Egyes budapesti vendéglők bűnügyi „fertőzöttsége” 1955-ben

"Operatív jelentés a biztosítandó terület bűnügyi fertőzöttségéről."

A Belügyminisztérium Budapesti Főosztálya alábbiakban közölt, 1955. május 30-án kelt, szigorúan titkos jelentése egy útvonal-biztosítási tervet tartalmaz az esetleges rendzavarások megakadályozására. A terv elkészítésekor felmérték egyes budapesti bel- és külvárosi kocsmák, vendéglők jellegét, törzsközönségét rendvédelmi szempontból. A dokumentum különlegesen fontos besorolását jelzi, hogy személyesen Piros László, akkori belügyminiszterhez szólt. Csak találgatni lehet, hogy kinek a védelmét kellett megszervezni, hiszen a rejtélyes látogatásról a korabeli sajtóban nem jelent meg semmiféle hír.

Források

Belügyminisztérium Budapesti Főosztály
BFL 222-187/3-955 [kézzel írva]

„SZIGORÚAN TITKOS"
KÜLÖNÖSEN FONTOS

 

OPERATÍV JELENTÉS
A biztosítandó terület bűnügyi fertőzöttségéről

A biztosítandó útvonalat bűnügyi operatív szempontból feltérképeztük és fertőzöttsége tekintetében kerületenként csoportosítva az alábbiakat jelentjük:

XXI. ker. útvonal:

Tököli repülőtértől Rákóczi Ferenc út, Széchenyi utca, Kossuth Lajos utca, Kikötői főút, Kvassay Jenő út, Kvassay zsilip

I. Vendéglátóipari objektumok:

1. Halásztelki 32-es sz. Italbolt (falusi csárda jellegű). Az 50-es műúton a 11-es kilométerkővel szemben. A helyiség egyedülálló épület, a környéken lakóházak nincsenek, körülötte szántóföldek terülnek el.

Az italboltban a környékbeli termelőszövetkezet tagjai és átmenő vendégek fordulnak meg többségében. Adataink szerint bűnügyi fertőzöttsége igen csekély, különösen azért, mert az esti, éjszakai órákban nem tart nyitva.

A biztosítás időtartama alatt a helyiségben 1 fő operatív tiszttel biztosítjuk.

2. Szigetszentmiklósi Falatozó, Italbolt. (Szintén falusi csárda jellege van) A helyiség az 50-es út 7-es kilométer kőtől 200 méterre van Thököl [Tököl] felé. Adataink szerint az objektumban ritkán fordulnak elő botrányok és verekedések, a lakott területektől szintén távol esik, látogatói a környékbeli termelőszövetkezetek tagjaiból és dolgozó parasztokból tevődnek ki, általában a nappali órákban tart nyitva. A helyiséget egy operatív tiszttel biztosítjuk a megadott időpontban.

3.

Az objektum a Rákóczi Ferenc és Akácfa-utca sarkán van. Ebben az objektumban és környékén előfordulnak verekedések. A helyiség látogatói között megfordulnak huligán elemek is.
A biztosítás időtartama alatt 1 fő operatív tisztet vezénylünk a helységbe.

4. Csepeli Népbüfé.

A kerület egyik legfertőzöttebb vendéglátóipari üzeme, éjfélig tart nyitva. Gyakoriak a verekedések a helységben, és annak környékén gyakori a részeg, huligán, csavargó elemek garázdálkodása. Látogatói között sok a prostituált, zsebtolvaj és különböző bűnöző elemeinek a találkozóhelye. Jellemző még, hogy mind a nappali, mind az esti órákban túlzsúfolt.
Tekintve az objektum nagy fertőzöttségét és azt, hogy az objektum az út legveszélyeztetettebb területén fekszik (itt lassítanak a kanyarban a gépkocsik), javasoljuk a biztosítás ideje alatt való zárva tartását.

5. Földművesszövetkezeti Italbolt.

Egyszerű kis italbolt, bűnügyi fertőzöttsége jelentéktelen, látogatói főleg a környékbeli dolgozókból tevődik össze.
A helyiségbe a biztosítás időtartamára 1 operatív tisztet vezényelünk.

6. Vasmű Étterem.

A kerület másik legfertőzöttebb vendéglátóipari objektuma. Igen nagyszámban fordulnak meg benne különféle bűnöző, csavargó, huligán, jampec elemek és titkos kéjnők. Az üzem éjfélig tart nyitva. Rendkívül túlzsúfolt, környékén és a helyiségben vannak botrányok.
Javasoljuk a biztosítás időtartamára az üzem bezárását.

II. Üzletlakások:

Az útvonal XXI. kerületi részén 15 üzletlakás van. Ezek annyiban jönnek számításba a biztosítás szempontjából, hogy kiesnek a házfelügyelők ellenőrzése alól. A lakásokban személyi igazolvány ellenőrzéseket tartunk, a lakókat prioráljuk - ügynökség, valamint területfelelős útján ellenőrizzük.[11]

III.

Az útszakasz csepeli részén a következő szokásos bűnözőket tartjuk nyilván:

 1. Cs. József, Kossuth L. u. 92. (álkulcsos betörő)
 2. V. László, Kossuth L. u. 30-46. (járműtolvaj)
 3. V. János, Koltói Anna u. 2. sz. (tolvaj)
 4. N. János, Kossuth L. u. 70. (tolvaj)
 5. B. József, Kossuth L. u. 46. (tolvaj)
 6. H. Lajos, Rákóczi F. u. 203. (falbontó betörő)
 7. M. Árpád, Rákóczi F. u. 183. (tolvaj, amnesztiával szabadult)
 8. P. Béla, Rákóczi F. u. 183. (tolvaj)

A felsorolt 8 szokásos bűnözők közül a 2. és 5. sz. alatt megjelölt bűnözőket „Szabóné", a 6. sz. alatt megjelölt bűnözőt „Molnár" fedőnevű ügynökökkel figyeltetjük. A 7. és 8. sz. alatt megjelölt bűnözőket, akik munkásszálláson laknak, a gondnokkal fogjuk ellenőriztetni.

Fentiek ellenőrzését a területfelelősök is fogják végezni.

IX. ker. útvonal
Kvassay Zsilip - Soroksári út - Boráros tér - Közraktár utca - Dimitrov [Fővám] tér

I. Vendéglátóipari objektumok:

1. Közvágóhídnál lévő HÉV végállomás váróterme és az abból nyíló MÁV Utasellátó. Itt általában nagy átmenőforgalom van, bűnügyileg kevésbé fertőzött adataink szerint.
Tekintettel a nagy átmenő forgalmára,

2.

Bűnügyileg nagyon fertőzött helyiség. A környékbeli csavargók, vásárcsarnoki alkalmi munkások, tolvajok és egyéb bűnözők, prostituáltak gyülekező helye. Különösen elhelyezkedése folytán, de fertőzöttsége miatt is feltétlenül zárva tartandó a biztosítás időpontjában.

3.

Bűnügyileg kevésbé fertőzött, mint az előző helyiség, kocsisok, csúszdai szénmunkások látogatják.

1 operatív munkással biztosítjuk az elrendelt időpontban.

4.

Bűnügyileg kissé fertőzött hely, látogatói kocsisok, csúszdai szénmunkások.
Biztosítására 1 operatív tisztet vezénylünk.

5.

Bűnügyileg nem fertőzött helyiség, adataink szerint csak néha fordul meg benne gyanús személy.
1 operatív tiszt fogja biztosítani az elrendelt időpontban.

6. Boráros-téri Népbüfé. (IX. Boráros tér 2-4.) Bár az útvonaltól kb. 120 méterre fekszik, de bűnügyileg annyira fertőzött helyiség, hogy veszélyezteti a környék közbiztonságát. Betörők, verekedők, titkos kéjnők nagyszámban látogatják, gyakori a verekedés, markecolás.
Ezért a biztosítás időpontjában bezárása

7.

Bűnügyileg fertőzött helyiség. Elhelyezkedése olyan, hogy ez egymagában feltétlenül szükségessé teszi a biztosítás időpontjában való bezárását, annál is inkább, mert az úton fekszik teraszrésze, és ez egy részét képezi az útnak. Látogatói: italos hajósok, prostituáltak. A teraszról az összes széket el kell távolítani a bezárás után.

II. Üzletlakások:

A IX. kerületi útszakaszon kb. 20 üzletlakás van. E lakások lakóit a XXI. kerületéhez hasonlóan megprioráljuk és ellenőrzése alá vesszük.

III. Soroksári úti TÜKER-telepek [Tüzelőanyag Kereskedelmi Vállalat]:

Megítélésünk szerint veszélyeztethetik az útvonal biztonságát a Soroksári úton végig elhelyezkedő

(csúszdák) Ez a terület a BM VII. főosztály hatáskörébe tartozik, javasoljuk a biztosítást erre a területre kiterjeszteni a VII. főosztály által. Itt ugyanis hibás kőfal vonul végig, mögötte könnyen elbújhatnak ellenséges beállítottságú és bűnöző elemek.

IV. Szokásos bűnözők:

 1. V. Béla (Boráros tér 2.) Álkulcsos betörő.
 2. Sz. Mihály (Csarnok tér 5.) Járműtolvaj.
 3. E. Mór (Pipa u. 4.) orgazda.
 4. S. Sándor (Csarnok tér 6.) zsebtolvaj.
 5. B. Magdolna (Mátyás u. 13.) orgazda.
 6. V. István (Közraktár u. 28.) csaló.
 7. B. Géza (Soroksár út 13.) járműtolvaj.
 8. H. Jánosné (Liliom u. 7.) tolvaj.

A megjelölt 9 [valójában a lista szerint nyolc] bűnözőt 1-1 operatív munkással való gyors feldolgozás eredményeképpen soron kívül megvizsgáljuk, akit lehet őrizetbe veszünk közülük, amennyiben ez nem lehetséges, hálózati személyekkel biztosítjuk az előző tervünk szerint. Szükség esetén a javaslattól függően az ill. területfelelős fogja őket figyelni.

V. ker. útvonal

Dimitrov [Fővám] tér - Belgrád rkp. - Márc. 15. tér - Petőfi tér - Belgrád rkp. - Roosevelt tér - Akadémia u.

I. Vendéglátóipari objektumok:

1.

Bűnügyileg nem fertőzött helyiség, néha leittasodás fordul elő benne kisebb hangoskodással.
1 op[eratív] tiszttel biztosítható.

2.

Erkölcsrendészetileg és üzérkedés tekintetében fertőzött helyiség. Sok külföldi fordul meg benne. Közönsége: fővárosi jampecok és polgárok, önálló kereskedők, kisiparosok, tisztviselők. [operatív]

2 operatív tiszttel biztosítjuk.     

3.

Látogatottsága a Dunakerttel egyező. Fertőzöttsége is hasonló az előbbihez.
1 operatív tiszttel kívánjuk biztosítani.

4.

Ez a helyiség csak erkölcsrendészetileg fertőzött. Igen sok külföldi száll meg a hotelban és vidéki funkcionárusok.
1 operatív tiszttel biztosítjuk.

5. [popup title="Dunakorzó kávéház. (V. Molotov [Vigadó] tér 3.)" format="Default click" activate="click" close text="Ma fele részben a Dunacorso Étterem, illetve a Fresco Étterem és Kávézó terasza működik itt. Az épületben található többek között Elefántcsontpart Konzulátusa."] Ez a helyiség elsősorban a fővárosi kártyások kedvelt gyülekezőhelye. Ide járnak még a fővárosi polgárság és az ehhez hasonló rétegek.

Biztosítására 1 operatív munkást vezényelünk.

II. Szokásos bűnözők és szabadultak:

1. F. Lajos (Belgrád rkp. 17.) valutázó.
2. O. József (Belgrád rkp. 18.) orgazda.
3. W. Józsefné (Belgrád rkp. 22.) izgatás miatt való büntetése után szabadult.
4. L. Dezső (Belgrád rkp. 25.) valutázó.
5. T. Oszkárné (Belgrád rkp. 27.) csaló.
6. M. János (Belgrád rkp. 27.) tolvaj.
7. F. Júlia (Irányi utca 1.) tolvaj.

A fenti bűnözőkről sürgős környezettanulmányt készítünk, és ennek alapján tesszük meg a szükséges intézkedést, illetve részint ügynökséggel, részint a nyomozó által történő figyeléssel, illetve preventív jellegű őrizetbe vétellel történik a biztosítás.

Az útvonalon 3 üzletlakás van. A területfelelősökön és az általuk ismert T. egyéneken keresztül biztosítjuk.

I. ker. útvonal

Lánchíd - Clark Ádám tér - Attila u. - Mikó u. - Krisztina krt.

I. Vendéglátóipari objektumok:

1.

Ez a helyiség bűnügyileg kevésbé fertőzött, botrányok nem történnek, a környékbeli budai polgárság kedvelt találkozóhelye. Üzérek is látogatják.
1 operatív tiszttel fogjuk biztosítani.

2.

Bűnügyileg annyiban fertőzött, hogy mint p[álya]u[dvar]nak nagy átmenő forgalma van. Vendégei kevésbé ellenőrizhetők, így 2 operatív tiszttel biztosítjuk a helyiséget.

II. Szokásos bűnözők, szabadultak:

 1. T. Béla (Attila u. 23.) bemászó tolvaj.
 2. Cs.-K. József (Attila u. 14.) államellenes szervezkedés miatt 13 év után szabadult 1954. májusában. Erre a személyre felhívjuk az államvédelmi szervek figyelmét.
 3. M. István (I. Attila u. 45.) tiltott határátlépés miatt volt büntetve a hadbíróság által.

Mindhárom személyre vonatkozólag gyors kt-t [környezettanulmányt] készítünk, és ennek alapján döntünk a velük foganatosítandó intézkedésekről.

XII. ker. útvonal
M. Jakobinusok tere - Kékgolyó utca - Istenhegyi út - Béla király út

I. Vendéglátóipari objektumok:

1.

Bűnügyileg nem fertőzött, szerelmes párok látogatják általában.
1 operatív tiszttel végezzük biztosítását a helység különleges elhelyezkedése miatt.

2.

Bűnügyileg nem fertőzött, környékbeliek látogatják. Szokásos bűnöző stb. nem látogatja.
1 operatív tiszttel biztosítjuk.

A fenti útszakasz bűnügyi fertőzöttsége elsősorban a XXI. és a IX. ker. területén számottevő, az V., I. és a XII. ker. területének bűnügyi fertőzöttsége tekintetében lényegesen enyhébb a helyzet.

A rendelkezésre álló operatív erők azonban elégségesek az egész útszakasz rendőri operatív biztosítására. A biztosítást nagymértékben viszi eredményre előző tervünkben részletesen megjelölt állandó, szakadatlan nyílt ellenőrzés, valamint a megindított operatív felderítés és egyéb megelőző intézkedések.

BM Bpesti Főoszt. Vez. Rendőri Helyettese:

Kiss István r. alezredes. (s.k.)

Nyt. szám:
Készítette: LL/LJné
Felterjesztem: Pőcze Tibor r[endőr] vezérőrnagy, Miniszterhelyettes Elvtárs,

Kopácsi ezr[edes] Elvtárs.
Kapják: Kiss ale[zrede]s.

BFL XXIV. 1. BRFK 222-187/1955 (SZT) Útvonal biztosítási tervezet.(1-6.)

Tartalomjegyzék

Ezen a napon történt június 20.

1919

Az Újvárosháza Váci utcai épületének tanácstermében összeült a KIMSZ első kongresszusa, amelyen szervezeti szabályzatot és prog-ramot...Tovább

1928

Puniša Račić merényletet hajt végre a belgrádi parlamentben Stjepan Radić és más HSS-vezető ellen.Tovább

1940

Olaszország megkezdi a Franciaország elleni sikertelen megszállási kísérletet.Tovább

1963

A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok megállapodása a Kreml és a Fehér Ház közti forró drótról (állandó közvetlen telefonkapcsolat...Tovább

1976

A Jugoszláviában megrendezett V. labdarúgó Európa-bajnokságot Csehszlovákia nyeri, Panenka 11-esből szerzett góljával.Tovább

 •  
 • 1 / 2
 • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

Örömmel adunk hírt róla, hogy megjelent az ArchívNet idei első száma, amelyben négy forrásismertetés olvasható. Ezek közül kettő magyar és ukrán emigránsok hidegháború alatti történetével foglalkozik egymástól nagyon eltérő látószögekből. A következő két forrásismertetés közül az egyik társadalmi önszerveződést ismertet kapcsolódó dokumentumokkal, míg a másik folytatja egy iratanyag oroszországi összeállítása, Magyarországra szállítása hátterének a bemutatását.

Az időrendet tekintve kívánkozik az első helyre Völgyesi Zoltán (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) helytörténeti szempontból is értékes ismertetése, amely a gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska által alapított és elnökölt Virágegylet történetét mutatja be levéltári források segítségével 1936-ig. A Fótról az 1920-as években Zebegénybe költöző nemesasszony új lakhelyén sem hagyott fel a már korábban is végzett szociális tevékenyégével: a Dunakanyarban többek között egy gyermeksegítő-nevelő egyletet hozott létre, amelynek egyben fő finanszírozója volt. Hogy a szervezet saját bevétellel is rendelkezzen, Apponyi Franciska a településen turistaszállásokat is létrehozott – ezzel pedig hozzájárult ahhoz, hogy Zebegényt még több turista keresse fel az 1930-as években.

Retrospektív módon mutatja be Máthé Áron (elnökhelyettes, Nemzeti Emlékezet Bizottsága), hogy a vitatott megítélésű, szovjetellenes ukrán emigrációt miként próbálta saját céljaira felhasználni az Egyesült Államok hírszerzése – amely folyamatban egy magyar emigránsnak, Aradi Zsoltnak is volt feladata. Az eseménysort egy később papírra vetett, titkosítás alól feloldott összefoglaló alapján tárja az olvasók elé. A kidolgozott akcióról a szovjet félnek is volt tudomása – erről pedig a szovjeteknek kémkedő „Cambridge-i ötök” legismertebb tagja, az angol Kim Philby számolt be defektálása után visszaemlékezésében.

Németh László Imre (nyugalmazott lelkész, pápai prelátus) az olaszországi magyar emigráció pillanatnyi helyzetéről készült összefoglalót prezentálja. Ez a „pillanatnyi helyzet” az 1953-as év, amikor báró Apor Gábor, korábbi szentszéki követ, ekkoriban a Magyar Nemzeti Bizottmány római irodájának a vezetője egy kérésre összeírta, hogy milyen helyzetben éli mindennapjait az olaszországi magyar emigráció az egyetemi tanároktól a trieszti menekülttábor lakóin át a sportolókig. Az egykori diplomata összefoglalójában nemcsak a mikroszintű, helyi ügyek kerülnek elő, hanem a nagypolitikai események is, így például Mindszenty József esztergomi érsek ügye, annak megítélése, valamint a magyarországi kommunista propaganda itáliai hatásai.

Idei első számunkban közöljük Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) előző lapszámban megjelent forrásismertetésének a második részét. A szerző további dokumentumok ismertetésével mutatja be, hogy harminc évvel ezelőtt milyen módon kerültek Magyarországra Oroszországból a néhai miniszterelnökre, Bethlen Istvánra vonatkozó iratok. A szerző mindezek mellett – az iratok ismeretében – Bethlen szovjetunióbeli fogságával kapcsolatban is közöl új infromációkat.

Az idei első számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, felhívjuk egyben leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet következő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

Budapest, 2024. március 13.
Miklós Dániel
főszerkesztő