Néphumor 1956. november 4. után

„Keresünk megbízható, minden házkörüli munkára alkalmas miniszterelnököt. Feltételek: büntetett előéletű, szovjet állampolgár, gerinc és jellem nem szükséges.
Az MSZMP-be jelentkezni lehet nálam, Kádár Jánosnál. Tíznél több jelentkező esetén első nagygyűlésünket a Vérmezőn tartjuk meg.
Elveszítették a nemzet bizalmát! A becsületes megtaláló értékes jutalomban részesül!”

Források

Budapesti Dolgozó Vigyázz!

Az országban körülbelül 10 millió függetlenségre és szabad gondolkodásra elszánt ellenforradalmár bújkál. A letűnt arisztokrácia negyedeiben, így pl. Csepelen és Újpesten több 10 ezer földesúr, tőkés, tábornok és bíboros sáncolta el magát, akik születésüktől mindmáig következetesen munkásoknak álcázták magukat. E bandák garázdálkodása miatt összesen 5-6 munkásember maradt életben országunkban, akik a minap Szolnokon kormányt alakítottak. Örömmel jelentjük, a kormány egyre lelkesebben és szorosabban sorakozik önmaga mögött. Éljen Kádár János, aki megteremtette a magyar nép teljes egységét, önmaga ellen. Kerestetnek vevők a Népszabadság című napilaphoz. Híven képviseljük a Szabad Nép levitézlett irányvonalát! Továbbra is készek vagyunk a megalkuvásra és hazudozásra.

Felhívás a magyar néphez!
MAGYAROK! TESTVÉREIM! BARÁTAIM! ELVTÁRSAK!

Dolgozzatok, mert végem van!
Családos ember vagyok és hazaárulásból tengetem nyomorult életem. Most először vagyok miniszterelnök, hagyjatok az lenni továbbra is. Tekintsétek húsz hadosztályomat és becstelenségben megőszült fejem. Ha nem dolgoztok, az oroszok még majd kimennek az országból és akkor mi lesz velem.

Kádár János

Apróhirdetések

Keresünk megbízható, minden házkörüli munkára alkalmas miniszterelnököt. Feltételek: büntetett előélető, szovjet állampolgár, gerinc és jellem nem szükséges.

Az MSZMP-be jelentkezni lehet nálam, Kádár Jánosnál. Tíznél több jelentkező esetén első nagygyűlésünket a Vérmezőn tartjuk meg.

Elveszítették a nemzet bizalmát! A becsületes megtaláló értékes jutalomban részesül!

Kádár János
miniszterelnök

Cím: 2745-ös rendszámmal rendelkező szovjet tank, olajtartály.

Beugratók! Ellenforradalmárok! Hazaárulók!
Támogassátok kormányunkat! Vegyétek fel a munkát, dolgozzatok! Az elemi iskolák osztályzási rendszerét megreformáljuk, és 65 ezer magyar legyilkolásával máris bizonyságot tettünk, hogy a dolgozó népet szolgáljuk.

Ludas volt Mátyás!
Szatírikus hetilap

Az árát már megfizettük!

Tudomásunkra jutott, hogy a Bimbó utcában a bölcsöde három napi harc után beszüntette a fegyveres ellenállást. A levert ellenforradalmárok élén Vanek Nándika 8 hónapos kisded állott. /Nem azonos Zalgó Jenővel, a Kismurányi volt vezérigazgatójával./ Vanek Nándika, ez a hétpróbás fasiszta tudósítónknak kijelentette, hogy csak a negyedik orosz tank kilövése után kezdett idegeskedni. Egyébként jól van, de a harci cxselekmények miatt három napig nem tudott pelenkát váltani. Kijelentette, hogy a változott körülményekre való tekintettel ő is sztrájkba lép mindaddig, míg a szovjet csapatok el nem hagyják az ország területét.

F E L H Í V Á S!

Gabornyik (sic!) gárdavezérőrnagy nevében felhívom a vasúti dolgozókat, hogy a munkát azonnal vegyék fel, mert a szovjet hatóságok a deportálási tervüket eddig csak 3 százalékra teljesítették. Magyar vasutasok! Minél nagyobb számban járuljatok hozzá, hogy a magyar fiatalokat elhurcolhassák. Az a mozdonyvezető, aki felveszi a munkát, minden elhurcolt magyar fiatalért 1 ft prémiumot kap.

Fantom kormánya nevében
Kádár s.k.

Fontos javaslat: a Miatyánk szövegezésére vonatkozóan:
... de szabadíts meg minket az oroszoktól ...

Az ÁVH felhívása!

Tudomásunkra jutott, hogy Magyarországon 10 millió fasiszta ellenforradalmár tevékenykedik. Felhívjuk a dolgozó nép figyelmét, minden eszközzel akadályozza meg, hogy ez a 10 millió hitvány feudálkapitalista befurakodjon az 5 ezer becsületes gondolkodó szovjetbarát sorai közé, akik még mindig akarják az orosz csapatok jelenlétét az országban.

CSEPELI HELYZETJELENTÉS!

A Rákosi Műveket Weiss Manfréd és két fia még mindig elszánt erővel védi. Ezek a veszett népellenségek eddig 50 szovjet tankot lőttek ki. Csepel 75 ezer munkása fegyelmezett megvetéssel szemléli az elszánt népgyilkosok garázdálkodását.

A RENDŐRSÉG FELHÍVÁSA!

A rendőrség a szovjet hatóságok megkeresése alapján szigorúan figyelmezteti a 6-12 éves tanuló ifjúságot, hogy a szovjet tankokat benzines üveggel felgyújtani szigorúan tilos! Mindenkit, akit ilyen cselekményen rajtaérnek, az új Kádár-féle osztályozás szerint marxizmusból és magaviseletből ötöst fog kapni.

FONTOS NYILATKOZAT A MAI HELYZETRŐL

Marosán: Könyörgök, gyerekek, ne marháskodjatok! Mire való ez a sztrájk?
Kádár: Én még mindig nem vagyok hajlandó sztrájkba lépni. Moszkvai megbízásomat az utolsó csepp magyar vérig megtartom.
Hruscsov: Én mosom kezeimet 60.000 magyar vérében. Apropó...
Srebenyik (sic!): Ajvé!
Hammarskjöld: A magyar helyzet véleményem szerint nem veszélyes! Igaz ugyan, hogy eddig 60.000 ember elhalálozott, de mi az egy kolerajárványhoz képest. Az ügyben már hoztunk két határozatot. A következő két évben újabb fontos megbeszéléseket vettünk tervbe a magyar ügyben. A közel-keleti helyzetet a helyszínen tekintettem meg. A szuezi csatorna keskeny és piszkos, viszont 150 millió hasznot hajt az angol tőkéseknek.
Eden: Az én pecsenyém megsült...

KI TUDJA?

Elveszett a magyar nép bizalma november 4-én Vasárnap hajnalban. A becsületes megtaláló illő jutalomban adja le Kádár Jánosnál, aki a magyar nép miniszterelnöke. Ugyancsak elveszett Kádár János miniszterelnöki kinevezési okmánya is. Különös ismertetőjele, hogy Moszkvában írták alá.

FONTOS JAVASLAT!

Nem kívánjuk, hogy a varsói paktum értelmében a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok kivonuljanak az országból. Azt azonban határozottan követeljük, hogy mi is tarthassunk magyar katonaságot a Szovjetunió stratégiailag fontos pontjain, így Moszkvában és Leningrádban. Ahhoz nem ragaszkodik a magyar nép, hogy időnként rommá lőjék Moszkvát és megöljünk 60.000 békés dolgozót.

A MOSZKVAI TASZSZ JELENTI:

hogy a szovjet diplomaták világszerte igen nagy közkedveltségnek örvendenek a magyar események miatt. Luxemburgban pl. a tömeg szeretetének megnyilvánulása olyan heves volt, hogy a nagykövet a szenespincébe bújt el az ünneplők elől. Uruguayban a tömeg fáklyás felvonulást rendezett a Szovjetunió tiszteletére. A tűzvédelmi előírások be nem tartása miatt a szovjet nagykövetség épülete teljesen leégett.

A SZERKESZTŐSÉG KÉRELME!

Lapunk nyomdatechnikai okokból csak korlátozott számban jelenhet meg. Ezúton kérjük olvasóinkat, hogy sokszorosítás útján szíveskedjenek lapunkat pártolólag terjeszteni.

Add tovább! Terjeszd!

A 12 pont:

PÁRTUNK ÉS KORMÁNYUNK CÉLKITŰZÉSEI

1. Élet nélküli félelem.
2. Békés egymás elleni élet.
3. Az 1945-ös romállapot maradéktalan visszaállítása.
4. Élelem nélküli élet.
5. Egy kis változatosság: Kádár haza, Rákosi és Gerő a kormányba.
6. Új pártjelvény: zabszem és kalapács.
7. Budapest vérfürdőváros, nagy idegenforgalommal.
8. Budapest szocialista megőrzése - lakásleválasztás Zsukov-féle módszerrel.
9. Bármely házban összkomfort, hívás nélkül házhoz lövünk.
10. Évvégi leltározás miatt Magyarország zárva.
11. Elcserélném földszinten fekvő harmadik emeleti lakásomat.
12. Jöjjön el az EMKÉ-be, nyitott tető, slágerek: Mikor az ENSZ mesélni kezd, Látta-e már Budapestet széjjel?...

1. FMB - B.169/1957. (Fejér megyei Bíróság - Bírósági perek 1957. - B.169/1957)
2. OSZK - 1956-os fond (Országos Széchényi Könyvtár - A megtorlás iratai, az 1956-os Intézet gyűjteménye - 1956-os fond - Pest megyei bírósági iratok)

Kulcsszavak

Tartalomjegyzék

Ezen a napon történt július 20.

1944

Sikertelen merénylet Claus von Stauffenberg ezredes által Adolf Hitler ellenTovább

1969

Neil Armstrong holdsétája - "Kis lépés egy embernek, nagy ugrás az emberiségnek"Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!
 

A 2024. év második ArchívNet számát ajánljuk figyelmükbe, amelyben ismét négy forrásismertetés található, amelyek a 20. század szűk ötven évét fedik le. Két publikáció foglalkozik az első és a második világháború alatt történet eseményekkel, egy az 1950-es évek végi magyarországi ruhaipar helyzetét mutatja be, egy pedig helytörténeti témában prezentál dokumentumokat.

Suslik Ádám (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) az első világháború szerbiai frontjának eseményeit idézi fel egy 1915-ből származó dokumentum segítségével. A belgrádi kormány által kiadott utasítás szerint kellett volna megvizsgálnia kivonuló bizottságoknak az osztrák-magyar haderő által okozott károk mértékét. Erre végül nem került sor, mivel a nehézkesen haladó osztrák-magyar támadás külső (bolgár, német) segítséggel végül 1915 végére elérte a célját: Szerbia összeomlott, a politikai vezetés és a hadsereg elmenekült.

Kosztyó Gyula (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Levéltára, történész, kutató, Erőszakkutató Intézet) nyolcvan évvel ezelőtti történéseket mutat be. Forrásismertetésében megvilágítja, hogy Kárpátalján 1944 folyamán miként zajlott a deportált zsidók földjeinek kisajátítása, felhasználása – illetve, hogy az ilyen módon haszonbérletbe juttatott földek használatát miként ellenőrizték az év második felében.

Nagyobb időtávot fog át Szabó Csaba Gábor (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Vármegyei Levéltára) helytörténeti témájú írása, azonban forrásokat 1z 1945–1957 közötti időszakról mutat be. A dokumentumok Komárom város labdarúgásának történetéhez (amelyről már korábban születtek összefoglaló igényű munkák) adnak kontextualizáló, hasznos adalékokat. Értve ez alatt a második világháború utáni újrakezdést, amikor is a világégés során gyakorlatilag megsemmisült sporttelepet is pótolniuk kellett a városban.

Az időrendet tekintve negyedik Tömő Ákos (doktorandusz, Eötvös Loránd tudományegyetem) publikációja mostani számunkban. A szerző az 1950-es évek magyarországi – változás alatt álló – divatvilágába, valamint a ruhaipar helyzetébe enged betekintést két levél segítségével. A két bemutatott forrásból kiderül: a divat és a ruhaipar terén a kívánt, és engedett változás korántsem ment olyan simán, mint ahogyan azt a kiépülő Kádár-rendszer tervezte.

A mostani számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, egyben ismét felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet idei számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest, 2024. július 9.

Miklós Dániel

főszerkesztő