Szajna parti séták Nyíregyházán

Punk és állambiztonság egy vidéki városban a nyolcvanas években

1985. augusztus 12-re virradóra valaki horogkereszteket, bekarikázott A-betűt és PUNK feliratot rajzolt Nyíregyháza legnagyobb lakótelepén, a Jósavárosban, közelebbről a Korányi Frigyes utca és a Korányi köz sarkán álló ABC falára. Az esemény másnap jutott megyei rendőr-főkapitányság III/III. osztálya tudomására, ahol "Figuráns" fedőnéven, falra írással elkövetett izgatás bűncselekmény ügyében indítottak nyomozást a tettes vagy tettesek felderítésére. A firkálásról készült fényképfelvételeket írásszakértői vizsgálatra küldték, és megkezdték a számításba jöhetők körének szűkítését.

"FIGURÁNS" fn. bizalmas nyomozás befejezéséről 

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI
RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. OSZTÁLYA

SZIGORÚAN TITKOS!

ENGEDÉLYEZEM:

Dr. Koncz András r. ezredes főkapitány áb. helyettese

Tárgy: "FIGURÁNS" fn. bizalmas
nyomozás befejezéséről

1. példány

ÉRTÉKELŐ JELENTÉS
Nyíregyháza, 1986. február 21.

1985. augusztus 16-án "FIGURÁNS" fedőnéven bizalmas nyomozást rendeltünk el - rendkívüli esemény dosszié keretében - falraírással elkövetett, a Btk. 148. §-ba ütköző, izgatás bűncselekmény ismeretlen tettesének, vagy tetteseinek felderítésére, az ellenséges tevékenység további terjedésének megakadályozására, korlátozására.

Társ rendőri szerv útján jutott tudomásunkra, hogy 1985. augusztus 13-án Nyíregyháza, Jósaváros több pontján ismeretlen tettes(ek) horogkereszt rajzokat, valamint ellenséges tartalmú feliratokat készített(ek), piros és kék színű zsírkrétával. A horogkereszt-rajzok 15 és 120 cm méret között váltakoztak és 21 db-ot fedeztünk fel. Ezenkívül "Anarchya", "Punk" feliratokat észleltünk.

Az eseménnyel kapcsolatban tett előzetes intézkedések:
- A társ rendőri szervek a helyszíni szemléről jegyzőkönyvet készítettek.
- A rajzokat, feliratokat fotózás útján rögzítettük, festékmintát vettünk.
- Lekaparással, letörléssel a rajzokat, feliratokat megsemmisítettük.

Intézkedéseinket követően 1985. augusztus 14-én a cselekmény helyszínének környékén újabb két, hasonló módszerrel elkészített, kb. 50x50 cm nagyságú horogkereszteket fedeztünk fel. (A jelenségről fényképfelvételeket készítettünk, megsemmisítésére intézkedtünk.)

A bizalmas nyomozás során célunk volt az ellenséges rajzok, feliratok készítőinek felderítése, a cselekmény továbbterjedésének megakadályozása, bizonyítékok beszerzése, a társadalomra való veszélyesség mértékének megállapítása, a bűncselekmény elkövetés körülményeinek, kiváltó motívumainak pontosítása.

A feldolgozó munka során foganatosított intézkedések:

- A rendkívüli eseménnyel kapcsolatban - figyelembe véve, hogy augusztus 20-án a Jósavárosban nagyszabású szabadtéri programok megrendezésére került sor - e városrészben látókörünkbe került 6, fiatalokból álló laza csoportosulások, illetve politikai bűncselekmények miatt elítélt, e területen lakó személyek ellenőrzését megszerveztük. A laza csoportok tagjai közül már köztörvényes bűncselekmények miatt felelősségre vont személyeket a társ rendőri szervek útján elszámoltattuk, írásmintáikat beszereztük. A csoportokat preventív céllal bomlasztottuk. Azokat a fiatalokat, akik a törvénnyel nem kerültek még összetűzésbe, de a rendkívüli eseménnyel kapcsolatban felmerültek, operatív tiszt, hivatalos kapcsolat, társadalmi kapcsolat útján ellenőriztük, írásmintáikat beszereztük. Az augusztus 20-i rendezvény operatív biztosítására - rendkívüli esemény bekövetkezése, illetve újabb hasonló esemény előfordulásának elkerülése céljából - a tervezettől nagyobb létszámú operatív erőket, eszközöket vontunk be.
A foganatosított intézkedéseinkkel elértük, hogy az ünnepi rendezvénysorozat ideje alatt, illetve azt követően a bizalmas nyomozás során ezideig újabb rendkívüli esemény az adott térségben , illetve a megyeszékhelyen nem történt.

- A rendkívüli eseménnyel kapcsolatban keletkezett inkriminált feliratok, rajzok írásmintáit a központi nyilvántartási rendszerekben ellenőriztük. Írásminta adattárba történő besorolásra intézkedtünk.
Megállapítást nyert, hogy a kézírás nyilvántartásban az inkriminált felirat ismeretlen készítője nem merült fel. Az inkriminált feliratokat, rajzokat valószínű, hogy egy személy készítette.

- A megyeszékhelyen az Állambiztonsági Szerv előtt ismertté vált ellenséges falraírások, illetve más államellenes bűncselekmények miatt látókörünkbe került személyeket folyamatosan ellenőriztük. Megállapítottuk, hogy a fenti rendkívüli eseménynek nem ők a tettesei.

- Operatív meghallgatások útján tudomásunkra jutott, hogy a rendkívüli esemény idején NZs Nyíregyháza, Ungvár sétányon lakó személy és társai házibulit rendeztek N-ék lakásán. A rendkívüli esemény feliratait a lakás lépcsőházából kiindulva észlelték a járókelők a Korányi köz és a Korányi F. úton. A házibulin a város különböző pontjairól vettek részt pank zenei irányzatot követő fiatalok, kb. 8-10 fő. A csoportot és a lakásba feljáró személyeket ellenőriztük.
Operatív meghallgatások során merült fel BJ nyíregyházi lakos személye, aki a pank irányzatot "elvakult" formában követi öltözékében, viselkedésében, cselekedeteiben. Adatok keletkeztek arra vonatkozóan, hogy a rendkívüli esemény idején a helyszínen járt.

- Operatív meghallgatások, operatív tiszt személyes adatgyűjtése során mind több adat BJ (...) szakképzettsége nincs, foglalkozása: segédmunkás, pártonkívüli, büntetett előéletű, családi állapota nőtlen, Nyíregyháza, Árpád u. (...) alatti lakosra keletkezett a rendkívüli eseménnyel összefüggésben.
Megállapítottuk, hogy pank rajongó, korábban kapcsolatban állt a CPG együttessel. A rendkívüli esemény feliratai közül a bekarikázott "A"-t, "pank, anarchia" szavakat, kifejezéseket ő használja, illetve korábban készített ilyen feliratokat. B környezetében elmondta, hogy a falra, illetve egyéb felületre csak az anarchia szó kezdőbetűjét, az "A"-t írják ki, hogy a hatóság ne értse, miről van szó. Korábban B hordott a ruházatán bekarikázott "A" betűs jelvényt. A bizalmas nyomozás során látókörünkbe került személyek közül B volt az egyetlen, aki az inkriminált felirathoz hasonlóan az anarchia szót írásmintájában y-nal írta(ANARCHYA).
Az operatív úton szerzett írásmintákat szakértői véleményezés céljából megküldtük a BM III/III-3. Osztálynak. Az írásszakértői vélemény szerint a felküldött írásmintákból egyértelműen nem lehetett az elkövetőt azonosítani, de felhívta figyelmünket BJ-re, kinek írása igen sok hasonlóságot mutatott az inkriminált szöveggel.
Az előzetesen beszerzett közvetett operatív bizonyítékok, írásszakértői vélemény alapján, kezdeményezésünkre a Nyíregyházi Rendőrkapitányság 1985. december 5-én büntetőeljárást rendelt el, közösség megsértése vétség miatt BJ és társai ellen. A büntetőeljárás során BJ-től az inkriminált íráshoz hasonló körülmények között újra írásmintát vettek ki, melyet szakértői vizsgálatra megküldtek. Az írásszakértő a rendelkezésre bocsátott anyagok alapján egyértelmű szakvéleményt nem tudott adni (az inkriminált anyag nem volt elégséges mennyiségű). A büntetőeljárás során a célszemély bűnösségét nem sikerült bizonyítani, bizonyítékok hiányában az eljárást megszüntették.

A bizalmas nyomozás során beszerzett közvetett operatív bizonyítékok, az írásszakértői vélemény, az összkörülmények mind azt valószínűsítik, hogy BJ követte el a rendkívüli eseményt. A célszemély rendkívüli eseménnyel kapcsolatos tevékenységének bizonyítására azonban a jövőben sincs reális esély.

BJ személyével, eddigi életvitele, magatartása alapján operatív szempontból a jövőben számolnunk kell. (...) Államellenes bűncselekmény elkövetésétől sem riad vissza. Javaslom az ügy lezárását követően BJ kutatónyilvántartásba sorolását, operatív ellenőrzésének megszervezését.

A fentiek alapján kérem engedélyezni "FIGURÁNS" fn. bizalmas nyomozás befejezését.

Czirják János r. fhdgy.

EGYETÉRTEK:

Kerecseny László r. szds.
osztályvezető

Nyt. sz: 7/127
Készült: 3 pld-ban
Kapja: 1. sz. pld. rk-dba
   2. sz. pld. BM III/III-3. O.
   3. sz. pld. BM III/III-B Alo.
Készít: CJ/Iné

[Kézzel írt megjegyzés:]
Értékelő jelentésről 1 pld. fénymásolat készült BJ nyilvántartásba vett személy anyagába.
Nyh. 1986. máj. 12. Czirják József

Ezen a napon történt december 06.

1912

Ludwig Borchardt irányításával dolgozó német régészcsoport megtalálja Nofertiti portréját.Tovább

1916

I. világháború: A központi hatalmak csapatai bevonulnak az elfoglalt Bukarestbe.Tovább

1917

I. világháború: Az Amerikai Egyesült Államok hadat üzen az Osztrák–Magyar MonarchiánakTovább

1917

A kanadai Halifax kikötőjében felrobban az SS Mont-Blanc francia lőszerszállító hajó. 2000 ember életét veszti, 9000 sebesült. 2 km2-es...Tovább

1938

Német–francia megnemtámadási nyilatkozat.Tovább

  •  
  • 1 / 2
  • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

Lapunk idei negyedik száma ismét négy forrásismertetést publikál. Az írások ezúttal nemcsak konkrét személyek sorsának alakulását, hanem egy konkrét intézmény számára mérföldkőnek nevezhető eseménysort mutatnak be. A publikációk időrendjét tekintve egy kapcsolódik az Osztrák-Magyar Monarchiához, egy a Horthy-korszakhoz, egy a kommunista hatalomátvétel éveihez, egy pedig a kiépült Kádár-rendszerhez. Mind a négy írásnak van ugyanakkor kihatása a későbbi időszakokra nézve.

A kronologikus rendet tartva Völgyesi Zoltán (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) forrásismertetése az első, aki az Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületének történetéhez szolgáltat eddig kevésbé ismert adalékokat. Szerzőnk írásában bemutatja, hogy milyen módon zajlott az akkor még csak papíron létező levéltári palota építéséhez a kivitelezők pályáztatása – a bő száz évvel ezelőtt történt kiválasztásnak pedig máig ható következménye az épület külső-belső kinézete. Mint kiderül: a pályáztatás lineáris folyamatnak tűnik, azonban a gyakorlat mást mutatott több esetben is.

Kunné Tornóczky Andrea (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára) Sárdy János operaénekes életének azon szakaszát helyezi reflektorfénybe, amikor még kántortanítóként dolgozott Dunaföldváron. Írásából kiderül, hogy miként került pályázat útján a tolnai városba, és hogy mivel foglalkozott a tanítás mellett (amelynek későbbi énekesi karrierjéhez is köze volt).

Az 1945 utáni magyarországi keresztényellene politikai lépéseket átélő Mihalovics Zsigmond beszámolóit ismerteti Somorjai Ádám OSB (emeritus vatikáni levéltáros, Pannonhalmi Bencés Főapátság), aki a Vatikáni Államtitkárság Levéltárában végzett kutatásai során bukkant rá Katolikus Akció korabeli vezetőjének a feljegyzéseire, amelyeknek XII. Piusz pápa volt a címzettje. A bőséges, nemcsak a magyarországi egyház-, hanem politikatörténet számára is értékes forrást jelentő írásokat két részletben közöljük terjedelmi okok miatt.

Szabó Imréné Simon Teréz brutális bűncselekményét, bírósági ügyét, majd kivégzését mutatja be részletesen levéltári dokumentumok alapján Dulai Péter (doktorandusz, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Doktori Iskola). A két kisgyermek meggyilkolását tervező takarítónő esete abból a szempontból kuriózum, hogy hazánkban ő volt az utolsó előtti kivégzett nő, valamint, hogy a kegyelmi kérvényének elutasításához nagyban hozzájárult a közvélemény haragja.

Negyedik számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a színvonalas kéziratokat, illetve ismét felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet idei ötödik és hatodik számába is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest 2022. október 20.

Miklós Dániel
főszerkesztő