A Don-kanyarról egy magyar páncélos szemével

„18-án benzinünk elfogy. Két kannát ennél találok. Tovább menet. Vételezünk olajat, benzint. Már óriási pánik, egymás után maradnak le a kocsik. 2h-kor támadásba megyünk, 3h-kor kilőnek bennünket. Csóti Lajos a kocsi hátulján ült, páncéltörő eltalálta és meghalt. Kocsinak a kupoláját érte a találat. Nekünk Hál Istennek nem lett semmi bajunk. […] Támadás után visszamentünk a főhadnagy úrhoz. Utána Nyikolajevkán keresztül Alekszejevkára. Óriási tömeg. Nagy zendülés. Itt háltunk.”

Szeptember (1942)

1-én eső esett, nagy szél fúj. De. karbantartás, du. zsoldfizetés. Roszik és Ferencz tiz. kihallgatáson a hadnagy úrnál. 80 márkát hazaküldtem. Zilingernek az ujját levágta a motorházajtó. A kocsi személyzetét kicserélte a hadnagy úr.

2-án hűvös van. Reggeli torna. De. foglalkozás, célzási gyakorlat, kocsi szemle, du. kitüntetések megjöttek. Juhász, Ötvös, Ruzsa megkapták. Érem kiosztása. Egy kis beszéd, az

tartja.

3-án Ötvös és Király őrségben, de. fegyvervizsga, összes tartalék részek kirakva. Du. szeretetcsomag kiosztása.

4-én Ötvös krumplit szedni van Célzási gyak[orlat], oltás. Olvasás torony forgatóműről. Du. fürdés. Találkoztam egy földivel. Potudina folyónál, vízimalomnál főmolnár. Lisztet és 6 tojást adott, este túrós nokedlit és pogácsát csináltunk, a liszt olyan volt, mint az árpadara.

5-én de. célzási gyak., du. lógászat este nóta.

6-án vasárnap de. célzási gyak. Prézlis gombócot főzünk, egy-egy pogácsát sütünk. Két új kocsi belövésen van. Du. pihenő.

 

7-én megtett út 60 km. Ébresztő fél hétkor. Menet menetszázad Malinovaja, Repjevka, Plotava, Jablocsnoje, Keleti-erdő. Indulás 11h-kor. Lemaradtunk, üzemhibák. Esik az eső, nagyon rossz út van. Éjjel húzatni kell a lőszer kocsit.

8-án tovább menet. Sötét van, alig bírunk döcögni. 3h-kor megállunk pihenő. 15h-kor tovább menet, megint lemaradtunk, a kocsi üzemképtelen. A 8-án megtett út 16km. 1 órás késéssel utolértük őket 19h-kor Itt pihenő 3h-ig.

9-én megtett út 12 km. 3h-kor ébresztő 4h-kor. Indulás. Németek 5h-kor támadnak a magyarokkal, óriási tüzérségi tűz. Repülők támogatása mellett menetelünk. Arhangelszkojén várunk, a tüzérség folyton tüzel. Az orosz repülők minden órában jöttek egyszerre 10-12 és bombáztak bennünket. 7h-kor készenléti helyre megyünk egy napraforgós táblában, ott éjjeli pihenő. Éjjel szintén világítós fáklyával, égő rakétával háborgattak bennünket.

 

Szeptember 10-e

6h-kor támadunk. Erdőharcba keveredünk, eddig a legnehezebb harcok egyike. Megtett út 27km.

H-838-as kocsit legénységgel együtt elvesztettük 13h-kor. Parancsnok Roszik János t. szkv., vezető Ferenc Miklós tiz., irányzó Hadnagy Sándor honv., lövész Varga János őrv., rádiós, Balog Gergely őrv. Megsebesültek még Tóth Laci honv., Szabó Laci honv., Balázs Lajos tiz., Dávid Sándor, Kornfeld András. Este visszavonulunk éjjeli pihenőre. Reggelig bombáznak bennünket.

11-én 11 km út. Esik az eső. 0h-kor megyünk megint előre falun keresztül. Itt is mindig bombáznak. Du. 2h-kor megint támadunk. Erdőt rohamozunk meg, szerencsére itt veszteségünk nincs. 7h-kor 200 métert hátramegyünk, itt biztosítunk.

12-én megtett út 13 km. Biztosításból nagy nehezen fölvirradtunk Egész éjjel bombáztak. 20 drb géppisztolyt találtunk. Király megsebesült. 6h-kor támadunk, de már rádiósunk nincs. 11h-kor páncéltörő és kézigránát eltalál, szerencsére nincs komoly baj. 1h-kor jelentést vinnénk hátra, közben tüzérségi találatot kapunk, Ruzsa megsebesült 600 métert hátra hívatnak. Itt éjjelezünk. Megsebesült, Juszti, Birg és Majoros, Keresztes, Szabó Pista.

13-án 280 l. benzin 34 km út. Nagy nehezen megvirradt, a szerelők a kocsit megcsinálják, és buszon bevonulunk a vonat részleghez. Még itt sem hagynak nyugodtan bennünket, mindég bombáznak.

14-én megtett út 22km. Pányi Jenő őrv. meghalt, Keresztes Gyula meghalt. Kocsival a szeróba megyünk. Rosocki. Ruzsa helyett a Holdvéber jött a kocsiba. 16h-ra a szeróba érünk, itt már nyugodtabb a helyzet, lehet pihenni.

 

15-én 7h-kor kelek elég jó idő mutatkozik. De. fegyverzet karbantartás, du. pihenő.

16-án kocsi karbantartás és pihenő.

17-én hideg van, fagyott, nagy dér van reggelenként. Egész nap pihenő.

18-án krumplit főzünk, konzervvel összekeverjük. Százados úr meglátogat. Pápai irányzó, Ötvös töltő lövész, Ruzsa a századnál van, még gyengélkedő.

19-én jó idő mutatkozik. Juhászt és Nádudvarit a százados úr elvitte két új kocsit hoznak a szeróba, vezető nincs. De. karbantartás, du. Ötvös és Pápai bevonul a századhoz, a század hosszú menetre indult.

Vasárnap 20-án A Király a kötözőhelyről visszajött a szeróba. Krumpli főzés.

 

21-én Király a századhoz megy. Hűvös idő van, eső esett este őrségben vagyok 7h-tól 10h-ig.

22-én nagy dér van. Várjuk a kegyelmes urat. Maklári százados úr hazamegy, Koróti hadnagy

úr a század parancsnoka. Téli óvócikket megkaptuk

23-án hideg van. Krumplit főzünk.

24-én reggel hideg van. Krumpli főzés. Du jó idő van, akkumulátor kiszedés.

25-én megtett út 12 km. A szeró hátra vonul, mi pedig bevonulunk a századhoz.

26-án 7h-kor Ébresztő. 18 fő a századtól hátramegy téli szállást csinálni. Ebéd 5drb gombóc.

27-én vasárnap de. pihenő, fürdés, du. mecs football.

 

28-án kocsi karbantartás.

29-én kocsi mosás.

30-án menet indulás 7h-kor. Rosocki, Novoszoldatka, Kraszno Lipje, Repjevka, Baaturki, Kresztyoviszki, Novoukulovo. 13h-kor érkeztünk, du. szállás rendbehozatala.

Október 1-én krumplit főztem a Pápainak.

2-án kolhoz rendbehozatala. Du. német kitüntetés átadás. Zsoldfizetés. este 23h-ig mézszajrézás.

3-án de. kolhoz kitisztítás. Du. szolgálatban, mint zlj ügy. tiszthelyettes

4-én vasárnap de. Istentisztelet, szolgálat, mosás. Du. lakások rendbehozatala.

 

5-én lakás rendbehozatal, du. gombócfőzés.

6-án lakás rendbehozatal

7-én de. eső esett, du. lakások tapasztása.

8-án lakás rendbehozatal, este krumpli és töksütés, krumpli szajrézás én, Szabolcs és Teknős. 8h-kor elmentünk mézet keresni, de már előlünk elpakolták. 9 óra után én, Szabó Zsiga, Szabolcs, Teknős újra elmentünk egy vermet fölbontani. Azt gondoltuk, hogy méz van benne, de nem volt semmi, csak répa. erre föl én szétdúrtam. Hogy ne jöjjünk vissza üres kézzel, hoztunk négy tyúkot. 1/h-ra pucoltuk meg.

9-én de. Hegedűssel tojást és sült vajat szereztünk, du. tyúkot főztük meg, a vacsora 9h-ig tartott, volt tyúkleves tésztával, tyúkhús nokedlival, sült hús tojással, tejbe leves, tea mézzel és a káposzta.

10-én de. ruhakarbantartás, du. szolgálatban. Este tyúkot szereztünk, 2 drb. Pápai és Szabó Zsiga és én.

11-én vasárnap a kakas egész éjjel kukorékolt, a kemence kialudt. De. úrvacsorát vettem,

d[él]után tyúkot kopasztottunk, este megfőztük. Matyival összevesztem a sátorlap végett.

 

12-én zsoldfizetés. Kolhoz szétszedése téli tüzelésre.

13-án két lakásból az oroszokat kilakoltatni. 2 kulacs mézet hoztam egy

. Este mézet akartunk szerezni, de nem sikerült.

14-én tüzelőanyag szállítása, tojást és sót szereztem, de majd ráfizettem.

15-én kolhoz rendbehozatala, este a 7. számú ház leégett, a Demcsák és a Kocó megsebesült. Utána 11h-ig a Teknős által fölfedezett láda fölbontása,ugyanis a szoba sarkában fölfedezett, hogy ott van valami, erre mi este hozzáláttunk és fölbontottuk, gondoltuk, hogy valami ennivaló lesz benne, de tévedtünk, mert ruhanemű volt. A javát kiszedtük és megosztozkodtunk rajta 9 en. Jutott nekem 1 pár cipő

és négyszer 3 méter türülközőnek való, 2 méter női ruhának való, egy ruha és blúz egy türülköző [!], 2 díszes derék kötő, cérna, gyöngy, és volt még benne egy üveg méz, egy üveg sült vaj, ezt közösen megettük. Most már vártuk, hogy mikor jönnek rá, és mi lesz belőle.

16-án de. kolhoz rendbehozatala, du. őrparancsnok.

17-én de. őrparancsnok, du. szemrevételezés a támadáshoz személygépkocsival, én, Dobos, Hegyi és a hadnagy úr. Kint voltunk az első tűzvonalban néztük, hogy

bunkert fogjuk majd mi lőni. Az út 140 km volt, este jöttünk vissza. Ébresztő 5h-kor lett volna, 7h-kor jelentés beadás.

9h-kor indulás, én parancsnokságom alatt mentünk volna a támadás helyére. Ruzsa 2 tyúkot hozott. Zolival megfőzték még éjjel.

18-án vasárnap indulás elmaradt, mert esett az eső. Du. felügyelő az oroszok felett.

 

19-én az oroszok nagy gödröt ástak, én vigyáztam rájuk.

20-án szintén.

21-én ismét.

22-én de. orvosi vizsga, du. szolgálat a z[ászlóa]ljnál.

23-án de. szolgálat, du. felügyelő az oroszok felett.

24-én de. szolgálat, du. felügyelő az oroszok felett.

25-én vasárnap pihenő.

 

26-án este krumplit szajréztunk.

27-én felügyelő az oroszok felett.

28-án ismét.

29-én ismét.

30-án 3h-kor ébresztő, 7h-kor Menet Krasznoje, Osztrogorszkon keresztül Golubowkára. 1h-ra. 2h-kor nagy meglepetés: motorkerékpáros jött a szajréért, mert a ruszki jelentette ezred pk-ságon. Kocsik mellett háltunk.

31-én ébresztő 3h-kor. Lakások kijelölése és rendbehozatala.

1-én vasárnap bunkerásás, zsoldfizetés.

 

2-án lógászat, este krumpliszajrézás.

3-án d[él]után szolgálatban.

 

4-én délelőtt szolgálatban. Krumpli főzés és sütés, du. ünnepély.

5-én karbantartás, krumpli sütés.

6-án leesett az első hó.

7-én beállt a tél 14 fok hideggel kezdődik. Krumpli és répa sütés.

8-án 5h-kor ébresztő. Vasárnap van. 1. számú szállás őrségben őrparancsnok, az őrparancsnokot váltottam le. Nagyon hideg van, 18 fok hideg van. Du. pihenő.

 

9-én harckocsi beindítása.

10-én harckocsi javítás.

11-én harckocsi vontatás. Krumpli és répasütés.

12-én gépkocsi garázs építése, este őrparancsnok.

13-án gépkocsi szín építése, krumplisütés.

14-én szintén délben a zlj.

leégett.

15-én vasárnap 5h-kor ébresztő, de. garázs építés, du. 15 h-ig. Este Ruzsa krumplit vételez a veremből, krumplisütés.

 

16-án garázsépítés, du. ismét.

17-én garázsépítés, du. ismét. Krumpli fölvételezés, Ötvös és Teknős

18-án hadnagy úr szabadságra megy, krumplisütés.

19-én de. garázsépítés, du. kitüntetés átadás a zljnál, répa és krumplisütés.

20-án garázsépítés, hóval körülrakni. A század pságot Bolgóy János százados úr vette át. Répa és krumplisütés.

21-én garázs körülhányása hóval, krumpli sütés,

22-én vasárnap garázs körülhányása hóval, du. pihenő.

 

23-án de. hólapátolás, du. hólapátolás.

24-én hólapátolás.

25-én lakásmeszelés.

26-án fürdés és ruhafertőtlenítés.

27-én bunker lejáratát csákányolni. Nagyon rossz idő van, fújja a szél a havat.

28-án 5h-kor ébresztő, 7h-kor kihallgatás, munkabeosztás, bunker bejáratát csákányolni. A repülők mozognak, úgy látszik, az oroszok nem férnek a bőrükben, mert támadni akarnak. A századnak menetkészültség van, késő estig a lejáratot csákányoljuk hogy a kocsik föl tudjanak jönni. Este krumpli főzés 9h-ig.

Vasárnap 29-én rossz idő van, a menetből úgy látszik, hogy nem lesz semmi. Du. őrparancsnok Külsőszállás őrségnél. Beosztva Balog János tiz., Hegedűs Sándor őrv., Szallai András őrv., Szallai Károly honv., Liszk János őrv., Julgozi Sándor őrv. Az őrszobától 2-kor kell gyalogolni a felállítási helyig, fölvezetés háromnegyed óra hosszáig tartott. Nagy hóvihar volt egész nap, leváltásunk 4h-kor történt meg. Este fölvételezés volt, káposztát savanyú, uborkát és répát, krumplit vételeztem a veremből.

 

December 1-én hólapátolas és lövészárokásás 1h-ig, du. pihenő.

2-án lövészárokásás, 1h-ig 3h-tól fegyelmező.

3-án lövészárok ásás 15h-ig, du. szolgálat, mint szállás ügy. Tiszthelyettes. Visszaköltöztem a régi szobába. 23h-kor őrséget vizsgáltam a zászlóssal, Nagy Imrének hívták. 4h-kor megint kellett vizsgálnom, összesen 12 őrt vizsgáltam meg.

4-én 7h-kor jelentkeztem a zászlós úrnál. Egy kis pálinkát ittam, de megártott, ezért bementem a lőszerraktár őrség őrszobájára, és ott aludtam 9h-ig. 9h-kor jelentkeztem a zlj-nál a Lévai hdgy. úrnál. Du. nagy fegyelmező, én nem vettem részt.

5 én ébresztő 5h-kor, de. favágás krumplisütés. Ebéd káposzta lóhússal. Du. fegyelmező. Vacsora krumplileves lóhússal. Krumplit és répát vételeztem. A Mikulás faszenet hozott a bunkerunkba.

6-án vasárnap Mikulás napja. Ébresztő 5h-kor, reggeli méz és fekete kávé. De. pihenő, 12 h-kor

emlékeztető a

. Ebéd babgulyás, a százados úr ebédel velünk Nagyon jól érezte magát, mert sokáig velünk volt. Este krumpli és répasütés.

 

7-én ébresztő 5h-kor, de. bunker lejárat kitisztítása. 10 h-kor Istentisztelet. Ebéd birkagulyás o t [lopott] birkából. Este ünnepély, tombolán nyertem 25 cig[arettát], 10drb. szivar[t].

8-án de. garázsok rendbehozatala, du. nagy fegyelmező. Hanyatt fekügy[!], hátra bukfenc térdig érő hóban, békaügetés előre hátra. Azt gondolta Hegedűs úr, hogy kibaszik velünk, pedig tévedett. Krumplifőzés, kenyér nincs, négy napra kapunk egy kenyeret. Asztal és pad vételezés tüzelésre.

9-én reggel csákány és lapát fölvételezés, a zlj-nál új bunker ásás, du. 1h-ra ásás ismét.

10-én 3h-kor ébresztő, 6h-ra a zlj-nál kellett jelentkezni. Harckocsival mentünk, én, Birg és

Király Tóni és Tóth. 1 napra kaptunk hideg élelmet hal és húskonzervet. Indulás a zlj-tól negyed hétkor Komenkán keresztül, Petroszkájára 12 h-ra értünk. Menet tovább Kolomeisszevára 3h-ra. Itt akartunk hálni, de már 10h-kor felzavartak bennünket. Huzatni kellett volna menni, de alig 3 km után a kocsi

mondott, 22h-tól kinn fagyoskodtunk, 7h-kor lett kész.

11-én út közben találkoztunk az alezredes úr kocsijával, és azt kellett behuzatni Petroszkájára. 10h-ra értünk be, itt föltankolás, aztán tovább menet. Útközben egyszer elakadtunk a nagy hóban, két személygépkocsit egész éjjel huzatni kellett. 24h-ra értünk a falu szélére, de az üzemanyag elfogyott, és csak 4h-ra tudott a kocsi bevonulni.

13. Vasárnap pihenő, mosás és mosakodás, krumpli és répa sütés, zsoldfizetés.

 

14-én de. bunkerásás és hólapátolás, este fölvételezés a gk-kat áthelyeztük a szomszédba, de a gk. főnök megugratott bennünket, uborka

és krumpli volt az eredmény.

15-én du. szolgálat, este riadó egész éjjel málházás, 6h-kor menet. Én idehaza maradtam.

16-án pihenő, este fölvételezés, burgonya, uborka és egy bárány. 11h-ra lett megnyúzva. Este a nőkkel maradtunk egy kicsit bepityókáztunk, a géká főnök újból megugratott bennünket.

17-én reggeli sült birka vér és vajas krumpli. De. ajtót csináltunk a garázsban Ebéd birkapörkölt

18-án fafűrészelés.

19-én hólapátolás.

20-án szolgálat. Vasárnap este vételezés 3 drb tyúk 4 helyen sikerült, vacsora birkapörkölt tyúkleves tésztával és tyúkhús.

 

21-én fafűrészelés, favételezés.

22-én hólapátolás, este fölvételezés 1 helyen nem sikerült, mert az öreg a pincében volt, és nem bírtunk bemenni: 2 helyen 1 zsák krumpli, 3 helyen nagy betörés, ajtót feszítettük le, 1 gramofon 1 bőrönd 20 kg só 1 báránybőrt hoztunk el.

23-án fűrészelés, este szintén fölvételezés, 6 drb. tyúk, 1 bárány, és egy bornyu [!], de majdnem

ráfizettünk, mert rájöttek. A borjút nem volt, aki megnyúzta volna, ezért elengedték és hazament, birka bürt [!] pedig elvitte a gazdája.

24-én fedezék kijavítása, du. tyúk kopasztása, este Szent este a Kozma őrmester úrnál, utána vacsora.

25-én 4h-ig voltunk fönn, volt 5 német

is.

26-án ünnep, pihenő, este ajándék kiosztása. 2 deci pálinkától nagyon jó kedvünk lett, de én ráfizettem, mert még hozattam 1 litert, és belekerült 250 cigaret[ába] és 70 márkába, de nagyon berúgtam tőle az öreg Teknőssel.

27-én vasárnap pihenő, de. oltás.

 

28-án fa fűrészelés.

29-én fa fűrészelés, de. foghúzás, egész éjjel vérzett.

30-án fa fürészelés, 12h-ra a zlj-hoz eligazítás, Teknős és Hegedüs a századhoz.

31-én de. fahordás, fölvételezés pezsgőt. Este Kozma őrmester úrnál utánna [!] a szobában vacsora. 12h-kor Fehér, Szilvi, Orencsák, Kánya, két szaki a műhelytől.

1943. I. 1-én 1h-kor nagy lövöldözés, utána mulatás reggelig de. pihenő.

2-án pihenő.

3-án szolgálat. Vasárnap a század bevonult 7h-kor.

 

4-én de. szolgálat, szoba meszelés.

5-én szerszám összeszedése.

6-án körlet rendbehozatala.

7-én lógászat.

8-án ismét.

9-én szolgálat este csomagot kapok.

10-én vasárnap szoba szemle, du. zlj. ügyeletes, este krumpli szajrézás.

 

11-én krumpli szajrézás, du. pihenő.

12-én lövészet, délután szolgálat őr pk. külső szállás. Hideg volt.

13-án délelőtt szolgálat, este szeretet csomagot kaptunk és cigarettát, pálinkát. Hegedűs és Teknős és Sándor berúgott.

14-én 4h-kor riadó. Egész nap fölkészülni, az oroszok betörtek két helyt.

15-én készültség. Délután harckocsival kimennek védőállásba. Nagyon hideg van. Az oroszok belőnek a faluba.

16-án az oroszokat visszanyomják. Este 9h-kor riadó Goncsarovkát elhagyjuk. 12h-ig menet. Nagy hideg van.

17-én nagyon hideg van. Vasárnap támadásba megyünk, 27 kilométert teszünk meg. Két lövést adunk le, eredmény nincs. Vissza Goncsarovkára. Nagy pánik van, harckocsikat robbantják fel, be vagyunk kerítve, Komenka az oroszoké. 9h-ig menet. Egy faluban pihenőt tartunk. A nép özönlik, kocsik maradnak le, nagyon sok anyag marad le.

18-án benzinünk elfogy. Két kannát ennél találok. Tovább menet. Vételezünk olajat, benzint. Már óriási pánik, egymás után maradnak le a kocsik. 2h-kor támadásba megyünk, 3h-kor kilőnek bennünket. Csóti Lajos a kocsi hátulján ült, páncéltörő eltalálta és meghalt. Kocsinak a kupoláját érte a találat. Nekünk Hál Istennek nem lett semmi bajunk. Nádudvari kocsija és a Virág kocsija aknára futott. A Holdvéber és a Nádudvari megsebesült, Motyó lövegjének a csövébe lőnek, a kocsiban robban, Bovolycsok hadapród meghalt. Én a Siket kocsijába voltam a Kenézzel, Heppel és a Királlyal. Támadás után visszamentünk a főhadnagy úrhoz. Utána Nyikolajevkán keresztül Alekszejevkára. Óriási tömeg. Nagy zendülés. Itt háltunk.

19-én raktárt kirabolják, mindenki azt visz, amit akar. Óriási pánik ismét Kocsiját mindenki otthagyja, a kocsit mi is megpakoltuk, sok cukrot, szalámit, vitamint, gyümölcsöt, konzervet. 11h-ra Bugyennijre érünk, már a század itt gyülekezik. Bovolycsokot itt temettük el. Délután Novij Oszkolba indultunk a szeróba a Motyó kocsijával. 8h-ig menet egy faluba. Pihenő.

23-án tovább Cserjankóra, 10h-ra beérünk. Tankolás és tovább menet. Éjjeli pihenő.

24-én Tovább menet. Óriási hóvihar, azt gondoltuk, hogy nem lesz vége soha. Lakást csak egy óra keresés után találtunk Tízen háltunk egy kis lakásban.

25-én pihenő. Átpakoltunk egy iskolába ott disznót vágtunk.

26-án menet Korocsázra. 11h-ra érünk be. Pihenő.

27-én tankolás. A kocsi elromlik és kigyullad, ezért itt maradtunk a faluban.

28-án 8h-ig alvászat utána evészet egész nap. A kocsit próbáljuk beindítani, de nem bírjuk.

29-én egész nap evészet. Sült disznóhúst sütünk. Nagyon jól élünk. Szól a gramofon.

30-án szintén. A hangulatunk egy kissé lejjebb van, mert az oroszok közelednek

31-én szintén készülünk, hogy gyalog megyünk

Ezen a napon történt március 03.

1918

A breszt-litovszki békeszerződés (más néven breszti béke) Szovjet-Oroszország és a központi hatalmak (Németország és az Osztrák–Magyar...Tovább

1918

Bartók Béla II. vonósnégyesének premierje.Tovább

1922

Hidegkuti Nándor válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja (†2002)Tovább

1924

II. Abdul-Medzsidet megfosztják trónjától és családjával együtt száműzik Törökországból.Tovább

1945

Megalakult a Független Kisgazda-és Polgári Párt Ifjúsági Csoportja. Az alakuló gyűlésen résztvevők megvitatták a feladatokat, és megvá-...Tovább

  •  
  • 1 / 2
  • >

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

 

2023 utolsó, hatodik ArchívNet számát prezentálja Önöknek a szerkesztőség, amely ezúttal is négy forrásismertetést tartalmaz. A publikációk közül három az 1950-es évekhez kötődik, kettő ezeken belül pedig az 1956-os forradalom eseményeit érinti sajátos nézőpontokból. A negyedik ismertetés pedig egy harmincegy évvel ezelőtti ünnepélyes iratátadás hátterét, következményeit világítja meg.

Az időrendet tekintve első a négy publikáció közül Farkas Dániel (doktorandusz, Károli Gáspár Református Egyetem) foglalkozik a legkorábban történt eseménysorral. Egy kevésbé kutatott témába enged betekintést írása, amely a magyar-latin-amerikai, ezen belül is a magyar-bolíviai kapcsolatok területére kalauzolja az olvasót. Az ismertetésből kiderül, hogy az 1950-es években instabil belpolitikai helyzettel bíró Bolívia különleges volt a magyar diplomácia számára, mivel csupán a második dél-amerikai ország volt a második világháború után, amellyel Magyarország felvette a kapcsolatot. A szerző egy fotókiállítás megszervezésén keresztül mutatja be, hogy miként indult meg a két állam közötti kapcsolatrendszer mélyítése.

Maradva a diplomaták világánál: Tulok Péter (tudományos kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottsága) az 1956-os forradalom eseményeire reflektáló svéd diplomaták jelentéseinek halmazából ad ízelítőt válogatásával. Az 1956 októberében-novemberében Magyarországon zajló események kapcsán nem feltétlenül Svédország az első, amely eszünkbe jut mint külső tényező, szereplő, azonban az akkori történések vizsgálatánál nem utolsó szempont megismerni egy semleges állam véleményét, látásmódját. A forrásismertetés egyben rámutat arra, hogy a svéd külügyi irányításnak volt tudomása arról, hogy Csehszlovákiában miként reagáltak a magyarországi eseményekre – a prágai svéd követ egyik táviratában erről adott röviden tájékoztatást.

Krahulcsán Zsolt (tudományos kutató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) az 1956-os események utóhatásaival foglalkozik ismertetésében. A hatalmát stabilizálni kívánó Kádár-kormány számára különösen fontos volt a közhangulat javítása, egyben a szovjetellenesség letörése. Az ArchívNet előző számának egyik publikációjában főszerepet kapó újságíró Fehér Lajos ezúttal is felbukkan. Krahulcsán Zsolt írásában úgy jelenik meg, mint ötletadó: másodmagával tett javaslatot arra nézve, hogy a fővárosban miként lehetne szovjet segítséggel végrehajtani a harcokban megsérült épületek renovációját.

A magyar-orosz kapcsolattörténet egy kevésbé terhelt mozzanatát idézi fel Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár), amely esemény egyben a hazai történelemtudomány számára bírt kiemelkedő jelentőséggel. A két részre bontott írásának első felében azt vizsgálta meg, hogy miként alakult Borisz Jelcin budapesti látogatását követően Bethlen István néhai magyar miniszterelnök átadott oroszországi iratainak a sorsa 1992–1994 között. Kitér egyben arra is, hogy a Moszkvában fogvatartott egykori miniszterelnök sorsának alakulása mennyire volt ismert a magyarországi vezetés körében 1945 után.

Az idei hatodik számban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, egyben felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet jövő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest, 2023. december 21.

Miklós Dániel

főszerkesztő