„Rólam tudta, hogy kommunista vagyok, mégis hallgatott rám és szeretett”

Egy 1956-os csoport megkonstruálásának története és a IX. kerületi Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség

A IX. kerületi Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség (FISZ) egyik fő szervezője Petrák Lajos, 1956. október 28. után a DISZ megbízásából igyekezett minél több fegyverest megnyerni az újjászerveződő kommunista párt támogatására. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy az egész „illegális kommunista fegyveres csoport” szervezésére vonatkozó történet Petrák Lajos 1957. áprilisi agyszüleménye abból a célból, hogy tisztázza magát az akkortájt ellene felhozott vádak alól.

Források

Ügynöki jelentések
1956. december  

1.

BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG.                             17. [ügyiratszám]
SZIGORÚAN TITKOS!     

Jelentés
Budapest, 1956. december 1.

V/1.
1956. november 29-én jelenti:

A mai napon ismét voltam bent a Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Ifjúság [Andrássy] útjai székházában. A már jelentetteken kívül az alábbiakról szereztem tudomást:
1./ Az Ifjúság Pártja név alatt működő szervezet ma 14 órakor a Művész klubban illegális értekezletet tartott. Az értekezleten részt vett az előző jelentésben szereplő Petrák György és - mint meghívott - Petrák Lajos is. Jellemző a konspirációra, hogy Petrák Lajosnak nem adták meg a találkozó helyét, csak egy utcasarkot jelölték meg, ahonnan elvezették.

Petrák Györgynek úgy sikerült a szervezetbe bejutnia, hogy elhíresztelték: ő volt a Ráday utcai felkelőcsoport parancsnoka. Az illegális szervezkedés vezetője egy

nevű félkarú, kb. 26-28-éves férfi, aki a szervezetben most fedőnév alatt tevékenykedik.

2./ Az előző jelentésben szereplő Kolozsvári Ernő - aki a SZOT-ban helyet nyújtott egy MEFESZ-részlegnek - öccse állítólag a szovjet szerveknek dolgozik. Pisztollyal jár és elmondotta bátyjának, hogy az NKVD nagy akcióra készül. Erről elég széles körben tudomást szereztek. Kérjük Kolozsvári személyének ellenőrzését a szovjet elvtársaknál.

Megjegyzés:
Petrák Lajos szerint a fenti eseményekről tud

(Dodó?) elvtárs, aki a VI. osztályon dolgozott korábban. Kérjük sürgősen ellenőrizni az állítás valódiságát.

Értékelés:
A fenti szálakon keresztül megítélésünk szerint a következő illegális szervezkedéshez lehet eljutni:
1./ Ifjúsági Párt,
2./ MEFESZ egy csoportja,
3./ Magyar Függetlenségi Front,
4./ egy IX. kerületi fegyveres csoport

Javaslat:
1./ Ellenőrizni Galambos elvtárs mennyire tájékozódott a fenti dolgokban, milyen mértékben foglalkoznak vele. Engedélyt kérek arra, hogy vele személyesen is megbeszéljem a dolgot, a szervezkedések ellenőrzése végett.
2./ Amennyiben Galambos elvtárs vonalán még komolyabb lépések nem történtek, kérem engedélyezni, hogy az üggyel én foglalkozzam, mert több oldalról van lehetőségem a részletes felderítésre.

                                                                                                                      V/1.

2.

Jó vonal!
IX.ker. dec. 3.

Tudomásomra jutott Petrák Lajos a legális Ifjúsági Forradalmi Csoport tagjának elmondása alapján, hogy a IX. kerületben korábban felkelő csoportok, amelyeket szétvertek, egy Tavaszi Tamás fedőnéven szereplő egyén, eredeti neve Szirmai Ottó, ezeket a csoportokat újra szervezi és mint fegyveres erőket a Pilisi, vagy a bakonyi hegyekben akarja összpontosítani. A szervezésnek legális formát találtak, ugyanis az Ifjúsági Forradalmi Csoporton belül akarnak működni. Platformjuk párt-kormány és szovjetellenes.
Szirmai Ottó naponta megfordul az ifjúsági mozgalom helyiségében, volt Sztálin [Andrássy] út 124. alatt. Személyleírása: Kb. 180 cm. Magas, fekete, kopaszodó, hullámos hajú, öltözete barna színű városi prémbundás kabátot visel, hajadonfőt, kalap nélkül jár, különös ismertető jele, a jobb karja csonka, csonka kezén bőrkesztyű van.

Vele együtt dolgozik Pécsi László mérnök, aki állítólag a gépkocsikat szerzi, azoknak a személyeknek a részére, akik a pilisi táborba hajlandók kimenni. Általában olyan személyeket toboroznak, akiknek valamilyen oknál fogva tartani kell a letartóztatástól.

Az ügy további felderítése céljából a következőt javaslom:
Épüljön be innen a központból egy operatív munkás, a Szirmai Ottó
féle csoportba, melyre adva van az a lehetőség, hogy a kijelölt
operatív munkás keresse fel Petrák Lajost, az ifjúsági mozgalom
központjában /Sztálin u. 124./, aki az op[eratív] Munkás részére megbízó
levelet ad és azzal majd jelentkezik az általa elmondott helyen Szirmai
Ottónál.

Megjegyezni kívánom még, hogy a Szirmai Ottóék elgondolása és jelenlegi cselekedetük az, hogy a legális forradalmi ifiken keresztül szervezni az új fegyveres csoportokat és később egyesíteni az erőket az állítólag működő

csoportjával /volt vezérőrnagy/.

                                                                                              Bédi Ferenc r.őrgy.

Hámán Kató [Haller] u. 9. sz.  
 

3.

BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG                                   SZIGORÚAN TITKOS!
                                                                                                            Adta: I/2.

Jelentés.
Budapest, 1956. december 4.

1956. november 29-én régebbi ismeretségem felújítása céljából felkerestem Petrák Lajost, aki jelenleg az alakuló Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség egyik vezetője. Vele nem sikerült beszélnem, ellenben összetalálkoztam

elvtárssal, aki viszont az egész alakuló ifjúsági /haladó/ szervezetek vezetője. Tudta, hogy korábban a BM állományában dolgoztam és közölte, hogy jó lenne, ha kapcsolatot teremthetne, mert sok olyan körülményről tud, amivel a rendőri szerveknek is foglalkoznia kellene. Erre közöltem, hogy még ilyen kapcsolatom van. Ennek alapján megállapodtunk, hogy hajlandó nekem rendszeresen anyagokat adni az ifjúsági vonalról. E megállapodásunk értelmében a következőket közölte:

1./ Az Ifjúság útja /volt Sztálin út/ 124. sz. alatt működik egy ifjúsági párt nevezetű szervezet illegálisan. Ez a szervezet, - mint ismeretes - november 1-én alakult, olyan programmal, amely többek között Mindszenty-kormányt követelt. E szervektől megtudtam, hogy különösen az értelmiségi fiatalokat tömörítik, illegális találkozókat, sőt, egy illegális nagygyűlést is szerveztek valamelyik színházban. A tervük az, mihelyt legálisan működhetnek, ellenzékbe mennek. Jelenlegi taktikájuk, hogy demokratikus szervezetnek tüntetik fel magukat, azért, hogy legálisan működhessenek. A szervezetet valami

vezeti és a vezetésben részt vesz is. A szervezet működéséről mindent megtudhatunk, ha felvesszük a kapcsolatot 1. Petrák Gyurkával, aki azért épült be a szervezetbe, hogy 2. bátyját, Petrák Lajost és az alakuló ifjúsági /haladó/ szervezeteket tájékoztassa ennek munkájáról.

2./ A IX. kerületben még több fiatal mindég fel van fegyverezve és készülnek megint fegyveres harcra. Ezek kilétéről állítólag Petrák Lajosnak tudomása van, de mindezideig vele nem közölte.

3./ Az egyetemi forradalmi bizottság jelenleg a SZOT-ban székel. Közöttük olyan nézet van, hogy a letartóztatás veszélye miatt nem vesznek részt az ifjúsági munka megszervezésében. Itt is van néhány olyan személy, akivel kapcsolatba kerülhetnénk és adatokat szerezhetnénk terveikről.

4./ A Petőfi kör kizárta azokat, akik megszervezték a Petőfi munkabrigádot. A Kádár-kormánnyal nem azonosítják magukat. Vezetőjük

és akiket korábbról

A felsoroltak mind külön-külön fontos ügyet jelentenek. Ezért a javaslatom a következő:

1./ Amennyiben a központ helyesli ezeket, és a további kérdésekkel személyesen foglalkozom, de akkor kérem, hogy a központ részéről mást ne avassanak be, mivel könnyen fennáll annak a veszélye, hogy az ügyek dekonspirálódnak.

2./ Felveszem a kapcsolatot 1. Petrák Gyurkával és az ifjúsági párttal kapcsolatos összes kérdéseket tisztázom.

3./ Petrák Lajostól megtudom a IX. kerületi fegyveresek tartózkodási helyét és esetleg neveit.

4./ Kapcsolatot építek ki az egyetemi forradalmi bizottság azon személyével, akit alkalmasnak találok az ügynöki információs tevékenységre.

            5./ Hasonlóan kapcsolatot keresek a Petőfi-körrel is.

                                                                                                          I/2.

            Megjegyzés:

            Az Ifjúsági Párt név alatt működő illegális szervezet kifelé a Magyar Függetlenségi Front néven fut. Ilyen néven több uszító plakát jelent meg.

            A javaslattal egyetértek és különösen a kibontakozásig fontosnak tartom, hogy a személyes kapcsolatra építsünk.           

                                                                                                          I/1.


 

4.

BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG.                                  SZIGORUAN TITKOS!
                                                                                                            Tárgy: Ifjúsági Párt

Jelentés
Budapest, 1956. december 6.

A IX. kerületi felkelők közé 23-a után, kedden mentünk be Petrák Lajossal, Märtz Lászlón keresztül, aki 23-a előtt kb. 1 hónappal felkeresett a IX. DISZ-nél, sógornőjének elhelyezése ügyében. Ekkor találkoztam vele először. Majd a XI. PB épületének védelme alatt akkor a Tűzoltó utcai gyermekklinikáról hozott be élelmet a PB-re, ezután telefonon érintkeztem vele. Kedden telefonon odahívtam a PB elé és megmondtuk, hogy a felkelőkkel akarunk beszélni. Késő du. összehozott Bárány Jánossal, aki ment a parlamentbe tárgyalni. Hívtak minket is. Úgy beszéltük meg a Petrák Lajossal, hogy én megyek. A parlamentbe mikor bementünk, Kádár és Münnich elvtársaknál már ott voltak a többi parancsnokok: Tűzoltó u. BM-garázs Angyal István

Corvin közből Pruha - Tildynél később ott voltak szintén a Corvin közből a Gergely testvérek - a „Szöszi", a „Göndör", Bárány János, aki volt a „Pirossapkás", Märtz László, aki mindegyik csoporthoz bejáratos volt, de egyikhez se tartozott és én. Ezekre emlékszem.

A vitatkozás közben „bedobtam", hogy azokról a problémákról, amelyekben Kádár elvtárs és a fegyveres parancsnokok közös nevezőre jutottak, csináljunk egy rádiófelhívást. „A fegyveres felkelők felhívása az ország népéhez," ez a rádiónál magnetofonszalagon valószínű meg van. Az este a rádió még le is adta. Az elkészült felhívást hárman átvittük Maléter ezredeshez, aki Tildy előszobájában tartózkodott - Maléter egyetértett a felhívásban foglaltakkal. Ekkor jött ki szobájából Tildy és mikor meglátta ezt Maléter, odanyújtotta neki, hogy mondja meg a véleményét. Tildy nem értett vele egyet „mert a fegyveres harcot tovább kell folytatni". Mikor megmondtam, hogy ez már eldöntött tény, ami a felhívásban van, akkor azt mondta, hogy alaposabban elolvassa. Ennek eredménye az lett, hogy a Népköztársaságot kijavította Köztársaságra, a szocialista célt nagy célunkra, az ellenforradalmárok elleni harcot kihúzta, a szocialista Magyarországból a szocialistát kihúzta - ezekre határozottan emlékszem. A javítások miatt ¼ 10-től 10 óráig /este/ vitatkoztam vele. Vas Zoltán meg egy a szemüveges, kerekarcú vezérőrnagy mindenegyes kérdésben Tildynek adott igazat. A vitára odajött Nagy Imre s elmondtam, hogy miről van szó és kértem, hogy segítsen, hogy az ellenforradalmárok elleni harc stb. benne maradjon. De Nagy Imre nem segített, otthagyott. Ekkor este volt ott Kéthly Anna /SzDP/ és Nagy Imre Tildy előtt nyilatkozott és a további fegyveres harcra buzdított, amit magyar és külföldi újságírók jegyeztek. Ekkor már tűzszünet volt. A Dudás-frakció, Dudás és emberei, akik szintén ott voltak a parlamentben, nem akarták engedni a felhívást beolvasni. Ezek este tartottak valami gyűlést ott. A rádió ekkor már a felkelők kezén volt, 24 óra körül mentem el a fegyveres parancsnokokkal és a Tűzoltó utcába vittek. Ott találkoztam Szirmai Ottóval, aki előzőleg a Rádiónál dolgozott. Ő adta az eszmei irányvonalat a felkelőknek: továbbfolytatni a harcot és újabb követeléssel fellépni, hogy a pécsi urán a magyaroké legyen, és az amerikaiaknak adjuk el, stb.
Ezután Petrák Lajossal, Nemessel, Petrák Györggyel és feleségemmel a felkelők között dolgoztunk, a Ráday u. 32-ben. Bárány János fegyveres csoportja volt ott, a Tompa utcai részleg. Az imént f - e - l - sorolt nevekből állt lényegében a kerületi bizottság. Bárány, mint fegyveres parancsnok, vett részt a bizottságban. Bárány azt csinálta, amit mi mondunk neki. A fegyveresekkel őriztettünk egy sor gyárat - zálogház, Unicum, stb. A felkelők fegyvereivel felfegyvereztük a mai embereinket, pld. Kénsav, Lámpa, stb. gyárakat. Persze, olyan is előfordult, mint pl. Debrovszky József /:Fűrészeknél dolgozik:/ behozta a IX. kerületi Pártbizottság gazdasági felelősének, Toldi elvtársnak az iratait, valószínű, hogy ő rabolta ki a lakásukat is. Vagy hoztak be ávóst, pl. Zalaegerszegről érkezett szabadságra egy százados - úgy emlékszem Kerekes szds. - meg akarták lincselni. Bekísértették a Fő utcába. Emberek jöttek és jelentgették fel az ávósokat és pártfunkcionáriusokat. Ezeket a jelentéseket mi tettük zsebre, közülük Petrák, Nemes vagy én állandóan egyikünk ott volt és mi tárgyaltunk mindenkivel. Szálasi Ferencné is bejött igazolványért és segélyért, persze egyiket sem adtunk neki. A politikai bűnözők is nagyszámmal jöttek, hogy be akarnak lépni a fegyveresek közé, ezeket elküldtük azzal, hogy nincs felvétel. A nemzetőr igazolványok kiadása után - amit kb. 350-400 darabot adtunk ki az igazolványokat [!] - Mester László szerezte a főkapitánysági épületből. - Az emberek fele szétment. November 4-e utáni napokban Petrák Lajosnak sikerült elérnie, hogy Bárány az egységét feloszlatta, kb. - 70%-ban, 30%-a Mezeivel együtt maradt, akik illegalitásba mentek, röpcéduláztak és készültek fegyveres akcióra is.
Ezeknek valószínű a Dobróczky az emberük, a IX. kerületi ifjúmunkás-szövetségben.

Ezek után a budapesti Ifjúmunkás Szövetségbe mentem dolgozni. Itt vannak Hargitai Ferenc - Széll Kálmán téren harcolt fegyveresen - a Gázkészülékgyárban dolgozik, a XIII. kerületben. Most a budapestiben dolgozik: Petrák Lajos, Kovács György, Záhonyi Edéné és én.

                                                                       ./.

Amikor az Ifjúság Útja 124-be jöttünk, itt volt a Magyar Ifjúság Pártja, Függetlenségi Népfront cégér alatt. Ezek szervezték az üzemekben az Ifjúság Pártját. Céljuk: később ellenzéki pártként fellépni az MSZMP-vel szemben. Ezek akarták Mindszentyt szintén elnöknek.

A Függetlenségi Népfrontnak 5-tagu intézőbizottsága volt, amit tudomásom szerint kibővítettek. Amikor a kibővítés megtörténhetett, múlt hét hétfőjén, akkor eltűntek az épületből egy pár napra. Annak ellenére, hogy a jó barátságot próbáltuk velük kiépíteni, neveket nem akartak megadni, még azon a címen sem, hogy a mi reszortosaink felveszik az ő reszortosaikkal a kapcsolatot. Intézőbizottságban voltak: Vajdainé /:Népfronttól:/, Poór Dezső újságíró, Bonis tanársegéd, a másik két tagját nem mondák meg.

Köztük dolgozott a szervezési vonalon Derecskei helyettese, Ceglédi, ezen kívül még Földvári /:feketehajú, vékony, kis bajusza volt, mélyhangú:/, még Töröknével találkoztam.
 

5.

Feljegyzés

November 29-én csütörtökön ½ 3-kor összejövetel volt az Andrássy u. 23. III. emelet KISS GERGELY lakásán. /Előzőleg a Művész Klubban volt a találkozó, onnan az Ifjúság Színház mellett lévő színész klubba, majd innen mentek át a fenti lakásra:/ Jelen voltak kb. húszan, többek között:

SZIRMAI OTTÓ. Az egészet ő hívta össze, ö tartja az illegális csoportokkal a kapcsolatot, ő vezette az értekezletet. Illegális neve „Tavasz Tamás".

1949-ig az Ifjúsági Szövetségben dolgozott Rákospalotán. Utoljára a Rádiónál volt alkalmazásban.

POZSÁR az Egyetemi Forradalmi Bizottságból
VINCZE Az Egyetemi Forradalmi Bizottságból.
PETRÁK LAJOS a Forradalmi Ifjúmunkás Szöv. Budapesti Bizottságában
BONIS /:tanársegéd:/ a Függetlenségi Fronttól.
PETRÁK GÖRGY a IX. ker. Forr. Ifjúmunkás Szövetségtől.
Egy nő a Baross tér 17. sz. alatt székelt fegyveres csoport küld[te]?
A korvinisták parancsnoka.

Ezenkívül még kb. 10 tag, közöttük egy nő. A 10 tag közül feltehető, hogy ketten-hárman fegyveres csoportokat, egy-kettő illegális nyomda, illetve sokszorosító csoportot, egy-kettő vidéki csoportokat /:valószínű Tatabánya küldötte is ott volt:/ két-három tag pedig az egyetemeket képviselte.

A megbeszélés célja:

1./ Összeegyeztetni a különböző csoportok véleményét a bel és külpolitikai helyzetről.
2./ Eldönteni, illegálisan vagy legálisan dolgozzanak-e.
3./ Milyen akciók szükségesek.

A megbeszélés 3-tól 6 óráig tartott.

A külpolitikai helyzetről és Magyarország szerepéről Szirmai Ottó tartott beszámolót. Ennek a lényege a következő: A Szovjetunió az egész világ előtt kompromittálódott. A Szovjetunió imperialista, a legsötétebb és agresszívabb fasiszta állam, mindenre elvetemült.

Harmadik világháborút akar kirobbantani. A világon kezd egy egységfront kialakulni a Szovjetunió ellen. Kína Indiával tárgyal Amerikával ki fog egyezni. A Biztonsági Tanácsba be fogják venni Kínát és Indiát - a Szovjetuniót kizárják. Jugoszlávia, Lengyelország a Szovjetunió ellen van, közébe van ékelődve Magyarország.

Azt kell elérni - és ezért fontos a magyar helyzet - hogy Jugoszlávia, Magyarország Lengyelország egy egységes szovjet-ellenes frontot alkosson. A külpolitikai rész végső megállapítása - minden olyan dolog, mely a Szovjetuniót gyengíti, elszigeteli, az nekünk kedvez és örömmel üdvözöljük.

A Kádár kormánnyal kapcsolatban kijelentette, hogy a legsötétebb sztalinista, fasiszta kormány, és a végsőkig harcolni kell ellene minden eszközzel. Egyébként mindenkivel összefognak, akik hajlandók a Szovjetunió és a Kádár kormány ellen harcolni.

Hozzászólások:

1./

- Nem szabad figyelmen kívül hagyni a Szovjetunión belül lévő antisztalinista erőket. Tudomása van róla /:nemrég hazajött ösztöndíjasoktól, azonkívül egy kint járt külkereskedelmi delegáció néhány tagjától:/ hogy Moszkvában nemrégen szolidáris, néma tüntetés volt a magyarországi eseményekkel kapcsolatban. Ezért 24 órára bezárták a moszkvai egyetemeket. Javasolja, hogy aktívan dolgozni kell a Magyarországon állomásozó orosz katonák között is orosznyelvű röpcédulákkal.

2./ Egy értelmiségi kinézésű tag: India rendkívüli megbízottja Magyarországra jön. Igen fontos, hogy felkészüljünk konkrét anyagot gyűjtsünk a felkelésről, a résztvevőkről, az oroszok kegyetlenkedéseiről, a rombolásról, az elesettekről, stb. Szükséges híranyag, fényképek, filmek konkrét anyagok. Pozsár közbeszólt: Már rengeteg adat van, filmhír... fényképek, stb. Egyébként mi folyamatosan eddig is elláttuk anyagokkal a nyugati hírügynökségeket.

3./ Egy másik tag: A nemzetközi helyzet igen kedvező számunkra és egyre inkább jobb lesz a jövőben. Az a baj, hogy mi el vagyunk maradva, és nem tudjuk jól, gyorsan felhasználni ezt a kedvező helyzetet.

Ezzel a külpolitikai rész befejeződött. Elfogadták Szirmai Ottó beszámolóját és a közben javasoltakat.

Szirmai javasolta, hogy vitassák meg az egységes ifjúsági pá[rt] létrehozásának lehetőségét, valamint azt, hogy lehet kiépíteni az illegális központot és milyen legális lehetőségek vannak.

Hozzászólások:

1./ A korvinisták parancsnoka /:szerinte 100 fegyveres ember képvisel:/ kijelentette, hogy a Kádár kormány legális lehetőséget nem ad. Egy út van, teljesen illegálisan szervezni az ifjúsági pártot, az illegális csoportokat, illegális központtal. Közölte, hogy csoportjuknak az a határozott véleménye, hogy azonnal fegyveres harcot kell kezdeni a szovjet csapatok ellen, és irtani kell őket, ahol csak vannak.

2./ Bónis - közölte, hogy ők már a felkelés kezdetekor elkezdték a forradalmi ifjúság pártjának a szervezését, de a második szovjet támadással megállt ez a munka. Jelenleg legálisan működnek a függetlenségi front neve alatt az Andrássy út 124-ben. Szerinte legálisan kell működni először a „Függetlenségi Front" név alatt /:addig az erőt kell gyűjteni:/ majd később, ha a politikai élet megindul, ki kell lépni a porondra a már előkészített forradalmi ifjúsági párttal.

3./ Pozsár - nem reálisan értékelitek a helyzetet. A meglévőkből kell kiindulni. Össze kell kapcsolni az illegális munkát a legális munkával. Legális lehetőség van dolgozni:

a./ A most újból létrejövő MEFESZ-ben. Már holnap létre kell hozni az országos ideiglenes bizottságot a mi embereinkből. Most nem számít az, hogy demokratikusan van-e megválasztva, vagy nem. Egyébként az összes vidéki egyetemekkel kapcsolataink vannak, és bázisát képezheti a további munkának.

b./ A középiskolai Diák Szövetségben, mely most kezd létrejönni.

c./ Az

mely szintén most kezd mozgolódni. A parasztfiatalokkal sok mindent el lehet érni. E három szervezetben megvan a lehetőség, hogy a vezetés a kezünkbe kerüljön. A MEFESZ-ben már így is van.

d./ A forradalmi ifjúmunkás szövetség kérdése. Ez nem világos. Úgy néz ki, hogy itt a legnehezebb. Nem tudom mi az álláspontja az országos bizottságban a Petráknak és Kolozsvárinak. Egy közbeszólás - Kolozsvárival együtt dolgoztunk a felkelés alatt. Őneki is itt kellett volna lennie a megbeszélésen. Szirmai - majd a kis Petrák, aki szintén itt van, elmondja, mi a helyzet az Ifjúmunkás Szövetségben. Pozsár folytatja - ha így állunk, akkor lehetőség van a Forradalmi Ifjúmunkás Szövetségbe is bemenni.

e./ A szakszervezetekben.

f./ A munkástanácsokba. A Budapesti Központi Munkástanáccsal már megvan a kapcsolatunk.

Pozsár összefoglalva a következőket mondta: A feladat az, hogy a rétegszervezetekbe az alsó, de különösen a felső vezetést a kezünkbe vegyük. Majd sürgősen össze kell kapcsolni a rétegszervezeteket, illetve azok felső csúcsát a mi embereinkből és így megteremteni egy nagy legális központot. Tehát a lényege: bemenni és kézbe venni a legális szervezeteket és egy nagy lázas semmittevést kell csinálni, hogy a kormány hagyja e szervezeteket működni. E legális szervezetek mögé kell bujtatni az illegális szervezetet, amely egységes irányítást ad a rétegszervezetekben lévő embereinknek.

4./ A Baross tér 17. sz. alatt működő fegyveres csoport küldötte /:egy nő:/ Ti nagyon könnyen beszéltek illegális, vagy legális munkáról, de nem tudjátok, milyen nehéz helyzetben vannak azok, akik fegyverrel a kezükben ma is bujkálnak a pilisi hegyekben. Én több száz fegyveres nevében beszélek, mondhatnám azonban azt is - mert tudom - hogy ezernél többen is vannak a hegyekben. Ezek nem mehetnek haza, mert körözik őket, halálra keresik, ugyanakkor nincs élelmük, lőszerük kevés, nincs szállásuk. Mi legyen velük? Erre adjatok választ. Javasolta: hajtsanak végre partizánakciókat, mint ahogy ők nemrég felrobbantották valahol a vasutat, támadjanak meg foglyokat szállító, orosz autókat, kisebb orosz egységeket.

5./ Pozsár - azonnali fegyveres akciót nem helyeslem. Nem azért, mert félek, hiszen engem is kétszer letartóztattak, hanem azért, mert idő előtt elvéreznénk. Javasolta, hogy az összes fegyveres csoportokat Király Béla ezredeshez kell kapcsolni, aki biztonságosabb helyen van,

Szirmai közbeszól - a fegyveres dolgokról ne beszéljünk most, majd a megbeszélés végén jöjjenek ide a fegyveres csoportok képviselői és külön megbeszéljük, hogyan kapcsolódjanak Király Bélához.

6./ Petrák Lajos - ahhoz, hogy valamelyest meg tudjunk egyezni, az szükséges, hogy legyen egy világos program, mi ez a szervezet és mit akar tenni? Addig nem tudom alávetni magam a társaság határozatának. Vannak nekem saját elképzeléseim, lehet, hogy ez nem egyezik a tiétekével, lehet hogy igen. Ha nem egyezik, maradok a magam útján. Tudom, hogy hasonló módon többen gondolkodnak így az Ifjúmunkások Forradalmi Szövetségében. Pozsár közbeszól - már megvan a program. Az értelmiség forradalmi bizottságában dolgozták ki a vezető okos emberek. Petrák folytatja - Egyébként a Pozsár javaslata a legreálisabb az illegális és legális munka összekapcsolásáról. Szirmai kérdése - mondd a bátyáddal az országos bizottságban és az öcséddel nincsenek vitáid? Válasz - van, de az alapvető kérdésekben megegyezünk. Szirmai - remélem így is van, szeretném, ha így lenne, mert ha nem igaz, akkor vannak eszközeink a félrevezetőkkel szemben. /:viccesen mondta:/

Szirmai összefoglalója:

1./ A kül- és belpolitikai kérdésekben azonos nézeteket vallunk.

2./ Elhatározzuk, hogy minden erővel arra törekszünk, hogy bemenjünk a négy rétegszervezetbe, a vezetést a kézbe vegyük. Sürgősen létre kell hozni a négy rétegszervezet országos bizottsága által kiküldött két-két tagból az országos egységes ifjúsági bizottságot. Holnaptól kezdve a különböző illegális csoportok küldöttei jelentkezzenek az Andrássy u. 124-ben, a függetlenségi front helyiségében, mert itt lesz a legális összekötő központ.

3./ Minden csoport intenzíven folytassa az áruló Kádár-kormány elleni agitációt önállóan. Röplapok tömegével kell elárasztani Budapestet, Kádár ellenes röpcédulákkal, sztrájkra és ellenállásra buzdító felhívásokkal.

4./ Fegyveres akció nem helyes, de kisebb partizánakciókat lehet folytatni.

A megbeszélés végén a fegyveres csoportok küldöttei ottmaradtak egy szűkebb megbeszélésre.

Észrevétel:

1./ A megbeszélés résztvevői között a többség ideológiailag teljesen meg van zavarodva, főleg értelmiségiek. Nyíltan egyik sem beszélt ellenforradalomról, de objektíve azt segítik. Feltehető, hogy vannak közöttük nem megzavarodott, hanem tudatos ellenforradalmi elemek.

2./ Szirmai Ottó a látható vezető, de ő is csak eszköz. Az igazi vezetők a háttérben vannak. A szervezkedés kapcsolatban van a forradalmi egyetemi diák bizottsággal, a MEFESZ. Országos bizottságával, az értelmiségi forradalmi bizottsággal, az Írószövetséggel, a Művész Klubbal, a Budapesti Központi Munkástanáccsal /:személy szerint

és :/ és helyi munkástanácsokkal.

3./ Az egész illegális szervezkedés több mint bizonyos, külföldi kémszervezetek irányítása alatt áll, több áttétellel.

Budapest, 1956. december 6.

2 pld. 5 lap.
 

6.

BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG.                                   SZIGORÚAN TITKOS!

                                                                                                                                            

Jelentés
Budapest, 1956. december hó 12-én.

A mai napon felkerestem ismét a „Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség" budapesti székházát azzal a céllal, hogy Petrák Lajost meggyőzöm arra, hogy vegye fel a kapcsolatot azzal az operatív munkással, akit bemutatok neki. Azonban Petrák elvtárssal nem sikerült beszélnem, mert mindig mással volt elfoglalva. Valószínű azonban az is, hogy nem akarja ezt a kapcsolatot, mert ha akarná az operatív szerveket segíteni, megtalálta volna annak a módját, hogy rajtam keresztül kapcsolatba lépjen. Megjegyzem, hogy egy korábbi beszélgetésnél már közöltem vele, hogy kapcsolatot tudnák teremteni közte és az operatív szervek között.

Ott tartózkodásom alatt sikerült beszélnem Almási Ferenc elvtárssal, akit ugyancsak korábbról ismerek, és megegyeztünk abban, hogy mindazt, amit tud, különösen az illegális ifjúsági pártról, jelentésben leírja. Ezt a jelentést nagyon hasznosnak tartom majd, mert a legtöbb kérdésben majdnem olyan tájékozott, mint Petrák Lajos. A jelentést szerdán 3 h-kor átadja egy találkozón. Tervem az, hogy mint informátort, felhasználom a későbbiekben is.

Találkoztam az előbbi jelentésben említett Tipold Ferenc elvtárssal is, aki Petrák Gyurkával együtt illegálisan beépült a Szirmai Ottó által vezetett csoportba. Közölte, hogy ma este megy sógorához, Galambos elvtárshoz, aki a központunkban dolgozik, és tájékoztatja őt az illegális szervezkedéssel kapcsolatban. Megbeszéltem vele, hogy felkeresem.

Amikor eltávoztam az Ifjúmunkás Szövetségből, szembetalálkoztam Várnai Ferenccel és Szirmai Ottóval, akik együtt jöttek be a székházba. Jóllehet, Várnai elvtárssal kapcsolatban állok, egymást nem ismertük fel. Ma este felkerestem Várnait a lakásán, és tájékozódom. Egyébként megtudtam, hogy Szirmai bejár az ifjúmunkás szövetség helyiségeibe is, és ott tárgyal az elvtársakkal. Állítólag azt akarja, hogy ők segítsék elő legalitásukat.

Fentiek alapján az alábbiakat teszem:
1./ Petrák Lajossal mindenképpen beszélek, és rábírom, hogy kapcsolatba lépjen az általam bemutatandó operatív munkással.
2./ Almási Ferenccel megtartom a találkozót, és a jelentést átveszem.
3./ Találkozom Tipold Ferenccel, és kikérdezem az illegális szervezkedés általa ismert kérdéseiről.
4./ Várnai Ferenccel találkozót beszélek meg, és általában tájékozódom az ifjúsági /MEFESZ/, stb./ kérdésekről.

Budapest, 1956. december 4.

                                                                                                                                 I/2.

5.

[popup title="[...]" format="Default click" activate="click" close text="Sajnos a szöveg ezen részletét az Állambiztonsági Szolgálatok Levéltára az adatvédelmi törvény miatt kitakarta."] valamint a Szirmaihoz vezető út egy Lili nevű összekötőn keresztül vezet. A Művész Clubban ilyenkor Lilit kell keresni és Szirmai után érdeklődni.
A beszélgetés során az alábbi személyek kerültek szóba:

Nemes: Volt Pártfőiskolai tanár, jelenleg a IX. ker. MFISZ vezetője. Politikai beállítottsága kissé zavaros. Nem volt hajlandó a Szirmai csoportba való beépülésre. Ezt erkölcsi okokkal indokolta.

Cziráki: Bűnöző, politikailag elvtelen, vagány. Több esetben segített az elvtársaknak is.

Mezei: Egyetemista, fekete, jóképű fiatalember, mikádó-kabátban, svájci sapkában járt. Eltűnt kb. 1 hete. A IX. ker. csoport november 4-én lett, amikor Bárány lemondott és csoportját feloszlatta. Kb. 400-500 embere volt. Kapcsolata volt a Bakács téri kórházzal. Onnan kaptak papírokat, vöröskeresztes autóval jártak, lőszert, élelmet, embereket szállítottak.

Bárány János: Állítólag Bécsben van, onnan üzent rádión.

Debrovszki József: Szovjet- és kommunistaellenes. Igen vad ember.

Fegyvere van hangoztatja, hogy őt nem lehet letartóztatni, mert előzőleg családját és magát is megöli. Rabolt és részvett gyilkosságban is. Munkás a Keltextben /és nem a Fürészeknél!/ dolgozik. Lakása a Rádai utcában van. Nős ember. Rendszeresen bejár a IX.ker. MFISZ szervezetbe.

Figyelemreméltó, hogy amióta Mezei eltűnt tele szájjal szidja őt, hogy elárulta a forradalmat. Valószínű ezeknek célja Mezei fedezése.

5 testvér, egyikük meghalt. Igen vad, csibész társaság volt, a IX. ker.-ben nem ismerték. Hosszabb ideje nem látni őket.

Béres: A gépkocsivezető, fegyveres felkelő volt. A 15. TEFU Drégely u Dandár utcai telepen dolgozik.

Honvéd alez[redes] Volt. Előzőleg a Közg[azdasági] Egyetem Katonai tanszékének volt vezetője. Az ellenforradalom idején a karhatalmi parancsnokságon dolgozott, majd Maléter helyettese lett.

Hírek szerint a szovjet csapatok visszatérése óta nagyon fél, ideges, rendszerint otthon tartózkodik.

Tipold elvtárs megemlítette, hogy olyan hírek keringenek, mi szerint Marján a mi szervünknek dolgozik.

Vida: A Tompa u. 10. sz. ház házfelügyelője. Igen szoros kapcsolatban állott a felkelőkkel. A ház pincéjében dolgozott egy rádió-adó, amit Marjántól kaptak.

A beszélgetésből kitűnt, hogy a IX. ker. vonalán a fenti ügyben komoly munka nem folyik, az egész csoportról nincs tudomásuk. Ezért abban egyeztünk meg, hogy Tipold elvtárs 8-án P[etrák] Gyurkával leíratja, amit ő tud és azt eljuttatják nekem. A Tipold elvtárs segítségét, a megismert személyek és a még nem eléggé tisztázott körülmények felderítésére vesszük igénybe. Minthogy Galambos elvtársnak is Tipold számolt be, és neki sem mondott lényegesen többet, ezzel a vonallal sem kerültünk keresztezésbe.

Tipold elvtárs szerint a IX. kerületben a Ráday és a Köztelek utcában van a legtöbb fegyveres személy.

Megjegyzés:

1./ Szilvásival 8-án ismét kapcsolatba lépünk és tovább folytatjuk a megbeszélést.
2./ Felvesszük a kapcsolatot, Péteri Lajossal. Tőle is írásos jelentést kérünk.
3./ Megkapjuk P[etrák] György írásos jelentését.
4./ A jelentések, újabb értesülések és beszélgetések eredménye alapján részleteiben kidolgozzuk az egyes kapcsolatok további foglalkoztatásának módját és feladataikat.

Jelzet: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. V-142 229/b. A források eredetiek, és ugyanazon levéltári szám alatt találhatók.

Ezen a napon történt szeptember 25.

1918

Megalakult a Szent Imre Kör Segítő Bizottsága, amely a Pro Juventute Catholica akció szerveként működött. Ez volt a kör legjelentősebb...Tovább

1920

A Nemzetgyűlés elfogadta a numerus claususról szóló törvényjavasla-tot.Tovább

1931

Budapesten, a Royal moziban levetítik az első magyar hangosfilmet, „A kék bálvány”-t.Tovább

1956

Üzembe lép az első transzatlanti telefonkábel.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!
 

Az ArchívNet új számmal jelenik meg a szeptember beköszöntével. Ezúttal leginkább a hétköznapi küzdelmek világába kalauzolják el az olvasót a megjelent forrásismertetések. Legyen szó akár a saját megélhetésükön javítani kívánó fiumei tisztviselőkről, egy államfordulatot éppen átélt kárpátaljai lakosokról, vagy éppen az államhatalom restriktív intézkedései ellenére is működő római katolikus egyházról és annak tagjairól. S arra nézve is láthatunk egy esetet, hogy a hétköznapok újságolvasóinak és maguknak az újságíróknak köszönhetően hogyan válhatott valaki „sikertelen bűnözővé” száz évvel ezelőtt.

Ordasi Ágnes (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) az Osztrák-Magyar Monarchia fiumei tisztviselőinek és alkalmazottainak meglehetősen komplex világát mutatja be. Forrásismertetésében nagyrészt a mai Rijekában őrzött iratokra támaszkodva tárja az olvasók elé, hogy az említett állami tisztviselők és alkalmazottak milyen módon kívánták orvosolni – többek között kérvények megfogalmazásával – egzisztenciális nehézségeiket.

A dualizmus bő ötven événél sokkal rövidebb időszak, mindössze hét hónap változásainak eredményét ismerteti írásában Kosztyó Gyula (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, történész, kutató, Erőszakkutató Intézet). Publikációjában két, 1939 októberében papírra vetett hangulatjelentést mutat be, amelyek az 1939 márciusának közepén ismét magyar uralom alá került Kárpátalja gazdasági, szociális és politikai viszonyairól, illetve a helyben tapasztalt helyzet változásáról adnak számot.

Németh László Imre (nyugalmazott lelkész, pápai prelátus) friss forrásismertetésében a Zágon József és Kada Lajos közötti levelezésből mutat be újabb részleteket. Ezúttal Zágon Lajosnak a magyarországi katolikus egyház 1961-1971 közötti helyzetéről szerzett információit adta közre. A korabeli budapesti vezetés folytatta az 1940-es évek végén megkezdett egyházellenes politikáját, azonban tárgyalt tíz év mégsem tekinthető monoton időszaknak a magyarországi katolikus egyház szempontjából, mivel a Vatikán és a Magyar Népköztársaság 1964-ben megállapodást kötött egymással, valamint lezajlott a II. Vatikáni Zsinat magyar püspökök részvételével.

Halász János (levéltári referens, Kulturális és Innovációs Minisztérium) forrásismertetésének második részében a már megismert „Kloroformos Bandi” ékszerrablási ügyének magyarországi tárgyalása kerül a reflektorfénybe, valamint az, hogy éppen a „kloroformos” jelző miként bélyegezte meg Faragó Andrást, és hogy ebben mekkora szerepe volt a korabeli sajtófogyasztásnak.

Idei negyedik számban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat. Továbbra is él ugyanakkor felhívásunk korábbi és leendő szerzőink felé: az ArchívNet szerkesztősége várja a 20. századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.
 

Budapest, 2023. szeptember 13.
 

Miklós Dániel
főszerkesztő