A Petőfi kör sajtóvitája után

Az biztos, hogy azok az elemek, akik elszemtelenedtek, akik azt hiszik, meg vagyunk ijedve, elvesztettük tájékozottságunkat, azok megpróbálnak velünk szemben állni. De aki velünk szembe áll és provokálni fog, az érezni fogja, hogy a magyar népi demokrácia rácsap. – hangsúlyozta Rákosi az MDP KV 1956. június 30-i ülésén. A politikai vezetés a Petőfi kör 1956. június 27-i sajtóvitáját egy összehangolt jobboldali támadás részének tekintette. Az itt közölt dokumentumok a sajtóvitát követően megrettent és elbizonytalanított politikai vezetés reakcióit, határozatait, belső vitáit mutatja be.

A DISZ Intéző Bizottsága 1956. július 21-i ülésének határozata és jegyzőkönyve

17. sz.                                                                                                Szigorúan bizalmas!
                                                                                                          VE/LT.

Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság 1956. július 21-i rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:   

 
elvtársak.
Szakali József    
Hollós Ervin   
Gosztonyi János    
Molnár János      
Turgonyi Júlia     
Koós Béla         
Nagy Tibor   

Perjési László
Kelen Béla
Pécsi János
Csatár Imre
Csaba Ferenc
Varga Eszter

 

Az MDP K. V. részéről Köböl József, az MDP K. V. PTO-ról Pécsi Ferenc és Balogh István elvtársak.

1.) Az Intéző Bizottsági ülési megtárgyalta a Párt Központi Vezetősége ülésén a Politikai Bizottság beszámolójában a DISZ-t ért bírálatot.

Az Intéző Bizottság a Politikai Bizottság beszámolójának a Petőfi Körrel kapcsolatos bírálatával egyetért. Az Intéző Bizottságnak ebből a megfelelő tanulságot le kell vonnia.

Az Intéző Bizottság nem ért egyet azonban a beszámoló azon megállapításával, hogy „a DISZ vezetésében egyesek akarva akaratlanul abban az irányban viszik, legalábbis vitték a munkát, hogy a DISZ harca eltávolodjon a párt harcától, s egyes elvtársaknál polgári liberál-demokrata illúziók elemei jelentkeztek..." Az Intéző Bizottság úgy látja, hogy ebből azt lehet érteni, hogy az Intéző Bizottság, vagy a DISZ Központi Vezetősége nem egységes a párt vezetését illetően. Az Intéző Bizottság szükségesnek tartja kihangsúlyozni, hogy egységesen a párt határozatai mellett foglalt állást és szilárdan, egységesen követte és követi a pártot.

Az Intéző Bizottság megbízza Szakali József elvtársat, hogy a párt K. V. ülésén felszólalásában ilyen értelemben reagáljon a bírálatra.

Az Intéző Bizottság a jelenlegi vitát nem zárja le. Megbízza a Titkárságot, kérje a Politikai Bizottságot, hogy a Politikai Bizottság képviselője vegyen részt azon az Intéző Bizottsági ülésen, ahol ez a vita folytatódik.

2.) Az Intéző Bizottság úgy határoz, hogy Táncos Gábort a Petőfi Kör vezetőségében viselt funkciójából a legrövidebb időn belül le kell váltani. Javasolni kell a pártszervezetének, hogy ügyét tárgyalja meg és zárja ki a pártból.

3.) Az Intéző Bizottság úgy határoz, hogy a Komszomol vezetőivel való tárgyalásra Szakali József, Nagy Tibor, Perjési László és Turgonyi Júlia elvtársak utazzanak ki

Az Intéző Bizottság megbízza a kiutazó elvtársakat, kérjék a Komszomoltól, hogy az idén is küldjön néhány elvtársat pár hétre a DISZ munkáját segíteni.

4.) Az Intéző Bizottság hozzájárul, hogy a mohácsi táborba a következő turnussal leányok is

K. M. F.

Szakali József s. k.

*

Jegyzőkönyv az Intéző Bizottság
VII. hó 20-i rendkívüli üléséről.

Szakali elvtárs:
Az Intéző Bizottság ülésén foglaljunk állást a Politikai Bizottság beszámolójában a DISZ-t ért bírálattal kapcsolatban, ami alapja lehet a K. V. ülésen való felszólalásnak.
Ezután két kisebb javaslatot kell megbeszélnünk, egyrészt a Táncos ügyében, - másrészt helyesnek tartanánk, hogy a közeljövőben az Intéző Bizottság 3-4 tagja kiutazzon a Szovjetunióba és beszélgetést folytasson a Komszomol vezetőivel.

Köböl elvtárs: reagálni kell arra, hogy  az eredeti fogalmazásban és a Szabad Népben megjelent bírálat formájáról az elvtársaknak mi a véleményük, mert hiszen ha nem szólnak egy szót sem, azt jelenti, hogy elismerik, ami ott elhangzott. Helyes lenne, mivel a Szakali elvtárs az, aki hozzá akar szólni a vitában, elmondaná a saját véleményét, vitaindítóként.

Szakali elvtárs:
Az egyik megjegyzésem az, hogy ebben a feljegyzésben a DISZ felelőssége, nincs elég határozottsággal felvetve. A KV ülésen sokkal határozottabban és egyértelműen kell felvetni a Petőfi körrel kapcsolatban a mi felelősségünket. Ebből a feljegyzésből az derül ki, hogy inkább a párt a hibás.
A PB beszámolójának megfogalmazásával kapcsolatban a következő véleményem van. Olyan értelemben, ahogyan itt van, hogy a DISZ vezetése szemben áll a párttal - nem értek egyet. Nekem az a véleményem, hogy a DISZ vezetése az elmúlt időszakban - ebben a nehéz politikai helyzetben - a párt vezetésével, nem került szembe. Nem került szembe a legutóbbi KV ülésünkön, sőt a pártvezetés szilárdítása mellett foglalt állást. A Petőfi körrel kapcsolatos bírálat az IB felé természetesen helyes.

Hollós elvtárs: Molnár elvtárs volt az, aki mondta, hogy nem volt egységes kiállás, mondja el ezzel kapcsolatban a véleményét.

Molnár elvtárs: Nem volt egység a határozat elfogadásánál. Kelen elvtárs nem értett egyet.

Kelen elvtárs: Nem mondtad el nyíltan a véleményed hűségnyilatkozatot tettél a párt mellett.

Molnár elvtárs: Én hűség nyilatkozatot nem tettem. Sajnos nagy hiba, hogy nem vezettek jegyzőkönyvet, mert abból kiderülne, mint mondtam.

Hollós elvtárs: Nem a jegyzőkönyvön van a hangsúly. Máskor sem vezetnek jegyzőkönyvet az elhangzott vitáról.

Szakali elvtárs: Vezetnek rendszeresen jegyzőkönyvet, ha szükséges átteszik, azonban ez nem az első és legfontosabb kérdés, bár helyes lett volna.

Molnár elvtárs:
Az egyik probléma, amit az IB-n felvetettem, hogy véleményem szerint helyes lenne világosan tisztázni a párthatározattal kapcsolatban a DISZ álláspontját. Úgy éreztem, hogy nem foglaltunk állást. Nem hűségnyilatkozatról van szó, hanem Kelen elvtárs is fejtegette, ennek a határozatnak milyen súlyos hatása van az értelmiségi ifjúság között, milyen súlyos következményei lesznek. Erre én sem reagáltam.
Én a határozattal egyetértek, egyetértettem akkor is, de amilyen volt a hangulat, érezni lehetett azért, hogy nincs minden rendben a határozattal kapcsolatban. Ezt Kelen elvtárs mondta ki. Semmiféle reagálás nem történt a megjegyzésekre, amit Kelen vagy más elvtársak tettek.
Tegnap, amikor a Szakali elvtárssal és a többi elvtársakkal beszélgettünk, megmondtam, hogy nagy örömmel fogadtam a legutóbbi határozatot. Kevés ilyen előremutató, politikus - a különböző társadalmi rétegekre kiterjedő - mély értelmű értékelést adó határozat van. A beszédben, ami a DISZ Intéző Bizottságát és a DISZ-t illeti a Petőfi körrel kapcsolatban helyes, egyetértek vele. A hibát ott követte el az IB, amikor a Petőfi kör vezetését kiengedte a kezéből.
A beszámolónak azzal a részével, hogy a DISZ-ben egyesek akarva-akaratlanul abban az irányban viszik, legalábbis vitték a munkát, hogy a DISZ harca eltávolodjon a párt harcától, s egyes elvtársaknál a polgári liberál-demokrata illúziók elemei jelentkeztek... nem értek egyet. Mikor erről Gosztonyi elvtárssal beszéltünk, akkor is felvetettem, nem tudom kitől származik ez az információ.

Kelen elvtárs:
Nem tartom helyesnek Molnár elvtárs magatartását, ezt itt őszintén meg kell, hogy mondjam, hiszen választott szerv tagjai vagyunk és felelősséget kell éreznünk munkánk iránt. Molnár elvtárs nagyon sokszor nem látja a párt politikáját, sem a DISZ feladatait. Kevés önálló gondolata van, tolvaj-nyelven beszél. Jellemző példa ez arra, ami a párt határozata után itt kialakult.
A Petőfi körrel kapcsolatban: június 29-én Gosztonyi elvtárs és én az Intéző Bizottság megbízása alapján tárgyalást folytattunk Táncossal. Ezen a beszélgetésen tudtuk meg, hogy tulajdonképpen kivel van dolgunk. Már a beszélgetés elején kijelentette, hogy csak kompromisszumos alapon hajlandó velünk tárgyalni. Mikor megkérdeztem tőle, hogy micsoda kompromisszumos megegyezést akar, mikor egy pártnak vagyunk tagjai, azt válaszolta, hogy javaslatainkat „elvbarátaival" meg kell beszélnie. Egész magatartása olyan volt, mint egy hadvezéré, aki győztes politikai csata után képviseli pártját. Úgy értékelte a Petőfi kör vitáját, mint egy új politikai párt zászlóbontását. Kifejtette: a párt ügyének előre vitelét az a bizonyos csoport abban látja, hogy Nagy Imre legyen a párt első titkára. Ebből leszűrhettük, hogy Táncos tudatosan támadja a pártot, frakcióssal állunk szemben.
Ez a megállapítás volt jellemző az Intéző Bizottsági ülésre, nem amit Molnár elvtárs mond. Véleményem szerint ez jellemző Molnár elvtárs politikai érzéketlenségére. Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy ilyen következtetéseket von le erről az ülésről.

Molnár elvtárs: Én úgy vetettem fel a dolgot, hogy helyes lenne, ha az Intéző Bizottság összeülne, úgy láttam, hogy nincs minden rendben. Nem mindenki értelmezi helyesen a párt határozatát. Én erről semmiféle feljegyzést nem készítettem senkinek. Úgy néz itt ki, hogy én jelentettem, hogy mi történt az IB ülésen. Kelen elvtárs, ha az ember tesz egy kijelentést, azért vállalja is a felelősséget. - Hogy megismertem közelebbről Táncos ügyét, ennek alapján még jobban meg vagyok győződve, hogy a párthatározat helyes volt, szükséges volt.

Gosztonyi elvtárs: Az IB üléssel kapcsolatban: véleményem szerint a vitában - és ezt tiszta lelkiismerettel mondhatom a párt előtt - egyetlen egy elvtárs sem állt szemben a párt határozatával. A vitát elsősorban az jellemezte, amit Kelen elvtárs és én elmondtam. Jó néhány elvtárs, én és mások is felvetettek a párthatározattal kapcsolatban néhány problémát. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem értettünk egyet a párt határozatával. A párt határozatával egyetértünk és magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Arról volt szó, hogy érzésünk szerint nem eléggé segíti elő a jelenlegi helyzetben a két frontos harcot. Lényegében ezeket a kérdéseket 1-2 pontban érzékelteti. A vita ezekről és ilyen típusú kérdésekről folyt. Semmi esetre sem jelenti azt, hogy a párttal való szembenállás következett be. Volt vitánk Molnár elvtárssal, aki úgy ítélte meg a helyzetet, hogy teljesen elégséges, amit a párt eddig tett.

A Petőfi körrel kapcsolatban: az IB felelősségének megállapítása természetesen jogos. Nem vettük észre, kik vannak a Petőfi kör vezetésében, ennek szükséges lett volna utánanézni. Ezért feltétlenül hibásak vagyunk. A KV ülésen azt kell elmondani, hogy ezért minket komoly felelősség terhel.

Nagy Tibor elvtárs:
Teljesen egyetértek Gosztonyi elvtárssal. Semmi olyan kijelentés, megnyilvánulás nem votl, hogy az IB nem ért egyet a párt határozatával. A határozatot változatlanul jónak és szükségesnek tartom.
Érzésem szerint a párthatározat nem eléggé veti fel, hogy milyen okai voltak a Petőfi körben végbement vitának, a párthatározat olyképpen veti fel, hogy egyedül az ellenséges elemek behatolása eredményezte Ezt. A mi hibánkat nem veti fel.
Molnár elvtárs magatartásában helytelennek tartom, hogy miért nem az IB ülésen vitatkozott. Én Molnár elvtárs után szólaltam fel és ott is elmondtam a véleményemet, miért nem reagált a hozzászólásokra. Akkor Molnár elvtárs egyetértett, nem helyes, hogy véleményét később teszi szóvá. Ezt pártszerűtlennek tartom. A Petőfi körrel kapcsolatos kritika jogos és el kell ismerni. Még a filozófiai vita után sem láttuk helyesen a helyzetet, ebből nagyon komoly következtetést kell levonnunk. Nem láttuk azokat a veszélyeket, melyeket a viták köré csoportosuló elemek jelentettek a párt számára.
A bírálat másik részével én a magam részéről nem tudok egyetérteni, még abban az esetben sem, amit a Petőfi körrel kapcsolatban elkövettünk. Bármennyire is próbáltam elemezni az IB eddigi munkáját, ilyen pártellenességet nem tudtam benne felfedezni. Ennek a határozatnak az esetében is az IB véleménye egységes volt. Javaslom, hogy kérdezzék meg az elvtársaktól, mit értenek ez alatt. Milyen forrásokból származik ez az információ.

Turgonyi Júlia elvtársnő:
A bizonyos IB üléssel kapcsolatban: ezen az ülésen olyan kijelentés nem hangzott el, hogy valaki a párt határozatával nem ért egyet. Én ezt pontosan megfigyeltem, mert ennek alapján kellett utána szövegeznem az Intéző Bizottság határozatát. A párt előtt teljes nyugodtsággal mondom, hogy volt megjegyzés, az igaz pl. a tömegekben nagyobb volt a várakozás, meglepetés volt, hogy más kérdéseket nem említett, mint ezt az ügyet. A mostani határozat szerintem kielégíti ezt a várakozást.
Az IB vitája után döbbentem rá, hogy tulajdonképpen mi történik nálunk. Akkor láttam, hogy frakciósok csinálták velünk ezt. A mi felelősségünk abban van, hogy ezt előbb nem vettük észre. Molnár elvtárs felszólalása nem volt elemző az igaz, de mindenkinek joga van, hogy elmondja a véleményét, egyetért-e vagy sem. Nem szükséges többet mondani.
Hollós elvtárs nem akarta, hogy jegyzőkönyvet vezessenek, ez nem jelenti azt, hogy titkos ülést akartunk tartani. Ezen az ülésen jelen volt Csaba elvtárs és Varga elvtársnő is. Még egyszer azt tudom mondani, hogy a határozat körül volt vita, de semmiféle pártellenes nézet nem merült fel.
Szakali elvtárs személyével kapcsolatban is felvetnék egy dolgot, ami az igazsághoz tartozik. Amikor megjött Romániából, úgy nézett ki, hogy a vizsgáló-bíró szerepét tölti be, mintha nem bízna meg bennünk. Kezdte bogozgatni, hogy ebben az ügyben ki volt a hibás. Én is úgy látom, hogy Hollós elvtársat felelősség terheli, mert ő ismerte legjobban Táncost.
A párt határozatát a legutóbbi KV ülésről - a táborban olvastam, nagyon megdöbbentett. Szirmai elvtársnő meg is kérdezte tőlem, hogy mióta tart az IB-ben ez a pártellenes nézet, és én melyik csoporthoz tartozom. - Én a párt politikájáról megfelelő helyen, a párt vezetőinek - mondtam el a véleményemet. Szerintem ezt teljesen igazságosan, kommunista módra mondtam el. -
Véleményem szerint a párthatározatnak ezzel a részével nem lehet egyetérteni, mert bármelyik IB ülésünkre visszagondolok - pártellenes nézet nem hangzott el.

Pécsi János elvtárs:
A Központi Vezetőség határozata feltétlenül alap arra, hogy jelentős mértékben, gyorsan továbbmenjünk. Mindenki nagyon várt már egy ilyen határozatot. Azt a megállapítást, hogy a DISZ elszakadt a párttól, én elsősorban az IB tagokra értelmezem, ebből az következik, hogy nem egységes a DISZ Intéző Bizottsága. Én már a II. Kongresszus óta rendszeresen részt veszek az Intéző Bizottság ülésein, ilyet nem tapasztaltam. A referátum első részéről egyetértek, a bírálat jogos. A második részével nem értek egyet, mert azon a bizonyos IB ülésen, a határozattal egyetértve, mindenki elmondta a véleményét és azt pártszerűen tette.
Még csak azt szeretném megkérdezni, ha a Molnár elvtárs nem tájékoztatta a pártot, akkor a határozatnak ez a része, hogy született?

[Az I. B. egyes tagjai - pl. Szakali és Molnár e.-ak miért nem jártak el a Petőfi kör vitáira. - az objektív akadályokat kivéve.
Az I. B. ott lévő tagjai ahogy tudták, védték a pártot (közbekiabálásokkal).- kézírásos beszúrás]

Perjési László elvtárs:
Azon a bizonyos IB ülésen nem voltam itt, a vonaton olvastam a határozatot. Kovács elvtárstól tudtam meg, hogy itthon komoly a helyzet. Az én munkaterületemen, ahol dolgozom, rendkívül elítélték a Petőfi körben történteket. A párt határozatát, mint olyan határozatot említették, mely a legjobb időben jött. Mindannyiunk kötelessége, hogy ennek a párthatározatnak a szellemében fellépjünk mindenfajta olyan jelenség ellen, mely a párt egysége ellen irányul.
[Egyesek viszont nem értettek egyet a határozattal, úgy értelmezték, - kézírással átírva] hogy „pofa be". [Hasonlóan bírálták a határozatot a K. V. tagok tájékoztatóján is.] Hazai elvtárs [felszólalásával nem lehetett egyetérteni.] Megmondom őszintén, hogy Hollós elvtárs, aki ezt tartotta, lényegében ezeket a párthatározat ellen irányuló hangokat nem utasította vissza. Pedig többen azt is hangsúlyozták, hogy Tardost helytelen volt kizárni a pártból, esetleg Déryt még megértik.
Engem ez a dolog nagyon meglepett és érthetetlen volt számomra, hogy engedhettük, hogy a KV tagok között ilyen vélemény alakuljon ki. Véleményem szerint Szakali elvtársnak itt kellett volna lennie - hibát követett el -, hogy akkor vidékre utazott. Komolyabban kellene venni a KV tagok tájékoztatását.

Hogyan ítéljük meg a Petőfi körben a DISZ felelősségét? Nem értek egyet azzal, hogy a Petőfi köri viták átnyúltak a DISZ feje fölött. Ennél sokkal többről van szó. A DISZ Intéző Bizottsága létrehozott egy fontos fórumot, az értelmiségi ifjúság közötti munka megjavítására, de kiengedtük a kezünkből. Egyetlen egy alkalommal nem került a Petőfi kör kérdése ülés elé, egyes személyek foglalkoztak vele. Elsősorban itt az Intéző Bizottság felelősségét kell felvetni. Szégyen a DISZ-re nézve, hogy ilyen eset előfordulhatott a DISZ neve alatt.

A Táncos kérdését illetően: én már régen ismerem őt, mindig egy zavaros fejű [értelmiséginek - kézírással átírva] tartottam, régen mikor lejött hozzánk a megyébe, akkor sem viselkedett megfelelően, különböző elméletei voltak, véleményem szerint ollóH
Hollós elvtársnak is legalább így, ha nem jobban kell ismerni őt, hibásak vagyunk abban, hogy erről nem tájékoztattuk az IB.-t.

Hollós elvtárs
A KV ülés beszámolója nagyon megnyugtatott. Végre az elmúlt hónapok nagyon nehéz munkája után, ebben a beszámolóban látom, hogy egy olyan politikát alakított ki a párt KV, amely lehetővé teszi a kommunisták számára a kétfrontos harcot. Eddig milyen körülmények között folytattuk a harcot? Elszigetelve a tömegektől. Mióta részt veszek a mozgalomban, ilyen helyzet még nem volt pártunkban, mert olyan politikára volt szükség, hogy meghatározzuk helyes harcunkat a párt ügyéért.
A Petőfi körrel kapcsolatos kritikával egyetértek, elsősorban én követtem el hibát. Az nem vitás, hogy nagyon sok pozitív dolog volt a Petőfi körben, azonban látni kell, hogy miben volt az én hibám, miben követtük el ezeket a hibákat. Nem vettem észre, hogy nyílt ellenséges frakcióval állunk szemben, nem láttam, hogy Táncosnak ebben mennyiben van szerepe. Csak gyanakodtunk bizonyos dolgokra. Ebből adódott a vita szervezett előkészítése, nem tudtuk a vitát úgy megszervezni, hogy elkerültük volna, ami ott történt.

A bírálat másik részével, ami a DISZ vezetését illeti, a magam részéről nem értek egyet. Többször elmondtuk véleményünket, megjegyzéseinket egy-egy kérdésről az igaz, de - véleményem szerint - pártszerű keretek között. Beszéltünk Ács elvtárssal, Egri elvtárssal és legutóbb Kovács elvtárssal, és azt is kértük, hogy a PB 1-2 tagja majd beszélgessen el velünk.
Helytelennek tartom Molnár elvtárs magatartását, hogy az ilyen megbeszéléseken nem mondja el a véleményét, sem, amikor itt volt az Ács elvtárs, sem, amikor Hegedüs elvtársnál voltunk. Mikor mi elmondtuk, hogy az ifjúság egyes részeiben nyugtalanság tapasztalható, te megállapítottad Molnár elvtárs, hogy ilyen nincs. Én szerintem helytelenül ítélted meg a dolgot. Jellemző az is, hogy az IB vitájában [az értelmiségiekkel kapcsolatos napirendeknél - kézírásos betoldás] soha nem vitatkozol. Egyetlen egyszer nem voltál ott az írókkal folytatott vitán. Megalkuvó magatartást látok nálad. Amikor a vitában még éles a helyzet, nincs elfogadva a javaslat - akkor hallgatsz, csak ha kialakultak a vélemények, akkor mondod el egyetértő, vagy ellenző véleményed. Ezt nem tartom helyes, pártszerű magatartásnak.

Csatár Imre elvtárs:
Nem voltam itt ezen a bizonyos IB ülésen, de mint párttag, az IB egyik részvevője mondhatom, hogy a párttagoknak nemcsak joga, de kötelessége a véleményét őszintén megmondani. - Ebből a szempontból jó volt a mi KV ülésünk. Igazolnak bennünket az események. Az akkori visszás helyzethez hozzájárult az, hogy a Politikai Bizottság nem állt az élére a feladatoknak, Gerő elvtárs beszámolója ezt igazolja.
Mi nagyon sokat hivatkozunk az utóbbi időkben Leninre[, szinte kezd „divattá" válni -kézírásos betoldás]. Az ő írásaiból világosan kiderül, hogy hogyan és milyen körülmények között lehet bírálni a határozatokat. Ilyen vezető testületnek kötelessége is, hogy segítsen abban, hogy a párt minél jobb határozatot hozzon.

Koós Béla elvtárs:
Véleményem szerint pártszerű módon zajlott le az az Intéző Bizottsági ülés. Egyhangú vélemény az volt, hogy az ellenséges elemeket el kell határolni. Én a párt határozatról vitatkoztam Földvári elvtárssal is, később ő is egyetértett vele. -
Én sem értek egyet a PB bírálatának második részével.

Molnár elvtárs:
Véleményem szerint az IB akkor helyes határozatot hozott. A végleges megszövegezésben én is részt vettem.
Én úgy éreztem akkor, hogy Kelen elvtárs nem tud meggyőzni. Ez volt az egyik dolog, amiért azt javasoltam, hogy az IB üljön le és vitassuk meg ezt a kérdést. Helytelen volt, hogy akkor én nem vitatkoztam. -

Amikor olvastam a legutóbbi határozatot, elhűlt bennem a vér, egyszerűen nem értettem, hogyan került ez a határozatba, mert még az IB ülése után sem lehet azt állítani, hogy pártellenes nézet alakult ki. Ezzel a megállapítással én sem értek egyet.

Szakali elvtárs:
Véleményem szerint ezt a kérdést még ne zárjuk le, beszéljük a párt határozatáról az IB tagokkal. A Petőfi kör kérdésében messzemenő következtetést kell levonni, mert a határozat megfogalmazása, elsősorban a Petőfi körrel kapcsolatos DISZ magatartásra vonatkozik. Néhány kérdésben engem ért kritika. Ezekre még visszatérek, azonban nem tudok azzal egyetérteni, amit Turgonyi elvtársnő mondott, hogy a vizsgáló bíró szerepét töltöttem be. Ez nem állja meg a helyét. -
Világosan akartam látni a helyzetet. Elolvastam a jegyzőkönyvet, igyekeztem tájékozódni ebben a dologban. Azt hiszem, kötelességem, hogy tudjam milyen események történtek távollétem ideje alatt, ezt nemcsak nekem, de mindenkinek meg kellene tenni, [az én helyemben. - kézírásos betoldás]

Táncos ügyének lezárását nagyon rövid időn belül meg kell oldani. A következőket javaslom: - tekintettel arra, hogy a pártnak az a véleménye, hogy Táncossal mi foglalkozzunk
1.) Váltsuk le funkciójából, a párt szervezete vonja felelősségre, zárják ki a pártból is.
2.) Helyes lenne a Komszomol vezetőivel beszélgetést folytatni. E kérésünket felvetettük a pártban, az elvtársak egyetértenek vele. Azonban írásban is át kell küldeni. A delegáció összetételére vonatkozóan: - javaslom, hogy Gosztonyi János, Turgonyi Júlia, Perjési László és Szakali József - menjem ki. Ott-tartózkodási idő 2-3 nap legyen.

Gosztonyi János: javaslom, hogy Nagy Tibor elvtárs menjen helyettem. (A javaslattal az IB tagjai egyetértettek.
A delegációt bízza meg az Intéző Bizottság, hogy hívjon meg egy 2-3 főből álló Komszomol delegációt ebben az évben is.
3.) Az Intéző Bizottság Gosztonyi elvtárs javaslatára elfogadja, hogy a mohácsi táborba a következő turnusban leányok is menjenek.

Jelzet: PIL 287. f. 1080. ő. e. Eredeti.

Ezen a napon történt május 25.

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

Örömmel adunk hírt róla, hogy megjelent az ArchívNet idei első száma, amelyben négy forrásismertetés olvasható. Ezek közül kettő magyar és ukrán emigránsok hidegháború alatti történetével foglalkozik egymástól nagyon eltérő látószögekből. A következő két forrásismertetés közül az egyik társadalmi önszerveződést ismertet kapcsolódó dokumentumokkal, míg a másik folytatja egy iratanyag oroszországi összeállítása, Magyarországra szállítása hátterének a bemutatását.

Az időrendet tekintve kívánkozik az első helyre Völgyesi Zoltán (főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) helytörténeti szempontból is értékes ismertetése, amely a gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska által alapított és elnökölt Virágegylet történetét mutatja be levéltári források segítségével 1936-ig. A Fótról az 1920-as években Zebegénybe költöző nemesasszony új lakhelyén sem hagyott fel a már korábban is végzett szociális tevékenyégével: a Dunakanyarban többek között egy gyermeksegítő-nevelő egyletet hozott létre, amelynek egyben fő finanszírozója volt. Hogy a szervezet saját bevétellel is rendelkezzen, Apponyi Franciska a településen turistaszállásokat is létrehozott – ezzel pedig hozzájárult ahhoz, hogy Zebegényt még több turista keresse fel az 1930-as években.

Retrospektív módon mutatja be Máthé Áron (elnökhelyettes, Nemzeti Emlékezet Bizottsága), hogy a vitatott megítélésű, szovjetellenes ukrán emigrációt miként próbálta saját céljaira felhasználni az Egyesült Államok hírszerzése – amely folyamatban egy magyar emigránsnak, Aradi Zsoltnak is volt feladata. Az eseménysort egy később papírra vetett, titkosítás alól feloldott összefoglaló alapján tárja az olvasók elé. A kidolgozott akcióról a szovjet félnek is volt tudomása – erről pedig a szovjeteknek kémkedő „Cambridge-i ötök” legismertebb tagja, az angol Kim Philby számolt be defektálása után visszaemlékezésében.

Németh László Imre (nyugalmazott lelkész, pápai prelátus) az olaszországi magyar emigráció pillanatnyi helyzetéről készült összefoglalót prezentálja. Ez a „pillanatnyi helyzet” az 1953-as év, amikor báró Apor Gábor, korábbi szentszéki követ, ekkoriban a Magyar Nemzeti Bizottmány római irodájának a vezetője egy kérésre összeírta, hogy milyen helyzetben éli mindennapjait az olaszországi magyar emigráció az egyetemi tanároktól a trieszti menekülttábor lakóin át a sportolókig. Az egykori diplomata összefoglalójában nemcsak a mikroszintű, helyi ügyek kerülnek elő, hanem a nagypolitikai események is, így például Mindszenty József esztergomi érsek ügye, annak megítélése, valamint a magyarországi kommunista propaganda itáliai hatásai.

Idei első számunkban közöljük Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár) előző lapszámban megjelent forrásismertetésének a második részét. A szerző további dokumentumok ismertetésével mutatja be, hogy harminc évvel ezelőtt milyen módon kerültek Magyarországra Oroszországból a néhai miniszterelnökre, Bethlen Istvánra vonatkozó iratok. A szerző mindezek mellett – az iratok ismeretében – Bethlen szovjetunióbeli fogságával kapcsolatban is közöl új infromációkat.

Az idei első számunkban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, felhívjuk egyben leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet következő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

Budapest, 2024. március 13.
Miklós Dániel
főszerkesztő