Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjának megünneplése

Rákosi elvtárs 60. születésnapján egész népünk meg van győződve arról, hogy Rákosi elvtárs vezetésével hazánk végre a helyes útra tért. Arra az útra, amely nem más népek elnyomása és leigázása felé mutat, hanem amely a szabad és a szabadságukért s a békéért és demokráciáért küzdő népekkel együttműködve hivatott biztosítani hazánk további felemelkedését még fényesebbé, még dicsőbbé tenni a világban a magyar nevet! Ez az út, amelyen Rákosi elvtárs vezet bennünket – Sztálin útja! Gerő Ernő ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Rákosi Mátyást 60. születésnapján.

Kimutatás a Rákosi díszelőadás megrendeléseiről és költségelőirányzatáról  

a.

272. szám                                                                                                      [195]2. február 27.
1952.                          Bodrog Erzsébet iparművész   
Budapest
V. Váci u. 9. (T: 180-151.)

Rákosi Mátyás születésnapja alkalmából rendezendő díszelőadásra 1 drb 210 cm átmérőjű babérkoszorúval keretezett Lenin és Sztálin emblémát megrendelünk. Készítendő a kiválasztott anyagból, iparművészi plasztikus aranyhímzéssel, applikációval.
A fejek rajzánál szigorúan kell alkalmazkodni a Pártközpont által jóváhagyott embléma-rajzhoz.
Szállítási határidő: március 6-án.
Anyag- és munkadíj: 5000 Ft.
Megrendeléskor 2000 Ft fizetendő, hátralévő összeg pedig a szállítás után átutalandó az 50.153 sz. csekkszámlára.

(dr. Nyáry László)                                                                              (Juhász Andor)
h. üzemigazgató                                                                                  gazdasági vezető

MOL XXVI-I-3-272-1952. 12. doboz (Magyar Országos Levéltár Magyar Állami Operaház iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

294 szám                                                                                       [195]2. március 4.
1952.

Kiss László          festőművész
Budapest

Megbízzuk Önt a Rákosi Mátyás születése napjára készített album szövegének beírásával Oláh Gusztáv főrendezőnek utasítása alapján.
A fenti munka elvégzéséért fizet az Operaház 700. -frt tiszteletdíjat, mely a munka elvégzése után esedékes.
Szállítási határidő 1952. március hó 5-én déli 12 óra.

                                                                                         (Juhász Andor)
                                                                                       gazdasági igazgató

MOL XXVI-I-3-294-1952. 12. doboz (Magyar Országos Levéltár Magyar Állami Operaház iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA                                                   Budapest, 1952. március 4.
BUDAPESTI PÁRTBIZOTTSÁG                                                     b/7/4277..../2952. Ko/HJné
GAZDASÁGI OSZTÁLY

A válasznál és számlázásnál kérjük e számra hivatkozni-4

Magyar Állami Opera

Bdapest

Megrendeljük a benyújtott költségvetés alapján a március 8-i rendezvény belső és külső dekorációját azzal, hogy a színpadi dekoráció 4. pontjába felvett pálmák kölcsöndíját mi a Főkert felé fizetjük és így ez az Önök által benyújtott költségvetésből kiesik.                                            

                                                           Elvtársi üdvözlettel:
                                                                                  (Kertész István)

MOL XXVI-I-3-292-1952. 12. doboz (Magyar Országos Levéltár Magyar Állami Operaház iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

*

292 szám                                                                                                       [195]2. március 4.
Nagybudapesti Pártközpont Gazdasági Osztálya
Budapest

Mellékelten megküldjük a március 8-iki díszelőadás költségvetését 2 példányban. Kérjük az egyik példányt aláírva visszaküldeni. A bevételi kiesésünket, 43 400 Ft-ot a 91.980-008/65. p. ü. 50. bevételi számlánkra kérjük átutalni. A fennmaradó személyi és dologi kiadások 70 %-áról 70 000. -Ft-ról inkasszó nyilatkozatot kérünk, hogy az összeget lehívhassuk.

2 drb melléklet.

                                                                              (Dr. Nyáry László)
                                                                              Üzemigazgató h.

1952.
Állami Operaház
292/1952.

Színpadi dekoráció (Opera, Rákosi díszelőadás) költségelőirányzata

1.) Új textilanyag                                                                                                                               
            a) 360 fm 90 cm széles serge 49.86 Ft/fm                                                                                                                                                                            17 949.60 -Ft             

ebből 240 fm vegyi festése 9.15/ fm festés                                                                                                                                                2196-

            b) 24 fm 310 cm széles páris 174.80 Ft/fm                                                                                                                                                                           4195.20-

            c) 70 „25/m/m-es pamutzsinór (az aranyzsinórokhoz)

                 36 Ft/fm                                                                                                                                                                                                         2520-             

                 16 fm 20 cm-es rojt műselyemből 16.18 Ft/fm                                                                                                                                                258.88 -

                 4.5 fm 50 „             rojthoz pamutzsinór 150 Ft                                                                                                                                               675 -

                 6    „      6 „     aranyrojt 33.87 Ft/fm                                                                                                                                                                               203.22 -

            d) fehér filc                                                                                                                                                                                                                           140 -

            e) vörös és nemzeti taft szalag 24 fm á 10.31 Ft                                                                                                                                                                    247.44 -

2.) Scenikai műterem anyag, munkadíj                                                                                                                                                                                  2900 -

3.) Művirág                            

            a) zászlóvégekre 100 szál tűzpiros szegfű textilből

                        és plumóza á 8 Ft                                                                                                                                                                                                     1000 -

                        210 cserép peonia fehér                                                                                                                                                                                           21 000 -

                        210 „               „    rózsaszín                                        á 50 á-Ft

4.) Főkert: pálmák kölcsönzése (10 drb)                                                                                                                                                                                          810 -

5.) 210 cm Lenin, Sztálin aranyhímzett embléma, iparművészi munka, anyag, munkadíj cca:                                                                                                   5000 -

6.) Selyemre festett köztársasági címer, elkészítési díja                                                                                                                                                          400 -

7.) Fehér selyem betűapplikálás, kirajzolás, páris anyag-összeillesztés, varrás                                                                                                                        500 -

8.) Kárpitosanyag, munkadíj                                                                                                                                                                                                            1000 -

9.) Asztalos   „         „                                                                                                                                                                                                                      6.70 -

10. Rákosi elvtárs portréjához különböző képmegoldások

            (Bánhidy, Grantner, rajzok és fényképek) + keret                                                                                                                                                                 10 000 -

11.) Díszítők                                                                                                                                                                                                                                    2 560 -

12.) Világosítók                                                                                                                                                                                                                               1400 -

13.) Bojtok (26 drb) kasírozása, mintázása, szerelése                                                                                                                                                           800 -

14.) Tervezés, művészeti vezetés                                                                                                                                                                                                      3000 -

                                   Összesen:                                                        79 425.34 -Ft

Előadással kapcsolatos kiadás.

6-8-iki költségvetés bevételi térítés á 21 700 -Ft                                                                                                                                                                         43 400 -Ft

Próbák és előadással kapcsolatos túlórák                                                                                                                                                                                    4800 -Ft

Zenekar két próba                                                                                                                                                                                                                      11 800 -Ft

                                   Összesen:                                                        60 000 -Ft

Összesítés

Színpadi dekoráció                                                                                                                                                                                                                 79 425.34 -Ft

Előadással kapcsolatos kiadás                                                                                                                                                                                                60 000 -Ft

Összesen:                                                                                 139 425.34 -Ft

 

Budapest, 1952. március 4.

                        (Babati Ferenc)                                                           (Dr. Nyáry László)
                        gazd. igazgató h.                                                         üzemigazgató h.

 

MOL XXVI-I-3-292-1952. 12. doboz (Magyar Országos Levéltár Magyar Állami Operaház iratai.) Gépelt, eredeti tisztázat.

Ezen a napon történt október 28.

1919

Alkoholtilalmat („prohibíciót”) rendelnek el az Egyesült Államokban.Tovább

1944

Budapesten illegálisan megalakult a kommunista párt ifjúsági szerve-zete, Kommunista Ifjúmunkás Szövetség néven.Tovább

1956

A Szabad Népben megjelent a „Híven az igazsághoz” című vezércikk. A szerkesztőség, elemezve a forradalom történéseit, megállapította: „Nem...Tovább

1962

Nyikita Hruscsov szovjet pártfőtitkár bejelenti, hogy visszavonják Kubából az atomrakétákat. Lezárul a kubai rakétaválság.Tovább

1978

Magyarországon bevezetik a személyi számot, mint azonosító jegyet.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Háborúk, nemzetközi konfliktusok a 20. század második felében

 

„Si vis pacem, para bellum” – „Ha békét akarsz, készülj a háborúra”, hangoztatták az ókori rómaiak. A fegyveres küzdelem, a háború valóban a társadalmi lét egyik meghatározó jellemzője. Az emberiség történetét a háborúk sorozatának is tekinthetjük. Az idők során számos magyarázat született arra nézve, hogy mi váltja ki a háborús erőszakot. Egyesek szerint a háború az emberi nem eredendő agresszivitásából fakad. A 16‒17. században élt angol filozófus, Thomas Hobbes azt hangsúlyozta, hogy az emberek közötti erőszak elsődleges oka a nyereségvágy, a bizalmatlanság, a dicsőségre és a hírnévre való törekvés. Ebből kiindulva úgy vélte, hogy az erőszak elve és gyakorlata állami szinten is az ember egoista természetéből fakad. Mások, mint például Carl von Clausewitz porosz katonai teoretikus, a politikumból indultak ki. Clausewitz az 1834-ben megjelent, „A háborúról” (Vom Kriege) című könyvében fogalmazta meg sokat idézett, híres tételét: „A háború a politikának a folytatása csupán, csakhogy más eszközökkel.” Ezzel arra utalt, hogy a katonai erő alkalmazása nem öncélú, hanem mindig a politikai mérlegelés határozza meg. „A politika az értelem, a háború azonban pusztán eszköz” ‒ írta. Michel Foucault francia történész, filozófus viszont az 1970-es években megfordította Clausewitz tételét. Feltette a kérdést, miszerint a béke nem csupán a háború egyik formája-e, és szellemesen azt állította, hogy valójában a politika a háború folytatása más eszközökkel.

A 20. század nemcsak a tudományos-műszaki fejlődés, a globális kultúrák és a világkereskedelem kialakulásának kora volt, hanem az egymást követő nemzetközi konfliktusok, a pusztító háborúk időszaka is. Az első világháború gépesített tömegháború volt, a második pedig olyan „totális” konfliktus, amely nem tett különbséget katonák és civilek között. Az 1945 után kétpólusúvá vált világ több mint négy évtizedig tartó fő konfliktusa, a hidegháború szerencsére soha nem alakult át valódi háborúvá. A szembenálló felek ugyanis tisztában voltak azzal, hogy a világot elpusztító jellege miatt egy nukleáris háború – Clausewitz tézisével ellentétben – nem lehetne semmiféle politika folytatása. A harmadik világban ugyanakkor ezt az időszakot több száz fegyveres konfliktus jellemezte, melyekben rendszerint a két nagy katonai tömb is részt vett, így például a koreai vagy a vietnámi háborúban. A hidegháború a szovjet blokk összeomlásával, majd a Szovjetunió 1991-es széthullásával ért véget. Ezzel megszűnt a kétpólusú világ, és az Amerikai Egyesült Államok maradt az egyetlen szuperhatalom.

Az ArchívNet idei 3. számának fő témája tehát: „Háborúk, nemzetközi konfliktusok a 20. század második felében”. Szerzőink közül Szőke Zoltán a vietnámi háborúról ír. Magyar és amerikai levéltári források tanulmányozása alapján ugyanarra az újszerű következtetésre jut, mint a New Cold War History nemzetközi történeti iskola képviselői, éspedig arra, hogy a hidegháború idején a nemzetközi válságszituációk kialakulásában vagy azok enyhítésében legalább akkora – ha nem nagyobb – szerepe volt a szuperhatalmak kisebb szövetségeseinek, mint maguknak a szuperhatalmaknak. Ez azt jelenti, hogy az egész korszakról ‒ így a vietnámi háborúról is ‒ alkotott eddigi képünket újra kell értékelnünk. Garadnai Zoltán szintén hidegháborús témát választott: a magyar‒francia diplomáciai kapcsolatok egyik kritikus, 1959‒1967 közötti időszakát elemzi Radványi János magyar diplomata vízumügyén keresztül. Seres Attila folytatja az 1980-as évek második felében kezdődött karabahi konfliktus hátteréről szóló korabeli magyar diplomáciai jelentések publikálását. Írásának első részét folyóiratunk idei 1. számában közöltük. Két további forrásközlést is olvashatunk e számban: Horváth Gergely Krisztián egy ismeretlen szerző ‒ valószínűleg Komjáthy (Kring) Miklós ‒ 1945-ös feljegyzését közli arról, hogyan képzelték el a marxisták Magyarországon a telepítést és az iparosítást, míg Kiss András Per Arboe Rasmussen dán újságíró 1960-as magyarországi tevékenysége kapcsán vázolja fel a kádári propaganda szerepét az országimázs alakításában.

 

Végül tájékoztatnom kell a Tisztelt Olvasót a szerkesztőségünkben végbement változásokról. Csonka Laura és Farkas Andrea e lapszám megjelenésével egyidejűleg távozik a szerkesztőségből. Laura 2016-tól, Andrea 2014-től szerkesztette a lapot példás hozzáértéssel, szorgalommal és lelkesedéssel. Az ő érdemük is, hogy az ArchívNet szakmai körökben, de a történelem iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség soraiban is egyöntetű elismerésnek örvend! Szerkesztőségünk ugyanakkor új tagokkal bővült. Az új szerkesztők: Balogh János Mátyás, Főcze János, Miklós Dániel és Wencz Balázs ‒ e lapszám már az ő munkájuk eredménye is. További sok sikert kívánok mind a távozó, mind az új szerkesztőtársaknak!

 

Budapest, 2021. augusztus 18.

 

L. Balogh Béni

főszerkesztő