Szajna parti séták Nyíregyházán

Punk és állambiztonság egy vidéki városban a nyolcvanas években

1985. augusztus 12-re virradóra valaki horogkereszteket, bekarikázott A-betűt és PUNK feliratot rajzolt Nyíregyháza legnagyobb lakótelepén, a Jósavárosban, közelebbről a Korányi Frigyes utca és a Korányi köz sarkán álló ABC falára. Az esemény másnap jutott megyei rendőr-főkapitányság III/III. osztálya tudomására, ahol "Figuráns" fedőnéven, falra írással elkövetett izgatás bűncselekmény ügyében indítottak nyomozást a tettes vagy tettesek felderítésére. A firkálásról készült fényképfelvételeket írásszakértői vizsgálatra küldték, és megkezdték a számításba jöhetők körének szűkítését.

 "FIGURÁNS" fn. bizalmas nyomozásban adatgyűjtésről

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI
RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. OSZTÁLYA

SZIGORÚAN TITKOS!
Tárgy: "FIGURÁNS" fn. bizalmas
nyomozásban adatgyűjtésről

JELENTÉS
Nyíregyháza, 1985. október 10.

Jelentem, hogy a bizalmas nyomozásban felmerült személyek meghallgatását, illetve elszámoltatását végrehajtottam.

IS [...] vasbetonszerelő szakmunkástanuló a 110. sz. Szakmunkásképző Intézetben, Nyíregyháza, Ungvár s. [...] sz. alatti lakos , elmondta, hogy az "Oázis" presso előtt szokott gyülekezni barátaival. A társaságból "Ricsó" szokott a sétányon lévő padokba, ülőkékbe neveket karcolni.
Ismer egy NS nevű fiút, aki Nyíregyháza, [...], a 6. sz. Általános Iskolába járt, a Gumigyárban dolgozik. Nevezett dzsekijére tollal, illetve festékkel nevek vannak festve, abban szokott megjelenni az Ungvár sétányon.
Ismert egy TZS nevű személyt, aki Nyíregyháza, Ungvár s. [...] sz. alatt lakik, kb. 17-18 éves, a 9. sz. Általános Iskolába járt. Nevezett korábban lépcsőházukba piros sprayvel együttesek nevét festette a falra, emiatt a házmester felelősségre vonta. Nyíregyházáról elköltöztek.

KZS "Szikkadt" [...] központifűtés-szerelő szakmunkástanuló a 110. sz. Szakmunkásképző Intézetben, Nyíregyháza, Május 1 tér [...] sz. alatti lakos, Elmondta, hogy 1982-ben volt egy falfirkálásos ügye, a Május 1 tér 13. sz. lakótömbre írták ki együttesek nevét, ÁI, ML nevű ismerőseivel. Á-ék elköltöztek, kb. 3 hónapja a buszon találkoztak, azóta nem. M-csal a kapcsolatot nem tartja. Felelősségre vonásuk óta hasonló esete nem volt.

NGE [...] foglalkozása: mélyfúró, Nyíregyháza, Árpád u. [...] sz. alatti lakos. Nevezett elmondta, hogy korábban BJ Árpád utcai lakossal egy zenekarban játszott a zenekar neve: "Cicavízió" volt. Az együttes egy éve felbomlott. B-ról tudja, hogy az anarchia szót társságban gyakran hangoztatja. Lakásuk alatt 1983-ban a pincében voltak feliratok festve korommal; "Éljen a harmadik birodalom", kettős kereszt, "Beatrice" stb. A többiek rá akarták fogni, hogy ő csinálta, de akkor ő Várpalotán tanult és nem volt idehaza. Azonban megtudta, hogy a feliratokat KCS késztette, aki a pincébe szintén lejárt.
Nevezett elmondta, hogy amikor a 6. sz. általános iskola 8. osztályában járt, a füzeteire rajzolt horogkereszteket, ami miatt felelősségre vonták. Azóta sem horogkeresztet, sem más feliratot nem készített. A németeket nem szerette, a beszélgetéssorán a fasizmusról elítélőn nyilatkozott.
Jelenleg a jósavárosi klubkönyvtárba jár NZS (Nagy Zsák) és társaival, amikor itthon van. NZS-éknál tartott házibulin nem vett részt, mert Putnokon dolgozott. Barátaitól később értesült a házibuliról.
Nevezettet ellenőriztem, a házibuli idején valóban nem tartózkodott itthon.

BJ [...] Nyíregyháza, Törpe u. [...] sz. alatti lakos. 1985 februárjában vonult be katonának. Alakulatánál elég sok probléma merült fel ellene, a szolgálati fegyelmet nem tartja be, büntetett előéletű, kerékpárlopás ügyben volt ellene büntetőeljárás 1985. szeptember 9-én. A rendkívüli esemény idején eltávozáson, kimaradáson nem volt, a falraírásnak nem ő a tettese.
Elmondta, hogy 1983. augusztus 20-tól, 1984. október 8-ig a tököli majd a baracskai börtönben töltötte büntetését. A jósavárosi KMB irodát nem ő gyújtotta fel, mivel az eseményt megelőzően vonult be a börtönbe.

KI [...] II. éves kőműves tanuló, a 110. sz. Szakmunkásképző Intézetben. Beceneve "Sárkány". Nyíregyháza, Tompa M. u. [...] sz. alatti lakos. Nevezett elmondta, hogy augusztus elején (kb. 10-én) a Jósavárosban meglátogatta volt barátnőjét SZR-t (Kossuth Gimnázium tanulója), mivel szakításuk évfordulója volt, s megígérte, hogy felkeresi. A Jósavárosba ritkán jár.
BK "Jocó becenevű jó ismerőse, nevezett beszélt neki az anarchiáról, ő is szokta használni társaságban a kifejezést időnként, csak szórakozásból.

MZL [...] Nyíregyháza, MÁV dolgozó, Széchényi u. [...] sz. alatti lakos. NZS-éknál történt házibuliról ugyanazt mondta el, amit JT. További ellenőrzését hálózati úton végezzük.

A jelentésben felmerült személyek ellenőrzését az tette indokolttá, hogy a rendkívüli esemény környékén laknak, együttes nevek, illetve egyéb feliratok kiírása miatt már korábban is felmerültek Írásmintáikat beszereztük, szakértői vizsgálatra elküldjük.
További ellenőrzésüket "Pók Csaba" fn. tmb. K. L. alkalmi operatív kapcsolat és hivatalos kapcsolatok útján végezzük. A jelentésben felmerült NS és "Ricsó" becenevű személyek azonosságát megállapítjuk, nevezetteket az üggyel kapcsolatban ellenőrizzük.

Czirják János r. fhdgy.

LÁTTAM:
Kerecseny László r. szds.
osztályvezető

Nyt. sz: 7/675.
Készült: 1 pld-ban
Lerakva: B. ny. d-ba
Készít.: CJ/Iné

Ezen a napon történt május 16.

1911

Rodolfo (er. Gács Rezső) bűvész (†1987)Tovább

1931

A Nemzeti Radikális Párt, a Frontharcosok Nemzeti Pártja és az Ifjú Magyarok Nemzeti Pártja egyesült Nemzeti Radikális Párt néven.Tovább

1935

Csehszlovákia és a Szovjetunió kölcsönös segélynyújtási szerződést köt.Tovább

1950

A KIE közgyűlése – szabálytalanul – Bereczky Albert püspök elnökletével kimondta a KIE feloszlását. Utoljára a kecskeméti KIE tartotta meg...Tovább

1960

Theodore H. Maiman megalkotja az első lézertTovább

  •  
  • 1 / 2
  • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Megélt történelem ‒ személyes források a két világháború idejéből

 

Levéltárosok, történészek régóta vitatkoznak azon, hogy a múlt megismerésében mi a szerepük az olyan személyes dokumentumoknak, mint a naplók, visszaemlékezések, önéletrajzok vagy magánlevelek. Van-e egyáltalán forrásértékük, és ha igen, milyen kritériumoknak kell megfelelniük? Sokáig úgy vélték, hogy csupán kiegészítő funkciójuk van: az elsődlegesnek tekintett levéltári források mellett mindössze a történeti összkép árnyalására, a kor hangulatának megfestésére, valamint a többi adat ellenőrzésére használhatóak. Változás e téren az 1970-es évektől állt elő a történettudomány módszertanában bekövetkezett átalakulás, valamint a társadalomtörténet, a mikrotörténet és a történeti antropológia előtérbe kerülésével. Ma már jogos elvárásnak számít, hogy a múltat kutató szakemberek ne csak a nagy összefüggéseket vizsgálják, hanem a megélt történelem sokszínűségét is bemutassák, és a kortársi tapasztalatok közvetítésével a mai olvasóhoz közelebb hozzák a rég letűnt korszakok változatos mindennapjait. Egyre többen vallják: a történész egyik fő feladata, hogy minél személyesebbé, átélhetőbbé tegye a múltat, és a korábbinál nagyobb figyelmet fordítson a hétköznapi emberek sorsának kutatására.

Mindez át- és felértékelte az ún. ego-dokumentumok jelentőségét is: másodlagos források helyett primer dokumentumokká váltak, amelyeket önmagukban is érdemes vizsgálni. „A naplót és a többi hozzá hasonló dokumentumot ‒ írta Gyáni Gábor ‒ az teszi kivételesen becsessé, hogy a bennük foglalt információk a múlt személyes átéléséről szólnak.” A korabeli naplók vagy magánlevelek segítségével megtudhatjuk, miként élt és gondolkodott azok szerzője, milyen hétköznapi tapasztalatokra tett szert, milyen kapcsolati hálóval rendelkezett. Ez a forrástípus éppen ezért a társadalomtörténet elsőrangú kútfője, nélküle nehezen tudnánk rekonstruálni a múltat a maga változatosságával.

De nemcsak a „banális”, békebeli hétköznapok megismerése végett fontosak a személyes források. Ha össze tudnánk számolni, hogy nagyjából hány szereplője lehetett a 20. század két nagy világégésének ‒ Ormos Mária becslése szerint csak a második világháború több mint egymilliárd embert érinthetett ‒, akkor képet alkothatnánk arról is, hányféle módon lehetséges bemutatni a harctéri eseményeket, az otthon maradt családtagok sorsát, vagy a hadifogságban eltöltött időszakot. Attól függően, hogy ki miként élte át és dolgozta fel magában a vele történteket.

Az ArchívNet idei 1. számának fő témája tehát: „Megélt történelem ‒ személyes források a két világháború idejéből”. Szerzőink két korabeli napló és egy terjedelmes beszámoló formájában megírt levél segítségével elevenítik fel az első, illetve a második világháború egyes eseményeit. Salga Kristóf az üknagyapja, Damásdi Imre első világháborús naplóját dolgozza fel, Sőregi Zoltán pedig Szabó József főhadnagy második világháborús naplójából közöl hosszabb részletet. Kőfalviné Ónodi Márta egy szerzetesi csoportra irányítja a figyelmet, és a kalocsai székhelyű iskolanővérek társulatának Budapesten élő, vagy oda menekült tagjai háborús tapasztalatairól számol be. Két további forrásközlést is olvashatunk e számban: Marosi Tibor a Somogyi‒Bacsó-gyilkosságról ír, míg Seres Attila korabeli magyar diplomáciai jelentéseket publikál az 1980-as évek második felében kezdődött karabahi konfliktus hátteréről.

 

Budapest, 2021. április 16.

 

A szerkesztők