Rákosi Mátyás hatvanadik születésnapjának megünneplése

Rákosi elvtárs 60. születésnapján egész népünk meg van győződve arról, hogy Rákosi elvtárs vezetésével hazánk végre a helyes útra tért. Arra az útra, amely nem más népek elnyomása és leigázása felé mutat, hanem amely a szabad és a szabadságukért s a békéért és demokráciáért küzdő népekkel együttműködve hivatott biztosítani hazánk további felemelkedését még fényesebbé, még dicsőbbé tenni a világban a magyar nevet! Ez az út, amelyen Rákosi elvtárs vezet bennünket – Sztálin útja! Gerő Ernő ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Rákosi Mátyást 60. születésnapján.

Propagandafilm forgatókönyve Rákosi Mátyás 60. születésnapjára

  

RÁKOSI ELVTÁRS
60
éves

Dokument film

Hossza:
600 méter
22 perc

A cím és feliratok
után:
Márvány alapon
vésett betűkkel:

Az első szó róla beszéljen
csak őt dicsérje, a zömök
férfit, akit tizenhat évig
titkoltak tőlünk börtönök.
S kilépve onnan ránk emelte
két okos, mosolygó szemét
és kezét nyújtva, kivezette
a fényre nemzetét.

A kép lesötétedik

A kép kivilágosodik.

Naptárlap előjegyzés.

A dátum:

1952. március 9.

Pillanat után férfikéz nyúl be és

töltőtollal az előjegyzési részbe beír

írja:

Rákosi elvtárs születésnapja.

Aztán a kéz visszalapozza a naptárt néhány héttel.

 

Áttűnés

 

Gyár kultúrterme.

Termelési értekezlet.

A dolgozók nagy lelkesedéssel vesznek részt az értekezleten.

Az értekezlet előadója beszél.

A dolgozók, amint szeretettel hallgatják.

A dolgozók egy része.

Dolgozó arca, szeretettel hallgatja az előadót.

Másik dolgozó arca.

Harmadik dolgozó arca.

Az előadó, amint beszél.

A dolgozókon át az előadó.

Előadón át a dolgozók.

 

Mind lelkesen tapsolnak.                                                                               

Áttűnik

Másik gyár termelési értekezlete.

Dolgozó munkafelajánlást tesz.

Figyelő arcok. 

A munkafelajánlást tevő dolgozó.

Az értekezlet résztvevői.

 

Áttűnik

 

Szénbányában

Bányászok dolgoznak a tárnában.

Bányász, amint szenet fejt.

Bányászok dolgoznak.

 

Áttűnik

 

T. Sz. Cs. gépállomás

A gépállomás dolgozói a traktorokat javítják.

Traktort javító szerelő.

Ekét javító traktorista.

Ekét javító traktoristák.

 

Áttűnik

Laktanya

Egyik katona célra-tartásra oktatja a másik katonát.

 

Áttűnik

 

Honvéd asztal mellett ül, előtte jegyzetfüzet, könyv.

Tiszt magyaráz neki.

 

Áttűnik

 

Gépkocsivezető magyarázza egy honvédnak a kocsi motorjának működését.

 

Áttűnik

 

Íróasztalon

Rengeteg különböző alakú levél.

Kéz benyúl és kiemel egyet.

 

Insert

 

A levél olvasható része:

Rákosi elvtárs 60. születésnapja tiszteletére vállalom, hogy nyolcvan százalékot teljesítő dolgozótársaimnak úgy adom át munkamódszeremet, hogy azok március 9-re elérik a száz százalékot.

 

Szabó Mihály

Landler Jenő járóműjavító.

 

Áttűnik

 

Insert

 

Másik levél:

Vállalom, hogy első negyedévi tervemet március 9-re teljesítem s harminc százalékos szén megtakarítást érek el.

 

Vörös János

Ferencvárosi Fűtőház

 

Áttűnik

 

Rákosi elvtársunk 60. születésnapja tiszteletére vállalom, hogy ötéves tervemet 1952. december 21-re befejezem.

 

Gazda János

Sport Cipőgyár

 

Áttűnik

 

Vállaljuk, hogy tavaszi tervünket 110 százalékra teljesítjük.

Csikós Ferenc és

Cseh László traktoristák

Ceglédi Gépállomás.

 

Áttűnik

 

Az Anna-völgyi Szénbányák dolgozóinak díszalbuma

Illusztráció alatt szöveg:

Hűségünk és forró szeretetünk jeléül a legszebb ajándékként terven felül 8000 tonna szenet termelünk az első negyedévben Rákosi elvtárs 60. születésnapjára.

Kívánunk a bányászok élén jó egészségben még számtalan születésnapot.

Az Anna-völgyi Szénbányászok Vállalat dolgozói

 

Áttűnik

 

Gyár kultúrterme

Rákosi elvtárs születésnapjára készítik a dekorációt.

A dekorációt készítők egy részlege.

A dekoráció egy része.

 

Áttűnik

 

T. Sz. Cs.-ben

dekorálnak Rákosi elvtárs születésnapjára.

Áttűnik

 

Falusi házat

díszítenek Rákosi elvtárs születésnapjára.

 

Áttűnik

 

Gyár bejáratát

díszítik Rákosi elvtárs születésnapjára.

 

Áttűnik

 

Laktanya szobája

Katonák faliújságot készítenek Rákosi elvtárs születésnapjára.

A készülő faliújság, rajta Rákosi elvtárs fényképe. Fölötte szöveg: Rákosi elvtárs 60 éves!

 

A gép közel megy

Rákosi elvtárs fényképéhez.

 

Hosszú áttűnés

 

Magyarország térképe

 

A gép lassan közel megy

az Ada nevű faluhoz.

 

Áttűnik

Kép Adáról.

Másik kép Adáról.      

Kép Rákosi elvtárs szülőházáról.

 

Áttűnik

 

Rákosi elvtárs gyerekkori fényképe.

 

Áttűnik

 

Szegedi látkép.

Szegedi reáliskola képe.

 

Áttűnik

 

Insert

 

A Kommunista Kiáltvány...

 

Áttűnik

 

A budapesti Keleti Akadémia képe.

 

Áttűnik

 

Insert

 

Rákosi elvtárs szoc. dem. párti igazolványa.

 

A gép közel megy.

a fényképhez.

 

Áttűnik

A Galilei kör emblémája.

 

Áttűnik

 

Európa térképe

Kicsiből nagyra felnő a betűnő lángoló évszám:

1914

 

Áttűnik

 

Régi Oroszország térképe

A gép közel megy

Csita nevű helyhez.

 

Áttűnik

 

A térkép egy másik helye:

Dauria.

 

Áttűnik

 

Montázs

Az Októberi Szocialista Forradalom képeiből.

 

Áttűnik

Insert

 

Kommunisták Magyarországi Pártjának röplapjai.

 

Áttűnik

Börtöncella

A falra rávetítődött ablakráccsal.

 

Betűnik

1919

Rákosi elvtárs beszédet mond.

Hallgató tömeg.

 

Áttűnik

1919-es plakátok:

 

Fegyverbe!

Vörös hadsereg képei.

Vörös hadsereg harca.

 

A kép lesötétedik.

A kép kivilágosodik.

 

Insert

 

Ausztria térképe.

 

Áttűnik

Moszkvai rész.

 

Áttűnik

 

Budapest látképe 1925-ben.

Szám betűnik:

1925.

Másik pesti kép.

Harmadik pesti kép.

 

Áttűnik

 

Rákosi elvtárs fényképe

1925-ben.

Bajuszt visel, szemüveget.

 

Áttűnik

 

A Közraktár utca táblája.

Az utca.

 

Áttűnés

Fénykép: Rákosi elvtársat a tárgyalásra kísérik.

 

Áttűnik

 

Vörös Segély plakátja:

Illusztráció felett szöveg:

Mentsétek meg Rákosit!

 

Áttűnik

Másik plakát:

Rákosi elvtárs a bíróság előtt áll.

A plakát szövege:

„Ebben a pörben a proletárforradalom mondja ki az ítéletet!"

 

Áttűnik

 

Insert. Eredeti fotokópia.

Az ítélet szövegéből.

 

B. XIV. 9771/220. szám

1926.

 

A III. Internacionálé szabályait, az első és harmadik kongresszus téziseit ismeri és mint meggyőződéses, hű kommunista azokat magára nézve kötelezőknek ismeri el.

 

A kép lesötétedik.

A kép kivilágosodik

Földgömb forgásába

betűnik, majd kicsiből felnő

az évszám:

1935.

 

Áttűnik

 

Rákosi elvtárs fényképe 1935-ből.

 

Áttűnik

 

Rákosi elvtárs a Szemák tanács előtt. Fénykép.

Rákosi elvtárs a törvényszéki tárgyaláson.

 

A gép közelebb megy

a fényképhez.

 

Insert

Rákosi elvtárs jegyzetfüzetének címlapja.

 

A címlap átlapozódik

A füzet egy oldala Rákosi elvtárs kézírásával.

 

A gép közel megy

az elmondott sorokhoz.

 

Áttűnik

 

Pravda egyik oldala.

Cikk az 1935-ös tárgyalásról és fénykép.

 

Áttűnik

 

Munkás

A csehszlovák kommunista lap címoldala:

Vád- és védőbeszéd a Rákosi pörben.

 

A gép közel megy

Rákosi elvtárs fényképéhez.

 

Áttűnik

Rákosi elvtárs fényképe.

A bíróság előtt áll és vádol.

 

Áttűnik

Szovjet plakát:

Dolgozó az asztalra üt öklével.

 

Áttűnik

Francia plakát:

Rákosi a börtöncellában.

 

Áttűnik

Plakát Rákosi elvtárs arcképével.

 

Áttűnik

 

Sarló és kalapács

újság egyik oldala.

A cikk címe:

Rákosiért

 

Áttűnik

Vörös Segély illegális plakátja:

Kezek szétfeszítik börtönablak rácsait.

A szöveg:

Szabadítsuk ki Rákosi Mátyást!

 

Áttűnik

 

Francia plakát:

Rákosi elvtárs arcképével.

 

Alatta szöveg:

Mathias Rákosi

Héros du People Hongrois

 

Áttűnik

Levelezőlap, francia bélyeggel.

Szövege:

Igazságügyi Minisztérium

Budapest

Tiltakozunk Rákosi felelősségre vonása 8 és fél évi börtönbüntetése után 16 év előtti tettekért.

Követeljük Rákosi azonnali szabadon bocsátását!

 

Áttűnik

 

Sarló és kalapács

Egyik oldala, rajta vers.

Alexandr Bezimenszkij:

Rákosi

A gép rámegy

a vers soraira, majd

 

Lassú áttűnés

és a versmondót látjuk

A gép közel megy

a versmondóhoz.

 

Egészen közel

a versmondó

 

 

 

 

 

 

 

A gép hátrahúzódik

a versmondó alakja felnő.

 

Áttűnik

Az újságlapon

a vers befejező sorai láthatók.

 

A kép lassan lesötétedik.

 

A kép kivilágosodik.

A szegedi Csillagbörtön épülete.

A börtön folyosója.

Rákosi elvtárs cellájának ajtaja.

A cella.

 

Áttűnik

Rákosi elvtárs arcképe 1938-ban.

Volosin rajza.

A képen cella ablakrácsának árnyéka.

Kis idő után

az ablakrács árnyéka.

 

Kitűnik

a képből

 

Áttűnik

 

Rákosi elvtárs fényképe szabadulás után.

 

Áttűnik

A szovjet követségen

Rákosi elvtárs a követség tisztviselői között.

Közeli kép

Rákosi elvtárs a követségen.

Áttűnik

 

Kép Rákosi és Vas elvtársak Moszkvába érkezéséről.

Rákosi elvtárs a moszkvai pályaudvaron.

Rákosi elvtárs virággal.

 

A kép lassan lesötétedik.

A kép kivilágosodik.

 

Budapest romokban.

 

Betűnik a szám:

1944.

A szám kitűnik

Romos pesti utcák.

Gyár romjai.

 

Áttűnik

 

Pályaudvar

Rákosi elvtárs érkezése.

Lelkesen fogadó tömeg.

 

Áttűnik

 

Debreceni gyűlés.

Rákosi elvtárs beszél.

Hatalmas tömeg hallgatja.

Rákosi elvtárs beszél.

Hallgató fejek.

 

Paraszt arca, mint figyel.

Másik figyelő arc.

Harmadik figyelő arc.

Rákosi elvtárs beszél

Hallgató tömeg.

Rákosi elvtárs beszél.

 

 

 

 

Tapsoló tömeg.

 

Áttűnik

Brosúra:

Föld, kenyér, szabadság!

Rákosi Mátyás

debreceni beszéde

 

Áttűnik

Miskolc

Rákosi elvtárs beszél.

Hallgató tömeg.

Rákosi elvtárs beszél.

Hallgató fejek.

Hallgató arc.

 

Áttűnik

Plakát:

Azé a föld, aki megműveli!

 

Áttűnik

Plakát:

Most magadnak aratsz!

 

Áttűnik

Plakát:

Munkás-parasztszövetség.

 

Áttűnik

Földosztás folyik.

 

Áttűnik

Birtoklevél

A kép lesötétedik

A kép kivilágosodik

A Kommunista Párt országos konferenciája.

A résztvevők.

 

Rákosi elvtárs beszél.

A résztvevők.

 

Áttűnik

Plakát:

Építsük fel az országot!

 

Áttűnik

Plakát:

Építsük fel a vasutat!

 

Áttűnik

Építkezések

Áttűnik

Más építkezés

Áttűnik

Építkezésnél rohammunka.

 

Áttűnik

Honvédek rohammunkája építkezésnél.

Áttűnik

Kirakat a zöldségesnél

A kirakatban zöldségfélék, tojás. A kirakat üvegén fehérre festett szöveg olvasható:

Nagy tojás vásár

1 tojás 110 ezer adópengő.

 

Áttűnik

Angyalföldi gyűlés

Hallgatóság

Rákosi elvtárs beszél.

Hallgató fejek.

 

Áttűnik

Brosúra:

Jó pénzt!

Jó békét!

Rendet!

Rákosi Mátyás beszéde.

 

Áttűnik

Kirakás

Tele áruval. Minden árun forint árjelzés.

A gép közel megy

az árjelzéshez.

 

Áttűnik

Szabad Nép egy példánya

Címoldalán:

Egyhangúlag megszavazta az országgyűlés a bankok államosítását.

 

Áttűnik

Plakát:

A bányák államosításáért küzd a Magyar Kommunista Párt.

Áttűnik

Plakát. Szövege:

Az államosítás a dolgozók új honfoglalása.

 

Áttűnik

Szabad Nép egy példánya

Címoldalán vezércikk:

Az államosítás diadala.

 

A gép rámegy

a cikk címére.

 

Áttűnik

Plakát:

A Magyar Kommunista Párt

3 éves terve a gazdag és erős Magyarországért.

 

Áttűnik

A Magyar Kommunista Párt

jelvénye.

 

Áttűnik

A Magyar Dolgozók Pártja

jelvényére.

Áttűnik

Rákosi elvtárs beszél.

 

Áttűnik

Építkezés

 

Áttűnik

Bányászok munkában.

Áttűnik

Gyárban dolgozók.

Áttűnik

Értelmiségi dolgozók.

Áttűnik

Szántás.

Áttűnik

Aratás.

 

Áttűnik

Harcosaink kiképzése.

 

Áttűnik

Másik katonai alakulat kiképzése.

 

Áttűnik

Úttörők.

 

A kép lesötétedik

A kép kivilágosodik

Országház nagyterme

Rákosi elvtárs beszél.

 

 

Áttűnik

A Szabad Nép címlapja.

Vezércikk címe:

Az alkotmány ünnepe.

 

Áttűnik

A köztársasági címer.

 

Áttűnik

Világifjúsági találkozó Pesten

Megnyitó felvonulás.

Nézők ezrei.

A káprázatos felvonulás.

 

Áttűnik

Az ifjúság különböző nemzetiségű csoportjai.

Rákosi elvtárs beszél.

Hallgató csoportok.

Hallgató arcok.

Rákosi elvtárs beszél.

Hallgató csoportok.

Hallgató tömeg.

Ezrek hallgatják, Rákosi elvtárs szavait.

Rákosi elvtárs beszél.

Külföldi csoportok.

 

 

 

Tapsoló tömeg.

 

Rákosi elvtárs beszél.

 

Tapsoló fiatalok.

 

 

Tapsoló nemzetiségiek.

 

 

 

Tömeg hosszantartó tapsa.

 

Áttűnik

Szabad nép címoldala

A vezércikk:

Rákosi Mátyás elvtárs:

a 70 éves Sztálin

 

Az újság közepébe

betűnik

Sztálin elvtárs, majd

kitűnik

az újság közepébe

betűnik

Pozsonyi elvtárs

helyére betűnik

Muszka elvtárs

helyére betűnik

egy dolgozó.

betűnik

másik dolgozó

 

A kép lesötétedik

A kép kivilágosodik

A DISZ első kongresszusa

Zsúfolt padsorok.

Az elnökség.

Rákosi elvtárs beszél.

Szeretettel figyelő arcok.

 

 

Egy-egy figyelő arc.

 

 

Hallgató csoportok.

 

 

Rákosi elvtárs beszél.

 

Lelkes taps.

Áttűnik

A M.D.P. II. kongresszusa

A kongresszus résztvevői Rákosi elvtársat hallgatják.

Rákosi elvtárs beszél.

Hallgatóság.

Arcok.

Figyelő arc.

Másik arc.

Harmadik arc.

Rákosi elvtárs beszél.

Hallgatóság.

Különböző arcok.

Rákosi elvtárs beszél.

 

Hallgatóság.

Hallgatóság tapsol.

Áttűnik.

„Néphadsereg" címlapja

A lap oldalán Rákosi elvtárs fényképe.

Felette olvasható a cím:

Rákosi elvtárs - harcos fiai között.

 

Áttűnés

Tábor

Rákosi elvtárs megérkezik a táborba.

 

Repül a hír sátorról  - sátorra:

Rákosi elvtárs van itt.

Rákosi elvtárs a sátrakat nézi.

Rákosi elvtárs a rohampályákon gyakorlatozó katonákat nézi.

 

Honvédekkel beszélget.

A konyhán az ételt vizsgálja.

 

Áttűnés

Másik tábor

Páncélosok gyakorlata.

Rákosi elvtárs figyeli.

Páncélosok lőnek.

Becsapódások.

Rákosi elvtárs figyeli.

 

Áttűnés

Az egység elvonul Rákosi elvtárs előtt.

Rákosi elvtárs.

Az elvonuló egység.

 

Áttűnik

Kiválóak között

Rákosi elvtárs sztahanovistákkal beszélget:

Pióker, Gazda, Ernsztné elvtársakkal.

 

 

 

Rákosi elvtárs kiváló harcosokkal beszélget.

 

 

 

A kép lesötétedik.

A kép kivilágosodik.

Könyv

Címlapján:

Rákosi Mátyás

a

Magyar Demokráciáért

 

Áttűnik

Könyv

Címlapján:

Rákosi Mátyás

a

Magyar jövőért.

 

Könyv

Címlapján:

Rákosi Mátyás

a békéért

és a szocializmus építéséért.

 

A gép rámegy

a címsorokra.

 

Áttűnik

Könyv kinyitva

Egyik oldalán vers:

Benjámin László

     Ha Rákosi szól

A gép rámegy

a vers első szakaszára.

 

Lassú áttűnés

Versmondó mondja a verset.

 

A gép lassan hátrahúzódik

a versmondó alakja felnő.

A versmondó közelebb

A gép lassan előre megy

az arcához.

 

Áttűnik

A könyv kinyitva

a vers utolsó sorai látszanak.

Lassú áttűnés

Zenei partitúra címlapja

Kézzel írott szöveg:

Rákosi kantáta

 

Kéz benyúl és átlapozza az első oldalt, most a kantáta kezdő hangjegyei látszanak.

Felcsendül a kantáta.

Lassú áttűnés.

Könyv címlapja:

Ötéves tervünk:

Béketerv.

A gép rámegy

az illusztrációra.

 

Áttűnik

Országunk térképe

Az ötéves terv nagyobb építkezéseinek illusztrációival.

 

 

A gép közel megy

Sztálinvároshoz.

 

Áttűnik

Sztálinváros építkezése.

Egy részlet az épülő városról.

Másik részlet az építkezésről.

 

Áttűnik

Makett

A felépített Sztálinváros modellje.

 

Áttűnik

Inotai erőmű építkezése

Részlet az építkezésről.

 

Áttűnik

Makett

Az erőmű modellje

 

Áttűnik

Térkép egy része

Miskolc, az új műegyetem rajzával

 

Áttűnik

Térkép egy része

Veszprém, az új műegyetem rajzával.

 

Áttűnik

Budapesti földalatti építkezése.

Áttűnik

Makett

Földalatti végállomásának modellje.

 

Áttűnik

A budapesti Földalatti Gyorsvasút első vonala.

A térképen a vonal fokozatosan kirajzolódik.

 

Áttűnik

A Népstadion építkezése.

 

Áttűnik

Makett

A Népstadion modellje.

Áttűnik

Makett

A tiszalöki duzzasztó modellje.

 

Áttűnik

Makett

Székesfehérvár új vasútállomása.

 

Áttűnik

Bányában szenet fejtenek.

 

Áttűnik

Rajz

Bányászat

1949=100

 

betűnik

1954 = 242.2

Áttűnik

Kohóban dolgozó munkások.

 

Áttűnik

Rajz:

Kohászat

1949 = 100

 

betűnik

1954 = 261.9

Áttűnik

Gépgyárban dolgoznak.

 

Áttűnik

Rajz:

Gépgyártás

1949 = 100

betűnik

1954 = 405.6

 

Áttűnik

Távvezetés szerelése.

 

Áttűnik

Rajz:

Villamosítás

1949 = 100

betűnik

1954 = 571.7

 

Áttűnik

Építkezés

 

Áttűnik

Rajz:

Építkezés mérete 1951-ben

Hozzá nő

 

1954 építkezése.

 

Áttűnik

Daru dolgozik.

 

Áttűnik

Rajz:

Az építőipar gépesítésének üteme

1950 = 100

beugrik az

1951 = 114.7

beugrik az

1952 = 157.5

beugrik az

1953 = 239.3

beugrik az

1954 = 305.9

 

Áttűnik

Traktor munkában

Áttűnik

Rajz:

Traktor

1949-ben = 4879

betűnik

egy nagy traktor

1954-ben = 26 099.

Áttűnik

Rajz:

Egyetemi hallgatók:

1938-ban 11 747

beugrik a szám

1954-ben 52 980

 

Áttűnik

Rajz:

Mozi a rajzolt vetítő vászonra

beíródik:

1935-ben = 410

1954-ben = 3550

 

Áttűnik

A mozi vetítővásznába

beíródik

1935-ben = 18 500 000

1954-ben = 80 000 000

Áttűnik

Rajz:

Könyvek

1949-ben = 2172

1945-ben = 4000

 

Áttűnik

Rajz:

Rádió, köröket sugároz.

A sugárzásba

betűnnek

a számok

1937 = 383 000

1954 = 1200 000

Áttűnik

Bölcsődében gyermekek.

 

Áttűnik

Rajz:

Bölcsőde.

beugranak

a számok

1938 = 1000 férőhely

1949 = 4352 férőhely

1954 = 30 000 férőhely

 

Áttűnik

Játszótér

Gyermekek vidáman játszanak.

 

Áttűnik

Gyermekek a Balatonban lubickolnak.

Áttűnik

Dekoráció:

Lenin, Sztálin, Rákosi elvtársak képei.

Áttűnik

Rákosi elvtárs dolgozókkal beszélget.

Áttűnik

Rákosi elvtárs parasztküldöttséggel beszélget.

 

Hosszú áttűnés

Harcosaink felvonulása.

Gyalogosok.

Folyamőrök.

Tüzérek.

Harckocsizók. - Páncélosok.

Repülők.

Rákosi elvtárs nézi a felvonulást.

Dolgozók felvonulása.

Lelkesen éljenzik Rákosi elvtársat.

Rákosi elvtárs integet.

A tömeg integet, éljenez.

Rákosi elvtárs kisgyerekeket ölel magához.

Falvonuló tömeg lelkes éljenzése.

DISZ-esek lelkes éljenzése.

 

Áttűnés

Naptárlap:

Március 9.

a kilences körrészében Rákosi elvtárs fényképe látható.

 

A gép lassan rámegy

A képre

A kép lesötétedik.

Aláfestő zene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemondó: Március 9-én lesz hatvanesztendős forrón szeretett vezérünk és tanítónk, Rákosi elvtárs - kezdte beszédét ........................ elvtárs a gyár termelési értekezletén, majd így folytatta -

Mivel is készülhetnénk a legméltóbban Rákosi elvtársnak 60. születésnapjára.

Élenjáró dolgozóink számtalan felajánlása, műhelyeink vállalásai azt bizonyítják, hogy az a legszebb ajándék, ha nemcsak teljesítjük, hanem túl is teljesítjük azokat az ország építő terveket, amelyek végrehajtását a mi Rákosi elvtársunk irányítja.

 

 

 

 

 

 

 

Taps.

...................................... gyár dolgozói is munkavállalásokkal fejezik ki forró szeretetüket és hálájukat Rákosi elvtárs iránt.

 

 

 

 

 

 

 

A szénbányák dolgozók is - több szén termelésével akarják megünnepelni március 9-ét. Versenykihívásokkal akarják megmutatni, ki ad több szenet tervet felül a hazának.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gépállomások dolgozói is egymással versenyre kelve végzik a gépjavításokat, hogy felajánlásaikat teljesíteni tudják március 9-re.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néphadseregünk sem marad el ebben a nemes versenyben. Kiváló katonáink segítenek a gyengébbeknek, hogy Rákosi elvtárs születésnapjára ezek az elvtársak is jó eredményt érjenek el a kiképzésben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Százával érkeznek a Rákosi elvtárshoz írott levelek. Mindmegannyi levél egy-egy munkafelajánlás, szocializmust építő népünk sok-sok szeretet és hálát sugárzó sorai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Anna-völgyi bányászok díszes albumba kötötték Rákosi elvtárshoz írott leveleiket.

Hűségünk és forró szeretetünk jeléül a legszebb ajándékként terven felül 8000 fonna szenet termelünk az első negyedévben Rákosi elvtárs 60. születésnapjára. Kívánunk a bányászok élén jó egészségben még számtalan születésnapot. Az Anna-völgyi Szénbányák Vállalat dolgozói

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolgozóink nagy szeretettel készülődnek Rákosi elvtárs 60. születésnapjára. Nemcsak a munkában, a versenyvállalásokban, azoknak teljesítésében, a díszítésben is kiveszik részüket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rákosi elvtárs 1892. március 9-én egy dél-magyarországi faluban, Adán született. Már gyermekkorában megismerkedett a nyomorral és nélkülözéssel.

 

 

Az elemi iskola elvégzése után Szegedre került a reáliskolába.

Kitűnően tanult és ugyanakkor óraadással kereste kenyerét. Már ebben az időben figyeli a munkásmozgalmat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....  olvassa a Kommunista Kiáltványt, részt vesz munkástüntetésekben.

 

 

 

A reáliskola elvégzése után a Budapesti Keleti Akadémiára iratkozott be.

 

 

 

 

A fiatal Rákosi már a szociáldemokrata párt tagja. Részt vesz a diákmozgalomban...

 

 

 

 

 

.... és titkára a Galilei Körnek, melynek soraiból nem egy magyar kommunista került ki.

 

 

 

Az első világháború elején Rákosi elvtársat besorozták, majd a frontra küldték.

 

 

Itt orosz fogságba esett és a csitai hadifogolytáborba került. Innen ...

 

 

 

 

a dauriai fogolytáborba került, itt érte Rákosi elvtársat ...

 

 

 

 

... az Októberi Szocialista Forradalom.

Rákosi elvtárs 1918 tavaszán visszatért Magyarországra.

 

 

 

1918 novemberében egyike azoknak, akik a Kommunisták Magyarországi Pártját megalapították.

 

 

A burzsoázia börtönbe vetette Rákosi elvtársat ...,

de a Tanácsköztársaság kiszabadította.

 

 

 

A Tanácskormányban, mint népbiztos vett részt. Mindenütt ott van, ahol kemény, határozott kommunistára van szükség. Nemcsak az ország gazdasági életét szervezte, részt vett a vörös hadsereg szervezésében is. Az ő nevéhez fűződik Salgótarján hősi védelme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tanácskormány bukása után Rákosi elvtárs Ausztriába menekült, ahol a szociáldemokrata kormány internálta. 1920-ban sikerült elhagynia Ausztriát.

... és a Szovjetunióba utazott.

 

 

 

Bár halálos ítélet fenyegette, 1925-ben visszatért Magyarországra, hogy itt védelmezze a munkásosztály és a dolgozók ügyét, hogy építse a kommunista pártot.

 

 

 

 

 

 

Ebben az időben illegalitásban, mint Kovács elvtárs működött.

 

 

 

 

 

 

1925. szeptember 22-én árulás következtében a Közraktár utcában sikerült a rendőrségnek Rákosi elvtársat elfogni. Vas elvtárssal együtt letartóztatták.

Rákosi elvtárs statáriális bíróság elé került.

 

 

 

A világon mindenütt hatalmas tömegek tiltakoztak az ellen, hogy Rákosi és társai felett statáriális bíróság ítéljen.

 

 

 

 

A hadbíróság kénytelen volt engedni: Rákosit és társait átadták a polgári bíróságnak.

A bíróság nyolc és félévi fegyházra ítélte Rákosi elvtársat, aki az ítéletet azzal a nyugodt biztonsággal fogadta, amit a munkásosztály végleges győzelmébe vetett hit ad a kommunistának.

Az elítéltek, élükön Rákosi elvtárssal, ott, a törvényszéki tárgyalóteremben, a szocializmus győzelméért tüntettek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmadszor 1935 januárjában állt Rákosi elvtárs a bíróság előtt. Már leülte a nyolc és fél esztendőt, de a bíróság most egész sor más váddal illette, amit állítólag a Tanácsköztársaság idején követett volna el.

 

 

 

 

 

 

 

A tárgyaláson Rákosi elvtárs, feleletül a vádakra, kijelentette: „A tanácskormánynak ezeket a rendeleteit és dekrétumait helyeslem. Mindenért vállalom a felelősséget, amit a munkás- és parasztkormány nevében tettem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Proletárforradalmár a fasiszta bíróság előtt" - írja a Pravda.

 

 

Ezt a politikai pert a magyar burzsoázia elvesztette.

A vádlottból - vádló lett!

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabadságot Rákosinak! -

Követelik a Szovjetunióban.

 

 

Ki a börtönből Rákosival. -

Követelik a francia dolgozók.

 

 

Thaelmannért, Rákosiért és a spanyol forradalomért.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyarországi Vörös Segély illegális plakátja

 

 

 

 

 

Rákosi Mátyás - a magyar nép hőse, - hirdette a francia plakát.

 

 

 

 

 

 

 

Tiltakozások ezrei érkeztek naponta a világ minden részéből az igazságügy minisztériumba.

 

 

 

A bíróság nem mert halálos ítéletet hozni. Életfogytiglani fegyházzal sújtotta Rákosi elvtársat.

 

 

 

 

 

 

 

Versmondó:

Mint hegyről lezúgó sziklatömb,

Szavai a termet beroppantották.

S a vádlottak padján ott nyöszörgött

A magyar „független" bíróság.

Egyszerűen, nyugodtan, óriásként

Állott a tajtékzó ellen előtt.

Tiszteletet parancsolt a „börtöntöltelék.

S a fasiszták foglya népszerűvé nőtt.

Akár az orkán, szava úgy rengett,

Égetett, ütött és vádolt.

Körötte milliós-örvénylő tömegek

Törvénye rázta a világot.

A tömegek nevében mondotta beszédét

S úgy villant a szó, mint fényben a kard.

Ők duzzasztották Rákosi erejét:

A dolgozó világ most ítéletet tart.

Eleven szavak, ütnek és harcolnak

S hirdetik a kommün diadalát.

 

Internacionálé zenéje festi alá innen.

Száz határáron át halljuk a hangodat

Egy új világ győzelmes, büszke dalát

Te leszel a bosszú lobogó zászlója.

Futnak az évek, eljön az idő.

S te leszel az ítélet végrehajtója,

Ha majd a számolás órája jő!

Zene elhalkul.

Bemondó:

Rákosi elvtárs nem hagyta abba a küzdelmet a szegedi Csillagbörtönben sem. Nem egyszer volt kénytelen a legnehezebb harci formák egyikét, az éhségsztrájkot igénybe venni.

Rákosi elvtárs minden nélkülözést eltűrt, minden megpróbáltatást kiállott, mert össze volt forrva a néppel, mert a kommunizmus nagy eszméje ihlette.

15 esztendei rabság után 1940. október 30-án a Szovjetunió kiszabadította Rákosi elvtársat.

 

 

 

 

 

 

 

Rákosi elvtárs szabadulása után.

 

 

 

A szovjet követségen Moszkvába való utazása előtt.

 

 

 

 

 

Rákosi és Vas elvtársak megérkeztek Moszkvába.

 

Örömmel és nagy szeretettel fogadták a magyar munkásmozgalom kimagasló vezetőjét, Rákosi elvtársat.

 

 

 

 

 

 

S dicsőséges szovjet hadsereg fegyverei meghozták a felszabadulást a magyar nép számára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest népe szeretettel fogadja a hazaérkező Rákosi elvtársat.

 

 

 

 

A Magyar Kommunista Párt a debreceni nagygyűlésén 1945. február 11-én Rákosi elvtárs beszédében többek között ezeket mondta:

„Gyakran beszéltek arról, hogy egy jó földreform felér egy honfoglalással. Ha a falu dolgozói, a sok százezer földnélküli és szegényparaszt tudni fogja, hogy a nyár folyamán a nagybirtokok az ő kezébe mennek át, akkor ezzel az egész magyar nemzet demokratikus frontja óriási lendületet nyer, mert ezek a jövendő gazdák minden erővel bele fognak feküdni, hogy a magyar demokrácia alapjait - annak a demokráciának alapjait, mely őket földhöz juttatja - a faluban megerősítsék.

 

Taps.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rákosi elvtárs 1945. március 31-én Miskolcon mozgósítja az ország összes kommunistáit a földreform munkáinak sürgős befejezésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Párt, Rákosi elvtárs betartotta ígéretét - folyik a földosztás - a parasztság honfoglalása.

 

 

 

 

 

 

 

 

1945 májusában a Párt országos értekezletén hangzott el a hadüzenet a romoknak. Rákosi elvtárs itt adta ki a jelszót:

„Minden erőt az ország újjáépítésére!"

 

 

 

És megindult a harc az újjáépítésért. Az újjáépítéséből tömegmozgalom lett

 

 

Ebben az időben mindenütt folyt a rohammunka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946. május 9-én Angyalföldön Rákosi elvtárs bejelenti a jó pénz közeli megteremtését.

 

 

 

 

Rákosi elvtárs 1946. május 11-iki rádió beszédét így fejezte be: „Mi, magyar kommunisták, akik jó pénzt ígértünk az országnak, rajta leszünk, hogy ez az ígéretünk hamarosan valóra váljék."

 

 

 

 

 

 

És 1946. augusztus 1-én megszületett a forint. A stabilizáció adta meg azt az alapot, amelyre a Magyar Kommunista Párt az ország hároméves tervét elkészíthette.

 

 

 

 

 

 

„Azok a célok - mondotta Rákosi elvtárs - melyeket hároméves tervünkkel magunk és a magyar nép elé tűztünk, csak kiinduló pontjai az utána következő évek és évtizedek gazdasági és kulturális fellendülésének és vele nemzetünk újjászületésének".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dolgozók hatalmas egységes új pártja, a Magyar Dolgozók pártja, Rákosi elvtárs vezetésével a tervgazdálkodás kiterjesztéséért száll síkra, a szocialista társadalomért küzd, melyben megszűnnek a kizsákmányoló osztályok, elmosódnak a szövetséges, dolgozó osztályok különbségei, az egyének boldogulása a közjó feltétele, a közérdek szolgálata az egyéni boldogulás útja és a fejlődés a kommunizmus felé vezet. Ezen az úton, a biztos győzelem útján vezeti tovább a Pártot szeretett tanítónk: Rákosi elvtárs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Országgyűlés 1949. augusztus 17-i ülésén az alkotmány törvénybeiktatása az egész magyar nép boldog ünnepe lett a hatalmas hálatüntetés Rákosi elvtárs iránt, mert kimondja, hogy „Magyarország: népköztársaság, mert kimondja, hogy a Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 nemzet ifjúságának képviselői gyűltek itt össze, hogy hitet tegyenek az emberi haladás fontosabb ügye, a tartós béke megvédése mellett.

 

 

 

 

A Világifjúsági találkozó záróünnepélyén Rákosi elvtárs a következő szavakkal fejezte be beszédét: „Útravalóul azt kívánja kedves vendégeinknek, 84 ország ifjúságának a felszabadult magyar nép, hogy jövendő küzdelmeiket mindenben teljes siker koronázza.

Fűtse őket a harcaikban az a lelkesedés, a meggyőződésnek az az olvasztó lángja, amely a világ haladó ifjúságának élcsapatából, a lenini Komszomolból kiárad és amely biztos győzelemre viszi az egész haladó ifjúság, az egész haladó emberiség nagy ügyét: a teremtő, a tartós békét.

Taps.

 

 

 

 

 

 

 

Éljen a békét megvédő, haladó világifjúság egysége !

Taps.

Éljen mindnyájunk békéjének biztos őre, a hatalmas Szovjetunió!

Taps.

Éljen nagy példaképünk és tanítónk, a bölcs, a szeretett Sztálin!"

 

Taps.

 

 

 

 

 

 

 

„Hogy mit jelent a dolgozó népünk számára Sztálin neve, azt minden szónál ékesebben bizonyítja a sztálini munkafelajánlás. - írja Rákosi elvtárs, majd így folytatja - Mintegy varázsütésre megjelentek a magyar sztahanovok:

a Pozsonyiak...

 

 

 

 

 

...Muszkák és a többiek. Csak most, a sztálini felajánlással vált nálunk is a „becsület és dicsőség ügyévé" a munka.

 

 

 

 

 

 

 

A DISZ első kongresszusán 1950. június 17-én Rákosi elvtárs így kezdte:

„Kedves ifjú barátaim!

Kedves elvtársak!

Az egész magyar demokrácia s nem utolsó sorban Pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja örömmel és lelkesedéssel üdvözli a Dolgozó Ifjúság Szövetségének egységes szervezetét. A Dolgozó Ifjúság Szövetsége új lapot nyit meg a magyar fiatal nemzedék történetében. Az eddigi laza szervezetet szilárd egység váltja fel. Könnyebb és biztosabb lesz az ifjúság útja a szocializmus építésében, a béke megvédésében, a munka és a tanulás frontján"

Taps.

 

 

 

 

 

 

 

1951 februárjában a Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusán Rákosi elvtárs beszámolójában többek között kihangsúlyozta:

"Ebben a nemzetközi helyzetben, amikor az imperialisták teljes gőzzel fegyverkeznek, amikor déli határainkon Tito amerikai zsoldban álló bandái csörgetik fegyvereiket, a magyar népi demokráciának kötelessége, hogy honvédségét a békeszerződésben megjelölt határok közt fejlessze. Dolgozó népünk tudja, hogy honvédsége csak azt a célt szolgálja, hogy népi demokráciánk vívmányait megvédje.

Taps.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egész Néphadseregünk életének nagy eseménye Rákosi elvtárs tábori látogatása.

 

 

 

A rádió hullámainál is gyorsabban terjedt a hír: meglátogatott bennünket népünk és Pártunk nagy vezére, Rákosi elvtárs, hogy közvetlenül is tanítsa és nevelje harcosainkat. Gondoskodott a katonák személyes szükségleteiről.

Megvizsgálta az ebédet.

Bírált, útmutatást adott, bíztatott és erősített.

Örömmel látta, hogy néphadseregünk kiváló harci szellemben készül fel szabad hazánk védelmére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rákosi elvtársat forró szeretettel veszik körül harcosaink, sztahanovisták, tudósok. Itt van Pióker elvtárs, Gazda elvtárs, Ernszt Antalné munkaérdemrendes sztahanovista élmunkás.

 

 

 

Rákosi elvtárs kiváló harcosainkkal beszélget, behatóan érdeklődött életük, munkájuk eredményei felől. Tanácsokat adott, bíztatott, dicsért.

 

 

 

 

 

Forrón szeretett apánknak, Rákosi elvtársnak beszédei, írásai könyv alakban is megjelentek, hogy ezekkel is neveljen, oktasson, tanítson bennünket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versmondó:

Boldog a katona, akit

Nagy eszme fűt, igaz cél lelkesít

s szíve köti a hadhoz, nem a kényszer

Szabad harcos - követem Rákosit -

a végső győzelemre ő vezérel.

Mint katonák arcvonalon,

úgy megy rohamra mindegyik dalom,

ha Rákosi szól, ha fegyverbe szólít.

Könnyű a dolgom, csak kihallgatom:

a szív hogyan dobogja indulóit.

Csalódás, gáncs többé nem ér,

igaz ember vezet, igaz vezér;

nem ő - bensőm parancsol, hogy kövessem

s legyek mögötte, amíg fűt a vér,

a világok közt dúló ütközetben!

 

 

 

Kantáta

Ének és zenekar.

 

 

Bemondó:

Pártunk, Rákosi elvtárs megígérte, hogy az urak földje azé lesz, aki megműveli. És a nagybirtokosok földje a dolgozóké lett!

 

 

 

 

 

 

Pártunk, Rákosi elvtárs megígérte, hogy jó pénz lesz és lett jó pénz.

Pártunk, Rákosi elvtárs megígérte, hogy megvalósítjuk a hároméves tervet. És a hároméves terv valóság lett!

Az ötéves terv segítségével Magyarországot a vas és az acél országává, gépek országává, fejlett ipari országgá alakítjuk.

Az ötéves terv megvalósításával népünk jobb módúvá és boldogabbá, hazánk virágzó szocialista országgá válik"

Rákosi elvtárs szervezi és irányítja ötéves tervünk minden nagy és apró, de népünk számára fontos és jelentős ügyét. Ezért fonódik egybe az ötéves terv népünk gondolatában elválaszthatatlanul pártunkkal, Rákosi elvtárssal.

Sztálin nevével épül a világ!

Rákosi nevével épül szeretett hazánk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nehézipar termelése százalékokban az ötéves tervben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar építőipar termelékenysége az ötéves terv idején 144.5 százalékkal nő.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az építőipar gépesítésének üteme százalékokban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar traktorállomány.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyetemi hallgatók számának alakulása.

 

 

 

 

Mozik száma...

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozik látogatottsága...

 

 

 

 

Kiadott könyvek száma...

 

 

 

A rádióelőfizetők számának növekedése a Horthy-időktől az ötéves terv végéig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bölcsődei férőhelyek számának növekedése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredményeinket Sztálin elvtárs és a nagy Bolsevik Párt tanításának szellemében, a Magyar Dolgozók Pártja, Rákosi elvtárs vezetésével értük el.

 

 

 

 

 

 

 

 

Néphadseregünk valamennyi harcosa büszke örömmel és szeretettel tekint győzedelmes Pártunk vezére, Rákosi elvtárs felé.

Van-e, létezik-e nagyobb szeretet, mint amellyel dolgozó népünk fordul Rákosi elvtárs felé? Ha létezik, úgy ez a szeretet, amely Rákosi elvtársat fűti népével szemben. Éljen, sokáig éljen szeretett Apánk, bölcs tanítómesterünk, Rákosi elvtárs!

 

 

 

 

 

Rákosi a jelszavunk

Zene - kórus.

 

 

 

 

 

Felerősödő zene

 

Vége

 

MOL M-KS 267. f. 65. cs. 388. ő. e. (Magyar Országos Levéltár MDP Rákosi Mátyás titkári iratai.) Géppel írt másodlat. A film elkészült, és a Nemzeti Filmarchivum filmtárában található.

 

Ezen a napon történt október 28.

1919

Alkoholtilalmat („prohibíciót”) rendelnek el az Egyesült Államokban.Tovább

1944

Budapesten illegálisan megalakult a kommunista párt ifjúsági szerve-zete, Kommunista Ifjúmunkás Szövetség néven.Tovább

1956

A Szabad Népben megjelent a „Híven az igazsághoz” című vezércikk. A szerkesztőség, elemezve a forradalom történéseit, megállapította: „Nem...Tovább

1962

Nyikita Hruscsov szovjet pártfőtitkár bejelenti, hogy visszavonják Kubából az atomrakétákat. Lezárul a kubai rakétaválság.Tovább

1978

Magyarországon bevezetik a személyi számot, mint azonosító jegyet.Tovább

Magunkról

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben alapította – a levéltáros szakmában annak idején teljesen újszerű kezdeményezésként – a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő folyóiratát, az ArchívNetet. Az évente hat alkalommal megjelenő lap egyre növekvő olvasólétszámmal rendelkezik, és nemcsak a szakemberek, hanem a történelem iránt érdeklődők széles táborának tudásvágyát is igyekszik kielégíteni.

Az ArchívNet 2016-ban tartalmilag és formailag is megújult. A politika-, diplomácia-, művelődés- és hadtörténet mellett az eddigieknél is erőteljesebben vannak jelen a gazdaság- és társadalomtörténeti témák, nagyobb hangsúlyt kapnak a napjainkban egyre népszerűbbé váló személyes dokumentumok (naplók, memoárok, levelezések). Tematikus számok jelennek meg, az új felület pedig korszerűbb, átláthatóbb, rendezettebb a korábbinál.

Akárcsak az elmúlt két évtizedben, az ArchívNet a jövőben is publikálási lehetőséget kíván nyújtani az 1867 utáni korszakkal foglalkozó magyar és külföldi levéltárosok, történészek, pedagógusok, diákok, doktoranduszok számára. Írásaikat a szerkesztőség címére várjuk!

A Szerkesztőség

Beköszöntő

Háborúk, nemzetközi konfliktusok a 20. század második felében

 

„Si vis pacem, para bellum” – „Ha békét akarsz, készülj a háborúra”, hangoztatták az ókori rómaiak. A fegyveres küzdelem, a háború valóban a társadalmi lét egyik meghatározó jellemzője. Az emberiség történetét a háborúk sorozatának is tekinthetjük. Az idők során számos magyarázat született arra nézve, hogy mi váltja ki a háborús erőszakot. Egyesek szerint a háború az emberi nem eredendő agresszivitásából fakad. A 16‒17. században élt angol filozófus, Thomas Hobbes azt hangsúlyozta, hogy az emberek közötti erőszak elsődleges oka a nyereségvágy, a bizalmatlanság, a dicsőségre és a hírnévre való törekvés. Ebből kiindulva úgy vélte, hogy az erőszak elve és gyakorlata állami szinten is az ember egoista természetéből fakad. Mások, mint például Carl von Clausewitz porosz katonai teoretikus, a politikumból indultak ki. Clausewitz az 1834-ben megjelent, „A háborúról” (Vom Kriege) című könyvében fogalmazta meg sokat idézett, híres tételét: „A háború a politikának a folytatása csupán, csakhogy más eszközökkel.” Ezzel arra utalt, hogy a katonai erő alkalmazása nem öncélú, hanem mindig a politikai mérlegelés határozza meg. „A politika az értelem, a háború azonban pusztán eszköz” ‒ írta. Michel Foucault francia történész, filozófus viszont az 1970-es években megfordította Clausewitz tételét. Feltette a kérdést, miszerint a béke nem csupán a háború egyik formája-e, és szellemesen azt állította, hogy valójában a politika a háború folytatása más eszközökkel.

A 20. század nemcsak a tudományos-műszaki fejlődés, a globális kultúrák és a világkereskedelem kialakulásának kora volt, hanem az egymást követő nemzetközi konfliktusok, a pusztító háborúk időszaka is. Az első világháború gépesített tömegháború volt, a második pedig olyan „totális” konfliktus, amely nem tett különbséget katonák és civilek között. Az 1945 után kétpólusúvá vált világ több mint négy évtizedig tartó fő konfliktusa, a hidegháború szerencsére soha nem alakult át valódi háborúvá. A szembenálló felek ugyanis tisztában voltak azzal, hogy a világot elpusztító jellege miatt egy nukleáris háború – Clausewitz tézisével ellentétben – nem lehetne semmiféle politika folytatása. A harmadik világban ugyanakkor ezt az időszakot több száz fegyveres konfliktus jellemezte, melyekben rendszerint a két nagy katonai tömb is részt vett, így például a koreai vagy a vietnámi háborúban. A hidegháború a szovjet blokk összeomlásával, majd a Szovjetunió 1991-es széthullásával ért véget. Ezzel megszűnt a kétpólusú világ, és az Amerikai Egyesült Államok maradt az egyetlen szuperhatalom.

Az ArchívNet idei 3. számának fő témája tehát: „Háborúk, nemzetközi konfliktusok a 20. század második felében”. Szerzőink közül Szőke Zoltán a vietnámi háborúról ír. Magyar és amerikai levéltári források tanulmányozása alapján ugyanarra az újszerű következtetésre jut, mint a New Cold War History nemzetközi történeti iskola képviselői, éspedig arra, hogy a hidegháború idején a nemzetközi válságszituációk kialakulásában vagy azok enyhítésében legalább akkora – ha nem nagyobb – szerepe volt a szuperhatalmak kisebb szövetségeseinek, mint maguknak a szuperhatalmaknak. Ez azt jelenti, hogy az egész korszakról ‒ így a vietnámi háborúról is ‒ alkotott eddigi képünket újra kell értékelnünk. Garadnai Zoltán szintén hidegháborús témát választott: a magyar‒francia diplomáciai kapcsolatok egyik kritikus, 1959‒1967 közötti időszakát elemzi Radványi János magyar diplomata vízumügyén keresztül. Seres Attila folytatja az 1980-as évek második felében kezdődött karabahi konfliktus hátteréről szóló korabeli magyar diplomáciai jelentések publikálását. Írásának első részét folyóiratunk idei 1. számában közöltük. Két további forrásközlést is olvashatunk e számban: Horváth Gergely Krisztián egy ismeretlen szerző ‒ valószínűleg Komjáthy (Kring) Miklós ‒ 1945-ös feljegyzését közli arról, hogyan képzelték el a marxisták Magyarországon a telepítést és az iparosítást, míg Kiss András Per Arboe Rasmussen dán újságíró 1960-as magyarországi tevékenysége kapcsán vázolja fel a kádári propaganda szerepét az országimázs alakításában.

 

Végül tájékoztatnom kell a Tisztelt Olvasót a szerkesztőségünkben végbement változásokról. Csonka Laura és Farkas Andrea e lapszám megjelenésével egyidejűleg távozik a szerkesztőségből. Laura 2016-tól, Andrea 2014-től szerkesztette a lapot példás hozzáértéssel, szorgalommal és lelkesedéssel. Az ő érdemük is, hogy az ArchívNet szakmai körökben, de a történelem iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség soraiban is egyöntetű elismerésnek örvend! Szerkesztőségünk ugyanakkor új tagokkal bővült. Az új szerkesztők: Balogh János Mátyás, Főcze János, Miklós Dániel és Wencz Balázs ‒ e lapszám már az ő munkájuk eredménye is. További sok sikert kívánok mind a távozó, mind az új szerkesztőtársaknak!

 

Budapest, 2021. augusztus 18.

 

L. Balogh Béni

főszerkesztő