Egy statisztikus bevételi és kiadási naplóiból

Kovács Alajos, a Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal igazgatója

„Mi 9 kor érkeztünk meg a gávai állomásra, félórai gyaloglás után a kézi podgyásszal szállásunkra. [...] Rajtunk kívül csak a háziasszony, középkorú özvegy asszony és 74 éves anyja laknak a házban. Hosszú, nagy udvar, tágas istálló, a kút a ház végén, az árnyékszék még messzebbre (80 lépés) A bútorokon sok sérülés esett, egy csomó láb kiesett vagy kitört, útközben fogni kellett a zötykölődő bútorokat, így is leesett két szekrény, újabb kár. 3 napi virrasztás után végre kialudtuk magunkat egészség elég jó. Most Isten kezében vagyunk, mi lesz még velünk, annak csak ő a megmondhatója!"

Források

  

1.

Részlet a Bevételi és kiadási napló 6. kötetéből

(1914-1915)

  

Pro memoria!

[1914.] Aug. 22-ére hívtak be katonának Egerbe a miskolczi 10/II. hadtápzászlóaljhoz. Szept. 6-ig voltam Egerben, szept. 7., 8., 9-én Pozsonyban, szept. 10. - decz. 1-ig Nagymegyeren, decz. 1- decz. 23-ig Ekecsen, ill. Apáczaszakállason, decz. 25. - 1915. január 15-ig Lissán (Csehország) január 15. - márcz. 30-ig Milowiczon, márcz. 31. - ápr. 15-ig Plauban.

A

tisztikara a következőkből állt:

  • Zlj. parancsnok: Takács Ferencz ny. őrnagy.
  • segédtiszt: Gara Miklós, főhadnagy, nagybérlő, Girincs (Zemplén)
  • gazd. főnök: Szabó Sándor, alapítv[ányi] tisztviselő, Eger
  • élelm[ezési] tiszt: Hecser Béla, kereskedő, Eger
  • orvos: dr. Davidovics Jenő, orvos, Sátoraljaújhely, később (novembertől) dr. Lóránt Gyula, orvos, Bpest
       

I. század. Parancsnok: dr. Erlach Sándor, ügyvéd, Eger

Szakaszpar[arancsnok]:

Pamlényi Béla, káptalan gazd[a]tiszt, Eger
dr. Krausz Béla, ügyvéd Bpest
Berkó Sándor, járásbíró Gyöngyös
dr. Navora László, t[ör]vényszéki. bíró, Bpest
  

II. század: Parancsnok: Mezei Géza, malomtulajdonos, Eger

Szakaszparancsnokok:

dr. Legeza János, ügyvéd, Sátoraljaújhely (meghalt febr. 10-én)
Kovács Alajos
dr. Csák István, ügyvéd, Mezőkövesd
Wind Géza, építészmérnök Eger
Szántó Géza, urad[almi] főintéző, Kartal
  

III. század, parancsnok: dr. Zselavay János, megyei főlevéltáros, Eger

Szakaszpar[ancsnok]:

dr. Holitscher Márk, ügyvéd, Budapest
Kurcz Jenő, adóhiv[atali] tiszt, Gyöngyös
Bariska Mihály    „    „        „
22-ből 9 zs. [?]                       dr. Székely Dezső ügyvéd

 

[...]

 

 1915. jan. 1.   

Főhadnagyi fizetés január hóra

 62. -

  

Készültségi pótdíj

183 33. -

  

Prágai újság (kétszer)

 36. -

2.

 

Prager Tagblatt előfiz[etés]

   1 23

  

Almádinak bére és két vasárnapi 70 f.

   5 40.

  

4 drb tiszti csillag

   1 20

 4.

 

Polgári fizetés

359 28. -

 5.

 

Családi pótlék

150. -

  

Vasúti jegy Prágába és v[issza]

   1 90. -

  

Képes lap és városi látkép

   1 06. -

  

Ebéd Prágában

   1 26. -

  

Uzsonna  "       

   - 60

  

Mozi       "

   - 80

  

Vacsora   "

   1 60. -

  

Lucerna Kabaret borral

   4 48. -

 6.

 

Szén 1 m[éter]m[ázsa] (q).

   1 80. -

 9.

 

Borravaló portásnak a Kinszky Kastélyban

   - 30

  

1908-as jub[ileumi] érem

   2. -

 10.

 

Almádinak heti pénze

   - 70

  

Sör a táborban

   - 30

 11.

 

Tea        "       reggelire

   - 28

 13.

 

Szén 1 m/m

   1 76. -

 15.

 

Tábori lap

   - 20

  

Uzsonna és vacsora Milowitzban

   1 64. -

 17.

 

Almádi heti pénze

   - 22

 20.

 

Olaj

   - 22

 21.

 

Menetrend

   - 30

 22.

 

Távirat Zsuskámnak

   - 62

  

Almádi heti pénze

   - 70

  

Kocsisnak borravaló

   1 -

  

Sütemény Lissán

   - 40

  

Vasúti jegy Lissától Bécsig

   8 04

 23.

 

Villanyos Bécsben

   - 20

  

Reggeli       "

   - 62

  

Térkép       "

   - 40

  

Vasúti jegy Bécstől Marcheggig

   1 08. -

  

Tízórai Pozsonyban

   - 50

  

Újság         "         és Bécsben

   - 40

  

Villanyos Bpesten

   - 12

 24.

 

Perronjegy   "

   - 20

  

Vasúti jegy Marcheggtől Bécsig (borrav[aló] 12 f[ilér])

   1 20. -

  

Villanyos Bécsben

   - 20

  

Lev[elező] lap  "

   - 04

  

Vacsora          "

   2 40. -

  

Vasúti jegy Bécstől Lissáig

   8 04

  

Ruhatár Bécsben

   - 30

 25.

 

Reggeli Lissán

   - 70

  

Borravaló kocsisnak

   1 -

 26.

 

Express levél Zs[uská]nak és Budaynak

   - 80

 29.

 

Uzsonna Lissán

   - 50

 31.

 

Étkezési pénz januárra (1-20 á 1.35, 21-31 á 1.10)

 39 10. -

  

Fűtési és vil[any] átalány 15-31-re á 0.50 K[orona]

   8 -

 febr. 1.

 

Főhadnagyi fiz[etés] februárra

183 33. -

  

Kész[enléti] pótdíj

 56 -

  

Kosztért Baroknak

 63 94. -

  

Fűtésért, világ[ításért] [Baroknak] (jan. 15-31-re)

   8 -

  

Étkezde felszereléséhez hozzájárulás

 29 16. -

  

Almádinak (bére és hetipénze)

   4 70. -

 5.

 

1898-as jub[ileumi] érem

   1 40. -

  

Vasúti jegy Budapesttől Bécsig Zsuskámnak

   8 96. -

  

Vasúti jegy Bécstől Nimburgig

 10 40. -

  

Vas[úti] jegy Lissától Nimburgig

  - 50

  

Vas[úti] jegy Nimburgtól Lissáig kettőnknek

   1 -

  

Polg[ári] fizetés és lakbér

759 28. -

 7.

 

Vasúti jegy Prágába (1 ½)

   2 85. -

  

Vacsora Prágában

   3 85. -

     - 30
  

Theater Varieté  "

   6 -

 8.

 

Belépti a zsidó temetőbe  

  1 10. -

  

Szálloda

  9 -

 9.

 

Almádinak heti pénze

   - 70

  

Czipősarok javítás

   - 50

  

½ kiló czukor

   - 46

 15.

 

Szobáért 10 napra á 1.64

 16 40. -

 16.

 

A menázsra befizetett pénzből visszakaptam

 30 -

  

Almádi heti pénze

   - 70

 18.

 

Borravaló czipőpuczolásért

   - 30

  

Mozi Prágában

   1 60. -

  

Borravaló kocsisnak

   1 -

 20.

 

Almádinak borravaló Zs[uska] részéről

   2 -

 21.

 

Szobáért 6 napra á 2 K és 2 K borrav[aló]

 14 -

  

Előfiz[etés] az Estre 1 hóra

  1 60

 22.

 

Mosás

  2 28

 25.

 

Borbély

  - 60

 28.

 

Étkezési pénz februárra á. 1.13

 31 64

  

Kész[enléti] pótdíj (járvány pótdíj) utólag jan. 29-f. 28.  á. 2 K.

á. 2k 62 -

  

Fűtési és vil[any] át[alány] febr 1-28 á 50 f

 14 -

 márc. 1.

 

Főhadnagyi fizetés márciusra

183 60. -

  

Kész[enléti] pótdíj márciusra (járv[ány] miatt dupl[a]) á 4 K

124 -

  

Baroknak febr. havi kosztért

 91 28. -

  

       "       "      "   fűtés- vil[ágítás]ért

 14 -

  

Az étkezde helyiségéért febr[uár] hóra

  6 37. -

  

Almádinak bére és heti pénze

  4 70. -

 3.   

Polg[ári] fizetésem

359 28. -

  

Sütemény, czukor a táborba (szolgálat)

   - 60

 4.

Szakácsnőnek és személyzetnek

    1. -

 6.

Női étkezde helyiségért Garának

    2 50

 7.

Biztosító társ[aság]tól az elveszett holmikért

450 -

 8.

Diana sósborszesz

   1 30

 10.

Közg[azdasági] Társaság 1914. évi tagdíja

  20. -

  

Éremszalag

   - 40

 12.

Adakozás a megvakult katonáknak

   4 -

 15.

Mosdószappan

   - 20

  

Benzin

   - 20

  

Citrom

   - 08

 16.

Katonaláda

   6. -

 18.

Személyzetnek az étkezdében Sándor napra

   2. -

 23.

Vasúti jegy Prágába és v[issza]

   1 90

  

Fürdő Prágában

   1 20

  

Ebéd      "

   2 36

  

Sárga fűzős cipő  "

  19. -

  

Képeslap            "

   - 18

  

12 fénykép (lev[elező]lap) utáncsináltatás

   3 20

  

Uzsonna Prágában

   - 80

  

Mozi           "

   1 10

  

Sebesült katonának mozi  "

   - 40

  

Vacsora                        "

   2 24

 25.

Adakozás a Rekonvalestenten Abt[eilung]nak

   2.-

 26.

Postaköltség (csomag haza)

   1 44

  

Előfizetés a Bud[apesti] Hírlapra ápr[ilis]-jún[ius]

   7. -

  

     "        az Estre (1 hó)

   1 50

 30.

Reggeli Lissán

   - 56

 30.

Sonka Lissán

   1. -

  

Ebéd Prágában (Sunchow)

   2. -

  

Sütemény, narancs  „  

   1 10

  

Villanyos

   - 42

 31.

Reggeli Plauban

   - 48

  

Menekülteknek  "

   - 40

  

Petróleum        "

   - 40

  

Ebéd, vacsora  "

   3 70

  

Étkezési pénz márc[ius]ra (1-15 á 1.20, 16-31 á 1-18)

  36 88

  

Fűtés vil[lany] át[alány]       „      (1 - 29  á  50 f.)

  14 50

  

Milowitzi étk[ezési] helyiségért márc[ius]ra

    6 91

  

Almádi bére

    4. -

  

Express levél

    - 40

          ápr.1.

Távirat Zsuskámnak

    - 92

  

Főhadnagyi fizetés ápr[ilis]ra

183 33

  

Készülts[égi] pótdíj     „     á 2 K

    - 60

  

Borbély

    - 60

  

Sürgöny kihordónak

    - 20

  

Koldus

    - 10

  

Névjegy és boríték hozzá

    1 50

 2.

Baroknak márc[ius] havi kosztért

  59 98

  

Baroknak fűtés és világításért

  14 50

 3.

Polgári fizetés

359 28

  

Családi pótlék

150. -

 4.

Almádinak húsvétra és a rendes heti pénze

   2 70

 6.

Rum

   1 50

 8.

Mosás

   2. -

 9.

Vasúti jegy Pilsenbe és v[issza]

   3 90

  

Tízórai Pilsenben

   - 50

  

Ebéd         „   

   2 71

  

Uzsonna    „   

   - 72

  

Képeslap, bélyeg  „ 

   - 90

  

Tiszti sapka         "

   7. -

  

Perronjegy          "

   - 20

  

Városi térkép       „  

   - 60

 10.

Sakkjátékhoz hozzájárulás

   - 56

 11.

Köpönyegjavítás (új bélés)

   4. -

  

Vasúti jegy Marienbadba és v[issza]

   1 20

  

Villanyos Marienbadban

   - 40

 12.

Almádinak heti pénze

   - 70

 13.

Szén (2 mm) és aprófa

   6 60

 14.

Kosztért Baroknak (14 nap)

 28 78

 15.

Távirat Zsuskámnak

   - 80

  

Almádinak

 10. -

  

Étkezdei szolgáknak borrav[aló]

   4. -

  

Étkezdehasználatért

   2 50

  

Étkezési pénz ápr[ilis] 1-15.

 18 27

  

Szabó Sándortól a köpönyegért

 50. -

  

Borravaló kocsisnak

   1. -

  

Uzsonna Gmündben

   - 48

  

Hordár Bécsben

   - 80

  

Kocsi        "

   4 40

  

Vacsora    "

   2 99

  

Hordár      "

   1. -

  

Újság       "

   - 28

  

Kalauznak "

   1. -

 

Április 16-ától újra itthon, hála legyen a jó Istennek!

 

[ápr] 16.

   

Hordár Bpesten

  2. -

 

 

Kocsi

  3 60. -

 

 

Hídpénz

  - 40

 

 

Ajánlott levél

  - 45

 

 

Bélyeg, E. U. [?]

  - 56

17.

 

Villanyos, alagút

  - 40

 

 

Villanyos

  - 48

 

 

Perronjegy

  - 20

 

 

Datolya, czukros narancshéj

  - 60

 

 

Mozi (Tivoli)

  1 80. -

 

 

Ruhatár

  - 10

 

 

Levelezőlap

  - 30

18.

 

Propeller

  - 52

 

 

Hadi egészségügyi kiállítás

  1 -

 

 

Kapupénz a portásnak

  - 40

19.

 

Villanyos

  - 12

20.

 

Villanyos

  - 28

 

 

Az Est

  - 06

 

 

 

Az új Fräulein jött ápr[ilis] 21-én.

 

 

21.

 

Fräuleinnek 20 napi fizetése

 20 -

 

 

Nyugtabélyeg

  - 64

22.

 

Propeller

  - 10

 

 

Áprilisi fiz. többlet

 91 24. -

 

 

Baksának pénzhozatalért

  - 50

 

 

12 pár harisnya gyerekeknek

 15 12. -

 

 

Glacé kesztyű

  3 40. -

 

 

Ernyőtok

  1 20. -

 

 

3 pár kézelő

  2 10. -

23.

 

Otthon mozi

  1 90. -

 

 

Kéregető

  - 20

 

 

Kapupénz

  - 10

24.

 

Mozi (Helin) gyerekekkel

  1 60. -

 

 

Oltástapasz

  - 40

25.

 

Villanyos Újpestre és v[issza]

  2. -

 

 

 

Az új Fräulein jött ápr. 26-án.

 

 

26.

 

Új Idők ¼ év

  3 50. -

 

 

Anya és Csecsemővédő egyesület tagdíj

  4 -

 

 

Sorsjegyrészlet

  6 -

 

 

E. U. [?]

  - 06

 

 

Fräulein 5 napi fizetése

  5 -

 

 

Kis ágyú Lórántkának

  2 -

 

 

Ijj és nyíl Titikének

  - 70

 

 

Labda Elemérkének

  - 60

 

 

Patron

  - 10

30.

 

Délutáni díj

 74 67. -

 

 

Stat[isztikai] szöv[övetség] részlet (2)

  6 -

 

Tartalomjegyzék

Ezen a napon történt február 26.

1945

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány közzétette az 528/1945. sz. rendele-tét, amelynek értelmében feloszlatta a fasiszta pártokat és egyesülete-...Tovább

1952

Elkészül Nagy-Britannia első atombombája.Tovább

1957

Az MSZMP IKB határozott a KISZ felállításáról. Földes László vezetésével bizottságot jelöltek ki, amelynek feladata a hasonló szovjet...Tovább

1993

– Terrorista bombamerénylet a New York-i Világkereskedelmi Központban (WTC): ezer sebesült és öt halálos áldozat.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Szerzőink figyelmébe ajánljuk jelzetelési és hivatkozási útmutatónkat, amely megegyezik a Levéltári Közleményekével.

Beköszöntő

Tisztelt Olvasók!

 

2023 utolsó, hatodik ArchívNet számát prezentálja Önöknek a szerkesztőség, amely ezúttal is négy forrásismertetést tartalmaz. A publikációk közül három az 1950-es évekhez kötődik, kettő ezeken belül pedig az 1956-os forradalom eseményeit érinti sajátos nézőpontokból. A negyedik ismertetés pedig egy harmincegy évvel ezelőtti ünnepélyes iratátadás hátterét, következményeit világítja meg.

Az időrendet tekintve első a négy publikáció közül Farkas Dániel (doktorandusz, Károli Gáspár Református Egyetem) foglalkozik a legkorábban történt eseménysorral. Egy kevésbé kutatott témába enged betekintést írása, amely a magyar-latin-amerikai, ezen belül is a magyar-bolíviai kapcsolatok területére kalauzolja az olvasót. Az ismertetésből kiderül, hogy az 1950-es években instabil belpolitikai helyzettel bíró Bolívia különleges volt a magyar diplomácia számára, mivel csupán a második dél-amerikai ország volt a második világháború után, amellyel Magyarország felvette a kapcsolatot. A szerző egy fotókiállítás megszervezésén keresztül mutatja be, hogy miként indult meg a két állam közötti kapcsolatrendszer mélyítése.

Maradva a diplomaták világánál: Tulok Péter (tudományos kutató, Nemzeti Emlékezet Bizottsága) az 1956-os forradalom eseményeire reflektáló svéd diplomaták jelentéseinek halmazából ad ízelítőt válogatásával. Az 1956 októberében-novemberében Magyarországon zajló események kapcsán nem feltétlenül Svédország az első, amely eszünkbe jut mint külső tényező, szereplő, azonban az akkori történések vizsgálatánál nem utolsó szempont megismerni egy semleges állam véleményét, látásmódját. A forrásismertetés egyben rámutat arra, hogy a svéd külügyi irányításnak volt tudomása arról, hogy Csehszlovákiában miként reagáltak a magyarországi eseményekre – a prágai svéd követ egyik táviratában erről adott röviden tájékoztatást.

Krahulcsán Zsolt (tudományos kutató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) az 1956-os események utóhatásaival foglalkozik ismertetésében. A hatalmát stabilizálni kívánó Kádár-kormány számára különösen fontos volt a közhangulat javítása, egyben a szovjetellenesség letörése. Az ArchívNet előző számának egyik publikációjában főszerepet kapó újságíró Fehér Lajos ezúttal is felbukkan. Krahulcsán Zsolt írásában úgy jelenik meg, mint ötletadó: másodmagával tett javaslatot arra nézve, hogy a fővárosban miként lehetne szovjet segítséggel végrehajtani a harcokban megsérült épületek renovációját.

A magyar-orosz kapcsolattörténet egy kevésbé terhelt mozzanatát idézi fel Seres Attila (tudományos főmunkatárs, VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár), amely esemény egyben a hazai történelemtudomány számára bírt kiemelkedő jelentőséggel. A két részre bontott írásának első felében azt vizsgálta meg, hogy miként alakult Borisz Jelcin budapesti látogatását követően Bethlen István néhai magyar miniszterelnök átadott oroszországi iratainak a sorsa 1992–1994 között. Kitér egyben arra is, hogy a Moszkvában fogvatartott egykori miniszterelnök sorsának alakulása mennyire volt ismert a magyarországi vezetés körében 1945 után.

Az idei hatodik számban publikáló szerzőinknek köszönjük a kéziratokat, egyben felhívjuk leendő szerzőink figyelmét, hogy az ArchívNet jövő évi számaiba továbbra is várjuk a huszadik századi forrásokat ismertető írásokat gazdaság-, intézmény-, hely-, politika- és társadalomtörténeti témákban.

 

Budapest, 2023. december 21.

Miklós Dániel

főszerkesztő