és Szép Imre aláírásával.

* * *

„Dici Gábor" jelentése
1984. február 22.

Szig. t.

Jelentés

[...]
A főiskola Kollégiumában nagy közönség előtt vetítették le febr. 22-én este a Kutya éji dala című filmet, melyet Farkas Bálint I. tanító szakos hallgató szervezett. Ezzel ők a punk zenei mozgalmat szeretnék a főiskolásoknak bemutatni. [...]

Nyíregyháza, 1984. 02. 22.

Dici Gábor

Értékelés:
[...]
A Kutya éji dala c. filmet Bódi Gábor filmrendező készítette. A punk együtteseket mutatja be, dalbetétek bemutatása útján érzékelteti anarchista magatartásukat. A film az úgynevezett „tűrt" kategóriába tartozik, a mozikban is vetítésre került.
Megfelelő közegben pozitív hatása lehet, mert egyértelmű társadalmi hovatartozásuk. A műsort, ill. annak hangulatát hálózat és alk. op. kapcs. útján ellenőriztük, esemény nem történt. [...]

Feladat:
Vegyen részt az

 febr. 23-án sorra kerülű „Tavaszi koncert"-en. [...]

Találkozó:
1984. márc. 2. felében bejelentkezik. Rendkívüli esetben soron kívül kér találkozót.

Somosi S. szds.

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-40333. 45-46. Kézzel írt eredeti.

* * *

Jelentés „Dici Gáborral" tartott találkozóról
1984. március 23.

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. OSZTÁLYA

SZIGORÚAN TITKOS!

TÁRGY

„Dici Gábor" fn. tmb-vel
megtartott találkozó

JELENTÉS
Nyíregyháza, 1984. március 23.

Jelentem, hogy a hálózattal - bejelentkezése alapján - a találkozót március 23-án 11.00 órakor „T" ponton megtartottam. Szóban az alábbiakat jelentette:
Részt vett az MG-főiskolán február 23-án megrendezett „Tavaszi koncert" című műsoron. A fellépett együttesek műsorukkal, ill. annak szövegével nem manipuláltak, nem politizáltak. A műsor szervezői nem járultak hozzá a programon kívüli fellépésekhez, így Andróék szerepléséhez.
A főiskolások hete véget ért. Politikai szempontból rendkívüli esemény nem történt. Elismerően beszéltek a fiatalok a külső segítőkről, így a rendőrség személyes támogatásáról. [...]

Értékelés:

A hálózat a feladatát végrehajtotta. Reális tájékoztatást adott a Mezőgazdasági Főiskola „Tavaszi koncert"-jéről, a tanárképző főiskolások játékos hetéről. [...]

Találkozó:

1984. április 26-án 11 órakor „T" ponton.

Somosi Sándor r. százados

LÁTTAM:

Szép Imre r. alezredes
osztályvezető

Nytsz.:

7/219.

Készült:

1 pld-ban

Lerakva:

„M" dosszié

Készít.:

SS/Fné

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-40333. 47-48. Géppel írt tisztázat Somosi Sándor és Szép Imre aláírásával.

* * *

Jelentés „Pók Csabával" tartott találkozóról
1985. december 30.

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. OSZTÁLYA

SZIGORÚAN TITKOS!

TÁRGY

„PÓK CSABA" fn. tmb.-vel
megtartott találkozóról

JELENTÉS
Nyíregyháza, 1985. december 30.

Jelentem, hogy 1985. december 28-án a tmb-vel találkozót tartottam, s a feladatával kapcsolatban szóban az alábbiakat jelentette:
„A közelmúltban, kb. 2-3 hete ismerősöm találkozott Mák Zoltánnal (Kismák) és még 3 fiúval, akiket csak látásból ismer. Kismák elújságolta, hogy most már újra működik a zenekaruk, fellépési lehetőségük is adódik. Megadott időpontokat, amikor a Vörösmarty téri műv. házban terveztek rendezvényt. E fellépésükre meghívta, azonban a rendezvény valamilyen oknál fogva elmaradt. Kb. 1 hete Kismákkal újra találkozott, aki említette neki, hogy a nyíregyházi program ugyan nem jött össze, de Debrecenben felléptek. Hogy hol, azt nem mondta el."
A tmb. kifejtette, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudott kellően tájékozódni Mák Zoltánék punk együtteséről, de a következő találkozóra igyekszik részletesen megtudni mindent, illetve rendezvényükre is el fog járni. [...]

ÉRTÉKELÉS:

A tmb. jelentése operatív ismereteinket bővíti. Mák Zoltán punk együttese operatív szempontból érdekes. Andró-Vaskó Sándor disszidens által képviselt zenei irányzatot követik, az ő számaival lépnek fel, ahol lehetőséget biztosítanak számukra. Az információ egyelőre intézkedést nem igényel, hálózati úton ellenőrzésüket tovább folytatjuk.

FELADAT:

 • Mák Zoltán punkegyütteséről tudja meg, hogy kik a tagjai, hol próbálnak, zeneszámaikat próbálja megismerni, tervezett fellépéseikről előre tájékozódjon. Tájékozódjon arról is, hogy a „Szajna parti séták" együttessel milyen kapcsolatban állnak, Andró V. S., Mák disszidenssel tartja-e a kapcsolatot.
 • Kresztyankó Ágnessel, lehetőségeit figyelembe véve, bizalmát mélyítse el, tájékozódjon a „Szajna parti séták" együttes terveiről, hova járnak össze, terveznek-e politikai témájú előadásra való összejövetelt a közeljövőben.

TALÁLKOZÓ: 1986. január 6. „Dózsa-lak" fn. „T" lakásban.

Czirják János r. fhdgy.

LÁTTAM:

Nytsz.:

7/891.

Készült:

1 pld-ban

Lerakva:

„M" d-be

Készít.:

CJ/Iné

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 95-96. Géppel írt tisztázat Czirják János és Kerecseny László aláírásával.

* * *

„Pók Csaba" jelentése
1986. március 6.

[...]

Ismerősöm 1986. 03. 5-én találkozott az utcán Mák Zolival, és az elmondta ismerősömnek, hogy jó bulik szoktak lenni a SZÁÉV Klubban, a múltkor is volt úgynevezett „Anti-Disco", ahol régi Sex Pistols, Led Zeppelin és más punk együttesek műsorát hallgatták. Ismerősöm mondta Zolinak, hogy hallott ő is erről, de nem engedték be, mert [nem] volt klubigazolványa. [...]

86. 03. 6.

Pók Csaba

Értékelés:

A tmb. jelentése op. ismereteinket bővíti. A tmb. feladatul kapta, hogy ismerőseit felhasználva a SZÁÉV Klub programjaira eljárjon. Feladatának megfelelően igyekszik a klub rendezvényein részt venni, lehetőséget megteremteni, kapcsolatot kiépíteni. [...]

Intézkedés:

•·        A SZÁÉV Klub rendezvényére keletkezett információról szóban tájékoztatom a kulturális vonaltartót.

•·        [...]

Feladat:

•·        Ismerőseit felhasználva a SZÁÉV Klub látogatásához szerezzen belépőt, s a rendezvényekre rendszeresen járjon el. Áb. szempontból érdekes adat jut tudomására, arról tegyen jelentést.

•·        [...]

Találkozó: 1986. március 24-én T-ponton.

Czirják János r. fhdgy.

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 102-103. Kézzel írt eredeti.

* * *

Jelentés „Pók Csabával" tartott találkozóról
1986. április 22.

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. OSZTÁLYA

SZIGORÚAN TITKOS!

TÁRGY

„PÓK CSABA" fn. tmb.-vel
megtartott találkozóról

JELENTÉS
Nyíregyháza, 1986. április 22.

Jelentem, hogy 1986. április 21-én a tmb-vel találkozót tartottam, aki feladatával kapcsolatban szóban az alábbiakat jelentette:
Mák Zoltán, a „Cica-mica" együttes vezetőjével, illetve az együttes tagjaival az elmúlt időszakban nem találkozott, régi törzshelyeiket: a Jerevánt, a Balmazújvárosi sörözőt nem látogatják. Újabban a város központjában sem lehet látni őket. Az együttesről nem hallotta, hogy mostanában fellépett volna valahol. [...]

Értékelés:

A tmb. jelentése operatív ismereteinket bővíti. A „Cica-mica" együttes, ill. tagjai azért érdekesek, mivel „Andró-Vaskó S. emlékzenekarként" is fellépnek, ha erre lehetőséget kapnak. A rajongóik agresszív magatartást tanúsítanak, amelyek fasiszta tendenciákra utalnak. [...]

Intézkedés:

 • [...]
 • A „Cica-mica" együttes tevékenységének, programjainak ellenőrzését a tmb.-n kívül Sz. A. alkalmi op. kapcs. ill. „Bánkuti" fn. tmb. útján is végezzük.

Feladat:

 • Mák Zoltán együttesének tevékenységét, mozgását igyekezzen figyelemmel kísérni, programjaikról tájékozódni, s ismerőseit felhasználva Mák Zoltánnal a
 • [...]

Találkozó: 1986. május 20-án T ponton.

Czirják János r. főhadnagy

LÁTTAM:

Kerecseny László r. százados
osztályvezető

Nytsz.:

7/269.

Készült:

1 pld-ban

Lerakva:

„M" dossziéba

Jelzet: ÁBTL 3.1.2. M-42194. 104-105. Géppel írt tisztázat Czirják János és Kerecseny László aláírásával

Ezen a napon történt szeptember 17.

1939

A szovjet hadsereg betör Lengyelországba és elfoglalja annak Nyugat-Ukrajna és Nyugat-Belorusszia területeit (a Molotov–Ribbentrop-paktum...Tovább

1963

Elindul a Malév első Európán kívüli járata Kairóba, athéni közbülső leszállással Il–18-as típusú gépekkel.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Háborúk, nemzetközi konfliktusok a 20. század második felében

 

„Si vis pacem, para bellum” – „Ha békét akarsz, készülj a háborúra”, hangoztatták az ókori rómaiak. A fegyveres küzdelem, a háború valóban a társadalmi lét egyik meghatározó jellemzője. Az emberiség történetét a háborúk sorozatának is tekinthetjük. Az idők során számos magyarázat született arra nézve, hogy mi váltja ki a háborús erőszakot. Egyesek szerint a háború az emberi nem eredendő agresszivitásából fakad. A 16‒17. században élt angol filozófus, Thomas Hobbes azt hangsúlyozta, hogy az emberek közötti erőszak elsődleges oka a nyereségvágy, a bizalmatlanság, a dicsőségre és a hírnévre való törekvés. Ebből kiindulva úgy vélte, hogy az erőszak elve és gyakorlata állami szinten is az ember egoista természetéből fakad. Mások, mint például Carl von Clausewitz porosz katonai teoretikus, a politikumból indultak ki. Clausewitz az 1834-ben megjelent, „A háborúról” (Vom Kriege) című könyvében fogalmazta meg sokat idézett, híres tételét: „A háború a politikának a folytatása csupán, csakhogy más eszközökkel.” Ezzel arra utalt, hogy a katonai erő alkalmazása nem öncélú, hanem mindig a politikai mérlegelés határozza meg. „A politika az értelem, a háború azonban pusztán eszköz” ‒ írta. Michel Foucault francia történész, filozófus viszont az 1970-es években megfordította Clausewitz tételét. Feltette a kérdést, miszerint a béke nem csupán a háború egyik formája-e, és szellemesen azt állította, hogy valójában a politika a háború folytatása más eszközökkel.

A 20. század nemcsak a tudományos-műszaki fejlődés, a globális kultúrák és a világkereskedelem kialakulásának kora volt, hanem az egymást követő nemzetközi konfliktusok, a pusztító háborúk időszaka is. Az első világháború gépesített tömegháború volt, a második pedig olyan „totális” konfliktus, amely nem tett különbséget katonák és civilek között. Az 1945 után kétpólusúvá vált világ több mint négy évtizedig tartó fő konfliktusa, a hidegháború szerencsére soha nem alakult át valódi háborúvá. A szembenálló felek ugyanis tisztában voltak azzal, hogy a világot elpusztító jellege miatt egy nukleáris háború – Clausewitz tézisével ellentétben – nem lehetne semmiféle politika folytatása. A harmadik világban ugyanakkor ezt az időszakot több száz fegyveres konfliktus jellemezte, melyekben rendszerint a két nagy katonai tömb is részt vett, így például a koreai vagy a vietnámi háborúban. A hidegháború a szovjet blokk összeomlásával, majd a Szovjetunió 1991-es széthullásával ért véget. Ezzel megszűnt a kétpólusú világ, és az Amerikai Egyesült Államok maradt az egyetlen szuperhatalom.

Az ArchívNet idei 3. számának fő témája tehát: „Háborúk, nemzetközi konfliktusok a 20. század második felében”. Szerzőink közül Szőke Zoltán a vietnámi háborúról ír. Magyar és amerikai levéltári források tanulmányozása alapján ugyanarra az újszerű következtetésre jut, mint a New Cold War History nemzetközi történeti iskola képviselői, éspedig arra, hogy a hidegháború idején a nemzetközi válságszituációk kialakulásában vagy azok enyhítésében legalább akkora – ha nem nagyobb – szerepe volt a szuperhatalmak kisebb szövetségeseinek, mint maguknak a szuperhatalmaknak. Ez azt jelenti, hogy az egész korszakról ‒ így a vietnámi háborúról is ‒ alkotott eddigi képünket újra kell értékelnünk. Garadnai Zoltán szintén hidegháborús témát választott: a magyar‒francia diplomáciai kapcsolatok egyik kritikus, 1959‒1967 közötti időszakát elemzi Radványi János magyar diplomata vízumügyén keresztül. Seres Attila folytatja az 1980-as évek második felében kezdődött karabahi konfliktus hátteréről szóló korabeli magyar diplomáciai jelentések publikálását. Írásának első részét folyóiratunk idei 1. számában közöltük. Két további forrásközlést is olvashatunk e számban: Horváth Gergely Krisztián egy ismeretlen szerző ‒ valószínűleg Komjáthy (Kring) Miklós ‒ 1945-ös feljegyzését közli arról, hogyan képzelték el a marxisták Magyarországon a telepítést és az iparosítást, míg Kiss András Per Arboe Rasmussen dán újságíró 1960-as magyarországi tevékenysége kapcsán vázolja fel a kádári propaganda szerepét az országimázs alakításában.

 

Végül tájékoztatnom kell a Tisztelt Olvasót a szerkesztőségünkben végbement változásokról. Csonka Laura és Farkas Andrea e lapszám megjelenésével egyidejűleg távozik a szerkesztőségből. Laura 2016-tól, Andrea 2014-től szerkesztette a lapot példás hozzáértéssel, szorgalommal és lelkesedéssel. Az ő érdemük is, hogy az ArchívNet szakmai körökben, de a történelem iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség soraiban is egyöntetű elismerésnek örvend! Szerkesztőségünk ugyanakkor új tagokkal bővült. Az új szerkesztők: Balogh János Mátyás, Főcze János, Miklós Dániel és Wencz Balázs ‒ e lapszám már az ő munkájuk eredménye is. További sok sikert kívánok mind a távozó, mind az új szerkesztőtársaknak!

 

Budapest, 2021. augusztus 18.

 

L. Balogh Béni

főszerkesztő