Biztonsági Fehér arannyal az imperializmus ellen

„Vasárnap reggel, verőfényes őszi napsütésben úttörőpajtások gyülekeznek a bikácsi iskola udvarán. A tegnapi csapatgyűlésen elhatározták, hogy szabad vasárnapjukon gyapotot szednek. Fél nyolc után néhány perccel fegyelmezetten, hármas sorokban indul el a csapat a gyapotszedésre. Az első sorokban a leányok tarka ruhás serege menetel, utánuk a fiúk sorakoztak fel nagyság szerint, és amint mennek, daluk messze száll. A földön, tengeren és az égen száll dalunk acélos keményen!"

Források

Jegyzőkönyv

Készült a Tolna Megyei Szövetkezetek Szövetségének Szervezési Osztályán, 1951. október 12-én.

Jelen vannak: az aláírók

Tárgy: Az egyénileg gazdálkodók csoportjainak felfejlesztése, gyapot és öntözéses csoportok szervezése

Szőke Gyula a SZÖVOSZ Szervezési Főosztályának kiküldöttje előadja, hogy a II. Pártkongresszus határozatának megfelelően az egyénileg gazdálkodók csoportjainak megszervezése, valamint felfejlesztése terén Szövetségünk előtt döntő feladatok állnak. A csoportszervezés és felfejlesztés munkáját sikeresen csak úgy tudjuk megoldani, ha ebbe a munkába Szövetségünk egész apparátusa bekapcsolódik. Különösen aktív munkát kell kifejteni ezen a téren Szövetségünk külső munkatársainak, az ellenőr, instruktor, és a Járási Kirendeltségünk dolgozóinak.
Ha a Szövetségünk egész apparátusa bekapcsolódik a csoportok szervezésébe és fejlesztésébe, akkor meg tudjuk valósítani a II. Pártkongresszus és a SZÖVOSZ II. országos küldöttgyűlés erre vonatkozó határozatát.

Megyei Szövetségünk feladata ennek érdekében:
Tekintettel arra, hogy Tolna megyére 2 csoportszervező van engedélyezve, és a megyei szövetségnél jelenleg csak 1 dolgozik, szükséges, hogy a másik csoportszervező is rövid időn belül be legyen állítva.

 Határidő: október 12.
Felelős: szem. oszt. vez. és szerv. oszt. vez.

A feladatok végrehajtásához feltétlenül szükséges, hogy a beállított csoportszervezők a feladatokról és a munkakörrel kapcsolatos teendőkről ki legyenek oktatva, és munkájukhoz a legmesszebbmenő támogatás meg legyen adva.

 Határidő: folyamatos
Felelős: szem. oszt. vez.

Tekintettel arra, hogy Megyei Szövetségünk a jelenleg dolgozó csoportszervezőnek több munkát is adott, és emiatt munkáját nem tudta 100%-ig a csoportszervezésre felhasználni, szükséges, hogy a gazdasági feladatok elvégzésétől mentesítve legyen. / országos központi utasítás értelmében /

 Határidő: október 15.
Felelős: megyei titkár és szerv. oszt. vez.

Az Országos Szövetség korábbi utasítása értelmében a Megyei Szövetséghez beállított csoportszervező csak főtitkári rendelkezésre osztható be egyéb munkára. Abban az esetben, ha a csoportszervező a csoportszervezéstől eltérő munkát is elvállal, és ebből kifolyólag saját munkáját nem tudja elvégezni, vagy hiányosan végzi el, ezét a felelősség a csoportszervezőt terheli.

 Határidő: folyamatos
Felelős: csoportszervező instruktor

A már megalakult egyénileg gazdálkodók csoportjaihoz a Megyei Szövetség külső apparátusának dolgozói közül felelősöket kell beállítani, akik a csoport működtetéséért és felfejlesztéséért felelősek lesznek. A csoportokhoz beállított felfejlesztési felelősöket úgy kell beállítani, hogy az egyéb munkájuk rovására ne menjen. Ennek érdekében a csoportszervező a körzeti ellenőr instruktorokat a saját körzetükbe ossza be. A beosztott felfejlesztési felelősöknek feladatuk lesz, hogy a csoportoknál a szükséges szervezési és gazdasági munkákat az intézőbizottság irányításával elvégeztesse, és a csoportokon belül megtartandó havi taggyűlésekről és kéthetenkénti intézőbizottsági ülések megtartásáról gondoskodjon. A felfejlesztési felelősöknek a beosztott csoportok működéséről hetente jelentést kell küldeni a Megyei Szövetség Szervezési osztályának.

A beérkezett jelentések alapján készítse el a csoportszervező az országos központ felé és a megyei titkár felé a heti jelentését. Minden héten szerdáig a csoportfelfejlesztési felelősöknek beállított elvtársak részére a csoportszervező instruktor készítsen el szempontokat, amit lestencilezve juttasson el az illetékes elvtársnak.

 Határidő: folyamatos
Felelős: csoportszervező instruktor

Megyei Szövetségünk előtt döntő fontosságú feladat az egyénileg gazdálkodó gyapottermelők csoportjának megszervezése. Ezzel kapcsolatban Megyei Szövetségünk feladatai a következők:

 • A Megyei Gyapottermeltető Kirendeltséggel felvenni a kapcsolatot a csoportok szervezése érdekében.
 • A Vállalat által megadott termelési szerződések megyei terve alapján elkészíteni a gyapotcsoportok szervezési tervét, ami egyben a Megyei Szövetség gyapotcsoport szervezési ütemterve is lesz, az ütemterv szerint hetenként 2 gyapotcsoport alakítandó.
 • A Gyapottermeltető Vállalattal közösen meg kell szerveznünk a csoporttagok részére a szakmai oktatást az ősz és a tél folyamán.
 • A folyó hó 8-tól 14-ig terjedő héten 2 egyénileg gazdálkodó gyapottermelők csoportja alakítandó. Az agitációs munka ennek érdekében Tolnán és Bátaszéken van beindítva.
 • A tárgyhéten megalakítandó 2 csoport megalakulását f. hó 13-án déli 12 óráig a csoportvezető instruktor jelentse Szőke Gyula elvtársnak, Pécs 28-71 telefonszámon.
 • A jelentésben szerepeljen a megalakult csoportok taglétszáma és földterülete.
 •  Határidő: folyamatos
  Felelős: csoportszerv. instruktor

  A csoportszervező instruktor elvtárs a 18. számú központi utasításban foglaltak szerint szervezze meg a fenti utasításban megadott határidőn belül a tájértekezleteket. A tájértekezletek szervezésébe be lehet vonni az erre a feladatra alkalmas ügyvezető elnököket is.

   Határidő: folyamatos
  Felelős: csoportszervező instruktor

  A tájértekezletek előadója minden esetben a csoportszervező instruktor elvtárs legyen, és ezeken a tájértekezleteken mozgósítsa a szövetkezeti ügyvezető elnököket, és az egyénileg gazdálkodó csoportok elnökeit a csoportok felfejlesztésére és új csoportok alakítására. A tájértekezleteket úgy kell megszervezni, hogy azok a csoportok szervezésének és felfejlődésének fontos határköveivé váljanak, és az egész megyében ennek a munkának az előbbre vitelét szolgálják.

   Határidő: folyamatos
  Felelős: csoportszervező instruktor

  A jegyzőkönyv másolati példányainak a megyei titkár, a személyügyi osztályvezető és csoportvezető felé való eljuttatásáért, és az abban foglaltaknak az illetékesekkel való közléséért a szervezési osztályvezető elvtárs a felelős.

  k. m. f. t.

  Olvashatatlan aláírások

  szerv. oszt. vez., SZÖVOSZ kiküldött, személy. oszt vez., csop. szerv. instruktor

  Forrás: TMÖL MESZÖV iratai 5. doboz

  Ezen a napon történt december 04.

  1914

  Az első világháború orosz frontján megkezdődik a limanowai csata.Tovább

  1944

  A szovjet Vörös Hadsereg elfoglalja Miskolcot.Tovább

  1956

  Az asszonyok tüntetése a budapesti Hősök terén.Tovább

  1978

  Budapesten rendezték meg az I. Országos Gyermekkönyvhetet, amit az ENSZ által kezdeményezett nemzetközi gyermekév keretében tartottak meg...Tovább

  Magunkról

  A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

  Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

  Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

  A Szerkesztőség

  Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

  Beköszöntő

  Tisztelt Olvasók!
   

  Az ArchívNet idei ötödik számában megjelenő négy forrásismertetés közül három szorosabban-lazábban kapcsolódik az 1945 után bekövetkező államszocialista fordulathoz, míg a negyedik írás földrajzilag köthető az előbbiekhez. Ez utóbbi forrásismertetés ugyanis Kárpátaljához kötődik, amely a huszadik század során Magyarország, Csehszlovákia és a Szovjetunió részét is képezte. Jelen esetben a helyszín még a Magyar Királyság, az időpont pedig 1914 mint háborús év.

  Az időrendet követve első a már említett Kárpátaljához kötődő forrásismertetés Suslik Ádám (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) tollából. A szerző két dokumentum segítségével mutatja be, hogy az 1914 szeptemberében lezajlott orosz betörés után a visszavonuló osztrák-magyar csapatok miként egészítették ki hiányos ellátmányukat rekvirálásokkal az északkelet-magyarországi hadműveleti területen.

  Luka Dániel (történész, agrártörténet kutató) írásában az olvasókat 1953-ba, de már a Sztálin halála utáni időszakba kalauzolja el. Az általa ismertetett dokumentum Fehér Lajos kulákokkal kapcsolatos álláspontját mutatja be – amelyek már magukon viselik az „új szakasz” nyomát. A szerző egy érdekességre is felhívja a figyelmet: az 1950-es években két Fehér Lajos is foglalkozott a magyarországi agrárium átalakításával. A téziseket jegyző Fehér Lajos újságíró közülük az ismertebb – voplt azonban egy névrokona, aki az MDP Központi Vezetőségének Mezőgazdasági Osztályán dolgozott. Alkalmasint pedig az is előfordult, hogy a két Fehér Lajos ugyanazon a testületi ülésen volt jelen.

  Akárcsak a „kulákkérdés,” úgy a koncepciós perek, illetve azok át-, felülvizsgálata is vastagon kötődnek a régió sztálinista korszakához. Bessenyei Vanda (doktoranda, Szegedi Tudományegyetem) az egyik legismertebb csehszlovák koncepciós per felülvizsgálati folyamatának egy részét mutatja be. Rudolf Slánský, „a csehszlovák Rajk” rehabilitációjának ügyét a hasonló, magyarországi eseményekkel állítja párhuzamba, felhívva a figyelmet arra, hogy 1953 után Budapesten a legfelsőbb vezetésben átrendeződés zajlott, míg Prágában gyakorlatilag 1968-ig megmaradt a neosztálinista irányítás.

  Kládek László (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Kormárom-Esztergom Vármegyei Levéltára) forrásismertetése a sztálinista, államosító korszakhoz áttételesen kapcsolódik: a termékeiről jól ismert dorogi hanglemezgyár a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat gyáregységeként működött, amely a különböző államosított cégek egyesítése nyomán 1951-ben jött létre. Az ismertetés a dorogi üzemegység létrejöttét, valamint működésének első éveit mutatja be részletesen.

  Az idei ötödik számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat. Az ArchívNet szerkesztőségen egyben továbbra is várja a jövő évi lapszámaiba a 20. századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

   

  Budapest, 2023. november 8.
  Miklós Dániel
  főszerkesztő