Sikertelen támadás a dohányzók ellen

Az Országos Füstmentes Egyesület a rendszerváltás előtt

„A dohányzók közvetve vagy közvetlenül nagyon sok ártalmat okoznak a társadalomnak. Szennyezik a levegőt, rossz példát mutatnak a felnövekvő generációnak. Gyenge akaratú em-berek, a szenvedély rabjai. Az ilyen emberek más területen is lazább erkölcsi felfogást enged-nek meg maguknak. Villamos és autóbusz megállókban valóságos szemétdombot alakítanak ki az eldobott cigaret-tavégekkel, végül és elsősorban saját egészségüket is károsítják, nem szólva terhes anyák fele-lőtlenségéről, akik veszélyeztetik ártatlan magzataikat a nikotin méreggel.”

Az Országos Füstmentes Egyesület „Füstmentes nap" kampánya

a.

Az Állami Biztosító és az Országos Füstmentes Egyesület megállapodása

M E G Á L L A P O D Á S

amely létrejött az Állami Biztosító (Bp. 1813 Üllői út 1/3.) és az Országos Füstmentes Egyesület (Bp. Népköztársaság útja 82. Pf. 8. 1378) között.

Az Állami Biztosító az egészségmegőrzés nemzeti programjában való sokoldalú részvétel szándékától vezérelve az 

 alapján belép az Országos Füstmentes Egyesületbe, jogi személy pártoló tagként.

 1. Mint az Egyesület pártoló tagja, e megállapodás alapján vállalja, hogy közreműködik:
  1. az Egyesület fénymásolási igényeinek kielégítésében (alapszabály-sokszorosítás, körlevelek, iratok sokszorosítása)
  2. elkészíti az Egyesület propagandakiadványait házi nyomdájában, alkalmanként megállapított példányszámban
  3. részt vesz a kiadványok terjesztésében az országos fiókhálózata útján.
 2. Az Egyesület hozzájárul ahhoz, hogy az Állami Biztosító az általa készített kiadványokon az ÁB emblémáját is feltüntethesse és egyéb módon is felhasználhassa reklámpropaganda tevékenységében azt a tény, hogy az Egyesület pártoló tagja.
 3. A jelen megállapodás 1988. január 1-jén lép életbe és határozatlan ideig tart.
 4. A jelen megállapodás keret megállapodásnak tekintendő, amely a későbbiekben nem zárja ki az együttműködés egyéb formáit.

Szász András
ü[gy]v[ezető] igazgató
ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ
ügyvezető igazgató
Illyésné Gyenizse Erzsébet
Orsz[ágos] Füstmentes Egyesület

b.

Az Országos Füstmentes Egyesület és az Állami Biztosító közös felhívása

1988. április 7-én ismét dohányzás elleni világnap lesz. Ebből az alkalomból az Országos Füstmentes Egyesület és az Állami Biztosító az egészségmegőrzés társadalmi programjához kapcsolódva az alábbi

felhívással

fordul a lakossághoz, a vállalatokhoz és intézményekhez:

Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet dohányzásról leszoktató országos hálózat kiépítését kezdte meg.

E munka megsegítésére gyűjtést rendezünk április 7-én, minden ÁB fiókban elhelyezünk egy gyűjtőládát.

Az egész országban ezen a napon összegyűlt pénzhez az Állami Biztosító hozzátesz még egyszer ennyit és átutalja a Pulmonológiai Intézetnek.

Állami BiztosítóOrszágos Füstmentes Egyesület
Illyésné Gyenizse Erzébet
titkár

(aláíró: Deák Andrea
Állami Biztosító vezérigazgatója)

Budapest, 1988. február 12.

* * *

Felhívás a „Egészségünk jövője rajtunk múlik" című kiállításra

Egészségünk jövője rajtunk múlik!Egészségünk jövője rajtunk múlik!

[Kézírással.]
Május 2-án - d. u.

megrendezi az

„Egészségünk jövője rajtunk múlik"

CÍMŰ KIÁLLÍTÁST

1988.között.

Előadó:

A kiállításon az alábbi szolgáltatásokkal állunk az érdeklődők rendelkezésére:
- Táplálkozási termékbemutató kóstolóval egybekötve - nonstop videoprogram

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK (naponta 10.00 - 17.00 között):

- vérnyomásmérés
- házi patikák átvizsgálása
- drogtájékoztató
- alkohológiai tanácsadó
- dohányzásról leszoktató tanácsadó
- onkológiai tanácsadó
- edzési és táplálkozási tanácsadó
- szív-, érrendszeri tanácsadó

A kiállítás tablóanyagát a Fővárosi Egészségnevelési Intézet bocsátotta rendelkezésünkre.

A kiállításra a belépés díjtalan!

Egészségünk jövője rajtunk múlik!Egészségünk jövője rajtunk múlik!

Jelzet: MOL XIX-C-13-a-37/0-1988. (Magyar Országos Levéltár Szociális- és Egészségügyi Minisztérium)

* * *

Felhívás a „Füstmentes gyár" mozgalomhoz való csatlakozásra

FELHÍVÁS
a dohányzás csökkentésének társadalmi programjához kapcsolódva

A Budapest XXII. kerületi PÁVA Ruhagyár az ország első füstmentes gyára csatlakozott az Országos Füstmentes Egyesülethez.

Az egészségmegőrzés társadalmi programja megvalósításáért folytatott együttműködés során

FELHÍVÁSSAL

fordulunk az ország összes gyárához, hogy csatlakozzon a

„FÜSTMENTES GYÁR"

mozgalomhoz.

Jelentkezéseket három kategóriában várjuk:
500 fős létszám alatti gyárak,
500-1000 fő létszámú gyárak,
1000 fő fölötti létszámú gyárak.

A mozgalom résztvevői között az év folyamán komoly díjakkal versenyt is meghirdetünk.

Cím: Országos Füstmentes Egyesület. Budapest, Népköztársaság útja 82. Pf. 8. 1378.

Budapest, 1988. február 11.

Hadar AlfonznéIllyésné Gyenizse Erzsébet

A Páva Ruhagyár Vöröskereszt
Országos Füstmentes Egyesület Alapszervezet titkára

* * *

Felhívás a füstmentes mozgalom országos jellegűvé tételére

FELHÍVÁS

a dohányzás csökkentésének társadalmi programjához kapcsolódva

A Magyar Vöröskereszt XXII. kerületi Vezetősége a PÁVA Ruhagyár Vöröskereszt alapszervezetének kezdeményezésére csatlakozott az Országos Füstmentes Egyesülethez, mint jogi személy. Felhívására a XXII. kerületben működő 44 alapszervezet is belépett az Egyesületbe jogi személyként.

Az egészségmegőrzés társadalmi programja megvalósításáért folytatott együttműködés során

FELHÍVÁSSAL

fordulunk a Magyar Vöröskereszt Budapesti Vezetőségéhez és a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségéhez, hogy ezt az alapvetően közérdekű mozgalmat tegyék országos jellegűvé.

Részvételre három kategóriában van mód:
500 fős létszám alatti gyárak,
500-1000 fő létszámú gyárak,
1000 fő fölötti létszámú gyárak.

A mozgalom résztvevői között az év folyamán komoly díjakkal versenyt is meghirdetünk.

Cím: Országos Füstmentes Egyesület. Budapest, Népköztársaság útja 82. Pf. 8. 1378.

Budapest, 1988. február 11.

Kovács Józsefné
Magyar Vöröskereszt
XXII. kerületi Vezetőségének
titkára
Illyésné Gyenizse Erzsébet
Országos Füstmentes Egyesület

c.

A Füstmentes Egyesület fiaskója

Illyésné Gyenizse Erzsébet titkár levele Csehák Juditnak, az Országos Egészségvédelmi Tanács elnökének
1988. február 14.

Országos Füstmentes Egyesület
Budapest, Népköztársaság útja 82.
Pf. 8. 1378

79/1988.

Dr. CSEHÁK JUDIT miniszter elvtársnőnek
Országos Egészségvédelmi Tanács
elnöke

Budapest

Kedves Csehák Elvtársnő!

Tisztelettel tájékoztatjuk arról, hogy a Páva Ruhagyár az ország első füstmentes gyára jogi személyként csatlakozott az Országos Füstmentes Egyesülethez. Az egészségmegőrzés társadalmi programja megvalósításáért folytatott együttműködésünk során a gyár Vöröskereszt Alapszervezetének titkárával felhívással fordultunk az ország összes gyárához, hogy csatlakozzon a „Füstmentes gyár" mozgalomhoz.

A Páva Ruhagyár Vöröskereszt Alapszervezetének kezdeményezésére a Magyar Vöröskereszt XXII. kerületi Vezetősége példaadó szervezésének eredményeként a kerületben 44 alapszervezet is belépett az Egyesületbe jogi személyként. Ezt a közérdekű mozgalmat is országos jellegűvé szeretnénk tenni, ezért a Magyar Vöröskereszt XXII. kerületi Vezetőségének titkárával készítettük el felhívásunkat.

A XXII. kerületben minden téren sokat tesznek az egészségvédelem céljainak megvalósításáért. 1988. május 2-án tervezik az „Egészségünk jövője rajtunk múlik" című kiállítás megnyitását.

Tájékoztatjuk arról is, hogy az Állami Biztosítóval - jogi személy tagunk - közösen az április 7-i dohányzás elleni világnap alkalmára felhívást tettünk közzé az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet dohányzásról leszoktató országos hálózatának megsegítésére. Meggyőződésem, hogy céljainkat a rászokás megelőzésére csakis úgy tudjuk megvalósítani, ha a leszokáshoz minél nagyobb segítséget kapnak azok a felnőttek, akik közelében kiskorúak vannak: szülők, pedagógusok, stb.

Mindhárom felhívást mellékeljük. A Magyar Televízió illetékesétől ígéretet kaptunk az ebben való közreműködésben. A közeli jövőben együttműködési megállapodást kötünk velük.

Bízunk abban, hogy ezzel is hozzájárulunk a program sikeréhez.

Budapest, 1988. február 14.

Elvtársi üdvözlettel:

Melléklet: 5 dbIllyésné Gyenizse Erzsébet
titkár

* * *

Csehák Judit, mint az Országos Egészségvédelmi Tanács elnökének levele az Egyesület dohányzásellenes felhívásaival kapcsolatban

Levéltervezet

[Kézírással]
Bemutatva
Csehák e[lv]t[árs]nő
Dr. [olvashatatlan aláírás]

Illyésné
Gyenizse Erzsébet
titkár

Országos Füstmentes Egyesület
Budapest
Pf. 8.
1378

Kedves Illyésné Elvtársnő!

Köszönettel megkaptam február 14-én keltezett levelét és a mellékelt felhívásokat. A levélből örömmel értesültem a füstmentes mozgalom előrehaladásáról. A mellékelt felhívások közül mind a „Füstmentes gyár", mind pedig a tervezett kiállítás végrehajtási tervével (az utóbbiról még az előkészítő stádiumban részletesebb tájékoztatást is kérnék) egyetértek, azokat szándékukban igen előrevivőknek tartom.

Az Állami Biztosítóval közzétett felhívás (a dohányzásról leszoktató hálózatra vagy a gyűjtéssel kapcsolatban) is tisztességes célt szolgál, azonban igen sajnálatosan egyrészt keresztezi a Hungária Biztosító hozzám már korábban megküldött hasonló április 7-i gyűjtés-tervezetét, másrészt pedig egy olyan, irányításunk alatt dolgozó országos intézet javára tervezett adakozást, ami nem közvetlenül fogja működtetni a leszoktató rendeléseket (ezek ugyanis a tanácsokhoz tartoznak) nem támogathatunk. Mivel a tervezetet korábban sem velem, sem az Országos Egészségvédelmi Tanáccsal nem egyeztették, ezért gyors korrekciót és áthidaló megoldást ajánlok.

Kérem, hogy 

az OET Titkárságának vezetőjével történjen egy gyors kapcsolatfelvétel abban az ügyben, hogy az Állami Biztosító és a Hungária Biztosító április 7-én közös célra: a Rák Alapítvány céljára gyűjtsön, akik egy előre meghatározott arányban hozzá fognak járulni a dohányzás elleni küzdelemhez, illetve a leszoktató rendelések működtetéséhez.

[Dátum nélkül.]
Elvtársi üdvözlettel:
(dr. Csehák Judit)
Országos Egészségvédelmi Tanács
elnöke

* * *

Emlékeztető az 1988. február 25-én a Füstmentes Világnap eseményeivel kapcsolatban folytatott megbeszélésről

Emlékeztető

a FÜSTMENTES VILÁGNAP (1989. április 7.) eseményeivel kapcsolatban 1988. február 25-én folytatott megbeszélésről.

Jelen voltak:Deák Andrea, az Állami Biztosító vezérigazgatója, Szász András, az Állami Biztosító ügyvezető igazgatója, Illyésné Gyenizse Erzsébet, az Országos Füstmentes Egyesület titkára, Ajkay Zoltán, az OET titkára és Lóska Szilárd, az OET titkárság vezetője.

Az 1989. április 7-i Világnap kapcsán az Országos Füstmentes Egyesület és az Állami Biztosító által a sajtóban is megjelentetett felhívással kapcsolatban tartott egyeztető megbeszélésen megállapodás született arra vonatkozóan, hogy - tekintettel a „Rák ellen az emberért - a holnapért!" alapítvány e napra előkészített és széles körben egyeztetett kezdeményezésére - az Országos Füstmentes Egyesület és az Állami Biztosító további nyilvános közleményt a Rák-alapítvány Vigadóban rendezendő gálaestjéig, illetve a TV-ben történt meghirdetéséig nem jelentet meg.

Ezzel elősegíti, hogy a dohányzás elleni nap magyarországi eseményei koordináltan és az Országos Egészségvédelmi Tanáccsal egyeztetett módon kerüljenek meghirdetésre.

Az áprilisi eseményekkel összefüggő kérdéseken túl az Állami Biztosító és az Országos Egészségvédelmi Tanács együttműködésének kérdéseiről is véleményt cseréltünk, amelynek értelmében az Állami Biztosító részt vállal az egészségmegőrzés társadalmi programjából, amelynek részleteiről a közeljövőben az ÁB és az OET vezetői között megbeszélésre kerül sor.

Az OET által tárgyalt napirendekről az ÁB szervezett formában tájékoztatást kap, és egyben képviselőket jelöl az OET mellett működő állandó bizottságokba.

Az Emlékeztetőt megkapják: Csehák Judit, Deák Andrea, Szász András, Illyésné Gyenizse Erzsébet, Vitray Tamás, Ajkay Zoltán elvtársak.

1988. II. 26.

(Lóska Szilárd)

Jelzet: MOL XIX-C-13-a-86/M-1988. (Magyar Országos Levéltár Szociális- és Egészségügyi Minisztérium)
 

Ezen a napon történt március 03.

1918

A breszt-litovszki békeszerződés (más néven breszti béke) Szovjet-Oroszország és a központi hatalmak (Németország és az Osztrák–Magyar...Tovább

1918

Bartók Béla II. vonósnégyesének premierje.Tovább

1922

Hidegkuti Nándor válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja (†2002)Tovább

1924

II. Abdul-Medzsidet megfosztják trónjától és családjával együtt száműzik Törökországból.Tovább

1945

Megalakult a Független Kisgazda-és Polgári Párt Ifjúsági Csoportja. Az alakuló gyűlésen résztvevők megvitatták a feladatokat, és megvá-...Tovább

 •  
 • 1 / 2
 • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

 

2023 utolsó, hatodik ArchívNet számát prezentálja Önöknek a szerkesztőség, amely ezúttal is négy forrásismertetést tartalmaz. A publikációk közül három az 1950-es évekhez kötődik, kettő ezeken belül pedig az 1956-os forradalom eseményeit érinti sajátos nézőpontokból. A negyedik ismertetés pedig egy harmincegy évvel ezelőtti ünnepélyes iratátadás hátterét, következményeit világítja meg.

Az időrendet tekintve első a négy publikáció közül Farkas Dániel (doktorandusz, Károli Gáspár Református Egyetem) foglalkozik a legkorábban történt eseménysorral. Egy kevésbé kutatott témába enged betekintést írása, amely a magyar-latin-amerikai, ezen belül is a magyar-bolíviai kapcsolatok területére kalauzolja az olvasót. Az ismertetésből kiderül, hogy az 1950-es években instabil belpolitikai helyzettel bíró Bolívia különleges volt a magyar diplomácia számára, mivel csupán a második dél-amerikai ország volt a második világháború után, amellyel Magyarország felvette a kapcsolatot. A szerző egy fotókiállítás megszervezésén keresztül mutatja be, hogy miként indult meg a két állam közötti kapcsolatrendszer mélyítése.

Maradva a diplomaták világánál: Tulok Péter (tudományos kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottsága) az 1956-os forradalom eseményeire reflektáló svéd diplomaták jelentéseinek halmazából ad ízelítőt válogatásával. Az 1956 októberében-novemberében Magyarországon zajló események kapcsán nem feltétlenül Svédország az első, amely eszünkbe jut mint külső tényező, szereplő, azonban az akkori történések vizsgálatánál nem utolsó szempont megismerni egy semleges állam véleményét, látásmódját. A forrásismertetés egyben rámutat arra, hogy a svéd külügyi irányításnak volt tudomása arról, hogy Csehszlovákiában miként reagáltak a magyarországi eseményekre – a prágai svéd követ egyik táviratában erről adott röviden tájékoztatást.

Krahulcsán Zsolt (tudományos kutató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) az 1956-os események utóhatásaival foglalkozik ismertetésében. A hatalmát stabilizálni kívánó Kádár-kormány számára különösen fontos volt a közhangulat javítása, egyben a szovjetellenesség letörése. Az ArchívNet előző számának egyik publikációjában főszerepet kapó újságíró Fehér Lajos ezúttal is felbukkan. Krahulcsán Zsolt írásában úgy jelenik meg, mint ötletadó: másodmagával tett javaslatot arra nézve, hogy a fővárosban miként lehetne szovjet segítséggel végrehajtani a harcokban megsérült épületek renovációját.

A magyar-orosz kapcsolattörténet egy kevésbé terhelt mozzanatát idézi fel Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár), amely esemény egyben a hazai történelemtudomány számára bírt kiemelkedő jelentőséggel. A két részre bontott írásának első felében azt vizsgálta meg, hogy miként alakult Borisz Jelcin budapesti látogatását követően Bethlen István néhai magyar miniszterelnök átadott oroszországi iratainak a sorsa 1992–1994 között. Kitér egyben arra is, hogy a Moszkvában fogvatartott egykori miniszterelnök sorsának alakulása mennyire volt ismert a magyarországi vezetés körében 1945 után.

Az idei hatodik számban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, egyben felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet jövő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest, 2023. december 21.

Miklós Dániel

főszerkesztő