Biztonsági Fehér arannyal az imperializmus ellen

„Vasárnap reggel, verőfényes őszi napsütésben úttörőpajtások gyülekeznek a bikácsi iskola udvarán. A tegnapi csapatgyűlésen elhatározták, hogy szabad vasárnapjukon gyapotot szednek. Fél nyolc után néhány perccel fegyelmezetten, hármas sorokban indul el a csapat a gyapotszedésre. Az első sorokban a leányok tarka ruhás serege menetel, utánuk a fiúk sorakoztak fel nagyság szerint, és amint mennek, daluk messze száll. A földön, tengeren és az égen száll dalunk acélos keményen!"

Források

Jegyzőkönyv

Készült a Tolna Megyei Szövetkezetek Szövetségének Szervezési Osztályán, 1951. október 12-én.

Jelen vannak: az aláírók

Tárgy: Az egyénileg gazdálkodók csoportjainak felfejlesztése, gyapot és öntözéses csoportok szervezése

Szőke Gyula a SZÖVOSZ Szervezési Főosztályának kiküldöttje előadja, hogy a II. Pártkongresszus határozatának megfelelően az egyénileg gazdálkodók csoportjainak megszervezése, valamint felfejlesztése terén Szövetségünk előtt döntő feladatok állnak. A csoportszervezés és felfejlesztés munkáját sikeresen csak úgy tudjuk megoldani, ha ebbe a munkába Szövetségünk egész apparátusa bekapcsolódik. Különösen aktív munkát kell kifejteni ezen a téren Szövetségünk külső munkatársainak, az ellenőr, instruktor, és a Járási Kirendeltségünk dolgozóinak.
Ha a Szövetségünk egész apparátusa bekapcsolódik a csoportok szervezésébe és fejlesztésébe, akkor meg tudjuk valósítani a II. Pártkongresszus és a SZÖVOSZ II. országos küldöttgyűlés erre vonatkozó határozatát.

Megyei Szövetségünk feladata ennek érdekében:
Tekintettel arra, hogy Tolna megyére 2 csoportszervező van engedélyezve, és a megyei szövetségnél jelenleg csak 1 dolgozik, szükséges, hogy a másik csoportszervező is rövid időn belül be legyen állítva.

 Határidő: október 12.
Felelős: szem. oszt. vez. és szerv. oszt. vez.

A feladatok végrehajtásához feltétlenül szükséges, hogy a beállított csoportszervezők a feladatokról és a munkakörrel kapcsolatos teendőkről ki legyenek oktatva, és munkájukhoz a legmesszebbmenő támogatás meg legyen adva.

 Határidő: folyamatos
Felelős: szem. oszt. vez.

Tekintettel arra, hogy Megyei Szövetségünk a jelenleg dolgozó csoportszervezőnek több munkát is adott, és emiatt munkáját nem tudta 100%-ig a csoportszervezésre felhasználni, szükséges, hogy a gazdasági feladatok elvégzésétől mentesítve legyen. / országos központi utasítás értelmében /

 Határidő: október 15.
Felelős: megyei titkár és szerv. oszt. vez.

Az Országos Szövetség korábbi utasítása értelmében a Megyei Szövetséghez beállított csoportszervező csak főtitkári rendelkezésre osztható be egyéb munkára. Abban az esetben, ha a csoportszervező a csoportszervezéstől eltérő munkát is elvállal, és ebből kifolyólag saját munkáját nem tudja elvégezni, vagy hiányosan végzi el, ezét a felelősség a csoportszervezőt terheli.

 Határidő: folyamatos
Felelős: csoportszervező instruktor

A már megalakult egyénileg gazdálkodók csoportjaihoz a Megyei Szövetség külső apparátusának dolgozói közül felelősöket kell beállítani, akik a csoport működtetéséért és felfejlesztéséért felelősek lesznek. A csoportokhoz beállított felfejlesztési felelősöket úgy kell beállítani, hogy az egyéb munkájuk rovására ne menjen. Ennek érdekében a csoportszervező a körzeti ellenőr instruktorokat a saját körzetükbe ossza be. A beosztott felfejlesztési felelősöknek feladatuk lesz, hogy a csoportoknál a szükséges szervezési és gazdasági munkákat az intézőbizottság irányításával elvégeztesse, és a csoportokon belül megtartandó havi taggyűlésekről és kéthetenkénti intézőbizottsági ülések megtartásáról gondoskodjon. A felfejlesztési felelősöknek a beosztott csoportok működéséről hetente jelentést kell küldeni a Megyei Szövetség Szervezési osztályának.

A beérkezett jelentések alapján készítse el a csoportszervező az országos központ felé és a megyei titkár felé a heti jelentését. Minden héten szerdáig a csoportfelfejlesztési felelősöknek beállított elvtársak részére a csoportszervező instruktor készítsen el szempontokat, amit lestencilezve juttasson el az illetékes elvtársnak.

 Határidő: folyamatos
Felelős: csoportszervező instruktor

Megyei Szövetségünk előtt döntő fontosságú feladat az egyénileg gazdálkodó gyapottermelők csoportjának megszervezése. Ezzel kapcsolatban Megyei Szövetségünk feladatai a következők:

 • A Megyei Gyapottermeltető Kirendeltséggel felvenni a kapcsolatot a csoportok szervezése érdekében.
 • A Vállalat által megadott termelési szerződések megyei terve alapján elkészíteni a gyapotcsoportok szervezési tervét, ami egyben a Megyei Szövetség gyapotcsoport szervezési ütemterve is lesz, az ütemterv szerint hetenként 2 gyapotcsoport alakítandó.
 • A Gyapottermeltető Vállalattal közösen meg kell szerveznünk a csoporttagok részére a szakmai oktatást az ősz és a tél folyamán.
 • A folyó hó 8-tól 14-ig terjedő héten 2 egyénileg gazdálkodó gyapottermelők csoportja alakítandó. Az agitációs munka ennek érdekében Tolnán és Bátaszéken van beindítva.
 • A tárgyhéten megalakítandó 2 csoport megalakulását f. hó 13-án déli 12 óráig a csoportvezető instruktor jelentse Szőke Gyula elvtársnak, Pécs 28-71 telefonszámon.
 • A jelentésben szerepeljen a megalakult csoportok taglétszáma és földterülete.
 •  Határidő: folyamatos
  Felelős: csoportszerv. instruktor

  A csoportszervező instruktor elvtárs a 18. számú központi utasításban foglaltak szerint szervezze meg a fenti utasításban megadott határidőn belül a tájértekezleteket. A tájértekezletek szervezésébe be lehet vonni az erre a feladatra alkalmas ügyvezető elnököket is.

   Határidő: folyamatos
  Felelős: csoportszervező instruktor

  A tájértekezletek előadója minden esetben a csoportszervező instruktor elvtárs legyen, és ezeken a tájértekezleteken mozgósítsa a szövetkezeti ügyvezető elnököket, és az egyénileg gazdálkodó csoportok elnökeit a csoportok felfejlesztésére és új csoportok alakítására. A tájértekezleteket úgy kell megszervezni, hogy azok a csoportok szervezésének és felfejlődésének fontos határköveivé váljanak, és az egész megyében ennek a munkának az előbbre vitelét szolgálják.

   Határidő: folyamatos
  Felelős: csoportszervező instruktor

  A jegyzőkönyv másolati példányainak a megyei titkár, a személyügyi osztályvezető és csoportvezető felé való eljuttatásáért, és az abban foglaltaknak az illetékesekkel való közléséért a szervezési osztályvezető elvtárs a felelős.

  k. m. f. t.

  Olvashatatlan aláírások

  szerv. oszt. vez., SZÖVOSZ kiküldött, személy. oszt vez., csop. szerv. instruktor

  Forrás: TMÖL MESZÖV iratai 5. doboz

  Ezen a napon történt augusztus 20.

  1938

  A gödi fészekben megtartott munkás–paraszt sporttalálkozó antifasisz-ta tüntetéssé változott.Tovább

  1953

  Százezer néző jelenlétében megnyitotta kapuit a Népstadion (mai neve: Puskás Ferenc Stadion). Befogadóképessége megközelítette a 100 ezer...Tovább

  1961

  Megnyílt Budapest első számú nyári szórakozóhelye, a Budai Ifjúsági Park. Nemcsak az első alkalommal, de a későbbiekben is nagyjából 2000–...Tovább

  1963

  Az utolsó falut (Aporliget) is bekötötték a villamos-energia hálózatba.Tovább

  1969

  A tisztavatást első alkalommal rendezték meg a Parlament előtt (egészen 2006-ig).Tovább

  Magunkról

  A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

  Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

  Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

  A Szerkesztőség

  Beköszöntő

  Alakítók vagy elszenvedők? Személyek, családok, csoportok a huszadik századi történelemben

  Tisztelt Olvasók!

  A geológiától kölcsönzött szóval élve az ArchívNet idei második száma egyfajta „társadalmi szelvényt” kíván az olvasók elé tárni. A társadalom rétegei hasonlatosak bolygónk kőzettakarójához, amelyeket egyben, egyszerre nehéz áttekinteni, nem is beszélve arról – hogy akárcsak a geológia esetében – térben és időben is nagy eltérések mutatkozhatnak egy-egy országot mintául véve.
  Jelen szám a tizenkilencedik-huszadik század magyar társadalmáról kíván egy szelvényt bemutatni, mind az alsó, közép és felső rétegekről. Olyan személyekről, csoportokról, akik között voltak, akik alakították az eseményeket, míg mások csak leginkább elszenvedték az idők változását, azonban erről – a mi, vagyis az utókor szerencséjére – írásban adtak számot.

  Az időrendet követve az első Hlbocsányi Norbert (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára) az írása, aki cégbírósági iratok segítségével mutatja be egy jelentős kereskedőcsalád, a Kohnerek osztrák-monarchiabeli felemelkedését, majd 1920-30-as évekbeli gazdasági hatalmuk elsorvadását. Csunderlik Péter (adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, tudományos munkatárs Politikatörténeti Intézet) a társadalom középső rétegéhez tartozó értelmiség egy részét mutatja be írásában. Az általa bemutatott dokumentum egy lista azokról a személyekről, akik a Galilei-kör tagjaként 1919-ben felajánlották szolgálataikat a Forradalmi Kormányzótanácsnak.

  Szlávik Jánosné (helytörténész, Gödöllő) a második világháború magyarországi harcainak időszakába kalauzol el minket Bőti Imre csendőr főtörzsőrmester naplóján keresztül, aki személyes sorsának viszontagságos voltáról adott számot írásában. Magos Gergely (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) retrospektív egodokumentumokat prezentál és elemez publikációjában. Írásának fő célja nemcsak maguknak a szövegeknek a bemutatása, hanem hogy a főként az értelmiség soraiból származó szerzők a hosszú negyvenes évek folyamán miként alakították át önmagukról szóló írásaikban a korábbi életeseményeiket.

  Az időrendi sort Tóth Eszter Zsófia (történész–társadalomkutató, főmunkatárs, Mediaworks) forrásismertetése zárja. Az ArchívNet hasábjain korábban Keresztes Csaba már foglalkozott az ún. 1988-as „metróbalhéval”, azonban Tóth Eszter Zsófia ezúttal az 1980-as évekbeli magyarországi skinhead-mozgalmat a tagok társadalmi háttere felől közelíti meg bírósági iratok alapján.

  Egyúttal felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet idei harmadik számába továbbra is várjuk a forrásismertetéseket a huszadik századi gazdaság- és társadalomtörténetre, valamint külföldi konfliktusokra vonatkozóan.
    

  Budapest, 2022. május 27.
  Miklós Dániel
  főszerkesztő