Szajna parti séták Nyíregyházán

Punk és állambiztonság egy vidéki városban a nyolcvanas években

1985. augusztus 12-re virradóra valaki horogkereszteket, bekarikázott A-betűt és PUNK feliratot rajzolt Nyíregyháza legnagyobb lakótelepén, a Jósavárosban, közelebbről a Korányi Frigyes utca és a Korányi köz sarkán álló ABC falára. Az esemény másnap jutott megyei rendőr-főkapitányság III/III. osztálya tudomására, ahol "Figuráns" fedőnéven, falra írással elkövetett izgatás bűncselekmény ügyében indítottak nyomozást a tettes vagy tettesek felderítésére. A firkálásról készült fényképfelvételeket írásszakértői vizsgálatra küldték, és megkezdték a számításba jöhetők körének szűkítését.

"FIGURÁNS" fn. bizalmas nyomozásban op. adatgyűjtésről

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI
RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG
III/III. OSZTÁLYA

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: "FIGURÁNS" fn. bizalmas
nyomozásban op. adatgyűjtésről

JELENTÉS
Nyíregyháza, 1985. szeptember 4.

Jelentem, hogy 1985. augusztus 28-án a bizalmas nyomozásban felmerült NZS, KÁ és TZS nyíregyházi lakosokkal elbeszélgettünk, s az alábbiak jutottak tudomásunkra:

NZS [...] iskolai végzettsége: 8 általános, szakképzettsége: nincs, ipari tanuló a 110. sz. Szakmunkásképző Intézetben [...] Nyíregyháza, Ungvár s. [...] sz. alatti lakos. [...]

1985. augusztus 11-én lakásukon tartott házibuliról keveset mondott, csak annyit, hogy zenét hallgattak, beszélgettek. Résztvevők voltak: "Mini", "Sunya", J, B, "Tündi", MZ, DI és J. A buliból legelőször a D testvérek mentek el, s ezt követően MZ, J és "Tündi", majd "Mini", "Sunya" és B.

Elmondta, hogy ők primitív dolgokkal nem foglalkoznak, barátaival aktuális témákról szoktak vitatkozni. Őt érdekli a természettudomány. Punk nem érdekli. Van egy ismerőse BJ (Beethoven), aki a punk irányzatot követi. Ő beszélt neki arról, hogy az "A" betű bekarikázva anarchiát jelent.
NZS a meghallgatás során nem volt őszinte, mintha tudatosan elhallgatna valamit, olyan magatartást tanúsított. ATESZ becenevű személyről - aki a fasiszták eszméivel szimpatizál - nem beszélt, viszont a házibulin ő is részt vett. Nem beszélt NG-ról sem, aki jó ismerőse és rendszeresen feljár hozzájuk. NG Nyíregyháza, Árpád u. 45. szám alatt sprayvel a falra festett különböző feliratokat, jelszavakat BJ-fel együtt kb. 2 éve.
NG augusztus 20-án találkozott NZS-tal és társaival az Ungvár sétányon és ott hangoztatta, hogy - mivel a társaság a falra írásról beszélt - neki alibije van ő utána hiába nyomoznak.

KA [...]iskolai végzettsége: gimnáziumi érettségi, szakképzettsége: fényképész, műszaki rajzoló, foglalkozása: általános adminisztrátor, munkahelye: Sz. Sz. M. Távközlési Üzem [...] Nyíregyháza, Ungvár s. [...] sz. alatti lakos. [...]

Nevezett elmondta, hogy legjobb barátjával, KI "Sunya" és annak ismerőseivel szokott találkozni. Ő is tagja (énekes) a "Szajna parti sétány" nevű együttesnek, amely még egyszer lépett fel április 1-én a Bánki Donát Ipari Szakközépiskolában. Azóta fellépésük nem volt, különböző okok miatt pl. érettségi stb.
Elmondta továbbá, hogy ő csak olyan fiatalokkal szeret barátkozni, akikkel el lehet beszélgetni, érdeklődési körük sokrétű. Ő egyetért a rendszerrel, a szocializmussal, pártunk politikájával. Az olyan vezetőket, akik visszaélnek a hatalommal, illetve akik nem felelnek meg az elvárásoknak, nem megfelelő normák szerint élnek, azokat nem szereti és azt sem aki ilyen témáról beszélget.
Az "Albert Einstein Bizottság" nevű zenekart kedveli, illetve azok zenéjét szereti.

A NZS-éknál 1985. augusztus 11-én lezajlott házibuliról ugyanazt mondta el, amit a korábban meghallgatott személyek.

TZS meghallgatása során az alábbiak jutottak tudomásunkra:
TZS [...] 8 általános iskolai végzettségű, 3 évet tanult az ÉVISZ-ben tanulmányait nem fejezte be. A Kereskedelmi Szakközépiskolában fél évet tanult, majd műszaki eladó volt a Kelet Áruházban. 1985. július 1-től dolgozik a Gyógyszertári Központ raktárában, segédmunkásként. Nyíregyháza, Északi krt. [...] sz. alatt lakik édesanyjával és testvérével. [...]

TZS-t azért ellenőriztük, mivel a rendkívüli esemény színhelyén látták aug. 11-én. A vele történt beszélgetésből az állapítható meg, hogy nem ő az elkövető.

ÉRTÉKELÉS:

A jelentésben elszámoltatott személyek adataiból az állapítható meg, hogy NZS-ék társasága operatív szempontból figyelmet érdemel. Összejöveteleiket politikai események megvitatására használják fel, ahol zavaros, kiforratlan véleményeiket, a világról alkotott nézeteiket fejtik ki egymás között.
Ellenőrizni kell, hogy miért hallgatják el azt, hogy "ATESZ" becenevű személy is részt vett a házibulin. NZS elszámoltatása alkalmával miért nem beszélt NG nevű bizalmas kapcsolatáról és arról, hogy 20-án találkoztak. A felmerült személyeket "Bánkuti Péter" fn. tmb. bevonásával ellenőrizzük. Megvizsgáljuk, hogy a feldolgozó munka során látókörünkbe került személyek közül ki az aki operatív szempontból felhasználható a csoport több oldalú ellenőrzésének megoldásához.

INTÉZKEDÉS:

- A jelentésben szereplő személyektől írásmintát vettünk ki szakértői vizsgálat céljából.
- NG, "ATESZ" becenevű személyeket ellenőrizzük, írásmintáikat beszerezzük.

"ATESZ" feltehetően azonos TA [...] Nyíregyháza, Arany J. u. [...] sz. alatti lakossal, aki 1984. augusztusában vonult be katonának, Budapesten műszaki alakulatnál teljesít szolgálatot, a megyei HADKIEG Parancsnoksága szerint. Foglalkozása kőfaragó, munkahelye: Kőfaragó Vállalat.

Az információ operatív ismereteinket bővíti, a bizalmas nyomozásban hasznosítjuk.

Czirják János r. fhdgy.

LÁTTAM:

Kerecseny László r. szds.
osztályvezető

Nyt. sz: 7/580.
Készült: 1 pld-ban
Lerakva: "Figuráns" fn. bny. d-ba
Készít: CJ/Iné

Ezen a napon történt május 16.

1911

Rodolfo (er. Gács Rezső) bűvész (†1987)Tovább

1931

A Nemzeti Radikális Párt, a Frontharcosok Nemzeti Pártja és az Ifjú Magyarok Nemzeti Pártja egyesült Nemzeti Radikális Párt néven.Tovább

1935

Csehszlovákia és a Szovjetunió kölcsönös segélynyújtási szerződést köt.Tovább

1950

A KIE közgyűlése – szabálytalanul – Bereczky Albert püspök elnökletével kimondta a KIE feloszlását. Utoljára a kecskeméti KIE tartotta meg...Tovább

1960

Theodore H. Maiman megalkotja az első lézertTovább

  •  
  • 1 / 2
  • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Megélt történelem ‒ személyes források a két világháború idejéből

 

Levéltárosok, történészek régóta vitatkoznak azon, hogy a múlt megismerésében mi a szerepük az olyan személyes dokumentumoknak, mint a naplók, visszaemlékezések, önéletrajzok vagy magánlevelek. Van-e egyáltalán forrásértékük, és ha igen, milyen kritériumoknak kell megfelelniük? Sokáig úgy vélték, hogy csupán kiegészítő funkciójuk van: az elsődlegesnek tekintett levéltári források mellett mindössze a történeti összkép árnyalására, a kor hangulatának megfestésére, valamint a többi adat ellenőrzésére használhatóak. Változás e téren az 1970-es évektől állt elő a történettudomány módszertanában bekövetkezett átalakulás, valamint a társadalomtörténet, a mikrotörténet és a történeti antropológia előtérbe kerülésével. Ma már jogos elvárásnak számít, hogy a múltat kutató szakemberek ne csak a nagy összefüggéseket vizsgálják, hanem a megélt történelem sokszínűségét is bemutassák, és a kortársi tapasztalatok közvetítésével a mai olvasóhoz közelebb hozzák a rég letűnt korszakok változatos mindennapjait. Egyre többen vallják: a történész egyik fő feladata, hogy minél személyesebbé, átélhetőbbé tegye a múltat, és a korábbinál nagyobb figyelmet fordítson a hétköznapi emberek sorsának kutatására.

Mindez át- és felértékelte az ún. ego-dokumentumok jelentőségét is: másodlagos források helyett primer dokumentumokká váltak, amelyeket önmagukban is érdemes vizsgálni. „A naplót és a többi hozzá hasonló dokumentumot ‒ írta Gyáni Gábor ‒ az teszi kivételesen becsessé, hogy a bennük foglalt információk a múlt személyes átéléséről szólnak.” A korabeli naplók vagy magánlevelek segítségével megtudhatjuk, miként élt és gondolkodott azok szerzője, milyen hétköznapi tapasztalatokra tett szert, milyen kapcsolati hálóval rendelkezett. Ez a forrástípus éppen ezért a társadalomtörténet elsőrangú kútfője, nélküle nehezen tudnánk rekonstruálni a múltat a maga változatosságával.

De nemcsak a „banális”, békebeli hétköznapok megismerése végett fontosak a személyes források. Ha össze tudnánk számolni, hogy nagyjából hány szereplője lehetett a 20. század két nagy világégésének ‒ Ormos Mária becslése szerint csak a második világháború több mint egymilliárd embert érinthetett ‒, akkor képet alkothatnánk arról is, hányféle módon lehetséges bemutatni a harctéri eseményeket, az otthon maradt családtagok sorsát, vagy a hadifogságban eltöltött időszakot. Attól függően, hogy ki miként élte át és dolgozta fel magában a vele történteket.

Az ArchívNet idei 1. számának fő témája tehát: „Megélt történelem ‒ személyes források a két világháború idejéből”. Szerzőink két korabeli napló és egy terjedelmes beszámoló formájában megírt levél segítségével elevenítik fel az első, illetve a második világháború egyes eseményeit. Salga Kristóf az üknagyapja, Damásdi Imre első világháborús naplóját dolgozza fel, Sőregi Zoltán pedig Szabó József főhadnagy második világháborús naplójából közöl hosszabb részletet. Kőfalviné Ónodi Márta egy szerzetesi csoportra irányítja a figyelmet, és a kalocsai székhelyű iskolanővérek társulatának Budapesten élő, vagy oda menekült tagjai háborús tapasztalatairól számol be. Két további forrásközlést is olvashatunk e számban: Marosi Tibor a Somogyi‒Bacsó-gyilkosságról ír, míg Seres Attila korabeli magyar diplomáciai jelentéseket publikál az 1980-as évek második felében kezdődött karabahi konfliktus hátteréről.

 

Budapest, 2021. április 16.

 

A szerkesztők